Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 71

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bepaling samenstelling van vaste mest met NIRS
  Rietra, R.P.J.J. ; Oenema, O. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2837) - 27
  dierlijke meststoffen - stikstof - fosfor - nabij infrarood spectroscopie - referentienormen - analyse - betrouwbaarheid - analytische methoden - animal manures - nitrogen - phosphorus - near infrared spectroscopy - reference standards - analysis - reliability - analytical methods
  National Reference Laboratories RIKILT Wageningen University & Research : annual report 2016
  Leeuwen, S.P.J. van; Mol, J.G.J. ; Lee, M.K. van der; Gerssen, A. ; Lasaroms, J.J.P. ; Sterk, S.S. ; Raamsdonk, L.W.D. van; Jong, J. de; Scholtens-Toma, I.M.J. ; Alewijn, M. ; Weesepoel, Y.J.A. ; Ginkel, L.A. van; Meijer, Nathan ; Noordam, M.Y. - \ 2017
  Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT Report 2017.007) - 49
  reference standards - laboratories - food legislation - europe - annual reports - food safety - food quality - feeding standards - referentienormen - laboratoria - voedingsmiddelenwetgeving - europa - jaarverslagen - voedselveiligheid - voedselkwaliteit - voedingsnormen
  National Reference Laboratories (NRLs) are part of the system responsible for the control and enforcement of EU food and feed law. RIKILT Wageningen University & Research has been designated as the NRL for twelve subjects. The tasks of a NRL depend on its research field. This report gives an overview of the activities performed by all of RIKILT's NRLs in 2016.
  Measurement errors in dietary assessment using duplicate portions as reference method
  Trijsburg, L.E. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Pieter van 't Veer; Anouk Geelen; Jeanne de Vries. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576421 - 128
  diet studies - nutritional assessment - questionnaires - reference standards - correction factors - validity - body mass index - regression analysis - food intake - food - protein - potassium - sodium - energy intake - methodology - dieetstudies - voedingstoestandbepaling - vragenlijsten - referentienormen - correctiefactoren - geldigheid - quetelet index - regressieanalyse - voedselopname - voedsel - eiwit - kalium - natrium - energieopname - methodologie

  Measurement errors in dietary assessment using duplicate portions as reference method

  Laura Trijsburg

  Background: As Food Frequency Questionnaires (FFQs) are subject to measurement error, associations between self-reported intake by FFQ and outcome measures should be corrected for measurement error with data from a reference method. Whether the correction is adequate depends on the characteristics of the reference method used in the validation study. The duplicate portion method (DP), compared to the often used 24h recall (24hR), seems a promising reference method as correlated errors between FFQ and DP, such as memory bias, errors in portion size estimations and food composition databases, are not expected.

  Aim: This thesis aimed to determine the validity of the DP compared to the 24hR as a reference method for FFQ validation. The second aim was to explore the validity of nutrient densities for DP, 24hR and FFQ. The third aim was to determine the factors associated with misreporting of energy, protein and potassium as estimated by DP, 24hR and FFQ.

  Methods: Within the DuPLO-study, a Dutch validation study which is part of the NQplus study, two DPs, two FFQs, two blood and urinary biomarkers and one to fifteen 24hRs (web-based and/or telephone-based) were collected in 198 subjects, within 1.5 years. Also, one or two doubly labelled water measurements were available for 69 participants. Multivariate measurement error models were used to assess proportional scaling bias, error correlations with the FFQ, validity coefficients and attenuation factors. Furthermore linear regression analysis was used to determine the association between misreporting and various factors.

  Results: The DP was less influenced by proportional scaling bias, had lower correlated errors with the FFQ and showed higher attenuation factors than the 24hR for potassium, sodium and protein. Also, the DP seemed a better reference method than the 24hR for the assessment of validity coefficients for the FFQ for various fatty acids. The attenuation factors for the FFQ, using either the DP or 24hR as reference method, agreed reasonably well. Furthermore, the DP showed, when using plasma fatty acids as reference, slightly better ranking of participants according to their intake of n-3 fatty acids (0.33) and the n‑3/LA ratio (0.34) than the 24hR (0.22 and 0.24, respectively). Less group level bias was observed for protein and sodium densities compared to their absolute intakes for FFQ, 24hR and DP, but not for potassium. Overall the validity coefficients and attenuation factors for DP, 24hR and FFQ did not improve for nutrient densities compared to absolute intakes, except for the attenuation factor for sodium density. Lastly, BMI proved to be the most consistent determinant associated with misreporting (group level bias) of energy, protein and potassium for DP, 24hR and FFQ. Men tended to underreport protein by the DP, FFQ and 24hR and persons of older age underreported potassium but only by the 24hR and FFQ. Other explorative determinants did not show a consistent association with misreporting of energy or nutrients by the different dietary assessment methods.

  Conclusion: With respect to error correlations and attenuation factors the DP performed slightly better than the 24hR as a reference method for validating FFQs in epidemiological research. Furthermore, the use of nutrient densities does not necessarily improve the validity of the dietary intake estimates from DP, 24hR and FFQ. Moreover, it was shown that BMI is an important determinant of misreporting of energy, protein and potassium for these three assessment methods.

  Gunstige referentiewaarden voor oppervlakte en verspreidingsgebied van Natura 2000-habitattypen in Nederland
  Bijlsma, R.J. ; Janssen, J.A.M. ; Weeda, E.J. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu / Wageningen UR (WOt-rapport 125) - 224
  habitats - vegetatietypen - soortendiversiteit - klimaatverandering - natura 2000 - oppervlakte (areaal) - referentienormen - inventarisaties - habitats - vegetation types - species diversity - climatic change - natura 2000 - acreage - reference standards - inventories
  Dit rapport geeft een overzicht van de gunstige referentiewaarden van area (oppervlakte in km2) en range (oppervlakte verspreidingsgebied incl. opvulling in 10 x 10 km-hokken) voor alle 52 habitattypen in Nederland. Deze FRA (Favourable Reference Area) en FRR (Favourable Reference Range) zijn nodig om de staat van instandhouding van habitattypen volgens artikel 17 van de Habitatrichtlijn vast te stellen. Bijna 25% van de habitattypen vereist uitbreiding van verspreidingsgebied voor een gunstige staat van instandhouding. Ruim 20% van de habitattypen vereisen zowel een uitbreiding van oppervlakte als van verspreidingsgebied voor een gunstige staat van instandhouding. Daarnaast wordt aangegeven hoe de gunstige referentiewaarden behouden of bereikt kunnen worden en wat de mogelijke invloed van klimaatverandering is. Om de trend van area te beoordelen, zijn in bijlagen schattingen gemaakt van historische oppervlakten van habitattypen rond 1950 voor heide-, stuifzand-, hoogveen- en graslandtypen.
  Toestand van de aal en aalvisserij in NL en Europa 2009 - 2013
  Graaf, Martin de - \ 2013
  fishery management - fishery resources - eel culture - eels - inventories - reference standards - international comparisons
  Herberekening Streefbeeld Aal: Een analyse van het bestaande Nederlandse streefbeeld in relatie tot de buurlanden. Een advies op verzoek van de minister van Economische Zaken
  Rabbinge, R. ; Meer, J. van der; Quak, J. ; Verreth, J.A.J. ; Waal, A. van der; Nagelkerke, L.A.J. - \ 2013
  www.rijksoverheid.nl - 87
  european eels - populatiedichtheid - monitoring - vismigratie - referentienormen - inventarisaties - nederland - population density - fish migration - reference standards - inventories - netherlands
  Vanuit de Tweede Kamer is gesteld dat het streefbeeld voor uittrek van schieraal te hoog is. In het huidige Nederlandse streefbeeld is te weinig rekening is gehouden met factoren als veranderende voedselrijkdom van de Nederlandse wateren, het uitzetten van glas- en pootaal en de aanleg van migratiebeperkende kunstwerken zoals sluizen en gemalen. In dat kader is ingesteld de commissie ‘Herberekening streefbeeld paling’ o.l.v. Prof. Dr. Rabbinge. De resultaten worden in dit rapport gegeven
  Generic ecological assessment framework for coastal ecosystems in the Caribbean Netherlands
  Becking, L.E. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C122/12) - 44
  kustgebieden - natuurbescherming - koralen - mariene ecologie - waterkwaliteit - referentienormen - caribisch gebied - coastal areas - nature conservation - corals - marine ecology - water quality - reference standards - caribbean
  This report provides practical guidance and considerations on how to establish appropriate reference situations in a changing environment. The reference situations must be chosen using best available information about the physical and biological characteristics of the environment to ensure that they represent suitable reference conditions. Important factors to consider are summed up in this report.
  Waarom Brussel wil weten hoe breed een Hollandse sloot is
  Janssen, H. ; Meijer, M. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)maart. - p. 11 - 11.
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - kaarten - karteringen - oppervlakte (areaal) - subsidies - referentienormen - geografische informatiesystemen - cap - maps - surveys - acreage - subsidies - reference standards - geographical information systems
  Henk Janssen en Marcel Meijer van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, zoeken naar de zwakke plekken in kaarten waarop de Europese landbouwsubsidies worden gebaseerd. Slechte kaarten zijn duur, leggen de onderzoekers uit. Duur voor boeren die er subsidie door mislopen, of duur voor de Nederlandse overheid die een miljoenenboete van Brussel riskeert als de kaarten niet kloppen.
  Veterinary drugs and growth promoting agents in animal products : annual report 2010 of the National Reference Laboratory
  Stolker, A.A.M. ; Sterk, S.S. - \ 2011
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT, Institute of Food Safety 2011.014) - 22
  veterinaire producten - geneesmiddelen - groeibevorderaars - referentienormen - veterinary products - drugs - growth promoters - reference standards
  This report of the National Reference Laboratory (NRL) for residues of veterinary drugs in products of animal origin according to 96/23/EC describes the activities employed in 2010. The main tasks of the NRL are the communication with Routine Field Laboratories (RFL), the preparation of quality control samples and the advisory function for the competent authority and RFL. Furthermore the NRL organizes comparative tests, ensures that the RFL observes the residue limits, disseminates information obtained from the European Reference Laboratories (EURLs) and participates in trainings organized by the Commission or by the EURLs.
  Environmental radioactivity in the Netherlands : results in 2009
  Groot, M.C.E. ; Knetsch, G.J. ; Krijger, G.C. ; Weseman, J.M. ; Vos van Avezathe, A. ; Verbunt, J.T. - \ 2011
  Bilthoven : RIVM (RIVM report 610891002/2011) - 114
  radioactiviteit - referentienormen - luchtverontreiniging - voedsel - melk - oppervlaktewater - waterverontreiniging - radioactivity - reference standards - air pollution - food - milk - surface water - water pollution
  The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) reports on behalf of the Netherlands to the European Union about radioactivity in the environment. Radioactivity levels in food and milk were well below the export and consumption limits set by the European Union. The activity concentration in surface water was in some locations above the target values from the Vierde Nota waterhuishouding (1998). However, these exceeded values do not pose a threat to public health. Target values are values that should preferably not be exceeded but they are not limits as such.
  Animal proteins in feed : annual report 2009-2010 of the Dutch National Reference Laboratory
  Raamsdonk, L.W.D. van; Scholtens-Toma, I.M.J. ; Vliege, J.J.M. ; Pinckaers, V.G.Z. ; Groot, M.J. ; Ossenkoppele, J.S. ; Ruth, S.M. van - \ 2011
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 2011.013) - 25 p.
  dierlijke eiwitten - voer - diervoedering - referentienormen - analytische methoden - kwaliteitscontroles - animal proteins - feeds - animal feeding - reference standards - analytical methods - quality controls
  RIKILT serves as the only official control laboratory for animal proteins in feeds in the Netherlands in the framework of Directive 882/2004/EC. As National Reference Laboratory (NRL), RIKILT participated in 2 annual proficiency tests during the reporting period, in 2 additional interlaboratory studies addressing quantification issues, and in the annual meetings of EURL. In addition, RIKILT participated in a validation study for identification of bovine material by means of DNA analysis, in a workshop, and in a meeting in China. The interlaboratory study for DNA detection of bovine material showed that different protocols are comparable and that the identification of bovine material is feasible.
  IRMM HCB and HCBD in Blankvoorn (testmaterial for reference material)
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR no. C113/10) - 7
  waterkwaliteit - rutilus rutilus - monitoring - toxische stoffen - referentienormen - biologische monitoring - ecotoxicologie - visserij-ecologie - zeevisserij - kaderrichtlijn water - water quality - rutilus rutilus - monitoring - toxic substances - reference standards - biomonitoring - ecotoxicology - fisheries ecology - marine fisheries - water framework directive
  Blankvoorn Nieuwe Merwede (Roach, Rutilus rultilus) has been tested as a reference material for the components HCBD and HCB for biota monitoring according to the Water Framework Directive. Both components in the blankvoorn are present at moderate levels (overall average levels of respectively HCBD 1.6 μg/kg and HCB 6.2 μg/kg). These concentrations are far above reporting limits (respectively 0.1 μg/kg for HCBD and 0.2 μg/kg for HCB) and should therefore be suitable for use in a reference material.
  Monitoring functionele agrobiodiversiteit : achtergronddocument bij 'Kwalitatieve monitorsysteeminnovaties verduurzaming landbouw'
  Groot, A.M.E. ; Gerritsen, A.L. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 202) - 82
  landbouwsector - duurzaamheid (sustainability) - monitoring - bedrijfssystemen - referentienormen - agrobiodiversiteit - duurzame landbouw - ecosysteemdiensten - toekomst - agricultural sector - sustainability - monitoring - farming systems - reference standards - agro-biodiversity - sustainable agriculture - ecosystem services - future
  Dit onderzoek richt zich op de percepties over de ontwikkeling van de systeeminnovatie ’Functionele agrobiodiversiteit’ als één van de graadmeters voor de verduurzaming van de landbouw. Hiertoe zijn interviews gehouden met respondenten uit de primaire sector, beleid, onderzoek, maatschappelijke organisaties en de retail. Uit de interviews komt naar voren dat de ontwikkeling van functionele agrobiodiversiteit zich nog steeds in een experimenteel stadium bevindt. Het opvullen van kennislacunes en de financiering van functionele agrobiodiversiteit als ecosysteemdienst worden als de twee belangrijkste uitdagingen gezien van de komende tijd.
  Macrofaunagemeenschap in het vooroeversuppletiegebied Ameland-Midden tijdens de zomer 2009
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Meesters, H.W.G. ; Vanagt, T. - \ 2010
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C119/09) - 52
  kustgebieden - bescherming - versterking - benthos - bodembiologie - referentienormen - inventarisaties - nederlandse waddeneilanden - friesland - coastal areas - protection - reinforcement - benthos - soil biology - reference standards - inventories - dutch wadden islands - friesland
  Dit rapport beschrijft de resultaten van de T0 bemonstering van een middellange termijn onderzoek naar de hersteltijden van het benthos na een vooroeversuppletie in het gebied Ameland Midden. In totaal zijn er 188 bodemdiermonsters verzameld, verdeeld over het suppletiegebied en drie referentiegebieden. Van 70 van deze monsters is de bodemdiergemeenschap gedetermineerd en geanalyseerd.
  Ecologische ontwikkeling in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee: Tussenrapportage drie jaar na sluiting (najaar 2008)
  Fey-Hofstede, F.E. ; Dankers, N.M.J.A. ; Meijboom, A. ; Leeuwen, P.W. van; Verdaat, J.P. ; Jong, M.L. de - \ 2009
  TEXEL : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C073/09) - 45
  functionele biodiversiteit - garnalen - visserij - referentienormen - monitoring - indicatoren - mariene gebieden - aquatische ecologie - waddenzee - functional biodiversity - shrimps - fisheries - reference standards - monitoring - indicators - marine areas - aquatic ecology - wadden sea
  De Nederlandse overheid heeft in november 2005 een referentiegebied ingesteld om te voldoen aan de internationale verplichting dat voldoende grote gebieden in de Waddenzee worden aangewezen waarbinnen geen exploitaties en verstorende activiteiten mogen plaatsvinden. In dit project wordt de nadruk gelegd op het volgen van de ontwikkeling van het ecosysteem in een voor de garnalen- en schelpdiervisserij gesloten gebied (Schild en Boschwad) en dit te vergelijken met een gebied waar garnalenvisserij zal blijven (Zuidoost Lauwers en Spruit). Om de ontwikkeling van dit ongestoorde gebied te volgen zijn er vóór de instelling van dit gebied bemonsteringen uitgevoerd door IMARES (2002, 2003 en 2005). Na de instelling van het referentiegebied (november 2005) worden jaarlijks bemonsteringen uitgevoerd. In dit rapport wordt een weergave gegeven van de ontwikkelingen in het referentiegebied drie jaar na sluiting. Prioriteit gaat hierbij uit naar benthische mariene fauna (jaarlijks), maar ook de litorale mosselbanken (jaarlijks), de visfauna (elke 5 jaar), de zeehondenpopulatie (elke 5 jaar) en de vogelvoorkomens (elke 5 jaar) worden in dit project meegenomen.
  Feed additives : annual report 2008 of the Dutch National Reference Laboratory
  Stolker, A.A.M. ; Zuidema, T. - \ 2009
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT, Institute of Food Safety 2009.009) - 22
  voedertoevoegingen - referentienormen - analytische methoden - feed additives - reference standards - analytical methods
  Advies bemonstering bodem voor differentiatie van fosfaatgebruiksnormen
  Ehlert, P.A.I. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 150) - 51
  fosfaat - bodem - landbouwgrond - graslanden - monitoring - meting - referentienormen - kunstmeststoffen - nederland - wetgeving - protocollen - phosphate - soil - agricultural land - grasslands - monitoring - measurement - reference standards - fertilizers - netherlands - legislation - protocols
  De fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet worden vanaf 2010 gedifferentieerd naar de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij zullen drie klassen worden onderscheiden, namelijk laag, ‘neutraal’ en hoog. Om deze fosfaattoestand van de bodem te bepalen, dient het perceel te worden bemonsterd. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet is door het ministerie van LNV verzocht advies uit te brengen over de bemonstering van de bodem ter bepaling van de fosfaattoestand. Dit werkdocument is het advies. Advies wordt gegeven over de plaatsbepaling en oppervlakte van het perceel, certificeringsvoorwaarde van het uitvoerende laboratorium, de bemonsteringssystematiek met aantal stekken en monsteromvang, monsternemingstoestellen en monsteropslag.
  Afleiden van Achtergrondgehalten voor zware metalen : een vergelijking van bestaande concepten en discussiepunten
  Rietra, R.P.J.J. ; Römkens, P.F.A.M. ; Bonten, L.T.C. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1862) - 40
  bodemchemie - zware metalen - monitoring - referentienormen - nederland - soil chemistry - heavy metals - monitoring - reference standards - netherlands
  Momenteel bestaan er twee methoden (in Nederland) om een schatting te maken van het natuurlijk achtergrondgehalte in de boven- en ondergrond. Methode 1 is gebaseerd op totaalgehalten en berekent het natuurlijk achtergrondgehalte op basis van het totaal aluminium gehalte terwijl methode 2 is gebaseerd op Aqua Regia gehalten en het natuurlijk achtergrondgehalte berekent op basis van het lutumgehalte. De belangrijkste conclusie is dat het noodzakelijk is een eenduidige database te maken waarin aan een set goed omschreven monsters alle relevante parameters bepaald worden.
  Veterinary drugs in animal products : annual report 2008 of the National Reference Laboratory
  Stolker, A.A.M. - \ 2009
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT, Institute of Food Safety 2009.006) - 30
  veterinaire producten - dierlijke producten - kwaliteitscontroles - referentienormen - veterinary products - animal products - quality controls - reference standards
  Rapport Achtergrond en perspectief van een aantal benaderingen voor ecologische bodemnormstelling: Methodiek ecologische kwetsbaarheidanalyse
  Faber, J.H. - \ 2008
  Den Haag : TCB (TCB R19(2008) )
  bodemverontreiniging - referentienormen - bodemkwaliteit - ecotoxicologie - soil pollution - reference standards - soil quality - ecotoxicology
  Dit rapport gaat over de ecologische onderbouwing van kwaliteitsnormen voor licht en ernstig verontreinigde bodem. De centrale vraag hierbij is of op basis van de huidige stand van kennis verbeteringen zijn aan te brengen in de wijze waarop normen worden afgeleid of risicobeoordelingen van bodemverontreiniging worden uitgevoerd. Soortengevoeligheid speelt een rol, naast combinatietoxiciteit en beschikbaarheid. Het gaat hierbij om de volgende praktische kaders: - grondverzet; - verspreiden van baggerspecie op land; - sanering en beheer
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.