Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het inbrengen van genen coderend voor antibacteriele eiwitten bij wilg ter bescherming tegen de watermerkziekte
  Roest, S. ; Dam, B.C. van; Evers, P.W. - \ 1994
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 082)
  bosbouw - genetische modificatie - immunisatie - immunogenetica - geïnduceerde resistentie - plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - planten - recombinant dna - bomen - salix alba - brenneria salicis - forestry - genetic engineering - immunization - immunogenetics - induced resistance - plant diseases - plant pathogenic bacteria - plants - trees
  Verslag werkbezoek Zweden, 2 - 6 september 1991
  Roest, S. - \ 1991
  Wageningen : CPRO-DLO - 12
  houtachtige planten als sierplanten - salicaceae - somatische embryogenese - salix alba - reisverslagen - ornamental woody plants - somatic embryogenesis - travel reports
  Detection and transport of soluble antigens of Erwinia salicis and their role in symptom expression of the Watermark disease
  Kam, M. de - \ 1982
  Wageningen : De Dorschkamp (Mededeling / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 203)
  erwinia - bosbouw - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekteverwekkende schimmels - bomen - brenneria salicis - salix alba - forestry - plant pathogenic bacteria - plant pathogenic fungi - trees
  Detection of soluble antigens of Erwinia salicis in leaves of Salix alba by Enzyme - linked Immunosorbent Assay
  Kam, M. de - \ 1982
  Wageningen : De Dorschkamp (Mededeling / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 198)
  erwinia - bosbouw - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekteverwekkende schimmels - bomen - brenneria salicis - salix alba - elisa - forestry - plant pathogenic bacteria - plant pathogenic fungi - trees
  De natuurlijke groeiplaatsen van de schietwilg (Salix alba L.) in Nederland
  Schoenfeld, P.H. - \ 1979
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 181) - 15
  bosbouw - bomen - plantenecologie - autecologie - standplaatsfactoren - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - nederland - salix alba - forestry - trees - plant ecology - autecology - site factors - site class assessment - netherlands
  Salix alba als laanboom
  Broekhuizen, J.T.M. van; Schneider, F. - \ 1969
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor veredeling van tuinbouwgewassen no. 297) - 7
  bosbouw - houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - bomen - salix alba - forestry - ornamental woody plants - street trees - trees
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.