Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 49

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek Waterkringloopsluiting Tulpenbroeierij : overzicht huidige en toekomstige technieken om waterkringloopsluiting mogelijk te maken
  Os, E.A. van; Feenstra, L. ; Ruijven, J. van; Stijger, C.C.M.M. ; Koeman-Stein, N. ; Appelman, W. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1394) - 38
  tulpen - forceren van planten - glastuinbouw - kasgewassen - afvalwaterbehandeling - afvalwater - recirculatiesystemen - drainagewater - pathogenen - pathogeen eliminatie - gewasbescherming - voedingsstoffen - fenolen - tulips - forcing - greenhouse horticulture - greenhouse crops - waste water treatment - waste water - recirculating systems - drainage water - pathogens - pathogen elimination - plant protection - nutrients - phenols
  Closing of the water cycle is required in the forcing of tulips. For growers it is important to know if and how they can eliminate pathogens at an adequate way and which equipment is most suitable to break down plant protection products from waste water. Now participating growers have various equipment for full or partly disinfection. It is recommended to start with good pre-filtration methods to eliminate pathogens which can be fully achieved with UV and ozone, while products such as hydrogen peroxide with additives or chlorite products can be used for an after-effect in the pipe work. Phenolic compounds, released by the roots, can be eliminated with oxidising methods. However efficacy has not been investigated. Purification of discharge water, before entering the waste ditch, will be obliged. New, certified, equipment will come on the market soon. Reuse of discharge water, after pre-fi ltration and disinfection, is also an option.
  Ontsmettingsmiddel niet altijd getest op effect in plantaardige teelten : toevoeging aan druppelwater of complete installatie
  Stijger, Ineke ; Os, Erik van - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - disinfectants - nutrient solutions - trickle irrigation - disinfection - effects - adverse effects - chlorine - hydrogen peroxide - irrigation water - plant viruses - recirculating systems

  Een vertegenwoordiger rijdt het erf op, doet zijn kofferbak open en prijst een willekeurig ontsmettingsmiddel aan. Het gebeurt regelmatig, weten Wageningen UR onderzoekers Ineke Stijger en Erik van Os te vertellen. En er zijn nog steeds telers die de verkopers op hun woord geloven. “Niet veel later hebben wij ze aan de telefoon met de vraag waarom het water toch niet voldoende schoon is.” De onderzoekers roepen telers daarom op kritisch te blijven kijken naar nieuwe middelen en technieken. “Geloof de werking pas als die via onafhankelijk onderzoek is bewezen.”

  Nieuwe voedingsschema’s phalaenopsis voor veranderde teeltwijze : recirculatie, productieverhoging, teeltverkorting
  Kromwijk, Arca ; Blok, Chris - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - phalaenopsis - recirculating systems - cropping systems - nutrients - crop production - urea - sodium - zinc - crop growth stage - agricultural research

  De teelt van phalaenopsis is in de afgelopen vijftien jaar zo sterk veranderd, dat de praktijk niet goed meer uit de voeten kon met de voedingsschema’s uit de jaren negentig. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben daarom nieuwe schema’s ontwikkeld, die inmiddels op grote schaal toepassing vinden. Het gaat om schema’s voor opkweek (vegetatief) en afkweek (generatief) in bedrijfssituaties met en zonder recirculatie.

  Alleen ventilatoren ophangen niet genoeg voor gewenste resultaat : controleren én onderhouden vergroot effectiviteit
  Weel, Peter van - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - greenhouse technology - ventilators - dehumidification - recirculating systems - plant maintenance

  In Het Nieuwe Telen is luchtcirculatie in de kas een energiezuinig alternatief voor de minimumbuis. Ventilatoren zijn er in vele soorten en maten. Doen die hun werk echter wel goed? Het schort vaak aan controle of ze het gewenste effect hebben. Het aloude principe ‘meten is weten’ geldt ook hier. Een rookproef brengt eenvoudig in beeld hoe de lucht zich beweegt. Leveranciers willen er graag aan meewerken. Verder bevelen ze aan om apparatuur te laten onderhouden.

  Recirculatie bij snij-amaryllis (Hippeastrum) in drie teeltjaren (2013-2015) : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Kromwijk, J.A.M. ; Burg, R. van der; Nijs, L. ; Overkleeft, J. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Os, E.A. van; Baar, P.H. van; Grootscholten, M. ; Woets, F. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1398) - 88
  amaryllis - glastuinbouw - kasgewassen - kasproeven - teelt onder bescherming - emissie - hergebruik van water - afvalwaterbehandeling - afvalwater - recirculatiesystemen - lycorine - stikstof - voedingsstoffen - kunstmeststoffen - amaryllis - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouse experiments - protected cultivation - emission - water reuse - waste water treatment - waste water - recirculating systems - lycorine - nitrogen - nutrients - fertilizers
  In the Netherlands most crops grown in greenhouses reuse drain water. However, in the cultivation of amaryllis
  cut flowers (Hippeastrum) little drainage water is being reused so far because of strong suspicions of inhibitory
  substances in the drainage water. To reduce the emission of nutrients to the environment an experiment was
  started on request of the amaryllis growers. In a greenhouse experiment drainage water of amaryllis was treated
  with advanced oxidation and reused. This was compared with the reuse of drainage water treated with an UV
  disinfector and a control treatment without the reuse of drainage water. In three years of cultivation, there was
  no difference in production and no adverse effects were seen in crop growth. This research was funded by the
  Dutch amaryllis growers, the ‘Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’, the Product Board for Horticulture, the
  project ‘Samenwerken aan Vaardigheden’ and Koppert.
  Emissieloze kas haalbaar met gangbare techniek
  Os, E.A. van; Beerling, E.A.M. ; Staaij, M. van der; Ruijven, J.P.M. van; Janse, J. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 26 - 29.
  glastuinbouw - teeltsystemen - emissiereductie - recirculatiesystemen - substraten - cultuur zonder grond - kweekmedia - vergelijkingen - kastechniek - landbouwkundig onderzoek - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - cropping systems - emission reduction - recirculating systems - substrates - soilless culture - culture media - comparisons - greenhouse technology - agricultural research - crop quality
  Vorig jaar startte Wageningen UR Glastuinbouw samen met een aantal partijen uit de tuinbouw een project om te onderzoeken of emissieloos telen mogelijk is bij dezelfde productie en kwaliteit. En om te ontdekken welke technieken daarvoor nodig zijn. In dit artikel gaan de betrokken onderzoekers dieper in op deze waterefficiënte emissieloze kas en presenteren zij de eerste resultaten
  Recirculatie tijdens opkweek, koeling en afkweek van Phalaenopsis : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij recirculatie potorchidee
  Kromwijk, J.A.M. ; Haaster, Bram van; Kongkijthavorn, Songyos ; Blok, C. ; Os, E.A. van - \ 2015
  Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1379) - 38
  phalaenopsis - orchideeën als sierplanten - recirculatiesystemen - hergebruik van water - drainagewater - emissiereductie - kunstmeststoffen - glastuinbouw - phalaenopsis - ornamental orchids - recirculating systems - water reuse - drainage water - emission reduction - fertilizers - greenhouse horticulture
  In the Netherlands, the government and horticultural industry have agreed to lower the emission of nutrients to the environment. To reduce the emission of fertilizers in pot orchid cultivation research into the effects of reusing drainwater (recirculation) in Phalaenopsis was conducted at Wageningen UR Greenhouse Horticulture. The first treatment aimed to lower the emission to the standard of 2018. In the second treatment the emissions were lowered even more to meet the more stringent standards after 2018. Both treatments were compared with a third treatment without reuse of drain water. Sodium and zinc content increased in both recirculation treatments. The reuse of drainage water has shown no adverse effects on plant growth or disease incidence. In all treatments, virtually no plants were lost.
  Recirculatie bij Cymbidium
  Kromwijk, J.A.M. ; Voogt, W. - \ 2015
  cymbidium - zoutgehalte - teeltsystemen - glastuinbouw - tuinbouw - recirculatiesystemen - natrium - proeven - monitoring - cymbidium - salinity - cropping systems - greenhouse horticulture - horticulture - recirculating systems - sodium - trials - monitoring
  Tot voor kort had het gewas Cymbidium een vrijstelling voor recirculatie vanwege de zoutgevoeligheid van het gewas en lage EC in de gift. Daardoor is er weinig kennis en ervaring met recirculatie. Voor Cymbidium is nog niet bekend wat de effecten van Natrium zijn. Daarom is onderzoek gestart om vast te stellen bij welk Natriumniveau in de voeding nadelige effecten op gaan treden.
  Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium. Tussenrapport na 1e teeltjaar : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Kromwijk, J.A.M. ; Voogt, W. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1371) - 24
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - cymbidium - recirculatiesystemen - emissie - natrium - drainagewater - groei - kwaliteit - gewaskwaliteit - protected cultivation - greenhouse horticulture - cymbidium - recirculating systems - emission - sodium - drainage water - growth - quality - crop quality
  In the Netherlands, the government and horticultural industry have agreed to lower the emission of nutrients to the environment. Until recently no drain water was reused in the cultivation of Cymbidium orchids as growers were allowed to discharge the drain water when a sodium level of more than 0 mmol/l was reached. As reusing drain water is a new phenomenon for Cymbidium, growers are now faced with a lack of knowledge on the effects of drain water reuse. Therefore a trial was started to investigate the effect of sodium accumulation on crop growth and flowering in two varieties of Cymbidium. Different sodium concentrations are given while maintaining the EC at 0.8. These sodium treatments have a lower “nutritional EC” than the control treatment without sodium. As of February 2015 unusual symptoms in the leaves emerged at the two highest levels of sodium resulting in dead leaf tips / leaves. This is potassium deficiency, induced by the lower potassium concentration in the nutritional solution and by inhibition of the potassium uptake by a high sodium concentration. In the first year of cultivation, sodium accumulation had no effect on production as the flower stalks were already induced before the start of the treatments. Cymbidium is a perennial crop in which negative effects on production and quality take a long time to become visible, so the experiment will be continued into a second year of cultivation. This research is funded by the Cymbidium growers in the Netherlands, Product Board for Horticulture and Top Sector Horticulture and Propagation Materials.
  Geweldige producties lisianthus op substraat blijven nog uit : eerste conclusie na één jaar los van ondergrond telen
  Velden, P. van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 43 - 43.
  glastuinbouw - vollegrondsteelt - substraten - teeltsystemen - effecten - kastechniek - recirculatiesystemen - doelstellingen - energiebesparing - proeven op proefstations - snijbloemen - greenhouse horticulture - outdoor cropping - substrates - cropping systems - effects - greenhouse technology - recirculating systems - objectives - energy saving - station tests - cut flowers
  Een volveldse teelt met recirculatie bij lisianthus is zeker haalbaar, maar het is nog zoeken naar het meest effectieve teeltsysteem. Besparing op energie en met name belichting leidde tot groeivertraging, zo blijkt. Toch is er al veel bereikt in één jaar intensief praktijkonderzoek en er is nog meer mogelijk.
  Interacties tussen ijzerchelaten en andere spoorelementen vaak onderschat : analysecijfers tonen niet altijd wat beschikbaar is voor plant
  Staalduinen, J. van; Voogt, W. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 10 - 11.
  glastuinbouw - voedingsstoffen - bemesting - ijzerhoudende meststoffen - plantenvoeding - ijzerabsorptie - chelaten - meststoffen met sporenelementen - absorptie - zuurgraad - substraten - recirculatiesystemen - irrigatiewater - greenhouse horticulture - nutrients - fertilizer application - iron fertilizers - plant nutrition - iron absorption - chelates - trace element fertilizers - absorption - acidity - substrates - recirculating systems - irrigation water
  IJzer is onder normale wortelcondities vaak moeilijk opneembaar voor planten. Dat geldt ook en misschien wel juist voor substraatteelten. IJzerchelaten – organische moleculen die ijzerionen adsorberen en afstaan aan of in plantenwortels – bieden uitkomst. Bij de keuze van het juiste chelaat dient men niet alleen oog te hebben voor de pH van de voedingsoplossing of in de mat. Zij kunnen ook verbindingen aangaan met andere spoorelementen, waardoor drainwateranalyse soms een vertekend beeld geeft van wat er werkelijk beschikbaar is.
  Recirculatie snij-amaryllis ( Hippeastrum) in tweede teeltjaar (2014) : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Kromwijk, J.A.M. ; Baar, P.H. van; Nijs, L. den; Overkleeft, J. ; Blok, C. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Grootscholten, M. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1362) - 48
  glastuinbouw - sierteelt - hippeastrum - snijbloemen - plantgezondheid - recirculatiesystemen - ultraviolette straling - waterstofperoxide - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - hippeastrum - cut flowers - plant health - recirculating systems - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide
  In the Netherlands most crops grown in greenhouses reuse drain water. However, in the cultivation of amaryllis cut flowers (Hippeastrum) little drainage water is being reused so far because of strong suspicions of inhibitory substances in the drainage water. To reduce the emission of nutrients to the environment an experiment was started on request of the amaryllis growers. In a greenhouse experiment drainage water of amaryllis was treated with advanced oxidation and reused. This was compared with the reuse of drainage water treated with an UV disinfector and a control treatment without the reuse of drainage water. In the first and second year of cultivation, there was no difference in production and no adverse effects were seen in crop growth. In this experiment the reuse of drainage water has been for a relatively short period for amaryllis cut flower cultivation. Therefore, the research will be continued for a third year of cultivation in 2015 with a financial contribution from amaryllis growers, the ‘Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’ and the Product Board for Horticulture.
  Smart irrigation based on soil indicators for moisture, EC and temperature
  Balendonck, Jos - \ 2015
  irrigation - salinity - temperature - relative humidity - outturn - trickle irrigation - turkey - recirculating systems
  Waterefficiënte Emissieloze Kas : optimaal telen
  Beerling, E.A.M. ; Blok, C. ; Os, E.A. van; Ruijven, J.P.M. van - \ 2015
  glastuinbouw - emissiereductie - emissie - bemesting - druppelbevloeiing - steenwol - substraten - recirculatiesystemen - filtratie - greenhouse horticulture - emission reduction - emission - fertilizer application - trickle irrigation - rockwool - substrates - recirculating systems - filtration
  Aanpassen recept van bemesting bij emissieloos telen per element. Interval tussen analyses zo kort mogelijk houden.
  Recirculatie amaryllis : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming
  Kromwijk, J.A.M. ; Overkleeft, J. ; Woets, F. ; Barendse, J. - \ 2014
  glastuinbouw - siergewassen - amaryllis - snijbloemen - duurzaamheid (sustainability) - gewassen, groeifasen - kwaliteit na de oogst - recirculatiesystemen - substraten - perliet - teeltsystemen - greenhouse horticulture - ornamental crops - amaryllis - cut flowers - sustainability - crop growth stage - postharvest quality - recirculating systems - substrates - perlite - cropping systems
  Begin maart 2013 zijn amaryllisbollen geplant en vanaf mei 2013 zijn drie behandelingen gestart: Hergebruik drainwater na UV-ontsmetting. Hergebruik drainwater na geavanceerde oxidatie (=waterstofperoxide én UV-ontsmetting) om groeiremmende stoffen af te breken en een Controlehandeling zonder recirculatie. Bij twee substraten, kleikorrels en perliet, en bij twee cultivars, Red Lion en Mont Blanc.
  Recirculatie Cymbidium
  Kromwijk, J.A.M. ; Voogt, W. - \ 2014
  potplanten - cymbidium - emissie - drainagewater - recirculatiesystemen - reductie - glastuinbouw - landbouwkundig onderzoek - pot plants - cymbidium - emission - drainage water - recirculating systems - reduction - greenhouse horticulture - agricultural research
  Het doel van dit onderzoek is het verminderen van emissie bij teelt van Cymbidium.
  Ontwikkeling teeltsystemen los van de grond Chrysant en Lisianthus
  Kromwijk, Arca - \ 2014
  greenhouse horticulture - cut flowers - eustoma grandiflorum - substrates - cropping systems - ornamental crops - recirculating systems
  Recirculatie potorchidee 10. Scenarioberekeningen stikstof emissie - 1
  Os, E.A. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  sierplanten - potplanten - orchideeën als sierplanten - bemesting - vloeibare kunstmeststoffen - recirculatiesystemen - glastuinbouw - stikstofbalans - stikstofmeststoffen - ornamental plants - pot plants - ornamental orchids - fertilizer application - liquid fertilizers - recirculating systems - greenhouse horticulture - nitrogen balance - nitrogen fertilizers
  Voor andere gewassen zijn rekenprogramma’s ontwikkeld om effecten van bv. het natriumgehalte in het water en de natrium grenswaarde op de stikstof emissie door te rekenen. Met behulp van zo’n waterstromen model zijn verschillende scenario’s doorgerekend om inzicht te geven in het effect op de stikstof emissie bij recirculatie in de teelt van potorchideeën.
  Recirculatie potorchidee 9. Nieuwe voedingsschema Phalaenopsis - 1
  Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  siergewassen - orchideeën als sierplanten - phalaenopsis - glastuinbouw - teeltsystemen - recirculatiesystemen - bemesting - plantenvoeding - vloeibare kunstmeststoffen - ornamental crops - ornamental orchids - phalaenopsis - greenhouse horticulture - cropping systems - recirculating systems - fertilizer application - plant nutrition - liquid fertilizers
  Het bemestingsadvies voor Phalaenopsis in de bemestingadviesbasis dateert van 1999. Het sortiment en de teeltomstandigheden in de praktijk zijn sindsdien flink gewijzigd. Met behulp van plantanalyses van veilingrijpe planten uit de praktijk in 2014 is een nieuw voedingsschema opgesteld voor teelt bij vrije drainage en voor teelt met recirculatie.
  Goed stalklimaat en zeer lage emissies
  Aarnink, A.J.A. ; Verhoijsen, R. ; Bokma, S. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 41.
  varkenshouderij - varkensstallen - stalklimaat - ventilatie - recirculatiesystemen - ammoniakemissie - fijn stof - emissiereductie - pig farming - pig housing - stall climate - ventilation - recirculating systems - ammonia emission - particulate matter - emission reduction
  Recirculatie van lucht in een vleesvarkensstal is technisch mogelijk. Door een belangrijk deel van de lucht te recirculeren en een deel te verversen, wordt een zeer stabiel stalklimaat verkregen en worden de emissies van ammoniak en fijnstof (en geur) tot vrijwel nul gereduceerd. De extra kosten moeten terug verdiend worden met betere productieresultaten.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.