Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 191

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nadenken over slimme teeltsystemen
  Voort, M.P.J. van der - \ 2017
  cropping systems - mechanization - controlled traffic farming - strip cropping - arable farming - organic farming - robots
  Bottleneck robotisering zit bij financiering, niet bij technologie : aan de vooravond van de doorbraak
  Pekkeriet, Erik - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - robots - harvesting date - maturity - plant diseases - illumination - financing - agricultural research

  In de kas komen veel lastig te automatiseren handelingen voor, zoals oogsten, gewasinspectie en -verzorging. Kunstmatige intelligentie, visiontechnieken en communicatiesnelheid ontwikkelen zich echter zo snel, dat robotisering dichtbij is. Bij verwerking en verpakking is dat al meer gemeengoed, maar het kan allemaal veel doordachter en efficiënter.

  Robot meet fotosynthese
  Aarts, Mark ; Harbinson, Jeremy - \ 2016
  photosynthesis - robots - measurement - agricultural research - plant breeding - genetics
  Floor egg collection with PoultryBot
  Vroegindeweij, B.A. - \ 2015
  Farm Technology Group Wageningen UR
  poultry farming - robots - floor eggs - farm equipment - innovations - pluimveehouderij - robots - grondeieren - boerderij uitrusting - innovaties
  In this movie, results are presented from autonomous floor egg collection with PoultryBot. This is the final Proof of Concept of integrating the various components for localisation, path planning, object detection, navigation and egg collection. The tests are performed in our test-setup, which (from a robot's perspective) resembles a poultry house containing two rows of interior objects
  Robotic harvesting of fruit vegetables
  Bontsema, Jan - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - cucumis - sweet peppers - fruit vegetables - robots - harvesting - sensors
  Tafel van Louise Fresco : tentoonstelling Foodtopia, Boerhaave Museum
  Fresco, L.O. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  voedingsmiddelen - algen - aardappelen - appels - etiketteren van voedingsmiddelen - insecten als voedsel - overgewicht - robots - brood - dierenwelzijn - vis - voedselproductie - foods - algae - potatoes - apples - nutrition labeling - insects as food - overweight - robots - bread - animal welfare - fish - food production
  Hoe ziet ons eten er in de toekomst uit? En waar halen we het vandaan? Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, is gastconservator van de tentoonstelling FOODTOPIA in museum Boerhaave. Deze filmpjes zijn onderdeel van de tentoonstelling en geeft een kijkje in de toekomst van ons voedsel. Onderwerpen zijn: algen, aardappel, de appel, etiketten, insecten, overgewicht, respect, robots, brood, dierenwelzijn en vis.
  Sweet Pepper Harvesting Robot
  Bontsema, Jan - \ 2015
  robots - harvesters - automation - sweet peppers - greenhouse horticulture - instrumentation - effects
  CROPS : Clever Robots for CROPS
  Bontsema, Jan - \ 2015
  agriculture - forestry - harvesting - robots - automation - automatic control - instrumentation - spraying - engineering
  Improving obstacle awareness for robotic harvesting of sweet-pepper
  Bac, C.W. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Eldert van Henten, co-promotor(en): Jochen Hemming. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571808 - 186
  robots - oogsten - paprika's - obstructie - detectie - spectraalanalyse - beeldverwerking - simulatie - kassen - robots - harvesting - sweet peppers - obstruction - detection - spectral analysis - image processing - simulation - greenhouses

  Abstract

  Obstacles are densely spaced in a sweet-pepper crop and they limit the free workspace for a robot that can detach the fruit from the plant. Previous harvesting robots mostly attempted to detach a fruit without using any information of obstacles, thereby reducing the harvest success and damaging the fruit and plant. The hypothesis evaluated in this research is that a robot capable of distinguishing between hard and soft obstacles, and capable of employing this knowledge, improves harvest success and decreases plant damages during harvesting. In line with this hypothesis, the main objective was to develop a sweet-pepper harvesting robot capable of distinguishing between hard and soft obstacles, and of employing this knowledge.

  As a start, the thesis describes the crop environment of a harvesting robot, reviews all harvesting robots developed for high-value crops, and defines challenges for future development. Based on insights from this review, we explored the ability to distinguish five plant parts. A multi-spectral imaging set-up and artificial lighting were developed and pixels were classified using a decision tree classifier and a feature selection algorithm. Classification performance was found insufficient and therefore post-processing methods were employed to enhance performance and detect plant parts on a blob basis. Still, performance was found insufficient and a focussed study was conducted on stem localization. The imaging set-up and algorithm developed for stem localization were used to provide real stem locations for motion planning simulations. To address the motion planning problem, we developed a new method of selecting the grasp pose of the end-effector. The new method and the stem localization algorithm were both integrated in the harvesting robot, and we tested their contribution to performance. This research is the first to report a performance evaluation of a sweet-pepper harvesting robot tested under greenhouse conditions. The robot was able to harvest sweet-peppers in a commercial greenhouse, but at limited success rates: harvest success was 6% when the Fin Ray end-effector was mounted, and 2% when the Lip-type end-effector was mounted. After simplifying the crop, by removal of fruit clusters and occluding leaves, harvest success was 26% (Fin Ray) and 33% (Lip-Type). Hence, these properties of the crop partly caused the low performance. The cycle time per fruit was commonly 94 s, i.e. a factor of 16 too long compared with an economically feasible time of 6 s. Several recommendations were made to bridge the gap in performance. Additionally, the robot’s novel functionality of stem-dependant determination of the grasp pose was evaluated to respond to the hypothesis.

  Testing the effect of enabling stem-dependent determination of the grasp pose revealed that, in a simplified crop, grasp success increased from 41% to 61% for the Lip-type end-effector, and stem damage decreased from 19% to 13% for the Fin Ray end-effector. Although these effects seem large, they were not statistically significant and therefore resulted in rejection of the hypothesis. To re-evaluate significance of the effects, more samples should be tested in future work.

  In conclusion, this PhD research improves the obstacle awareness for robotic harvesting of sweet-pepper by the robot’s capability of perceiving and employing hard obstacles (plant stems), whereas previous harvesting robots either lumped all obstacles in one obstacle class, or did not perceive obstacles. This capability may serve as useful generic functionality for future robots.

  CROPS : intelligent sensing and manipulation for sustainable production and harvesting of high value crops, clever robots for crops : final report sweet-pepper harvesting robot
  Hemming, J. ; Bontsema, J. ; Bac, C.W. ; Edan, Y. ; Tuijl, B.A.J. van; Barth, R. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 22
  paprika's - robots - oogstmachines - glastuinbouw - kastechniek - sweet peppers - robots - harvesters - greenhouse horticulture - greenhouse technology
  Tussen mei en juli 2014 zijn kasexperimenten met de geïntegreerde paprika oogstrobot in een gewas met rode paprika’s uitgevoerd bij een Nederlandse teler. Tijdens deze experimenten is de haalbaarheid van het autonoom oogsten van paprika's bewezen. De experimenten hebben een schat aan informatie opgeleverd. Er zijn een aantal problemen geconstateerd die de beperkte prestaties veroorzaakten. Het percentage van foutloos en zonder beschadiging geoogste vruchten in een niet aangepast praktijkgewas lag slechts tussen 2% en 6%. Na het vereenvoudigen van het gewas door het verwijderen van vruchtclusters en het verwijderen van bladeren, die de vrije zicht van de sensoren op de vruchten beperkten, werd het succespercentage verbeterd tot 33%. De gemiddelde doorlooptijd om een vrucht te plukken was 94 seconden. Het pluksucces en de doorlooptijd zijn in de praktijk nu nog onvoldoende, maar met de eerste werkende paprika-oogstrobot in een realistische omgeving is er in dit project een belangrijke mijlpaal bereikt. Ook zijn experimenten gedaan met een in dit project nieuw ontwikkelde methode, die bij het grijpen van de vrucht rekening houdt met de positie van de hoofdstengel van de plant. Door het gebruik van deze methode daalde de beschadiging van de stengel door de robot. Voor de Lip-type end-effector is door gebruik van deze methode ook het grijpsucces toegenomen. De verwachting is dat door de nieuwe inzichten opgedaan tijdens de kas experimenten en een succesvolle integratie van de nieuwste modules, voor het waarnemen, motion planning en kunstmatige intelligentie de prestaties van het systeem aanzienlijk kunnen verbeteren. Deze modules waren tijdens de kas experimenten nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar.
  Robotica toepassingen in Food & Flowers
  Pekkeriet, E.J. - \ 2014
  Wageningen UR
  tuinbouw - glastuinbouw - strategisch management - gewasproductie - robots - automatisering - automatische regeling - innovaties - sensors - afstandssensoren - efficiëntie - nuttig gebruik - horticulture - greenhouse horticulture - strategic management - crop production - automation - automatic control - innovations - remote sensors - efficiency - utilization
  Erik Pekkeriet is senior projectmanager Vision & Robotics bij Wageningen UR Glastuinbouw. Hij leidt projecten op het gebied van vision & robotics voor de EU en Nederlandse overheid en is betrokken bij veel robotiseringsprojecten met het tuinbouwbedrijfsleven. Hij geeft zijn visie tijdens de themabijeenkomst
  Botrytisdetectie met Top Crop en Side Crop Viewer
  Pekkeriet, E.J. - \ 2014
  Kas techniek (2014)7. - p. 48 - 50.
  glastuinbouw - plantenziekten - detectie - sensors - robots - zelfrijdende machines - automatisering - potplanten - snijbloemen - botrytis - gewasmonitoring - greenhouse horticulture - plant diseases - detection - sensors - robots - self propelled machines - automation - pot plants - cut flowers - botrytis - crop monitoring
  Twee autonoom rijdende mobiele sensor-systemen die zich door de kas bewegen en zoeken naar ziekten en plagen. Het klinkt futuristisch, maar deze robots worden momenteel daadwerkelijk getest binnen het project Gezonde Kas. Met nieuwe cameratechnieken kan botrytis in een vroeg stadium worden herkend, maar de robots zijn ook inzetbaar voor detectie van andere kenmerken van plantgezondheid en productiemonitoring. Maak kennis met de Top Crop en de Side Crop Viewer.
  Robot makes grafting and rose cutting faster and easier : three party cooperation delivers innovations
  Zedde, Rick van de - \ 2014
  greenhouse horticulture - scions - propagation materials - automation - robots - innovations - computer techniques - cuttings - pot plants - vegetables
  Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij transport
  Ellen, H.H. ; Genugten, M.M. van; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - landbouwtechniek - arbeidsomstandigheden - transport - intern transport op landbouwbedrijven - robots - innovaties - pig farming - agricultural engineering - working conditions - transport - intrafarm transport - robots - innovations
  Binnen het project ‘Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij’ zijn nieuwe systemen ontwikkeld voor verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op de praktijkbedrijven is er grote behoefte aan verbetering in van arbeidsomstandigheden, arbeidsvreugde en arbeidsgemak.
  Cucumber harvesting robot
  Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw
  glastuinbouw - komkommers - oogsten - robots - automatisering - rijpheid - innovaties - greenhouse horticulture - cucumbers - harvesting - automation - maturity - innovations
  Today, labour is the largest cost factor of a modern greenhouse holding. More than 30% of the total production costs are spent on wages for the grower and his employees. Obviously, to cope with saturating market demands and increasing competition, the grower is looking for ways to improve the over-all efficiency of the production process. Manual labour in a greenhouse is demanding, especially under poor climatic conditions. Because the robots reported in literature were not suited for the high productivity growing systems used in Dutch horticultural practice, in 1996, Wageningen UR Greenhouse Horticulture began research on the development of an autonomous cucumber harvesting robot supported by the Dutch Ministry of Agriculture, Food and Fisheries. The task of designing robots for agricultural applications raises issues not encountered in other industries. The robot has to operate in a highly unstructured environment in which no two scenes are the same. Both crop and fruit are prone to mechanical damage and should be handled with care. The robot has to operate under adverse climatic conditions, such as high relative humidity and temperature as well as changing light conditions. The robot detects individual cucumbers, assesses theri ripeness and harvest the ripe cucumbers. During greenhouse experiments 95% of the ripe cucumbers were detected and 75% were harvested. The project was finished in 2002.
  Cropscout film
  Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2013
  You Tube
  akkerbouw - precisielandbouw - computertechnieken - robots - vollegrondsteelt - plantenziekten - sensors - veldgewassen - detectie - arable farming - precision agriculture - computer techniques - outdoor cropping - plant diseases - field crops - detection
  Cropscout is a small-scale experimental platform for research on sensors for precision agriculture in applications as weed and disease detection, or for soil mapping. Also it serves as a test bed for autonomous robot control algorithms using sensor fusion techniques and artificial intelligence to deal with the variability and uncertainty in the working environment, robots are confronted with when applied in agriculture and horticulture. Cropscout was built on the chassis of a scale-model of a crawler on tracks with the purpose to participate in the Field Robot Event 2004 in Wageningen, The Netherlands. It can navigate between straight and meandering maize rows under dry and wet conditions and it makes headland turns at the end of each row. Besides this, it was programmed to search for (artificial) plants.
  Van precisielandbouw naar smart farming technology
  Kempenaar, C. ; Kocks, C.G. - \ 2013
  Dronten : Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen - 47
  precisielandbouw - akkerbouw - melkveehouderij - automatisering - robots - landbouwtechniek - precision agriculture - arable farming - dairy farming - automation - robots - agricultural engineering
  Tijdens deze inaugurele rede wordt toegelicht hoe precisielandbouw wordt uitgevoerd en in de toekomst uitgevoerd gaat worden en hoe de 2 lectoren met het lectoraat daar een bijdrage aan willen leveren. Zij focussen zich op precisielandbouw in akkerbouwmatige teelten en in melkveehouderij.
  Probabilistic methods for robotics in agriculture
  Hiremath, S. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): A. Stein; Cajo ter Braak, co-promotor(en): Gerie van der Heijden. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736413 - 109
  automatisering - robots - landbouw - beeldanalyse - bayesiaanse theorie - navigatie - modelleren - automation - robots - agriculture - image analysis - bayesian theory - navigation - modeling

  Autonomous operation of robotic systems in an agricultural environment is a difficult task due to the inherent uncertainty in the environment. The robot is in a dynamic, non-deterministic and semi-structured environment with many sources of noise and a high degree of uncertainty. A novel approach dealing with uncertainty is by means of probabilistic methods. This PhD thesis studies the efficacy of probabilistic methods for autonomous robot applications in agriculture focusing on two agricultural tasks namely automatic detection of weed in a grassland and autonomous navigation of a robot in a Maize field. In automatic weed detection we look at the detection of a common weed called Rumex obtusifolius (Rumex). The suitability of image analysis for the task is examined, various existing methods are scrutinized and new probabilistic methods are proposed for robust detection of Rumex using a monocular camera in real-time. For autonomous navigation in a Maize field, probabilistic methods are developed for row following using a camera as well as a laser scanner. New sensor models are proposed to characterize the noisy measurements which are used in the navigation method for tracking the position of the robot and the plant rows. Through extensive field experiments we show that the proposed probabilistic methods are robust to varying operating conditions and conclude that probabilistic methods are essential for autonomous operation of robotic systems in an agricultural environment.

  On 2016 overstap glastuinbouw op renderende plukrobots (interview met Erik Pekkeriet)
  Bezemer, J. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - arbeid (werk) - robots - automatisering - plukken (picking) - gebruiksefficiëntie - arbeidskosten - besparingen - kastechniek - groenten - greenhouse horticulture - labour - robots - automation - picking - use efficiency - labour costs - savings - greenhouse technology - vegetables
  Veel Nederlandse telers weten al het werk steeds efficiënter te organiseren. Toch blijven de arbeidskosten op de meeste bedrijven het grootste deel van de erg hoge kostprijs uitmaken. In die lastige situatie komt verandering. Want Wageningen UR Glastuinbouw verwacht dat over twee jaar de eerste serie plukrobots aan het werk kan. En een jaar later heeft de praktijk plukrobots beschikbaar.
  Oogstrobot voor paprika krijgt stap voor stap vorm (interview met Jan Bontsema en Jochen Hemming)
  Staalduinen, J. van; Bontsema, J. ; Hemming, J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 20 - 21.
  glastuinbouw - groenten - capsicum - robots - automatisering - mobiele toepassingen - projecten - tests - greenhouse horticulture - vegetables - capsicum - robots - automation - mobile applications - projects - tests
  Een internationaal consortium ontwikkelt een modulair robotsysteem dat in enkele gewassen specifieke handelingen moet kunnen verrichten, zoals oogsten (paprika, appels, druiven) en precisiespuiten. De Nederlandse betrokkenen concentreren zich op het oogsten van paprika’s. Teler Robert Vollebregt maakt samen met projectcoördinator Jan Bontsema en technisch onderzoeker Jochen Hemming van Wageningen UR een tussenbalans op.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.