Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 75

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Cold chains in Hanoi and Bangkok: Changing systems of provision and practice
  Rinkinen, Jenny ; Shove, E. ; Smits, M. - \ 2019
  Journal of Consumer Culture 19 (2019)3. - ISSN 1469-5405 - p. 379 - 397.
  social practice - systems of provision - urbanisation - refrigeration - food
  We know that patterns of domestic consumption are situated within broader systems of provision and that home appliances like the fridge freezer bridge between practices of cooking, shopping and eating, on one hand, and increasingly global systems of food production, distribution and diet on the other. In analysing the uses of fridge freezers in Hanoi and Bangkok as expressions, in microcosm, of complex and evolving processes of urbanisation and food provisioning, this article provides new insight into how specific configurations, dependencies and patterns of consumption take hold and how they vary and change. Our analysis of systems and practices in flux has the dual function of showing how household strategies reflect and contribute to more extensive transformations, and of demonstrating how these are shaped by ongoing tensions and relations between new and established forms of urban food supply and associated concepts of freshness and safety. The result is a subtle account of the multiple routes through which consumer ‘needs’ evolve.
  Het effect van luchtbeweging op de gemeten K-waarde van koelvoertuigen
  Voort, A.J. van der; Lukasse, L.J.S. - \ 2005
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 418) - ISBN 9789067549165 - 10
  trucks - koeltransport - luchtstroming - isolatie - warmteoverdracht - koudeopwekking - trucks - refrigerated transport - air flow - isolation - heat transfer - refrigeration
  Collecties bewaren in vloeibare stikstof: onderzoek hyacint en lelie
  Bouman, H. ; Tiekstra, A. - \ 2002
  Bloembollencultuur 113 (2002)7. - p. 14 - 14.
  plantenverzamelingen - hyacinten - lelies - hyacinthus - lilium - koudeopwekking - celkweek - weefselkweek - genetische bronnen van plantensoorten - onderzoek - plant collections - hyacinths - hyacinthus - lilies - lilium - refrigeration - cell culture - tissue culture - plant genetic resources - research
  Cryopreservering, het invriezen van meristemen in vloeibare stikstof bij -196°C is een snelle methode om collecties bloembollen te bewaren
  KKB Koelbox
  Loo, D.J.P.H. van de - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.29) - 8
  kadaververwijdering - koelen - koelsystemen - technologie - koudeopwekking - diepvriezers - koelapparaten - koelapparatuur - carcass disposal - cooling - cooling systems - technology - refrigeration - freezers - coolers - refrigerators
  KKB Koelbox
  Hamco kadaverkoeler
  Loo, D.J.P.H. van de - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.28) - 8
  kadaververwijdering - koelen - koelsystemen - technologie - koudeopwekking - diepvriezers - koelapparaten - koelapparatuur - carcass disposal - cooling - cooling systems - technology - refrigeration - freezers - coolers - refrigerators
  Hamco kadaverkoeler
  Kadaverkoeler Cooltainer 1
  Loo, D.J.P.H. van de; Voermans, J.A.M. - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.18) - 8
  kadaververwijdering - koudeopwekking - koelen - koelcellen - warmtewisselaars - carcass disposal - refrigeration - cooling - cold stores - heat exchangers
  Kadaverkoeler Cooltainer 1
  Kadaverkoeler ACH30
  Loo, D.J.P.H. van de - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.27) - 8
  kadaververwijdering - koelen - koelsystemen - technologie - koudeopwekking - diepvriezers - koelapparaten - koelapparatuur - carcass disposal - cooling - cooling systems - technology - refrigeration - freezers - coolers - refrigerators
  Kadaverkoeler ACH30
  VDK Destructiekoeler
  Loo, D.J.P.H. van de - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.26) - 8
  kadaververwijdering - koelen - koelsystemen - technologie - koudeopwekking - diepvriezers - koelapparaten - koelapparatuur - carcass disposal - cooling - cooling systems - technology - refrigeration - freezers - coolers - refrigerators
  VDK Destructiekoeler
  Kadaverkoeler Euratainer 1
  Loo, D.J.P.H. van de - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.25) - 8
  kadaververwijdering - koelen - koelsystemen - technologie - koudeopwekking - diepvriezers - koelapparaten - koelapparatuur - carcass disposal - cooling - cooling systems - technology - refrigeration - freezers - coolers - refrigerators
  Kadaverkoeler Euratainer 1
  Vermindering van ammoniakemissie door mestkoeling bij gespeende biggen
  Beurskens-Voermans, M.P. ; Kaa, C.C.R. van der - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.23) - 8
  luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - varkens - kraamstallen - stallen - koelen - koudeopwekking - air pollution - ammonia - emission - volatilization - pigs - farrowing houses - stalls - cooling - refrigeration
  In de periode april tot en met juni 1996 is op het Varkensproefbedrijf te Sterksel onderzoek verricht naar de ammoniakemissie bij gespeende biggen, gehuisvest op een volledig roostervloer. De toplaag van de mest werd gekoeld met behulp van het R&R koeldeksysteem.
  Gebruikswaarde kadaverkoelers 1997
  Loo, D. van de; Voermans, J. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)6. - ISSN 1382-0346 - p. 28 - 29.
  kadaververwijdering - koudeopwekking - koelen - koelcellen - warmtewisselaars - capaciteit - toepassingen - carcass disposal - refrigeration - cooling - cold stores - heat exchangers - capacity - applications
  Kadaverkoelers zijn betrekkelijk nieuw, zodat het niet verwonderlijk is dat we de afgelopen jaren verschillende kinderziekten zijn tegengekomen. Uit het gebruikswaardeonderzoek in 1997 is gebleken dat de kwaliteit over de gehele linie aanzienlijk is verbeterd.
  Kadaverkoelers: een product in ontwikkeling
  Loo, D. van de - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)2. - ISSN 1382-0346 - p. 20 - 21.
  kadaververwijdering - koelcellen - koelen - warmtewisselaars - koudeopwekking - carcass disposal - cold stores - cooling - heat exchangers - refrigeration
  In de periode juni tot en met september 1996 is op Varkensproefbedrijf Zuid- en West-Nederland te Sterksel onderzoek verricht naar de gebruikswaarde van kadaverkoelers. Tijdens dit onderzoek is met name gelet op het functioneren, de koelcapaciteit, het energieverbruik en de gebruikservaringen.
  Lange bewaring van kroten in een geventileerde kuil en een vergelijking met lange bewaring in een mechanisch gekoelde cel = Long term bulk storage of red beets in forced ventilated clamps in comparison with long term storage in mechanical cooling
  Zwart - Roodzant, M.H. ; Hak, P.S. ; Kramer, C.F.J. ; Schoneveld, J.A. ; Wustman, R. - \ 1990
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 217 - 221.
  rode bieten - beta vulgaris - koelcellen - koelen - koelsystemen - warmtewisselaars - vermenging - koudeopwekking - technologie - beetroots - beta vulgaris - cold stores - cooling - cooling systems - heat exchangers - mixing - refrigeration - technology
  Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch gekoelde cel in seizoen 1986 - 1987, 1987 - 1988 en 1988 - 1989
  Zwart - Roodzant, M.H. ; Hak, P.S. ; Kramer, C.F.G. - \ 1990
  Lelystad etc. : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 107) - 59
  rode bieten - beta vulgaris - koelcellen - koelen - warmtewisselaars - koudeopwekking - opslag - beetroots - beta vulgaris - cold stores - cooling - heat exchangers - refrigeration - storage
  Samenstelling van diepvries visprodukten
  Cazemier, G. ; Jong, J. de; Herstel, H. - \ 1990
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.47) - 18
  vis - schaaldieren - chemische samenstelling - voedselbewaring - visproducten - visverwerkende industrie - invriezen - koudeopwekking - fish - shellfish - chemical composition - food preservation - fish products - fish industry - freezing - refrigeration
  In februari 1989 werd de chemische samenstelling van 30 monsters diepvries visprodukten bepaald. Er werden 13 monsters ongepaneerde en 17 monsters gepaneerde produkten onderzocht. Van de gepaneerde monsters waren er 9 voorgebakken.
  De koelcel voor de boomteelt
  Kunneman - Kooij, W. - \ 1988
  Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Brochure / Proefstation voor de Boomkwekerij nr. 11) - 46
  koelcellen - koelen - warmtewisselaars - nederland - houtachtige planten als sierplanten - plantaardige producten - koudeopwekking - behandeling - cold stores - cooling - heat exchangers - netherlands - ornamental woody plants - plant products - refrigeration - treatment
  Een inventarisatie van (produkt)technische aspecten bij de opslag van zaden, stekhout en enthout in koelcellen
  Onderzoek naar doorstroomkoeling van diverse sorteringen augurken in 4-weg stapelkisten
  Verbeek, W. ; Bons, R.G. - \ 1986
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2324) - 24
  koelen - koelsystemen - komkommers - cucumis sativus - verpakken - koudeopwekking - technologie - cooling - cooling systems - cucumbers - packing - refrigeration - technology
  Onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheid om augurken in stapelkisten, 3 hoog gestapeld in koelcellen ingericht voor doorstroomkoeling met zuigwand, in 8 uur te koelen van 21 graden Celsius tot 10 graden met lucht van 8 graden
  Het gewichtsverlies van hardfruit in de koelcel en factoren die hierop invloed hebben
  Bakker, L. ; Beek, G. van - \ 1986
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut 2330) - 62
  appels - koeling - koelen - voedselbewaring - voedingsmiddelen - invriezen - peren - prestatieniveau - kwaliteit - koudeopwekking - opslag - apples - chilling - cooling - food preservation - foods - freezing - pears - performance - quality - refrigeration - storage
  In het bewaarseizoen 1985-'86 zijn metingen verricht in een koelcel, waarin 205 ton Conference-peren werden bewaard, met als doel het gewichtsverlies van het produkt op verschillende plaatsen in de koelcel in kaart te brengen, de invloed van de luchtcirculatie op het gewichtsverlies na te gaan en de oorzaken van het optreden van plaatselijk overmatig gewichtsverlies aan te geven
  Effect of hydrocolloids and pretreatments on the keeping quality of minced fillets of whiting and cod during frozen storage
  Ponte, D.J.B. da - \ 1986
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): W. Pilnik, co-promotor(en): J.P. Roozen. - Wageningen : Da Ponte - 167
  dierlijke producten - kabeljauw - vis - visverwerkende industrie - visproducten - voedselbewaring - voedingsmiddelen - invriezen - gadidae - schelvis - houdbaarheid (kwaliteit) - conserven - koudeopwekking - animal products - cod - fish - fish industry - fish products - food preservation - foods - freezing - gadidae - haddock - keeping quality - preserves - refrigeration
  The present study examines the effects of additions of hydrocolloids and pretreatments (precooking and irradiation) on the stability of minced fillets of whiting and cod during frozen storage (-18°C).

  Some hydrocolloids (Xanthan gum, alginates, carboxymethyl celluloses and Iota and Lambda carrageenan) increase the water holding capacity and have a cryoprotective effect on the texture of the fish minces during frozen storage.

  Irradiation (300 krad, -20°C) can be applied to the fish minces for decreasing the number of viable microorganisms, without affecting the keeping quality of the fish minces in the post-irradiation frozen storage. Precooking the fish minces up to an internal temperature of 80°C or higher, for short periods of time (about 1 minute), prevents the production of dimethyIamine and formaldehyde in the fish minces during subsequent frozen storage. Both precooking and irradiation can be used in combination with additions of hydrocolloids in the fish minces with beneficial effects.

  Hydrocolloids can be used as additives in the manufacture of minced fish products, decreasing the weight loss on cooking, stabilizing the texture and in certain cases increasing significantly the acceptability of the fish products during frozen storage. Iota carrageenan and under certain conditions carboxymethyl cellulose decrease the fat uptake of battered and breaded minced fish products during frying.

  Voorkoelen van tuinbouwprodukten met een nat en droog koelsysteem
  Damen, P.M.M. - \ 1985
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2285) - 22
  koeling - koelen - voedselbewaring - voedingsmiddelen - invriezen - tuinbouw - koudeopwekking - opslag - chilling - cooling - food preservation - foods - freezing - horticulture - refrigeration - storage
  Onderzoek naar de invloed van het type voorkoeling in combinatie met gekoelde opslag op het kwaliteitsbehoud van daarvoor in aanmerking komende produkten: paprika, komkommer, bosradijs, champignons, bloemkool, spruiten en aardbei. De proeven zijn uitgevoerd in twee koelcellen (conventioneel en nat systeem). In beide cellen werd voorgekoeld door middel van doorstroomkoeling (de koude lucht werd gedwongen door de verpakking te stromen)
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.