Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 98

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==rosaceae
Check title to add to marked list
Berg Roses tests smart horizontal fans : 'In the greenhouse temperature differences not easy to solve'
Weel, Peter van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse technology - air conditioning - temperature - rosaceae - environmental factors - artificial ventilation

Last year Berg Roses trialles the Verti-Fan in combination wirh two screens that permanently had a gap. The gap and the wind had a far greater inmpact than the fans. This year they are starting a trial with vertical fans that can suck air from above a closed screen, and if necescary mix with greenhouse air. "Air movement in a large greenhouse is like a tanker at sea. It can't be stopped" Thats how Peter van Weel of Wageningen UR Greenhouse described the problem.

'Productie Red Naomi goed en houdbaarheid weer in de lift' : Afronding onderzoek naar de 'perfecte roos'
Gelder, Arie de - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - energy consumption - rosaceae - crop production - crop quality - durability - mildews - botrytis - climatic factors - greenhouse technology - agricultural research - cut flowers

Een perfecte roos moet natuurlijk perfect houdbaar zijn. Arie de Gelder, onderzoeker bij Wageningen UR Glastuinbouw kijkt terug.

Vochtafvoer met droge lucht van boven scherm lijkt effectief : gecontroleerde luchtbeweging weer een stap verder
Weel, Peter van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - rosaceae - chrysanthemum - ventilators - dehumidification - air conditioning - greenhouse technology - cropping systems - public-private cooperation

Goede luchtbeweging in de kas is steeds belangrijker. De principes van Het Nieuwe Telen zijn schermen sluiten, de minimumbuis beperken en de luchtcirculatie stimuleren. Maar hoe voorkom je koudeval, trek, een te hoge RV en temperatuurverschillen? Ventilatoren die lucht van boven het volledig gesloten scherm in de kas brengen, lijken het meest effectief. Binnen het project ‘Monitoring’ werken telers, Wageningen UR Glastuinbouw en toeleveranciers nauw samen om de toepassing ervan te optimaliseren.

Bestrijding Echinothrips americanus met roofmijten en roofwantsen : groeiend probleem in sierteelt onder glas
Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Gasemzadeh, Somayyeh - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)2. - p. 24 - 25.
tuinbouw - glastuinbouw - plantenplagen - sierteelt - rosaceae - capsicum - groenten - snijbloemen - gerbera - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - thrips - frankliniella occidentalis - roofmijten - reduviidae - stuifmeel - plagenbestrijding - horticulture - greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - rosaceae - capsicum - vegetables - cut flowers - gerbera - plant protection - agricultural research - thrips - frankliniella occidentalis - predatory mites - reduviidae - pollen - pest control
Dat trips een enorm probleem is in de sierteelt onder glas is geen nieuws meer. In de meeste gevallen gaat het dan om de Californische trips, een soort met een sterke voorkeur voor bloemen. De laatste jaren duikt er steeds vaker een andere polyfage trips op, de Echinothrips americanus. Deze typische bladbewonende trips kan in sierteeltgewassen zoals gerbera en roos behoorlijk schade geven als er niet tijdig wordt ingegrepen. In onderzoek is nog eens nauwkeurig gekeken naar de bestrijding met een aantal soorten roofmijten en roofwantsen.
Masterplan tripsbestrijding in bloemisterijgewassen
Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Weel, P.A. van; Holstein, R. van; Vijverberg, Roland ; Kruidhof, H.M. ; Huang, T. ; Wiegers, G.L. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1 p.
tuinbouw - glastuinbouw - endofyten - natuurlijke vijanden - bestrijdingsmethoden - frankliniella occidentalis - chrysanthemum - rosaceae - alstroemeria - amaryllis - potplanten - tomatenbronsvlekkenvirus - afdekken - vallen - windtunnels - horticulture - greenhouse horticulture - endophytes - natural enemies - control methods - pot plants - tomato spotted wilt virus - casing - traps - wind tunnels
Het doel van dit project is om tot betere bestrijdingsstrategieën van trips in de sierteelt onder glas te komen door 1) een weerbaarder gewas met endofyten, 2) preventieve inzet van natuurlijke vijanden en 3) gedragsmanipulatie van volwassen tripsen. Deze pijlers worden vervolgens geïntegreerd tot een systeemaanpak. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas
Kruidhof, H.M. ; Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Vijverberg, Roland - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1 p.
tuinbouw - glastuinbouw - biologische bestrijding - sierteelt - cymbidium - rosaceae - planococcus citri - coccoidea - sluipwespen - predatoren - roofinsecten - thrips - coleoptera - horticulture - greenhouse horticulture - biological control - ornamental horticulture - parasitoid wasps - predators - predatory insects
Het doel van dit project is om de biologische bestrijding van wol-en schildluis te verbeteren met nieuwe inzetstrategieën van bestaande bestrijders en door opsporing van complementaire nieuwe bestrijders. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Ontwikkeling systeemaanpak meeldauw
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S.J. ; Noordam, Marianne - \ 2016
- 1 p.
biologische bestrijding - tuinbouw - glastuinbouw - bestrijdingsmethoden - meeldauw - kasproeven - potplanten - tomaten - gerbera - rosaceae - ziekteresistentie - biological control - horticulture - greenhouse horticulture - control methods - mildews - greenhouse experiments - pot plants - tomatoes - disease resistance
Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een systeemaanpak voor de beheersing van meeldauw door de inzet van groene producten (laag-risico profiel) die een bijdrage leveren aan het versterken van natuurlijke afweerreacties. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen
Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Elfferich, Caroline ; Kruidhof, H.M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1 p.
bestrijdingsmethoden - tuinbouw - glastuinbouw - plagenbestrijding - reduviidae - tomaten - gerbera - rosaceae - trialeurodes vaporariorum - thrips - tuta - cyrtopeltis tenuis - control methods - horticulture - greenhouse horticulture - pest control - tomatoes
Het doel van dit project is om tot robuuste bestrijdingsmethoden van meerdere plagen te komen door inzet van omnivore roofwantsen in de gewassen tomaat, gerbera en roos, waarbij eigenschappen van het gewas en de omgeving worden aangepast voor een optimale vestiging en plaagbestrijding met minimale risico’s op gewasschade. De bestrijding richt zich op de plagen witte vlieg (gerbera, roos, tomaat) en Echinothrips (gerbera en roos) en op de invasieve plagen Tuta aboluta en Nesidiocoris tenuis (tomaat), maar is ook van nut voor andere plagen zoals spint, mineervlieg en bladluis. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Iron is essential for photosynthesis and respiration : iron deficiency : the most common deficiency disorder
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)1. - ISSN 2215-0633 - p. 48 - 49.
horticulture - greenhouse horticulture - rosaceae - chelates - ph - iron - deficiency - plant disorders - crop production - tuinbouw - glastuinbouw - chelaten - ijzer - deficiëntie - afwijkingen, planten - gewasproductie

Iron plays a major role in photosynthesis. That’s why a shortage directly affects the production capacity of the plant. The application of chelates has made iron much more easy to absorb. Nevertheless it’s an element that we have to keep an eye on.
Inbreng LED's biedt zicht op energiebesparing en extra productie efficiëntere lichtbenutting
Garcia Victoria, Nieves - \ 2015
horticulture - greenhouse horticulture - rosaceae - cut flowers - agricultural research - cost control - energy saving - led lamps - light regime - crop production - cultural methods

Energie is een grote kostenpost in de rozenteelt. Bij Arend Roses in Maasland is praktijkonderzoek uitgevoerd naar de invloed van een met behulp van LED’s aangepast lichtspectrum op de productie en de mogelijkheden om daarmee energie te besparen. De bevindingen zijn bemoedigend, maar om de aanschaf van een tweede lichtinstallatie rendabel te maken moet de energie-efficiëntie van de LED’s verder verbeteren.

Sturen op compactheid zonder bloeivertraging?
Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Pot, C.S. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Dueck, T.A. - \ 2015
Plant Lighting - 35 p.
tuinbouw - glastuinbouw - sierplanten - potplanten - chrysanthemum - belichting - kalanchoe - rosaceae - led lampen - gewassen, groeifasen - lichtsterkte - energiebesparing - gewaskwaliteit - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - pot plants - illumination - led lamps - crop growth stage - light intensity - energy saving - crop quality - plant development
Bij een aantal siergewassen wordt niet alleen belicht om de productie te verhogen, maar ook om een compacte plantvorm te bevorderen (o.a. bij potchrysant, potroos & kalanchoe). Hoe hoger de intensiteit belichting, hoe compacter het gewas. Met een combinatie van rode en blauwe LED’s (LED RB) kan gestuurd worden op een compactere plantvorm. LED RB bespaart momenteel ±20% energie ten opzicht van de gangbare SON-T armaturen. Als bovendien compactheid bevorderd wordt, dan kan bij die siergewassen waar mede belicht wordt vanwege compactheid de intensiteit belichting ook nog eens omlaag. Qua energiebesparing snijdt het mes dan aan twee kanten. Echter, daar staat tegenover dat het LED RB spectrum de bloei kan vertragen bij korte- en lange dag planten. Door deze teeltvertraging kunnen stengels uiteindelijk zelfs langer worden. Deze studie heeft als doel om door de juiste aansturing van de verschillende fotoreceptoren bloeivertraging tegen te gaan zonder op compactheid in te hoeven leveren.
Effect biologische grondontsmetting op wortellesieaaltje in de teelt van rozen en laanbomen
Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2015-20) - 15 p.
houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - rosaceae - biologische grondontsmetting - groenbemesters - folie - veldproeven - pratylenchus penetrans - gewasbescherming - ornamental woody plants - street trees - biological soil sterilization - green manures - foil - field tests - plant protection
Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast na te gaan welk bestrijdingseffect deze grondbehandeling heeft op het voorkomen van wortellesieaaltje in de grond.
Biologisch redmiddel tegen verwelkingsziekte in de Boomkwekerij : kennis en ervaringen uit een praktijknetwerk
Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 33 p.
boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - rosaceae - bodemschimmels - verticillium dahliae - biologische grondontsmetting - detectie - veldproeven - verwelkingsziekten - groenbemesters - folie - forest nurseries - ornamental woody plants - street trees - soil fungi - biological soil sterilization - detection - field tests - wilts - green manures - foil
Het doel van het project is om door samenwerking tussen kwekers, loonbedrijf, onderzoek en teelt-advisering de implementatie van (duurzame) biologische grondontsmetting te stimuleren door het samen opdoen en delen van kennis hierover. Daarnaast is er behoefte aan een snelle en nauwkeurige methode voor detectie van Verticillium in grond de bodem. Deze wordt in een EU-MKB project ontwikkeld. Vanuit het praktijknetwerk zal zo mogelijk kennis uit dit project benut worden.
Combinatie warmtewisselaars en schermen moet kwaliteit waarborgen : zoektocht naar perfecte roos een jaar verlengd
Gelder, Arie de - \ 2015
horticulture - greenhouse horticulture - cut flowers - roses - rosaceae - cropping systems - sustainability - crop quality - relative humidity - heat exchangers - lighting - plant protection
Checklist and distribution data of Dutch brambles (Rubus L. subgenus Rubus) = Naamlijst en verspreidingsgegevens van de Nederlandse bramen (Rubus L. subgenus Rubus)
Beek, B. van de; Bijlsma, R.J. ; Haveman, R. ; Meijer, K. ; Ronde, I.D. ; Troelstra, A. ; Weeda, E.J. - \ 2014
Gorteria 36 (2014)4-6. - ISSN 0017-2294 - p. 108 - 171.
bramen - rubus loganobaccus - plantengeografie - soortendiversiteit - blackberries - phytogeography - species diversity - rosaceae
In Noordwest-Europa is de taxonomie van bramen (Rubus.L. subgenus Rubus) goed op orde en de verspreiding van bramen in de verschillende landen goed bekend dankzij herbarium- en veldonderzoek vanaf de jaren 1970. In Nederland dateert onderzoek aan bramen pasvan na 1900 met een actieve periode na de Tweede Wereldoorlog. Dit resulteerde in 1956 in de Rubi Neerlandici door W. Beijerinck, een overzicht gebaseerd op de kunstmatig soortsopvatting van H. Sudre (Rubi Europae; 1908-1913). Het moderne, op typemateriaal en veldwerk gebaseerde onderzoek startte begin jaren 1970 en resulteerde in de decennia erna tot de herkenning en beschrijving van tal van nieuwe regionale soorten en nieuwe namen voor verkeerd geïnterpreteerde soorten.
F1 hybrid of cultivated apple (Malus x domestica) and European pear (Pyrus communis) with fertile F2 offspring
Fischer, T.C. ; Malnoy, M. ; Hofmann, T. ; Schwab, W. ; Palmieri, L. ; Wehrens, H.R.M.J. ; Schuch, L.A. ; Müller, M. ; Schimmelpfeng, H. ; Velasco, R. ; Martens, S. - \ 2014
Molecular Breeding 34 (2014)3. - ISSN 1380-3743 - p. 817 - 828.
nuclear-dna content - genetic-linkage maps - flow-cytometry - japanese pear - s-alleles - borkh. - diversity - rosaceae - markers - genome
The establishment of intergeneric hybrids for horticultural and agricultural crops is still a demanding task for breeding programmes. The aim of such approaches is to introduce new quality and resistance traits and to enlarge the gene pool. Recently, an F1 hybrid between Malus × domestica and Pyrus communis became available which arose from a breeding approach undertaken in the late 1980s by the breeder Max Zwintzscher (Cologne-Vogelsang). Unlike previous reports, viable and fertile F2 plants were obtained from this F1 hybrid line by author HS, providing a unique perspective not only for genomic, transcriptomic and metabolomic studies but also for advanced breeding strategies. Here, we give the first report on the confirmation and characterization of the F1 hybrid by phenotypic, genetic and biochemical means. The intergeneric hybrid shows an intermediary phenotype of leaves, flowers and fruits, and some disorder of secondary shoot growth. Nuclear DNA content is also intermediary and corresponds to a diploid state. Apple and pear type rDNA as well as SI alleles from each genus were found. At the metabolic level, parallel biosynthesis of the apple dihydrochalcone phloridzin and of arbutin, a p-hydroquinone-glucoside typical for pear, take place leading to considerable concentrations of both in leaves. The overall data allow secure confirmation of the hybrid character and give a first insight into the hybrids genetics and physiology.
Metabolic diversity in apple germplasm
Khan, S.A. ; Tikunov, Y.M. ; Chibon, P.Y.F.R.P. ; Maliepaard, C.A. ; Beekwilder, M.J. ; Jacobsen, E. ; Schouten, H.J. - \ 2014
Plant Breeding 133 (2014)2. - ISSN 0179-9541 - p. 281 - 290.
x domestica borkh. - linkage group 16 - phenolic-compounds - genetic diversity - malus-sieversii - mqtl hotspot - rosaceae - origin - fruits - genome
We analysed metabolic diversity in apples from wild species, elite material and a F1 population, using liquid chromatography–mass spectrometry (LC-QTOF-MS). The evaluated elite material appeared to have strongly reduced levels of phenolic compounds, down to 1% of the concentrations in the investigated wild germplasm. In one quarter of the F1 population, the concentrations of phenolic compounds such as quercetin derivatives, procyanidin, catechin and epicatechin were further significantly reduced, due to accumulation of recessive alleles of putatively leucoanthocyanidin reductase, a structural gene that is located at the top of LG16. In another part of F1 progeny, putatively glycosylated forms of ß-glycols were up to 50 times more abundant compared to both parents. These metabolites were mapped with high logarithm of odds (LOD) scores at the top of LG8, and progeny that was homozygous recessive for the candidate gene showed the elevated levels. We hypothesize that this was caused by inheritance of non-functional alleles of enoyl-CoA hydratase gene. Both examples of
The role of the weberian reform in european rubus research and taxonomy of locally distributed species-wich species should we describe?
Haveman, R. ; Ronde, I. de - \ 2013
Nordic Journal of Botany 31 (2013)2. - ISSN 0107-055X - p. 145 - 150.
ranunculus-auricomus complex - blackberries rubus - rosaceae - conservation - biology
After Sudre published his treatment of European Rubi in the early 20th century, Rubus taxonomy in Europe suffered from a scholastic phase and a longer period of stagnation. The so-called ‘Weberian Reform’ initiated the necessary revival of European batology. It rests on four major pillars: 1) mapping projects over larger areas, 2) evaluation of type material, 3) visits to loci classici, and 4) evaluation of the status of species by means of their distribution areas. Subsequently, it has become widely accepted in European batology that only species with a distribution area over 50 km should be described. Although this pragmatic species concept has been useful in making a continent-wide overview of brambles, we argue that it is lacking a scientific basis, and should thus be rejected. There are at least four distinctive problems when treating locally distributed brambles: 1) primary hybrids, 2) locally distributed stabilised apomicts, 3) intraspecific variation in species with a larger distribution range, and 4) unstabilised swarms of hybridogenic biotypes and the derivates thereof (mainly in the montane regions). When facing the problems in Rubus systematics, we argue that all independently evolving lineages should be described as species, including apomictic lineages with very small distribution ranges, both from the mountain-dwelling glandular series and from the lowlands. Neither primary hybrids (which are not stabilised by apomixis), nor biotypes without an independent and coherent distribution area are independently evolving lineages, and should thus not be described as species. We advocate a restrained attitude when describing new species with limited distribution areas.
Semi-praktijktest met een oxidatief product tegen echte meeldauw in roos
Vries, R.S.M. de; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1255) - 30
rozen - rosaceae - meeldauw - behandeling - oxidatiemiddelen - glastuinbouw - sierteelt - gewasbescherming - nederland - roses - mildews - treatment - oxidants - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - plant protection - netherlands
Wageningen UR Glastuinbouw onderzocht de effectiviteit en veiligheid van een oxidatief product als gewasbehandeling tegen echte meeldauw op rozen.
Relatie tussen microklimaat en vaasleven bij roos
Weel, P.A. van; Eveleens, B.A. ; Keim, E. ; Jacobs, G. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1253) - 40
rozen - rosaceae - microklimaat - vaasleven - meting - bloementeelt - teelt onder bescherming - nederland - roses - microclimate - vase life - measurement - floriculture - protected cultivation - netherlands
Bij snijrozen is getracht een beeld te krijgen van het microklimaat in het gewas met sensoren die de temperatuur van knop en blad meten, aangevuld met metingen van RV en temperatuur van de omringende lucht. Gelijktijdig is bij 2 cultivars, ‘Passion’ en ‘Avalanche Peach’, en op twee plekken in de kas het vaasleven bepaald. Op die manier werd gehoopt een indicatie te vinden voor de invloed van het microklimaat op het optreden van met name botrytis. De meting bleek niet in staat om een direct verband aan te tonen tussen microklimaat en botrytis. Wel werd duidelijk dat de meest waarschijnlijke oorzaak gezocht moet worden in perioden dat niet belicht wordt in koude luchtstromen in de kas als gevolg van kieren in het scherm en van uitstraling van de knoppen naar een koude hemel. Meten van de temperaturen van knop en blad bleek door de kwetsbaarheid van het thermokoppel moeilijk uitvoerbaar, maar kan eenvoudig vervangen worden door een thermische camera. Aanvullend zal er echter een meetmethode ontwikkeld moeten worden om de RV in de grenslaag rondom knop of blad betrouwbaar te kunnen meten voordat een meting van het microklimaat praktische waarde kan hebben bij het voorspellen van de kans op natslag.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.