Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 83

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Iris als registratiesysteem voor runderrassen
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)1. - ISSN 0929-905X
  zeldzame rassen - registratie - rundveerassen - computer software - stamboeken - bedrijfsinformatiesystemen - rare breeds - registration - cattle breeds - computer software - herdbooks - management information systems
  In een serie artikelen worden de mogelijkheden van registratiesystemen voor zeldzame rassen toegelicht. In dit artikel komt het IRISsysteem van veeverbeteringsorganisatie CRV aan de orde, dat in combinatie met het CRV-managementpakket VeeManager ook mogelijkheden biedt voor de zeldzame runderrassen.
  Het Equis registratiesysteem
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)3. - ISSN 0929-905X - p. 12 - 13.
  zeldzame rassen - registratie - computer software - dieridentificatiesystemen - paardenrassen - paardenstamboeken - internet - rare breeds - registration - computer software - animal identification systems - horse breeds - studbooks - internet
  In de serie over mogelijkheden van registratiesystemen voor zeldzame rassen komt deze keer het laatste systeem aan de orde. Dat is het Equis-registratiesysteem van Delta Horses.
  Goed registreren, welk systeem?
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)4. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 11.
  zeldzame rassen - dieridentificatiesystemen - informatiesystemen - gegevens verzamelen - registreren - stamboeken - rare breeds - animal identification systems - information systems - data collection - recording - herdbooks
  In voorgaande edities van
  Zeldzaam Huisdier is aandacht
  gegeven aan verschillende systemen
  voor het registreren van
  (zeldzame) rassen, te weten:
  Zoo Easy, Iris, GReIS en Elda,
  Falcoo en Equis (Delta Horses).
  In dit laatste artikel van deze
  reeks geven we een overzicht
  van deze systemen.
  Genetische analyse van de Stabij
  Doekes, H.P. ; Oldenbroek, J.K. ; Windig, J.J. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)1. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
  zeldzame rassen - genetische analyse - hondenrassen - friese stabij - dierveredeling - rare breeds - genetic analysis - dog breeds - frisian stabyhoun - animal breeding
  De Stabij is een van de negen oorspronkelijke Nederlandse hondenrassen die een belangrijke rol vervullen in het Fairfok-programma van de Raad van Beheer voor de Kynologie. De SZH ondersteunt dat programma door de rasverenigingen van kennis en advies te voorzien en heeft met het CGN een genetische analyse gemaakt van het Stabijras.
  Genetische analyse van het Markiesje
  Doekes, H.P. ; Oldenbroek, J.K. ; Windig, J.J. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)2. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  hondenrassen - zeldzame rassen - genetische analyse - dierveredeling - stamboeken - dog breeds - rare breeds - genetic analysis - animal breeding - herdbooks
  Het Markiesje is een van de negen oorspronkelijke Nederlandse hondenrassen. Het vervult een belangrijke rol in het Fairfok-programma. De SZH ondersteunt dat programma door de rasverenigingen van kennis en advies te voorzien.
  Flinke uitbreiding genenbank voor Nederlandse paardenrassen
  Hoving, A.H. ; Wit, A.A.C. de; Sulkers, H. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)1. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  genenbanken - paardenrassen - genetische diversiteit - zeldzame rassen - gene banks - horse breeds - genetic diversity - rare breeds
  Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) bewaart sperma
  van Nederlandse paardenrassen in de genenbank voor landbouwhuisdieren.
  Doel is het veiligstellen van de genetische diversiteit binnen
  de paardenrassen.
  Selectie en genetische variatie in een fokprogramma
  Oldenbroek, Kor ; Maurice - Van Eijndhoven, Myrthe - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)4. - ISSN 0929-905X - p. 14 - 17.
  dierveredeling - veredelingsprogramma's - genetische variatie - selectie - zeldzame rassen - heritability - inteelt - verwantschap - groninger paard - animal breeding - breeding programmes - genetic variation - selection - rare breeds - heritability - inbreeding - kinship - groningen horse
  In drie voorgaande artikelen in deze serie zijn achtereenvolgens het fokdoel, de registratie van gegevens en de basisprincipes van de erfelijkheid besproken. In dit laatste artikel wordt het belang van genetische variatie en de selectie van ouderdieren besproken. Twee belangrijke elementen in het fokprogramma van een zeldzaam ras.
  Verwantschap en inteelt bij de Groninger blaarkop
  Oldenbroek, K. ; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)3. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
  rundvee - melkproductie - vleesproductie - groninger blaarkop - rassen (dieren) - dubbel-doel rassen - verwantschap - inteelt - zeldzame rassen - nageslachtproductie - rundveerassen - cattle - milk production - meat production - groningen white headed - breeds - dual purpose breeds - kinship - inbreeding - rare breeds - progeny production - cattle breeds
  Sinds de vorming van de rundveestamboeken in 1874 wordt de
  Groninger blaarkop als een apart ras beschouwd. Van oudsher werd
  het ras voornamelijk gefokt in Groningen en in Zuid- en Noord-
  Holland als een echt dubbeldoelras: geschikt voor melk- en vleesproductie.
  Hoe staat het ras er nu voor qua verwantschap en inteelt?
  Zeldzame Nederlandse konijnenrassen in de genenbank
  Hoving, A.H. ; Renes, J. ; Taks, A. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  rassen (dieren) - genetische bronnen van diersoorten - genenbanken - konijnen - zeldzame rassen - dierveredeling - bevruchtingsvermogen - sperma - ingevroren sperma - breeds - animal genetic resources - gene banks - rabbits - rare breeds - animal breeding - fertilizing ability - semen - frozen semen
  In 2014 is van de meeste zeldzame Nederlandse konijnenrassen sperma ingevroren en opgeslagen in de genenbank. Dit kon gerealiseerd worden dankzij samenwerking tussen konijnenfokkers, het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van Wageningen UR (CGN), Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).
  GReIS en Elda als registratiesystemen voor geitenrassen
  Oldenbroek, J.K. ; Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 16 - 17.
  dierveredeling - rassen (dieren) - zeldzame rassen - geitenrassen - registratie - melkcontrole - computer software - stamboeken - bedrijfsinformatiesystemen - toggenburgergeit - fokwaarde - animal breeding - breeds - rare breeds - goat breeds - registration - milk recording - computer software - herdbooks - management information systems - toggenburg - breeding value
  In een serie artikelen worden de mogelijkheden van registratiesystemen voor zeldzame rassen toegelicht. In dit tweede artikel komt eerst GReIS (GeitenRegistratie- en InformatieSysteem) aan de orde en daarna het Elda-systeem.
  Vaak scrapieresistentie bij Nederlandse Toggenburgers
  Hoving-Bolink, A.H. ; Windig, J.J. ; Koekoek, A. ; Hoekstra, H. ; Oldenbroek, J.K. ; Langeveld, J. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)1. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  rassen (dieren) - geitenrassen - zeldzame rassen - genetische variatie - scrapie - ziekteresistentie - nederlandse toggenburgergeit - geitenziekten - dierveredeling - toegepast onderzoek - breeds - goat breeds - rare breeds - genetic variation - scrapie - disease resistance - dutch toggenburg - goat diseases - animal breeding - applied research
  Zeldzame Nederlandse rassen zijn niet alleen onderdeel van ons cultureel erfgoed, maar hebben soms ook een verrassende genetische variant. Zo is sinds een paar jaar bekend dat er een allel bestaat dat bescherming biedt tegen scrapie. In onderzoek van Wageningen UR met de geitensector blijkt dat het relatief kleine ras de Nederlandse Toggenburger veel dieren kent met het scrapieresistentie allel.
  ZooEasy als registratiesysteem voor zeldzame rassen
  Oldenbroek, J.K. ; Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)1. - ISSN 0929-905X - p. 16 - 17.
  dierveredeling - identificatie - zeldzame rassen - rassen (dieren) - hondenrassen - vogels - stamboom - stamboeken - geitenrassen - fokken van kleine dieren - computer software - internet - animal breeding - identification - rare breeds - breeds - dog breeds - birds - pedigree - herdbooks - goat breeds - small animal rearing - computer software - internet
  Nauwkeurige registratie is een vereiste voor een verantwoorde en
  succesvolle fokkerij. Niet alleen speelt afstamming bij zeldzame rassen
  een cruciale rol, fokkers willen ook gegevens over het exterieur
  en de prestaties van de dieren overzichtelijk vastleggen. In deze
  serie worden de mogelijkheden van een aantal systemen toegelicht.
  Zeldzame vogels in Nederland in 2012
  Bemmelen, R.S.A. van; Groenendijk, D. ; Ovaa, A.H. - \ 2014
  Limosa 87 (2014)4. - ISSN 0024-3620 - p. 216 - 221.
  vogels - fauna - zeldzame rassen - populatie-ecologie - monitoring - birds - fauna - rare breeds - population ecology - monitoring
  This contribution is a summary of the annual report of the Dutch rarities committee (CDNA) for 2012. In 2012, two new taxa were added to the Dutch list: Sooty Tern Onychoprion fuscatus and North Caspian Stonechat Saxicola maurus hemprichii. Other remarkable records were the second Steppe Grey Shrike Lanius lahtora pallidirostris, the second and third Eastern Black Redstart Phoenicurus ochruros phoenicuroides, the third Bufflehead Bucephala albeola and the fifth Bonaparte's Gull Chroicocephalus Philadelphia. High numbers were recorded for River Warbler Locustella fluviatilis (7 records), Radde's Warbler Phylloscopus schwarzt (8 records), Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis (11 records) and Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni (18 records). All records of the latter species are from October and were part of the largest influx of this species in North-Western Europe ever recorded. Following recent advances in identifying flight calls from this species, the number of accepted records has grown since the publication of the annual report and may still grow. Out of a total of 511 species now on the Dutch list, 207 species (41%) are regarded as vagrants, with less than two records per year during the last 30 years. All records and their documentation can now be accessed through a new website: www.dutchavifauna.nl.
  Eerste pups outcross Saarlooswolfhond geboren
  Eggink, M. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)4. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 20.
  hondenrassen - rassen (dieren) - dierveredeling - zeldzame rassen - veredelingsmethoden - puppy's - dog breeds - breeds - animal breeding - rare breeds - breeding methods - puppies
  De Algemene Vereniging van Liefhebbers voor Saarlooswolfhonden (AVLS) heeft een plan van aanpak opgesteld met als doel de hoge onderlinge verwantschap tussen de honden op termijn te laten afnemen. Dat is hard nodig omdat anders de inteelttoename in de toekomst niet meer beheersbaar zal zijn. Gevolgen daarvan zouden zijn dat erfelijke gebreken toenemen en de vruchtbaarheid verder afneemt.
  Winning en cryoconservering van sperma van zeldzame Nederlandse konijnenrassen voor de genenbank
  Hoving-Bolink, A.H. ; Wit, A.A.C. de; Sulkers, H. ; Zuidberg, C.A. ; Hulsegge, B. ; Woelders, H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2014
  Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport 32) - 37
  rapporten - konijnen - rassen (dieren) - conservering - kunstmatige inseminatie - ingevroren sperma - sperma - genenbanken - zeldzame rassen - reports - rabbits - breeds - conservation - artificial insemination - frozen semen - semen - gene banks - rare breeds
  In dit rapport wordt beschreven welke activiteiten CGN in samenwerking met de SZH, KLN en individuele fokkers hebben ondernomen om genetisch materiaal van konijnenrassen veilig te stellen in de genenbank. Op basis van literatuur en praktijkervaringen is een protocol voor spermawinning en spermaverwerking (cryoconservering) vastgesteld. Een dergelijk protocol was niet beschikbaar in de Nederlandse bedrijfsmatige konijnenhouderij omdat daar uitsluitend met vers sperma gewerkt wordt en niet met ingevroren sperma. Het rapport eindigt met een beschrijving van de resultaten van de spermawinning.
  Bloedgroepen bij rundvee. Deel 4: Bloedgroepen bij Roodbont Fries Vee, Brandroden en Lakenvelders
  Oldenbroek, J.K. ; Buys, K. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)4. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 11.
  rundveerassen - bloedgroepen - rassen (dieren) - zeldzame rassen - genetische merkers - rundveeteelt - afstamming - cattle breeds - blood groups - breeds - rare breeds - genetic markers - cattle farming - parentage
  Onderzoekers gebruikten bloedgroepenonderzoek om genetische verschillen tussen rassen te bestuderen. Fokkers van zeldzame rassen, zoals Roodbont Fries vee, Brandrood en Lakenvelder, hebben dit aangegrepen om te zien of ze echt een bijzonder ras in handen hadden.
  Fokken en scrapie resistentie bij de Toggenburger geit
  Windig, Jack - \ 2014
  goat keeping - goats - scrapie - dutch toggenburg - toggenburg - goat breeds - disease resistance - animal breeding - rare breeds
  Gezond gebruik genetica
  Oldenbroek, Kor - \ 2014
  genetics - animal breeding - rare breeds - dogs - dog breeds - inbreeding - selection - sustainability - agricultural education
  Randvoorwaarden behoud Nederlands Landvarken : van enthousiasme naar actie!
  Hoving-Bolink, Rita - \ 2014
  pig breeds - rare breeds - dutch landrace - breeds - pig breeding - pig farming - herdbooks - breeding aims
  Bloedgroepen bij rundvee. Deel 3: Bloedgroepenonderzoek bij blaarkoppen
  Oldenbroek, J.K. ; Buys, K. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)3. - ISSN 0929-905X - p. 8 - 9.
  groninger blaarkop - rundveerassen - rundveeteelt - bloedgroepen - rassen (dieren) - genetische variatie - zeldzame rassen - groningen white headed - cattle breeds - cattle farming - blood groups - breeds - genetic variation - rare breeds
  Dat de Groninger blaarkop een ras is met bijzondere eigenschappen blijkt ook uit het bloedgroepenonderzoek. De bloedgroepsystemen van blaarkoppen verschillen duidelijk van die van roodbonten en zwartbonten. Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat ze al sinds de oprichting van de stamboeken gescheiden gefokt zijn.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.