Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bastscheuren in laanbomen
  Sluis, B.J. van der - \ 2008
  straatbomen - boomkwekerijen - scheur - schors, bomen - landbouwkundig onderzoek - schadepreventie - street trees - forest nurseries - rupture - bark - agricultural research - loss prevention
  Powerpointpresentatie over bastscheuren in laanbomen. Doel van het onderzoek is dat openspringende bast steeds vaker optreedt in de teelt van zware laanbomen en Bomen met bastscheuren onverkoopbaa rzijn en vormen daarmee een economische schadepost.
  Gewasfractionering: Technologie voor het winnen van waardevolle stoffen uit gras en luzerne
  Kasper, G.J. - \ 1999
  Wageningen : IMAG-DLO - ISBN 9789054061786 - 21
  grassen - verwerking - extractie - scheur - celstructuur - scheiding - fractionering - grasses - processing - extraction - rupture - cell structure - separation - fractionation
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.