Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 182

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==races
Check title to add to marked list
An updated conventional- and a novel GM potato late blight R gene differential set for virulence monitoring of Phytophthora infestans
Suxian Zhu, Suxian ; Vossen, J.H. ; Bergervoet-van Deelen, J.E.M. ; Nijenhuis, M.A. ; Kodde, L.P. ; Kessel, G.J.T. ; Vleeshouwers, V.G.A.A. ; Visser, R.G.F. ; Jacobsen, E. - \ 2015
Euphytica 202 (2015)2. - ISSN 0014-2336 - p. 219 - 234.
resistance genes - solanum-bulbocastanum - disease resistance - durable resistance - rxlr effectors - united-states - pathogen - population - races - diversity
Late blight is an important disease in potato that is caused by the oomycete Phytophthora infestans. In the past, Solanum demissum late blight resistance (R) genes were introgressed into cultivated potato (Solanum tuberosum). Eleven of these resistant plants were selected to characterize the virulence spectrum of individual P. infestans isolates and to monitor the dynamics of virulence in P. infestans populations. These plants are referred to as the Mastenbroek and Black differential sets. It has long been assumed that each differential plant contained one single R gene. In the current study and previous studies, however, most Mastenbroek differential plants were shown to harbor multiple R gene(s), which blurs virulence typing of late blight isolates. In order to acquire more accurate virulence profiles, we extended the Mastenbroek differential set with Solanum spp. plants harboring reduced R gene complexity and with plants containing recently identified R genes from related but different Solanum species. In addition, a differential set of ten Genetically Modified (GM) plants harboring single late blight R genes in the same genetic background (Desiree). By analyzing the virulence spectra of recently collected isolates using both newly described differential sets, we found that the GM Desiree differential set was more accurate for isolate virulence typing than the conventional (extended) differential set. Besides, the GM Desiree differential set was shown to be useful as trap plants to isolate novel P. infestans strains and to monitor virulence towards particular R genes in P. infestans populations `on site´. Legislative restrictions are, however, limiting the use of the GM Desiree differential set.
Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen
Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. ; Minkov, M. - \ 2011
Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Contact - ISBN 9789025419851 - 572
rassen (taxonomisch) - etnische groepen - psychologie - intercultureel onderzoek - cultuur - socialisatie - interraciale relaties - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - sociale interactie - sociale antropologie - races - ethnic groups - psychology - cross cultural studies - culture - socialization - race relations - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - social interaction - social anthropology
Mensen uit andere landen denken, voelen en handelen anders dan wij hier gewend zijn. Ook landgenoten uit een andere streek of een andere sociale klasse gedragen zich vaak anders dan wij. In een open samenleving komt iedereen vaker met zulke andersdenkenden in aanraking dan vroeger. Voor die anderen zijn wij de andersdenkenden. Wat ons scheidt is de "cultuur" waarin we zijn opgegroeid, de met de paplepel ingegoten en daardoor vaak onbewuste waarden die maken dat wij "normaal" vinden wat anderen slecht vinden, en vies wat voor anderen schoon is. Allemaal andersdenkenden laat zien wat deze verschillen betekenen voor onze persoonlijkheid, onze gezondheid, ons gezinsleven, ons onderwijs, ons werk, onze overheid en voor de dingen waar we in geloven. Het gaat dieper in op de verschillende manieren waarop organisaties functioneren, zowel van land tot land als binnen een en hetzelfde land, en op wat er gebeurt als verschillende culturen elkaar ontmoeten.
Rassenproef zwarte bessen in 2010
Oosten, A.A. van; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Maas, F.M. - \ 2010
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (PPo-rapporten 2010-22) - 41
ribes nigrum - zwarte bessen - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - gevoeligheid van variëteiten - smaak - rassenproeven - ribes nigrum - black currants - varieties - cultivars - races - varietal susceptibility - taste - variety trials
Doel van dit onderzoek is (nieuwe) rassen zwarte bes vinden die een verbetering kunnen zijn van de huidige rassen, ook wat betreft de gevoeligheid voor ziekten en plagen. In de proef worden zwarte bessenrassen beoordeeld op bruikbaarheid voor de teelt in Nederland, met 10 of 12 planten per ras. In dit rapport worden de resultaten van proefjaar 2010 beschreven.
Rassenproef zwarte bessen in 2009 : verslag van de resultaten uit de rassenproef zwarte bes behaald in 2009
Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Oosten, A.A. van; Maas, F.M. - \ 2010
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit 2010-01) - 38
ribes nigrum - zwarte bessen - cultivars - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - gevoeligheid van variëteiten - smaak - rassenproeven - kleinfruit - ribes nigrum - black currants - cultivars - varieties - races - varietal susceptibility - taste - variety trials - small fruits
Doel van dit onderzoek is (nieuwe) rassen zwarte bes vinden die een verbetering kunnen zijn van de huidige rassen, ook wat betreft de gevoeligheid voor ziekten en plagen. De aanbraag en opkweek van zwarte bessenrassen gebeurt door het Paraktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector Fruit. In dit rapport worden de resultaten van proefjaar 2009 beschreven
Invloed van ras, mulch en bemesting op de productie en het saldo van tomaat : verslag van een proef te Saramacca, Suriname
Putter, H. de; Wongsonadi, H. - \ 2009
Lelystad : Praktijk Plant & Omgeving. Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 41
tomaten - solanum lycopersicum - rassenproeven - rassen (taxonomisch) - mulches - suriname - bemesting - tomatoes - solanum lycopersicum - variety trials - races - mulches - suriname - fertilizer application
Vergelijkend onderzoek tussen twee tomatenrassen, uitgevoerd bji een teler in het gebied Saramacca in Suriname. Twee rassen van East West Seed werden vergeleken met een lokaal vergelijkbaar ras. Ook werden twee Bemestingsstrategieën getest en werd er geteeld met of zonder plastic mulch.
Genetic differentiation between resistance phenotypes in the phytophagous flea beetle, Phyllotreta nemorum
Jong, P.W. de; Breuker, C.J. ; Vos, H. de; Vermeer, K.M.C.A. ; Oku, K. ; Verbaarschot, P.G.H. ; Nielsen, J.K. ; Brakefield, P.M. - \ 2009
Journal of Insect Science 9 (2009). - ISSN 1536-2442
partial mantel tests - atypical host-plant - rhagoletis-pomonella - sympatric speciation - barbarea-vulgaris - ecological speciation - leaf beetles - selection - insects - races
The flea beetle Phyllotreta nemorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) is genetically polymorphic for resistance against the defences of one of its host plants, Barbarea vulgaris R.Br. (Brassicales: Brassicaceae). Whereas resistant flea beetles are able to use B. vulgaris as well as other cruciferous plants as food, non-resistant beetles cannot survive on B. vulgaris. This limitation to host plant use of non-resistant beetles could potentially lead to asymmetric gene flow and some degree of genetic isolation between the different resistance-genotypes. Therefore, we studied the extent of genetic differentiation at neutral allozyme loci between samples of flea beetles that were collected at different locations and first tested for resistance phenotype. Since earlier work has shown a weak, but significant, effect of geographical distance between the samples on their genetic differentiation, in the present study variation at the neutral allozyme loci in P. nemorum was partitioned between geographical distance and resistance-phenotype. Both sources independently contributed statistically significantly to population differentiation. Thus, there appears to be a limitation to genetic exchange between the resistant and non-resistant flea beetles when corrections are made for their geographic differentiation. This is consistent with the presence of some degree of host race formation in this flea beetle.
Genetic diversity and population structure of common bean (Phaseolus vulgaris L.) landraces from the East African highlands
Asfaw, A. ; Blair, M.W. ; Almekinders, C.J.M. - \ 2009
Theoretical and Applied Genetics 120 (2009)1. - ISSN 0040-5752 - p. 1 - 12.
iberian peninsula - markers - variability - origin - fabaceae - allozyme - centers - races - pool - rapd
The East African highlands are a region of important common bean production and high varietal diversity for the crop. The objective of this study was to uncover the diversity and population structure of 192 landraces from Ethiopia and Kenya together with four genepool control genotypes using morphological phenotyping and microsatellite marker genotyping. The germplasm represented different common bean production ecologies and seed types common in these countries. The landraces showed considerable diversity that corresponded well to the two recognized genepools (Andean and Mesoamerican) with little introgression between these groups. Mesoamerican genotypes were predominant in Ethiopia while Andean genotypes were predominant in Kenya. Within each country, landraces from different collection sites were clustered together indicating potential gene flow between regions within Kenya or within Ethiopia. Across countries, landraces from the same country of origin tended to cluster together indicating distinct germplasm at the national level and limited gene flow between the two countries highlighting divided social networks within the regions and a weak trans-national bean seed exchange especially for landrace varieties. One exception to this may be the case of small red-seeded beans where informal cross-border grain trade occurs. We also observed that genetic divergence was slightly higher for the Ethiopian landraces compared to Kenyan landraces and that Mesoamerican genotypes were more diverse than the Andean genotypes. Common beans in eastern Africa are often cultivated in marginal, risk-prone farming systems and the observed landrace diversity should provide valuable alleles for adaptation to stressful environments in future breeding programs in the region
DNA technieken voor de boomkwekerij
Hop, M.E.C.M. - \ 2009
Dendroflora 2008 (2009)45. - ISSN 0374-7247 - p. 19 - 25.
boomkwekerijen - rassen (taxonomisch) - dna - genetische bronnen - diagnostische technieken - verbetering - forest nurseries - races - genetic resources - diagnostic techniques - improvement
Bij het gebruik van DNA technieken denken de meeste mensen tegenwoordig aan genetische modificatie van planten. Dit speelt bij boomkwekerijgewassen nog niet of nauwelijk een rol. Maar er bestaan ook veel andere DNA technieken die wel zeer bruikbaar en betaalbaar zijn. Het gaat daarbij niet om het veranderen van eigenschappen van planten, maar alleen om het meten ervan. Dit kan worden gebruikt voor indentificatie van planten, en ter ondersteuning van klassieke kruisingsveredeling. Dit type DNA technieken is bekend uit politieseries als CSI, of van nieuwsberichten over een vader die niet de biologische vader van zijn kind blijkt t zijn. Maar wat kunnen DNA technieken nu betekenen voor boomkwekerijgewassen?
Classificatie van planten - nieuwe inzichten en gevolgen voor de praktijk
Hoffman, M.H.A. - \ 2009
Dendroflora 2008 (2009)45. - ISSN 0374-7247 - p. 4 - 18.
classificatie van rassen - planten - soorten - rassen (taxonomisch) - identificatie - variety classification - plants - species - races - identification
Er zijn ongeveer 300.000 verschillende (hogere) plantensoorten, die onderling veel of weinig op elkaar lijken. Vroeger werden alle plantensoorten afzonderlijk benaamd, en was niet duidelijk hoe deze soorten verwant waren. Tegenwoordig worden soorten conform het systeem van Linnaeus ingedeeld in geslachten. Soorten die sterk verwant zijn aan elkaar hebben dezelfde geslachtsnaam. Geslachten worden op hun beurt weer ingedeeld in families en die op hun beurt weer in ordes, enzovoort. Op deze manier kent het plantenrijk een hiërarchisch indelingsysteem, met verwantschap als basis. Sterke verwantschap is meestal ook zichtbaar aan de uiterlijke gelijkenis. Soorten die veel op elkaar lijken en verwant zijn zitten in dezelfde groep. Verre verwanten zitten ver uit elkaar in het systeem. Om een plant goed te kunnen benamen, moet dus eerst uitgezocht worden aan welke andere soorten deze verwant is.
Gezamenlijk rassenonderzoek paprika : stookteelt 2008 - rood geoogst
Maaswinkel, R.H.M. ; Steenbergen, P. - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 611) - 36
capsicum annuum - vruchtgroenten - teelt onder bescherming - kasgewassen - cultuurmethoden - rassen (taxonomisch) - kwaliteit - gewasopbrengst - glastuinbouw - paprika's - fruit vegetables - protected cultivation - greenhouse crops - cultural methods - races - quality - crop yield - greenhouse horticulture - sweet peppers
Het rassenonderzoek wil de teler ondersteunen in de weloverwogen keuze van zijn rassen door het vergaren, verwerken en presenteren van gegevens, verkregen uit objectief en betrouwbaar vergelijkend rassenonderzoek dat in samenwerking met telers en veredelaars op praktijkbedrijven wordt uitgevoerd. In 2008 is het gezamenlijk rassenonderzoek bij paprika gedaan door paprikatelers (vanuit werkgroepen van LTO Groeiservice), telersverenigingen, de veredelingsbedrijven (Enza, Seminis (Bruinsma), Syngenta Seeds) en WUR glastuinbouw. Het onderzoek is gefinancierd door Productschap Tuinbouw met daarnaast een bijdrage van de drie verdelingsbedrijven. Op iedere proefplaats wordt minimaal dezelfde rassenserie beproefd. Ieder veredelingsbedrijf verzorgt één proefplaats. Door het veredelingsbedrijf worden waarnemingen gedaan (tellen, wegen en vruchtkwaliteit). Naast de veredelingsbedrijven worden twee proefplaatsen door telers bijgehouden.
Gezamenlijke rassenonderzoek paprika : stookteelt 2008 - geel geoogst
Steenbergen, P. ; Maaswinkel, R.H.M. - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 609) - 38
capsicum annuum - paprikapoeder - vruchtgroenten - kasgewassen - teelt onder bescherming - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - rassenproeven - cultuurmethoden - kleurvariëteiten - paprika - fruit vegetables - greenhouse crops - protected cultivation - races - varieties - variety trials - cultural methods - colour varieties
Rassenproeven met zwarte en rode bessen op praktijkbedrijven in 2006
Oosten, A.A. van; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2007
Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2007-07) - 49
ribes nigrum - rassenproeven - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - nederland - ribes nigrum - variety trials - varieties - races - netherlands
PPO project 3261064400 PT project 36255
Stable isotope-mass spectrometric determination of semen transfer in malaria mosquitoes
Helinski, M.E.H. ; Hood-Nowotny, R.C. ; Mayr, L. ; Knols, B.G.J. - \ 2007
Journal of Experimental Biology 210 (2007). - ISSN 0022-0949 - p. 1266 - 1274.
european corn-borer - anopheles-gambiae - behavior - races - size
The potential use of stable isotopes to study mosquito mating was investigated by tracing the fate of labelled semen into spermathecae. [13C]glucose was incorporated in the diet of the malaria mosquito Anopheles arabiensis. Treatments included labelling of either the larval water or adult sugar water, or a combination of both. After mating, `spiked' spermathecae were analysed for isotope ratios using mass spectrometry. Results demonstrated that spermathecae positive for semen could successfully be distinguished from empty ones or controls (i.e. filled with unlabelled semen) using the raw 13C values. Labelling during larval development and combined labelling of larvae and adults resulted in detectable values. The label persisted in spermathecae for up to 7 days after mating, and unlabelled sugar feeding of males labelled in the larval stage did not result in a detectable turnover of the semen label. There were no detrimental effects of the addition of labelled glucose on larval development and survival, adult size, male longevity and mating performance. We have proved that it is possible to label male mosquitoes and detect the semen label in females after insemination. This method offers great potential to study mating in mosquitoes and other insects and could prove useful in genetic control studies of medical or agricultural pest insects, with male mating success in the field as a critical verifiable indicator for a positive outcome of the intervention.
Sortimentsvergelijking Freesia: Resultaten herfstteelt 2006
Heij, G. ; Steenbergen, P. ; Kersten, M. - \ 2007
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR Glastuinbouw ) - 53
freesia - cultivars - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - rassenproeven - nederland - varieties - races - variety trials - netherlands
De veredeling van Freesia zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. Om zo spoedig mogelijk de teeltmogelijkheden van een nieuwe cultivar te weten, is een gebruikswaarde-onderzoek opgezet in samenwerking met WUR Glastuinbouw. Hierbij is de groei en bloei beoordeeld van 18 nieuwe cultivars en zes vergelijkingscultivars van de herfstteelt van 2006. Voor tien van deze cultivars vormt deze proef de herhaling, omdat zij ook zijn beoordeeld in de herfstteelt 2005. Van deze tien cultivars heeft het comité van de freesiakeuring van het VKC geconcludeerd dat de oranje/rode, dubbele Manderin van veredelaar Royal van Zanten een verbetering vormt op het bestaande assortiment. De A553 van Royal van Zanten kreeg de kwalificatie aanvulling binnen het sortiment geel enkel in de herfstteelt. De JJ 506-1, Paloma Beach, Daytona Beach, Blue Mountain, JJ 1120-7, KK 834-1, 95-128 en Soleil vormen geen aanvulling op het bestaande sortiment. Van de andere cultivars, die dit jaar voor het eerst zijn beoordeeld, kunnen op dit moment nog geen conclusies worden getrokken omdat de herhaling nog niet heeft plaatsgevonden. Resultaten van twee seizoenen geven een betrouwbaarder resultaat vanwege het mogelijke effect van de weersomstandigheden per seizoen.
Kulturer & Organisationer
Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. - \ 2006
Kopenhagen : Handelshøjskolens Forlag - ISBN 9788762902527 - 437
intercultureel onderzoek - rassen (taxonomisch) - interraciale relaties - etnische groepen - karakteristieken - psychologie - cultuur - socialisatie - etnografie - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - wereld - theorie - bedrijfsvoering - internationale vergelijkingen - bedrijfsmanagement - denken - cross cultural studies - races - race relations - ethnic groups - characteristics - psychology - culture - socialization - ethnography - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - world - theory - management - international comparisons - business management - thinking
Lokales Denken, globales Handeln : Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management
Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. - \ 2006
München : Deutscher Taschenbuch Verlag - ISBN 9783406533228 - 555
intercultureel onderzoek - rassen (taxonomisch) - interraciale relaties - etnische groepen - karakteristieken - psychologie - cultuur - socialisatie - etnografie - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - wereld - theorie - bedrijfsvoering - internationale vergelijkingen - bedrijfsmanagement - denken - cross cultural studies - races - race relations - ethnic groups - characteristics - psychology - culture - socialization - ethnography - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - world - theory - management - international comparisons - business management - thinking
Gebruikswaardeonderzoek komkommer: zomerteelt 2004
Hogendonk, L. ; Steenbergen, P. - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapporten PPO ) - 28
cucumis sativus - komkommers - gebruikswaarde - cultivars - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - rassenproeven - nederland - cucumbers - use value - races - varieties - variety trials - netherlands
Gouden Hoorns : de geschiedenis van de veehouderij op Java 1850-2000
Barwegen, M.W. - \ 2005
Wageningen University. Promotor(en): Akke van der Zijpp, co-promotor(en): Henk Udo. - Rotterdam : OPTIMA - ISBN 9789085043232 - 316
vee - veehouderij - dierhouderij - geschiedenis - rassen (dieren) - rassen (taxonomisch) - diervoeding - diergezondheid - plattelandsontwikkeling - landbouwontwikkeling - java - indonesië - nederlands indië - livestock - livestock farming - animal husbandry - history - breeds - races - animal nutrition - animal health - rural development - agricultural development - java - indonesia - netherlands east indies
Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen
Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. - \ 2005
Amsterdam/Antwerpen : Contact - ISBN 9789025426811 - 431
rassen (taxonomisch) - etnische groepen - psychologie - intercultureel onderzoek - cultuur - socialisatie - interraciale relaties - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - wereld - theorie - bedrijfsvoering - bestuur - bedrijfseconomie - races - ethnic groups - psychology - cross cultural studies - culture - socialization - race relations - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - world - theory - management - administration - business management
Romeinse sla (bindsla) : de vollegrondsteelt van A tot Z in beknopte vorm
Wijk, C.A.P. van - \ 2005
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO publicatie nr. 340) - 21
lactuca sativa - slasoorten - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - cultuurmethoden - landbouwplantenteelt - nederland - vollegrondsteelt - lettuces - varieties - races - cultural methods - crop husbandry - netherlands - outdoor cropping
Korte teeltbeschrijving als onderdeel van het project Screening nieuwe gewassen/productinnovatie waarin van relatief onbekende gewassen of innovaties de teeltkansen voor vollegrond in Nederland in kaart worden gebracht. Romeinse sla is een van oudsher bekende slasoort die op beperkte schaal in Nederland werd geteeld en voornamelijk werd gebruikt als stoofgroente. Door de veranderende vraag naar meer hardere, beter versnijbare slasoorten voor gemengde slasoorten, de vraag naar Romeinse sla bij de allochtone bevolkingsgroep en sterkere en resistente eigenschappen van de rassen biedt Romeinse sla de Nederlandse tuinder hernieuwde afzetmogelijkheden
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.