Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 47

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Opties vervanging Stern
  Boois, I.J. de; Bolle, L.J. ; Vries, M. de; Graaf, M. de; Os-Koomen, E. van - \ 2016
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research C108/16) - 23
  boten - monitoring - vistuig - vismethoden - vervanging - ijsselmeer - boats - monitoring - fishing gear - fishing methods - replacement - lake ijssel
  In het kader van het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij is het noodzakelijk om alternatieven aan te reiken voor de bemonsteringen die momenteel door RV Stern worden uitgevoerd. RV Stern zal binnen een aantal jaren niet meer beschikbaar zijn. Dit rapport beschrijft voor de verschillende monitoringen welke vereisten aan een vervangend schip gesteld worden en welke mogelijke alternatieven voorhanden zijn.
  Gezien de relatief ondiepe wateren waarin beide surveys plaatsvinden, verdient het vooralsnog de voorkeur met gieken te vissen om de schroefwaterimpact te minimaliseren. Begin 2017 wordt door Wageningen Marine Research een rapport gepubliceerd met daarin resultaten van een vergelijkende visserij tussen de Stern (gieken) en Navicula (A-frame achterover). Aan de hand van deze rapportage zal duidelijk worden wat de impact mogelijk is en welke methode de voorkeur heeft.
  Opties vervanging Isis
  Boois, I.J. de; Bolle, L.J. ; Troost, K. ; Perdon, K.J. ; Bol, R.A. ; Pasterkamp, T.L. ; Wiegerinck, J.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C132/15) - 33
  visserij - schepen - vervanging - alternatieve methoden - monitoring - bemonsteren - fisheries - ships - replacement - alternative methods - monitoring - sampling
  In het kader van het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij is het noodzakelijk om alternatieven aan te reiken voor de bemonsteringen die momenteel door RV Isis worden uitgevoerd. RV Isis zal vanaf 2017 niet meer beschikbaar zijn. Dit rapport beschrijft voor de verschillende monitoringen welke vereisten aan een vervangend schip gesteld worden en welke mogelijke alternatieven voorhanden zijn.
  Investeringen glastuinbouwbedrijven gedaald
  Jukema, G.D. - \ 2013
  Agri-monitor 2013-12 (2013). - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  glastuinbouw - innovaties - investering - rendement - vervanging - bedrijfseconomie - bedrijfsmanagement - greenhouse horticulture - innovations - investment - returns - replacement - business economics - business management
  Investeringen in de glastuinbouw staan de laatste jaren onder druk. In de jaren 2007 en 2008 werd veel geïnvesteerd. Door de lage rendementen van de laatste jaren is er weinig ruimte voor experimenten en vernieuwingen en beperken bedrijven zich tot vervangingsinvesteringen. De moderniteit van de bedrijven loopt terug.
  Economic consequences of immediate or delayed insemination of a cowhhhh
  Steeneveld, W. ; Hogeveen, H. - \ 2012
  Veterinary Record 171 (2012). - ISSN 0042-4900 - 5 p.
  dairy-cattle - milk-production - 1st insemination - lactation - yield - model - herd - replacement - persistency - fertility
  Most dairy farmers are not certain whether immediate insemination or delaying the insemination is the best economic decision for a cow in oestrus. A model was developed for determining, based on herd and cow characteristics, the economic consequences of immediate or delayed insemination. The model was based on literature information and expert knowledge. In the model, the oestrus detection and conception rates were made cow-specific. The utility of the model was illustrated using a standard cow and data on 90 cows in oestrus (provided by 10 Dutch dairy farmers). The model suggested that for the majority of cows, the best decision is to immediately inseminate the cow in oestrus, but for most heifers with a flatter lactation curve the best decision was to delay the insemination. The economic effect of delaying the insemination was however small, on average –€18 per cow per year. Immediate insemination of an individual cow did result in relatively low economic benefits, but for a whole herd they can be substantial. This model can be used by farmers to help making the best economic decision for a cow in oestrus.
  Assessment of the effects of fish meal, wheat gluten, soy protein concentrate and feed moisture on extruder system parameters and the technical quality of fish feed
  Draganovic, V. ; Goot, A.J. van der; Boom, R.M. ; Jonkers, J. - \ 2011
  Animal Feed Science and Technology 165 (2011)3-4. - ISSN 0377-8401 - p. 238 - 250.
  trout oncorhynchus-mykiss - extrusion conditions - physical-properties - rainbow-trout - aquaculture feeds - screw extrusion - replacement - products - cooking - starch
  Evaluation of feed ingredient functionality plays a vital role in modern fish feed manufacturing practice. The aim of this study was to examine the extrusion behaviour of blends containing alternative protein sources from plant origin to fish meal (FM), such as wheat gluten (WG) and soy protein concentrate (SPC), and the consequences for the physical attributes of the resulting feed extrudates. A mixture design was applied, varying the levels of protein sources included in the formulation from 50 to 450 g kg-1. Each diet was produced with added feed moisture content of 20, 26 and 32 g/100 g (wet basis). The partial least squares regression models were fitted and their performance was evaluated on the basis of R2 and the root mean squared error of cross-validation over the complete data set. A higher inclusion level of FM in the diet decreased the values of the extruder system parameters, such as torque, pressure at the die and melt temperature. In contrast, inclusion of SPC significantly increased the values of these extruder-related parameters. The viscoelastic properties of WG gave higher radial expansion; FM showed the opposite effect. The results show that the feed moisture was the dominant factor for extrudate density and oil absorption capacity. Products with higher breaking strength were observed with increasing levels of WG and SPC. Combining the product requirements for both extrudate density and hardness showed that the largest optimal compositional range is available at low feed moisture content. However, maximum FM replacement is possible at high feed moisture content
  Onkruidbestrijding in zomerbloemen met Basta 200
  Bulle, A.A.E. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)212. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  zomerbloemen - onkruidbestrijding - herbiciden - toelating van bestrijdingsmiddelen - vervanging - vervangmiddelen - summer flowers - weed control - herbicides - authorisation of pesticides - replacement - substitutes
  Onkruidbestrijding in zomerbloemen is een stuk lastiger geworden sinds het middel Gramoxone niet meer is toegestaan. Gramoxone was een veelgebruikt afbrandmiddel. Het werd ingezet in de winter en het vroege voorjaar; voordat gewassen opnieuw gingen uitlopen en in de zomer op afgemaaide gewassen. In verschillende zomerbloemgewassen is onderzocht of het middel Basta 200 hiervoor toegepast kan worden als volvelds behandeling voor opkomst en als rijbehandeling.
  Saltiness enhancement in bread by inhomogeneous spatial distribution of sodium chloride
  Noort, M.W.J. ; Bult, J.H.F. ; Stieger, M.A. ; Hamer, R.J. - \ 2010
  Journal of Cereal Science 52 (2010)3. - ISSN 0733-5210 - p. 378 - 386.
  pulsatile stimulation - salt - dough - wheat - replacement - reduction - flavor
  Bread and cereals contribute 30% to the daily intake of sodium (Na) in the western human diet. Since the average Na intake is double the recommended intake, pressure has built up for the food industry to lower Na in their products. Especially replacing functionality of Na as a tastant remains very difficult. In this study we describe a strategy to enhance saltiness intensity in bread using an inhomogeneous spatial distribution of Na. Our results demonstrate that sensory contrast provides a promising strategy to significantly reduce the Na content in bread without loss of saltiness intensity and without the use of sodium substitutes, taste or aroma additives.
  Verjonging oude lanen bezien vanuit een duurzaamheidsperspectief
  Kopinga, J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 6
  stadsomgeving - bomen - straatbomen - velling - heraanplanten - vervanging - soorten - klimaatverandering - opwarming van de aarde - standplaatsfactoren - nederland - urban environment - trees - street trees - felling - replanting - replacement - species - climatic change - global warming - site factors - netherlands
  Visie van de auteur over welke boomsoorten uit het oogpunt van de klimaatverandering en duurzaamheid teruggeplant kunnen woren in historische lanen, die ook blijvend passen in de cultuurhistorische sfeer van die lanen.
  Vervanging zeugenstapel in de varkenshouderij
  Napel, Jan ten - \ 2010
  organic farming - pig farming - sows - replacement - animal breeding - rearing
  "Herontwerp de melkveesector" : duurzaamheid melkveehouderij gaat volgens ASG-onderzoeker Bram Bos verder dan nieuwe stal of duurzamere koe
  Knaap, J.P. van der; Bos, A.P. - \ 2008
  Veeteelt 25 (2008)18. - ISSN 0168-7565 - p. 42 - 43.
  melkveehouderij - melkkoeien - levensduur - productieve levensduur - vervanging - slacht - duurzaamheid (sustainability) - agrarische bedrijfsvoering - interviews - dairy farming - dairy cows - lifespan - productive life - replacement - slaughter - sustainability - farm management - interviews
  Bram Bos haalde dit jaar de landelijke pers met uitspraken, dat de Nederlandse koe veel te vroeg naar het slachthuis wordt afgevoerd. Ondanks de stijging van de levensproductie bij afvoer dit jaar, blijft de ASG-onderzoeker kritisch over de levensduur van de koe. ‘Stimuleren van herfstafkalven is slecht voor de levensduur van de koe.’
  Nieuwe signaalplaten en geurstoffen zijn monitors, geen bestrijders (Gedegen scouten en frequent signaalplaten vervangen is het parool)
  Staalduinen, J. van; Beerling, E.A.M. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)3. - p. 48 - 49.
  kassen - teelt onder bescherming - biologische bestrijding - geurstoffen - feromonen - vervanging - geïntegreerde plagenbestrijding - detectie - monitoring - bloementeelt - glastuinbouw - snijbloemen - greenhouses - protected cultivation - biological control - odours - pheromones - replacement - integrated pest management - detection - monitoring - floriculture - greenhouse horticulture - cut flowers
  Effectieve signaalplaten helpen om plaaginsecten vroegtijdig te signaleren en de populatieontwikkeling te monitoren. De keuze van de plaat is echter minder belangrijk dan de gebruiksdiscipline en de juiste interpretatie van de waarnemingen. Geurstoffen vergroten de effectiviteit van vangplaten. Beide instrumenten zijn hulpmiddelen en leveren geen structurele bijdrage aan plaagbeheersing
  Weathering trends and parent material characteristics of polygenetic oxisols from Minas Gerais, Brazil: I. Mineralogy
  Muggler, C.C. ; Buurman, P. ; Doesburg, J.D.J. van - \ 2007
  Geoderma 138 (2007)1-2. - ISSN 0016-7061 - p. 39 - 48.
  iron-oxides - tropical soils - kaolinite - transformations - micromorphology - replacement - saprolite - ilmenite - hematite - india
  In geologically stable areas in the tropics, climatic changes and geomorphic cycles give origin to polygenetic soils. Polygenesis involves new soil formation phases taking place on preweathered materials from previous phases, resulting in soils with rather similar chemical and mineralogical properties. Polygenetic soils from Minas Gerais, Brazil, were investigated with the purpose of distinguishing mineralogical aspects in relation to polygenesis. The soil materials were studied by micromorphology and electron microscope and analyzed by XRD. All soils are strongly weathered and even show weathered grains of ilmenite and quartz. The soils show two phases of kaolinite formation (pseudomorphs after mica and precipitation from solution) and of accumulation of iron compounds. Desilication causes gibbsite formation from kaolinite, occasionally even in the deep saprolite. Superposed processes can be due to progressively deeper weathering or to changes of the external environment
  Vloeren: voldoende loopcomfort voor koeien loont
  Biewenga, G. ; Ouweltjes, W. - \ 2006
  Veeteelt 23 (2006)5. - ISSN 0168-7565 - p. 74 - 74.
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - stallen - vloeren - bouwconstructie - vervanging - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - cow housing - stalls - floors - building construction - replacement - farm management
  Attendering op lopend onderzoek naar de begaanbaarheid van bestaande roostervloeren en dichte vloeren en hoe de begaanbaarheid verbeterd kan worden
  Tropical agricultural residues and their potential uses in fish feeds: the Costa Rican situation
  Ulloa Rojas, J.B. ; Weerd, J.H. van; Huisman, E.A. ; Verreth, J.A.J. - \ 2004
  Waste Management 24 (2004)1. - ISSN 0956-053X - p. 87 - 97.
  coffee pulp - body-composition - cyprinus-carpio - growth-response - practical diets - wastes - tilapia - replacement - meal
  In Costa Rica as many other tropical countries, the disposal problem of agricultural wastes is widely recognized but efforts to find solutions are not equal for different sectors. This study describes the situation of major agricultural residues in Costa Rica, identifying the activities with higher amounts produced and, the potential use of these residues in fish feeds. In Costa Rica, during the 1993¿1994 production season, major agricultural sectors (crop and livestock) generated a total amount of 3.15¿3.25 million MT of residues (classified in by-products: used residues and wastes: not used residues). Some residues are treated to turn them into valuable items or to diminish their polluting effects (e.g., the so-called by-products). About 1.56¿1.63 million MT of by-products were used for different purposes (e.g. fertilization, animal feeding, fuel, substrates in greenhouses). However, the remainder (1.59¿1.62 million MT) was discharged into environment causing pollution. About 1.07¿1.2 million MT wastes came from major crop systems (banana, coffee, sugarcane and oil palm) whereas the remainder came from animal production systems (porcine and poultry production, slaughtering). These data are further compared to residues estimates for the 2001¿2002 production season coming from the biggest crops activities. Unfortunately, most of the studied wastes contain high levels of moisture and low levels of protein, and also contain variable amounts of antinutritional factors (e.g., polyphenols, tannins, caffeine), high fibre levels and some toxic substances and pesticides. All these reasons may limit the use of these agricultural wastes for animal feeding, especially in fish feeds. The potential use of the major vegetable and animal residues in fish feeds is discussed based on their nutritional composition, on their amount available over the year and on their pollution risks. Other constraints to use these wastes in fish feeds are the extra costs of drying and, in most cases, of transportation from several dispersed locations. It was stated that most interesting wastes are rejected green banana and coffee pulp
  A comparison of the digestibility of a range of lupin and soybean protein products when fed to either Atlantic salmon (Salmo salar) or rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  Glencross, B.D. ; Carter, C.G. ; Duijster, N. ; Evans, D.R. ; Dods, K. ; McCafferty, P. ; Hawkins, W.E. ; Maas, R. van der; Sipsas, S. - \ 2004
  Aquaculture 237 (2004)39539. - ISSN 0044-8486 - p. 333 - 346.
  fish-meal - feed ingredients - kernel meals - fed diets - replacement - growth - oligosaccharides - angustifolius - elements - energy
  This study compares the digestibility of a series of lupin and soybean protein products when fed to either rainbow trout or Atlantic salmon. The test ingredients in the study, from one of two key grain resources (lupins: Lupinus angustifolius and soybeans), represented various levels of processing of each grain in order to increase the protein content of the meals. A reference ingredient of enzymatically hydrolyzed casein (EHC) was also included in the study. The rainbow trout (266±18 g) were housed in freshwater tanks (250 l, salinity
  Planning a red squirrel conservation area: using a spatially explicit population dynamics model to predict the impact of felling and forest design plans
  Lurz, P.W.W. ; Geddes, N. ; Lloyd, A.J. ; Shirley, M.D.E. ; Rushton, B. ; Burlton, B. - \ 2003
  Forestry 76 (2003)1. - ISSN 0015-752X - p. 95 - 108.
  sciurus-vulgaris - grey squirrels - tree-seeds - management - habitat - gis - replacement - plantations - behavior - system
  This paper describes the use of a spatially explicit population model (SEPM) to investigate the effects of different forest management strategies on a red squirrel conservation area. The study was based in woodland managed by Forest Enterprise, which manages 75 000 ha of woodlands in Northumberland, Co. Durham, Tyne and Wear, and east Cumbria. The forests contain the largest remaining red squirrel populations in northern England and the area of the study, Kidland Forest, is one of five key areas or refuges where red squirrel conservation is a priority. The SEPM integrates expert knowledge on red and grey squirrels, based on 10 years of fieldwork in the area and information from the scientific literature. We investigated the current tree species composition, distribution and proposed felling plans as well as the future restocking for Kidland Forest, an area of 2050 ha of predominantly conifer species. The assessment also included a proposed planting of 15 ha of oak and its likely consequences on grey squirrel population viability. These results were then applied to develop a forest design plan to ensure red squirrel persistence over the next rotation. Results indicated that red squirrels were at risk of extinction due to a drastic reduction in the availability of suitable habitats through clear-felling. Furthermore the proposed planting of 15 ha of oak could lead to a substantial grey squirrel population at Kidland once the trees matured and assuming that grey squirrels colonize the area. The felling profile was therefore revised, allocating a proportion of the tree crop on more wind-firm sites to long-term retentions. The approach adopted at Kidland illustrates how geographical information systems, expert knowledge on the threatened species and spatially explicit models can be integrated to assist forest managers in assessing the suitability of a site for red squirrel conservation.
  Opfok in dienst van vervanging? : balanceren tussen óf alle kalveren aanhouden óf zo min mogelijk opfokken
  Saatkamp, H.W. ; Ouweltjes, W. ; Walle, K. van der; Hogeveen, H. - \ 2003
  Veeteelt 20 (2003)10. - ISSN 0168-7565 - p. 46 - 48.
  melkveehouderij - melkvee - kalveren - vervanging - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cattle - calves - replacement - farm management
  Eerste artikel in een serie van drie over jongvee en vervangingsbeleid
  Trans Fatty Acids, HDL-cholesterol, and Cardiovascular Disease. Effects of Dietary Changes on Vascular Reactivity
  Roos, N.M. de; Schouten, E.G. ; Katan, M.B. - \ 2003
  European Journal of Medical Research 8 (2003). - ISSN 0949-2321 - p. 355 - 357.
  flow-mediated vasodilation - healthy-men - replacement - women
  A high consumption of trans fatty acids increases the risk of cardiovascular disease (CVD). We investigeted whether this increase in risk was due to the decrease in serum HDL-cholesterol by trans fatty acids, because low concentrations of serum HDL-cholesterol also increase risk of CVD. Flow-mediated vasodilation (FMD) was used as an endpoint in dietary interventions that were designed to change the concentration of serum HDL-cholesterol within 4 weeks in healthy volunteers. Replacement of 10% of energy from saturated by trans fatty acids decreased serum HDL-cholesterol by 21 % and impaired FMD. However, a replacement of monounsaturated fats by carbohydrates did not impair FMD, although it decreased serum HDL-cholesterol by 13%. Acute postprandial impairments of FMD by either trans fats or saturated fats were not found, suggesting that long-term effects are responsible for the detrimental effect of trans fats on health. However, the role of serum HDL-cholesterol appears to be less than we expected.
  Vervanging dierlijke eiwitten bittere noodzaak : Profetas ontwikkelt technieken en kennis voor vleesvervangers
  Vereijken, J.M. - \ 2003
  Meat & Meal Management 3 (2003)5. - ISSN 1572-073X - p. 4 - 7.
  dierlijke eiwitten - vlees - vervanging - plantaardig eiwit - vleesvervangers - voedselproductie - voedselvoorziening - erwten - wereldvoedselproblemen - peulvruchten - sojaeiwit - dierlijke producten - vee - milieuwetenschappen - animal proteins - meat - replacement - plant protein - meat alternates - food production - food supply - peas - world food problems - grain legumes - soya protein - animal products - livestock - environmental sciences
  Het onderzoeksprogramma Profetas dat staat voor Protein Foods, Environment, Technology and Society, bestudeert de mogelijkheden om de consumptie van dierlijke eiwitten of vleeseiwitten terug te dringen door milieuvriendelijke plantaardige eiwitten
  Normale veevervanging en hoge gezondheidskosten op high-techbedrijf
  Thomassen, I. ; Kamp, A. van der - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 31 - 33.
  melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - diergezondheid - vervanging - verbetering van de veestapel - dierziekten - preventie - ziektepreventie - ziektebestrijding - veeartsenijkunde - kosten - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvergelijking in de landbouw - melkproductie - melkopbrengst - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - proefboerderijen - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - animal health - replacement - herd improvement - animal diseases - prevention - disease prevention - disease control - veterinary medicine - costs - farm management - farm comparisons - milk production - milk yield - pilot farms - demonstration farms - experimental farms
  Vergelijking van de veevervanging op het high-techbedrijf in de jaren 1999 - 2001 met het gemiddelde van de proefbedrijven over 1992-1999 laat een normale veevervanging zien op het high-techbedrijf.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.