Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 66

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stedelingen en regionaal voedsel
  Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. ; Schans, J.W. van der - \ 2015
  stadslandbouw - regionale voedselketens - voedselproductie - stedelijke samenleving - bewonersparticipatie - stedelijke gebieden - urban agriculture - regional food chains - food production - urban society - community participation - urban areas
  Stadslandbouw trekt steeds meer stedelingen. Wageningen UR onderzocht de rollen en interacties die stedelingen hebben bij stadslandbouwinitiatieven en identificeerde er drie: de interactie tussen stedeling en stedeling, stedeling en voedselproducent, en stedeling en gemeentelijke overheid.
  Developing the Rotterdam City Region Food System: acting and thinking at the same time
  Schans, J.W. van der - \ 2015
  Urban Agriculture Magazine (2015)29. - ISSN 1571-6244 - p. 14 - 17.
  regional food chains - food supply - urban development - rotterdam - urban agriculture - supply chain management - food policy - regionale voedselketens - voedselvoorziening - stadsontwikkeling - rotterdam - stadslandbouw - ketenmanagement - beleid inzake voedsel
  The city region of Rotterdam is located in the western part of the Netherlands, bordering the North Sea. It contains the municipality of Rotterdam and several neighbouring municipalities, with about 1.2 million inhabitants. Rotterdam hosts Europe’s largest sea port as well as a large (inland-oriented) river port. Shipped through the ports into Europe (by barge, rail or lorry) are goods including food (e.g., exotic fruits and vegetables, juices, rapeseed and palm oil) and feed products (soybeans, grains, tapioca).
  Feeding the city
  Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  stedelijke gebieden - relaties tussen stad en platteland - regionale voedselketens - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - stadslandbouw - kosten-batenanalyse - voedselproductie - urban areas - rural urban relations - regional food chains - sustainable development - economic development - urban agriculture - cost benefit analysis - food production
  De visie van onderzoeksteam Stad-Land Relaties van Wageningen UR is dat voedsel geproduceerd in de regio een positief effect heeft op gezondheid, economie, duurzaamheid en participatie. Samen met steden, ondernemers en burgerinitiatieven werkt het team aan oplossingen en innovaties en leveren ze een bijdrage aan gezonde, welvarende en leefbare steden en regio’s.
  GLAMUR case-study report: The comparison of three Dutch pork cases (Tasks 3.5)
  Oostindië, H.A. ; Horlings, L.G. ; Broekhuizen, R.E. van; Hees, E. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - 72
  pig farming - case studies - netherlands - supply chain management - performance - animal production - intensive livestock farming - sustainable animal husbandry - regional food chains - animal welfare - pigs - animal housing - varkenshouderij - gevalsanalyse - nederland - ketenmanagement - prestatieniveau - dierlijke productie - intensieve veehouderij - duurzame veehouderij - regionale voedselketens - dierenwelzijn - varkens - huisvesting, dieren
  This report presents the case study results of local-global pork chain performances in The Netherlands. As part of Work Package 3, this case study was carried out in cooperation with our Italian GLAMUR partner. The Dutch pork production sector came up after World War 2 and developed into a highly intensified and specialized sector, with emphasis in the southern part of the country. As it became possible and economically attractive to transport fodder ingredients over great distances, pig husbandry became a booming sector, with high technology and knowledge input, and a major exporting sector. In the last decade, the number of pig farms reduced sharply, whereas the number of pigs per farm rose constantly. As a consequence of a combination of factors as pig disease outbreaks in the late 90-s, environmental externalities, growing national opposition against animal welfare conditions ánd growing international competition, the pig sector came to a standstill. In this study three chains are compared: first the Good Farming Global pork chain, to be considered Dutch most typical bulk pork chain, oriented towards more anonymous far-from-home markets with basic requirements in terms of low-priced, food safe and mainstream qualified. The second is the Sustainable Pork Chain, developed some 10 years ago on the Environmental certification schema (MK) as a transparent pork chain towards specialized butchers and more critical retailers. Third, the so-called Lupine Pig project has been analyzed, an early-life cycle initiative that responds to national growing demand for more locally sourced pork production.
  Op zoek naar klanten dichtbij
  Dekking, A.J.G. ; Jansma, J.E. - \ 2015
  Ekoland 35 (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 25 - 25.
  streekgebonden producten - publiek-private samenwerking - regionale voedselketens - regionale economie - flevoland - biologische voedingsmiddelen - klantrelaties - regional specialty products - public-private cooperation - regional food chains - regional economics - flevoland - organic foods - customer relations
  Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen al 60 bedrijven mee.
  Hoe duurzaam is een regionale voedselketen?
  Sukkel, W. ; Vijn, M.P. - \ 2015
  Ekoland januari (2015). - ISSN 0926-9142 - p. 58 - 59.
  regionale voedselketens - voedselketens - voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - biologische voedingsmiddelen - voedselverspilling - verliezen - regional food chains - food chains - food production - sustainability - organic foods - food wastage - losses
  In de laatste vijf tot acht decennia is ons voedselsysteem enorm veranderd. Van kleinschalige productie, korte regionale ketens en een nauwe band tussen productie en consumptie, naar een mondiaal, complex en dynamisch voedselsysteem gericht op massaproductie en –consumptie. Er zijn in toenemende mate zorgen over de duurzaamheid van ons moderne voedselsysteem. Een mogelijke oplossing is een meer regionaal ingerichte voedselketen. Maar is dit werkelijk duurzamer?
  Innovations in urban agriculture
  Schans, J.W. van der; Renting, Henk ; Veenhuizen, René Van - \ 2014
  Urban Agriculture Magazine (2014)28. - ISSN 1571-6244 - p. 3 - 12.
  urban agriculture - innovations - urban areas - food security - environmental management - urban environment - regional food chains - stadslandbouw - innovaties - stedelijke gebieden - voedselzekerheid - milieubeheer - stadsomgeving - regionale voedselketens
  This issuehighlights innovations in urban agriculture. Innovation and the various forms of innovations are of particular importance because urban agriculture is adapted to specific urban challenges and opportunities. Innovation is taking place continuously, exploring the multiple fundions of urban agriculture, including food security, income generation and environmental management.
  Stadslandbouw in het tijdperk van verstedelijking
  Wiskerke, J.S.C. - \ 2014
  Ekoland 34 (2014)4. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 17.
  voedselvoorziening - stadslandbouw - voedselzekerheid - voedselproductie - urbanisatie - regionale voedselketens - zelfvoorzieningslandbouw - food supply - urban agriculture - food security - food production - urbanization - regional food chains - subsistence farming
  De wereld verstedelijkt in een snel tempo. Tussen nu en 2050 zal de stedelijke bevolking met ongeveer 200 duizend personen per dag toenemen. En al die mensen zullen van eten moeten worden voorzien. Een immense opgave. Er is nu al sprake is van de enorme impact van voedselvoorziening op ons leven en onze planeet, hoe moet dat dan in de komende decennia? Voor welke uitdagingen staan we? En, is het produceren van voedsel in de stad – stadslandbouw – een antwoord op de uitdagingen waar we in dit tijdperk van verstedelijking voor staan?
  Duurzaamheid van een regionale voedselketen : Energieverbruik, emissie van broeikasgassen en voedselvoertuigkilometers voor de keten Oregional – Sint Maartenskliniek
  Sukkel, W. ; Dijk, S.M. van; Wijk, C.A.P. van - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (Rapporten PPO - AGV 604) - 46
  regionale voedselketens - broeikasgassen - emissie - logistiek - reductie - duurzaamheid (sustainability) - milieueffect - regional food chains - greenhouse gases - emission - logistics - reduction - sustainability - environmental impact
  Dit rapport laat zien dat regionale voedselsystemen een vermindering van fossiel energieverbruik en broeikasgasemissie kunnen opleveren ten opzichte van landelijke/mondiale voedselsystemen. Wanneer de logistiek goed georganiseerd is en er een voldoende volume gerealiseerd kan worden, is ook een vermindering van het aantal voedselvoertuig kilometers praktisch goed haalbaar. De omvang van de vermindering in verbruik, emissies en kilometers is zeer sterk afhankelijk van de lokale/regionale omstandigheden en van de samenstelling van het productpakket in de specifieke keten.
  Regionaal georiënteerd groentebedrijf heeft perspectief : Het telen van veel verschillende producten op één bedrijf maakt regionale logistiek eenvoudiger en bedrijfswinst hoger
  Vijn, M.P. ; Voort, M.P.J. van der; Jansma, J.E. ; Sukkel, W. - \ 2014
  Ekoland 34 (2014)3. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
  streekgebonden producten - regionale voedselketens - logistiek - agrarische bedrijfsvoering - groenteteelt - vollegrondsgroenten - biologische landbouw - regional specialty products - regional food chains - logistics - farm management - vegetable growing - field vegetables - organic farming
  Regionale of lokale producten worden gezien als tegenwicht van ons globaal georganiseerd voedselsysteem. Maar de logistiek van regionale producten is ingewikkeld doordat producten bij een aantal bedrijven moeten worden opgehaald. Eén bedrijf dat veel verschillende producten teelt maakt de logistiek een stuk makkelijker. Maar kan dat uit voor zo’n bedrijf?
  Regionaal voedsel in Arnhem : naar meer regionaal voedsel in Arnhem
  Schans, J.W. van der; Klein Gebbink, S.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 303) - ISBN 9789461738745 - 62
  voedselvoorziening - regionale voedselketens - beleid inzake voedsel - voedselproductie - gelderland - streekgebonden producten - stedelijke gebieden - food supply - regional food chains - food policy - food production - gelderland - regional specialty products - urban areas
  In dit rapport staat de vraag centraal hoe de voedselvoorziening van Arnhem en omgeving momenteel georganiseerd is en hoe het aandeel regionaal voedsel kan worden vergroot. Wat is het huidige gebruik van regionaal voedsel, hoe kunnen we dat veranderen en waarom eigenlijk?
  Perspectief inlandse teelt eiwithoudende gewassen voor de mengvoederindustrie : teeltervaringen en proefresultaten 2011 en 2012
  Mheen, H.J.C.J. van der; Timmer, R.D. - \ 2013
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 23
  akkerbouw - eiwitleverende planten - oost-nederland - veevoeding - mengvoer - teelthandleidingen - peulgewassen - olieleverende planten - veldgewassen - regionale voedselketens - arable farming - protein plants - east netherlands - livestock feeding - compound feeds - cultivation manuals - legumes - oil plants - field crops - regional food chains
  Hierbij is in eerste gekozen voor de belangrijkste ‘graanleguminosen’ (met een productiewijze naar analogie van de graanteelt) erwt, veldboon, sojaboon, blauwe en witte lupine
  Consument aan het roer : onderzoek naar consumentenvoorkeur voor regionale producten in Wageningen en omgeving
  Jagt, P.D. van der; Groen, P. ; Kavvouris, C. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 304) - ISBN 9789461738752 - 62
  regionale voedselketens - streekgebonden producten - voedselcoöperaties - duurzame landbouw - voedselconsumptie - consumptiepatronen - consumentengedrag - coöperatieve verenigingen - biologische landbouw - gelderland - gelderse vallei - biologische voedingsmiddelen - tendensen - regional food chains - regional specialty products - food cooperatives - sustainable agriculture - food consumption - consumption patterns - consumer behaviour - cooperative societies - organic farming - gelderland - gelderse vallei - organic foods - trends
  De consumenten coöperatie CC2 van o.a. Buys & Ko uit Wageningen is een actieve groep consumenten die zich verenigd hebben om consumenten meer stem te geven in het aanbod van duurzaam voedsel in de regio. Een consumenten coöperatie is een nieuwe interactieve manier om consumenten en hun voedselaanbod meer op elkaar af te stemmen. Het bestuur van CC2 wil inzetten op ondersteuning van de regionale ketens, professionalisering van regionale productie en het mede-onderzoeken van een nieuw winkelconcept voor Buys & Ko. Op verzoek van CC2 is een onderzoek uitgevoerd naar consumentenwensen ten aanzien van deze thema’s in het segment duurzaam voedsel. Doel van het onderzoek is op basis van de voorkeuren van leden en potentiële leden van de consumentenvereniging gericht beleid te formuleren voor het aanbod van duurzaam voedsel in de regio de mogelijke rol daarbij van natuurvoedingswinkel Buys & Ko. Het onderzoek draagt zodoende direct bij aan het vergroten van invloed van de consument op het regionale voedselaanbod.
  Streekproducten: Kans of bedreiging voor de biologische sector?
  Vijn, M.P. - \ 2013
  Ekoland 33 (2013)10. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
  streekgebonden producten - biologische voedingsmiddelen - biologische landbouw - voedselproductie - biologische productie - regionale voedselketens - consumentenvoorkeuren - regional specialty products - organic foods - organic farming - food production - biological production - regional food chains - consumer preferences
  De belangstelling voor in de regio geproduceerd voedsel neemt toe. In Engeland heeft dit geleid tot een daling van het aandeel biologische producten, die overigens vaak uit het buitenland afkomstig zijn. Hoe zit dat in Nederland?
  Duurzaam Regionaal Voedsel bij gemeenten : resultaatmeting naar beleidsontwikkeling voor duurzaam regionaal voedsel bij gemeenten
  Agricola, H.J. ; Fontein, R.J. ; Stuiver, M. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2412) - 21
  voedselvoorziening - duurzaamheid (sustainability) - plaatselijk bestuur - vragenlijsten - participatie - inventarisaties - regionale voedselketens - food supply - sustainability - local government - questionnaires - participation - inventories - regional food chains
  In opdracht van het ministerie van EZ is een enquête uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten om inzicht te krijgen in hoeveel gemeenten anno 2012 betrokken zijn bij regionale voedselinitiatieven en hoeveel gemeenten een actief voedselbeleid hebben ontwikkeld of dat van plan zijn te gaan doen. Uit de enquête blijkt dat 72% van de gemeenten initiatieven van Duurzaam Regionaal Voedsel ondersteunt, 10% van de gemeenten heeft een beleid of visie voor Duurzaam Regionaal Voedsel. Van de gemeenten die nog geen beleid hebben, zegt 26% dit in de toekomst te willen gaan doen. Kennisvragen die bij gemeenten spelen hebben vooral betrekking op de behoefte aan praktijkvoorbeelden over hoe gemeenten en private partijen gezamenlijk initiatieven van Duurzaam Regionaal Voedsel kunnen ontwikkelen en implementeren.
  Onderzoeksresultaten Echt Overijssel! : regionale productie melkveebedrijven in kengetallen
  Plomp, M. ; Timmerman, M. - \ 2013
  Ekoland 33 (2013)5. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  biologische landbouw - regionale voedselketens - agrarische bedrijfsvoering - melkveebedrijven - overijssel - kringlopen - organic farming - regional food chains - farm management - dairy farms - overijssel - cycling
  In de biologische landbouw is het sluiten van kringlopen één van de uitgangspunten. Zoveel mogelijk regionaal produceren is daarom een belangrijke doelstelling. Maar bedrijven weten vaak niet hoe ‘regionaal’ ze werkelijk produceren. Daarbij speelt niet alleen de herkomst van grondstoffen een rol, maar ook de definitie van het begrip regio. Hoe groot is die? Gaat het om de directe omgeving, Nederland of is zelfs Europa regio?
  Regio producten, Usp of Utopie?
  Scheer, F.P. ; Snels, J.C.M.A. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1359) - ISBN 9789461734839 - 28
  logistiek - regionale voedselketens - streekgebonden producten - ketenmanagement - marketingkanalen - kostenbeheersing - agrodistributie - logistics - regional food chains - regional specialty products - supply chain management - marketing channels - cost control - agro distribution
  Hoe kan de logistiek rondom de vele initiatieven om streekproducten bij de consument te krijgen slimmer worden georganiseerd? Lastig, blijkt uit de discussie tijdens de bijeenkomst over Agrologistiek georganiseerd door het platform Agrologistiek bij Connekt in Delft. Toch lijken de oplossingen dichterbij te zijn dan iedereen denkt.
  Kracht van de Achterhoek : de waarde van voedselketens voor de regio
  Fontein, R.J. ; Linderhof, V.G.M. ; Stuiver, M. ; Michels, R. ; Tacken, G.M.L. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2449) - 58
  regionale voedselketens - regionale ontwikkeling - sociale gevolgen - economische situatie - bevolkingsafname - onderwijs - achterhoek - landschap - samenwerking - regional food chains - regional development - social impact - economic situation - population decrease - education - achterhoek - landscape - cooperation
  Het ontwikkelen van regionale voedselketens staat binnen de gemeenten, Nederland en Europa in de belangstelling. Voor een regio is het daarom belangrijk inzicht te hebben in het belang van de voedselketen binnen hun eigen regio, zodat daar actief beleid op kan worden gevoerd en dat overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen acties kunnen ondernemen om de voedselketen te stimuleren en daarmee de economische activiteiten in de regio te behouden en/of te versterken. Deze studie analyseert de huidige en toekomstige waarde van voedselketens voor de Achterhoek. Hieruit blijkt dat de waarde van voedselketens hoog is, maar tegelijkertijd maakt het onderzoek duidelijk dat de waarde onder druk staat wat naast economische gevolgen, ook sociale en landschappelijke gevolgen met zich meebrengt. Dit rapport biedt ontwikkel strategieën om de waarde te behouden dan wel te versterken. Afgesloten wordt met conclusies en aanbevelingen voor ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen om de waarde van voedselketens te versterken.
  Zijn streekproducten een kans of een bedreiging voor de biologische sector?
  Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Monteny, A. ; Visser, A.J. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 559) - 32
  voedselproductie - regionale voedselketens - streekgebonden producten - biologische landbouw - biologische productie - consumentenvoorkeuren - biologische voedingsmiddelen - food production - regional food chains - regional specialty products - organic farming - biological production - consumer preferences - organic foods
  Er is steeds meer belangstelling voor voedsel geproduceerd in de regio. De ontwikkeling naar en de belangstelling van consumenten voor streekproducten zou wel eens een bedreiging voor de markt van biologische producten kunnen zijn. In Engeland waar de belangstelling voor regionaal geproduceerd voedsel toeneemt zien we bijvoorbeeld een daling van het aandeel biologische producten die vaak uit het buitenland afkomstig zijn. Hier lijkt streek biologisch te verdringen. Er zijn echter ook kansen. De verkoop van zowel biologische- als streekproducten groeit nog steeds onverminderd door. Beiden productsoorten trekken andere consumenten aan. Een deel van de consumenten is gevoeliger voor biologisch dan voor streek. En een deel van de consumenten gaat er al vanuit dat streekproducten ook biologisch zijn. Zou het heldere concept van biologisch (voor een deel van de consumenten) een versterking van streekproducten kunnen betekenen? Om antwoord te vinden op deze vragen is er literatuuronderzoek gedaan en zijn interviews gehouden met stakeholders zowel uit de biologische- als streekproductensector. Vervolgens is in een bijeenkomst een SWOT-analyse gemaakt van de combinatie biologisch én streek/regio. Hier zijn tevens een aantal stellingen bediscussieerd.
  Producten van de boerderij in de stad. Mogelijkheden voor afhaalpunten voor lokale producten
  Haaster-de Winter, M.A. van; Ruissen, A. ; Schans, J.W. van der; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Jansma, J.E. - \ 2013
  multifunctionele landbouw - regionale voedselketens - streekgebonden producten - relaties tussen stad en platteland - stedelijke gebieden - voedselvoorziening - marketingkanalen - multifunctional agriculture - regional food chains - regional specialty products - rural urban relations - urban areas - food supply - marketing channels
  Voedsel kan tegenwoordig in principe overal gemaakt worden en/of vandaan komen. Echter, eten uit de buurt blijkt ook zijn (smaakvolle) waarde te hebben en consumenten zijn zich aan het heroriënteren op lokaal voedsel, waaronder streekproducten en producten van de boerderij. Hoewel producten van de boer in trek zijn, worden deze nog niet altijd gekocht. Dat kan anders. Op verzoek van de multifunctionele sector en voor (web) winkels, producenten en gemeenten heeft Wageningen UR onderzoek gedaan naar een oplossing voor stedelijke voedselvoorziening en mogelijkheden voor afhaalpunten in de stad voor lokale producten verkend. Hierover leest u meer in deze brochure. Zie hiernaast voor een schematische weergave van de inhoud.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.