Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 52

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==reflectie
Check title to add to marked list
Efficiënt omgaan met elektriciteit bij chrysant : opties voor besparing
Raaphorst, M.G.M. ; Dueck, T.A. ; Kempkes, F.L.K. ; Veld, P. de; Corsten, R. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1370) - 32
chrysanthemum - teelt onder bescherming - kasgewassen - sierteelt - elektriciteit - kunstlicht - kunstmatige verlichting - energiebesparing - led lampen - afdeklagen - reflectie - diffuus glas - snijbloemen - glastuinbouw - protected cultivation - greenhouse crops - ornamental horticulture - electricity - artificial light - artificial lighting - energy saving - led lamps - coatings - reflection - diffused glass - cut flowers - greenhouse horticulture
Trials have demonstrated that that the heat use for Chrysanthemum can be considerably reduced if the right measures are taken. If these reduction can also be realised with lighting, then we are well on the way to climateneutral Chrysanthemum cultivation. In order to identify energy saving measures with lighting, Wageningen UR Greenhouse Horticulture along with growers and DLV-Plant have calculated energy savings for the most promising measures. The most important measures also appear to entail a large investment, such as ARcoatings, diffused glass, LED lighting or a super-reflecting greenhouse structure. More accessible measures, such as soil reflection (for example, styromull), can also lead to a 5% lower electricity costs. In addition, there are many small measures that are expected to increase the energy efficiency. Examples are the stage-dependent lighting regime or an extended propagation. However, it is not yet known how large the effects of these measures are and if they are also economically viable
Zoeken naar optimaal samenspel tussen lamp en reflector (interview met o.a. Pieter de Visser)
Jagers op Akkerhuis, F. ; Visser, P.H.B. de - \ 2010
Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)4. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
tuinbouwbedrijven - teelt onder bescherming - kassen - belichting - lampen - reflectie - glastuinbouw - market gardens - protected cultivation - greenhouses - illumination - lamps - reflection - greenhouse horticulture
Bij een lichtplan moeten armatuur, lamp en reflector op elkaar worden afgestemd. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het ontwerp van de reflector. Bij de lichtverdeling zijn er twee uitersten, de breedstraler en de diepstraler. De keuze voor een bepaalde reflector moet zijn afgestemd op het gewas en de hoogte van de kas
Sunergie focust op lichttoetreding en lage kosten : Enkel dek met antireflectiecoating zonder luchtramen en dubbel scherm
Staalduinen, Jan van; Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2009
Onder Glas 6 (2009)5. - p. 43 - 43.
tuinbouw - kassen - zonne-energie - lichtdoorlating - schermen - invalshoek - reflectie - glastuinbouw - energiebesparing - horticulture - greenhouses - solar energy - light transmission - blinds - angle of incidence - reflection - greenhouse horticulture - energy saving
Wageningen UR Glastuinbouw heeft haar concept voor de ZonneWarmteKas (ZoWaKas) laten integreren in de nauw verwante SunergieKas van P.L.J. Bom Kassenbouw, waarvan het eerste prakijkproject in 2004 werd gerealiseerd voor Lans in Rilland. Het jaarlijkse warmteoverschot wordt weliswaar niet maximaal benut, maar daar staat een relatief lage investering tegenover. Feije de Zwart licht het concept op hoofdlijnen toe
Multi-Stakeholder Processes and Innovation Systems towards Science for impact
Vugt, S.M. van; Geene, J. van - \ 2008
Wageningen : Wageningen International - 33
onderzoek - onderzoeksprojecten - onderzoeksteams - reflectie - multi-stakeholder processen - sociaal leren - research - research projects - research teams - reflection - multi-stakeholder processes - social learning
Multi_stakeholder processes (MSPs) have become an important phenomena in the work of many of the Science Groups and knowledge units of Wageningen UR. To realise ‘science for impact’ it is increasingly recognized that stakeholder engagement is a critical element. Much remains to be understood about their role and effectiveness in a wider context of politics, governance and societal change. There is clearly value to be gained from the efforts of Wageningen UR wide sharing and critical reflection processes. The CD&IC programme, Wageningen International, hosted a Critical Reflection Day, building on existing and past initiatives such as Own experiences, the Transition lab and deepening of Communities of Practice of action learning and ‘Telen met Toekomst’. The Critical Reflection Day was part of the three_week international course on 'Facilitating Multi_stakeholder Processes and Social Learning' attended by some 30 participants from all over the world. They facilitated and actively took part in the Critical Reflection Day
PAR-licht erin, warmte eruit; Wageningen UR onderzoekt nabij-infrarooscherm
Kempkes, F.L.K. - \ 2008
Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)3. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
kassen - schermen - innovaties - infraroodspectroscopie - temperatuur - koelen - reflectie - optische eigenschappen - glastuinbouw - greenhouses - blinds - innovations - infrared spectroscopy - temperature - cooling - reflection - optical properties - greenhouse horticulture
In de zomer is schermen of krijten een manier om oververhitting van het gewas te voorkomen. Dit houdt echter ook het nuttige PAR-licht tegen, zeker op donkere dagen. WUR Glastuinbouw onderzoekt een schermsoort die PAR-licht doorlaat en warmte tegenhoudt
Kas met geïntegreerde omzetting van warmtestraling naar elektrische energie
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Bot, G.P.A. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International - 4
teelt onder bescherming - zonnestraling - energieomzetting - thermische energie - reflectie - materialen - glastuinbouw - protected cultivation - solar radiation - energy conversion - thermal energy - reflection - materials - greenhouse horticulture
PRI is een nieuwe ontwikkeling gestart in een tweede generatie energieleverende kassen. Doel van dit project is een technologie te ontwikkelen die het warmtedeel van de zonne-energie omzet in hoogwaardige elektrische en thermische energie. De warmtestraling wordt gereflecteerd met een speciale NIR reflecterende folie met een hoge doorlaat voor zichtbaar licht en in het bijzonder voor PAR. Deze folie reflecteert meer dan 45% nabij infrarode straling (NIR). Omdat hierdoor aanzienlijk minder warmte in de kas komt kan de kas meer gesloten blijven zonder een hoge koelbelasting. Het meer gesloten houden van de kas resulteert in een hogere CO2 concentratie bij een beperkte CO2 dosering, waardoor de groei en opbrengst toeneemt
Dubbel AR-glas net zo lichtdoorlatend als enkel glas: AR-laag verhoogt lichtopbrengst, maar werkt minder bij nat kasdek
Stijger, H. ; Hemming, S. - \ 2007
Onder Glas 4 (2007)4. - p. 42 - 43.
kassen - dubbele beglazing - optische eigenschappen - reflectie - doorschijnendheid - energiegebruik - lichtdoorlating - reflectiefactor - doorlatendheid - condenseren - milieubeheer - teelt onder bescherming - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - double glazing - optical properties - reflection - translucence - energy consumption - light transmission - reflectance - transmittance - condensation - environmental management - protected cultivation - greenhouse horticulture - energy saving
De positieve werking van de anti-reflectielaag wordt bij een nat kasdek grotendeels tenietgedaan. De lichttransmissie is dan minder dan verwacht, maar nog steeds hoger dan bij gewoon glas. Een kasdek met dubbel AR-glas (met vierzijdig AR-laag) is net zo lichtdoorlatend als gewoon enkel glas, maar bespaart 25% energie. Deze besparing is even groot als bij kunststof kanaalplaten. De terugverdientijd van enkel AR-glasligt op 5 tot 6 jaar en voor dubbel AR-glas op 7 jaar
Diffuus gas dwingt tot keuzes (interview met o.a. Silke Hemming)
Boonekamp, G. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2007
Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)44. - ISSN 0925-9694 - p. 16 - 19.
kassen - diffuus glas - glas - lichtdoorlating - reflectie - beschermende lagen - glastuinbouw - lichtverdeling - greenhouses - diffused glass - glass - light transmission - reflection - protective coatings - greenhouse horticulture - light distribution
Er valt veel te kiezen als het over lichtdoorlatendheid en lichtverdeling van glas gaat. De beschikbaarheid van 'low-iron'glas is verbeterd en antireflectiecoatings zijn in opkomst. Er dienen zich nu diverse typen diffuus glas met hoge lichttransmissiewaarden aan. De vraag is wat doen de verschillende typen glas voordat het zonlicht op een plant valt en wat is voor welk gewas de beste keus
Hyperspectral reflectance of vegetation affected by underground hydrocarbon gas seepage
Noomen, M.F. - \ 2007
Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; F.D. van der Meer; Herbert Prins. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046714 - 151
aardgas - bodemchemie - kwel - impact - vegetatie - spectraalanalyse - reflectie - remote sensing - natural gas - soil chemistry - seepage - impact - vegetation - spectral analysis - reflection - remote sensing
Anti-reflectie-coating voor tuinbouwglas, eerste praktijkervaringen
Hemming-Hoffmann, S. ; Kempkes, F.L.K. ; Mahammadkhani, V. ; Stanghellini, C. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Holterman, H.J. - \ 2006
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Report / Plant Research International 130) - 59
kassen - thermische schermen - afdeklagen - gecoat glas - film - reflectie - optische eigenschappen - nederland - greenhouses - thermal screens - coatings - coated glass - film - reflection - optical properties - netherlands
In dit project is onderzocht wat de lichttransmissie is van verschillende uitvoeringen van Anti-reflectie-glas. Hierbij zijn de effecten van lichttransmissie onder grote invalshoeken bestudeerd en de effecten van condensatie tegen het gecoat glas en is het zelfreinigend vermogen onderzocht. Voor dit onderzoek is met proefopstellingen gewerkt en is het effect in de praktijk onderzocht
Innovatieve venstersystemen met hoog rendement energie omzetting, eindrapportage
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Alst, M. van; Es, D.S. van; Schennink, G.G.J. - \ 2006
Wageningen : AFSG (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 654) - ISBN 9789085850168 - 56
kassen - vensters - zonnestraling - infraroodstraling - natuurlijk licht - energieomzetting - lichtdoorlating - reflectie - thermische schermen - bouwmaterialen - greenhouses - windows - solar radiation - infrared radiation - natural light - energy conversion - light transmission - reflection - thermal screens - building materials
Snel en doelmatig stikstofbehoefte bepalen
Wees, N.S. van; Dam, A.M. van - \ 2005
BloembollenVisie 2005 (2005)56. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - plantenvoeding - kunstmeststoffen - stikstof - mestgiften - mestbehoeftebepaling - gewasanalyse - reflectie - scannen - bemesting - ornamental bulbs - plant nutrition - fertilizers - nitrogen - dressings - fertilizer requirement determination - plant analysis - reflection - scanning - fertilizer application
De nieuwe stikstofgebruiksnormen zijn nog niet precies vastgesteld, maar lijken strenger te worden dan Minas. Een goede meting van stikstofbehoefte is daarom van steeds groter belang. Een bepaling met de zogenaamde Cropscan zou daarbij kunnen helpen
Charting the quality of forage : measuring and mapping the variation of chemical components in foliage with hyperspectral remote sensing
Ferwerda, J.G. - \ 2005
Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins, co-promotor(en): Sip van Wieren. - Wageningen : ITC - ISBN 9789085042099 - 183
extensieve weiden - plantensamenstelling - remote sensing - optische eigenschappen - reflectie - draagkracht - colophospermum mopane - modellen - rangelands - plant composition - remote sensing - optical properties - reflection - carrying capacity - colophospermum mopane - models
Experimenten in een paprikateelt met het experimenteer platform
Tuijl, B.A.J. van; Hemming, J. - \ 2004
onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 306) - ISBN 9789067548601 - 30
capsicum annuum - beeldverwerking - vruchtzetten - afbeelden - reflectie - paprika - glastuinbouw - glasgroenten - capsicum annuum - image processing - fruit set - imagery - reflection - sweet peppers - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
Rijdend meten met de CropScan reflectiemeter : bepaling van de reactiesnelheid onder laboratorium- en veldomstandigheden
Achten, V.T.J.M. ; Molema, G.J. - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 284) - 19
stikstofmeststoffen - mestbehoeftebepaling - reflectie - reflectiefactor - tests - protocollen - nitrogen fertilizers - fertilizer requirement determination - reflection - reflectance - protocols
On-line N-bijmestadvisering : ontwikkeling en implementatie van een systeem op basis van de CropScan reflectiemeter
Achten, V.T.J.M. ; Molema, G.J. ; Meurs, E.J.J. ; Uenk, D. - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 283) - ISBN 9789067548496 - 36
stikstofmeststoffen - reflectiefactor - reflectie - gewasopbrengst - informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - bemesting - nitrogen fertilizers - reflectance - reflection - crop yield - information systems - global positioning systems - fertilizer application
Meer natuurlijk licht in de kas
Hemming, S. ; Dueck, T.A. - \ 2004
Vakblad voor de Bloemisterij 59 (2004)37. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
licht - natuurlijk licht - kasgewassen - fotosynthese - constructie - lichtdoorlating - reflectie - light - natural light - greenhouse crops - photosynthesis - construction - light transmission - reflection
Serie artikelen over licht. In deze editie aandacht voor het optimaal gebruik maken van daglicht in de kas. Rubrieken in dit artikel zijn: zijn er betere kasdekmaterialen?; hoe zit het met de lage zonnestanden?; is direct licht beter dan diffuus?; hoe kan bodemfolie helpen?; wat maakt de oriëntatie van de kas uit?; welke invloed heeft de dakhelling?; loont het schoonmaken van het kasdek?; zit er nog winst in de constructiedelen?
Veldspectrometer voor Centrum Geo-Informatie (WUR)
Bartholomeus, H. ; Schaepman, M.E. - \ 2004
Agro Informatica 17 (2004)1. - ISSN 0925-4455 - p. 21 - 24.
spectrometers - spectrometrie - reflectie - remote sensing - monitoring - veldwerk - spectrometry - reflection - field work
Eind 2003 is door de leerstoelgroep Geo-Informatie en Remote Sensing van Wageningen UR een veldspectrometer (ASD Fieldspec Pro FR) aangeschaft. Naar aanleiding hiervan wordt ingegaan op wat een veldspectrometer meet, hoe die gebruikt wordt, en wat de praktische toepassingen zijn. Dit aan de hand van 3 projecten
Haalbaarheidsstudie energiebesparend bodemafdekfolie
Mohammadkhani, V. ; Sonneveld, P.J. - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 099) - ISBN 9789067547628 - 27
kunststoffilm - optische eigenschappen - reflectie - kassen - energiebehoud - tuinbouw - glastuinbouw - plastic film - optical properties - reflection - greenhouses - energy conservation - horticulture - greenhouse horticulture
Imaging spectroscopy for characterisation of grass swards
Schut, A.G.T. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): J. Goudriaan, co-promotor(en): Jan Ketelaars. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789058088376 - 264
grasveld - graslanden - spectroscopie - spectrometrie - remote sensing - reflectie - reflectiefactor - detectie - groei - stress - lolium perenne - trifolium repens - graslandbeheer - lolium perenne - trifolium repens - grass sward - grasslands - grassland management - spectroscopy - spectrometry - remote sensing - reflection - reflectance - detection - growth - stress

Keywords: Imaging spectroscopy, imaging spectrometry, remote sensing, reflection, reflectance, grass sward, white clover, recognition, characterisation, ground cover, growth monitoring, stress detection, heterogeneity quantification

The potential of imaging spectroscopy as a tool for characterisation of grass swards was explored with respect to growth monitoring, detection of nitrogen and drought stress, and assessment of dry matter yield, clover content, nutrient content, feeding value, sward heterogeneity and production capacity. To this end, an experimental imaging spectroscopy system was developed. The system detects reflection in image lines in the wavelength range from 405-1659 nm with three different sensors at 1.3 m above the soil surface. Spectral resolution varies between 5-13 nm, and spatial resolution between 0.28-1.45 mm 2per pixel at the soil. As a result of system design, reflection intensity is a function of leaf height and leaf angle. The system was tested on mini swards grown in containers. For each mini sward, 42 image lines were recorded in a regular sampling pattern per recording event.

Five experiments were conducted with Lolium perenne L. and/or Trifolium repens L. mini swards. In these experiments degree of sward damage, level of nitrogen (N) application (two experiments), water supply and white clover content were varied. In the sward damage experiment and in one N experiment light interception was recorded regularly; at harvest, also crop height and canopy reflectance (with a Cropscan) was measured. Mini swards were harvested at a fixed level and in one of the N experiments in three strata. During the experiments, hyperspectral reflectance was recorded 2-4 times per week.

Image lines were classified to separate pixels containing soil, dead material and green leaves. These classes were subdivided into reflection intensity classes. Ground cover (GC), reflection intensity, image line texture, spatial heterogeneity and patterns, and spectral characteristics of green leaves were quantified. An index of reflection intensity (IRI) measured the distribution of green pixels over intensity classes and quantified vertical canopy geometry. Horizontal sward heterogeneity was quantified with the spatial standard deviation of GC (GC-SSD) and logarithmically transformed GC (TGC-SSD), and image line texture and spatial patterns with wavelet entropy (WE). Spectral characteristics were quantified with shifts of various spectral edges. Partial least squares (PLS) models combining spectral and spatial information were calibrated and validated on two separate data-sets from the sward damage and one N experiment, in order to predict dry matter (DM) yield, feeding quality and nutrient content. Effects of replicate observations on reduction of prediction error were studied for different fractions of model bias.

GC was differently related to light interception under a cloudy sky and under a clear sky (R 2adj = 0.87-0.94) and also for dense and open swards. Growth was accurately monitored with evolution of GC and IRI, and GC and IRI at harvest were strongly related to DM yield (R 2adj = 0.75-0.82). Seasonal means of GC and IRI were strongly (R 2adj = 0.77-0.93) related to annual DM matter yield and light interception capacity. There was a clear (R 2adj = 0.69) relation between seasonal mean GC-SSD and tiller density. Seasonal means of GC-SSD differentiated dense from damaged swards. The WE of image line texture robustly differentiated clover from grass swards, while mixtures had intermediate values. Position of spectral edges was strongly related to reflection intensity. This relation differed for grass and clover swards, varied with N supply level and changed after harvesting canopy strata. Leaf angle was identified as the most important factor affecting this relationship. Drought stress was detected in an early stage, when DM content of leaves was still below 20%, from shifts of edges near water absorption features. A combination of shifts of the green and red edge was strongly related (R 2=0.95) to DM yield reduction due to N shortage. The prediction errors relative to the mean (of validation sets) of the PLS models were 6.2-11.7 % for N content, 5.5-9.1 % for DM content, 13.6-18.7 % for sugar content, 6.0-7.5 % for ash content, and 3.5-4.8 % for crude fibre content. Predictions of P, K, S, Mg, Na and Fe were robust in both experiments. Combining GC and IRI with mean sward spectra resulted in a prediction error of 235-268 kg DM ha -1for yields of less than 1000 up to 4000 kg DM ha -1. Multiple observations may reduce the mean prediction error for DM yield with 27 to 54%, depending on model bias and number of observations. The accuracy of DM yield assessment with imaging spectroscopy was better than with the disk plate meter or Cropscan. It is concluded that imaging spectroscopy is a powerful tool in grassland research and may provide valuable information for fine-tuning of grassland management. In this study it provided fast, automatic and non-destructive means for monitoring and quantification of growth, and estimating dry matter yield, spatial heterogeneity and sward damage, nitrogen and water deficiency, clover content, feeding quality and nutrient content of swards. Finally, system requirements for application of imaging spectroscopy in the field are discussed.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.