Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bastschade laanbomen door zonnebrand
  Sluis, B.J. van der; Hiemstra, J.A. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 49
  straatbomen - schors, bomen - schade - zonnebrand (sunscald) - afwijkingen, planten - zonnestraling - scheuren - symptomen - beschermingsmateriaal - risicofactoren - proeven - street trees - bark - damage - sunscald - plant disorders - solar radiation - shakes - symptoms - guards - risk factors - trials
  Naar aanleiding van grote problemen in 2006 met bastschade door zonnebrand bij laanbomen is in de periode 2008 – 2011 onderzoek gedaan om hiervoor een oplossing te vinden. Door PPO is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn uiteenlopende beschikbare beschermmaterialen in een veldproef getest. In de veldproef is zoveel mogelijk rekening gehouden met omstandigheden die de kans op zonnebrand zouden kunnen bevorderen.
  Wat is ideale voorvrucht voor lelie op gescheurd grasland?
  Belder, P. - \ 2010
  biologische bestrijding - rotatie - lelies - scheuren - gebruik van grasland - biologische grondontsmetting - biological control - rotation - lilies - shakes - grazing tenancy - biological soil sterilization
  Poster waarop een antwoord wordt gezocht naar de vraag wat de ideale voorvrucht is voor lelie op gescheurd grasland. Aanleiding van het op deze poster samengevatte onderzoek is de wens om chemische grondontsmetting te vervangen door de teelt van Afrikaantjes of Japanse haver. Beide zijn (nog) niet erkend als stikstofvanggewas, wat een vereiste is voor teelt na scheuren van grasland.
  Kopzorgen om bastscheuren
  Crooijmans, S. ; Sluis, B.J. van der - \ 2009
  De Boomkwekerij 22 (2009)38. - ISSN 0923-2443 - p. 11 - 13.
  boomkwekerijen - boomteelt - bomen - schors, bomen - scheuren - forest nurseries - arboriculture - trees - bark - shakes
  Sinds tien jaar zorgen bastscheuren voor veel problemen in de laanbomensector. Over de oorzaken wordt steeds meer bekend. PPO Boomkwekerij heeft onderzoek gedaan naar bastscheuren en presenteert de resultaten
  Indicator voor stikstofmineralisatie op gescheurd grasland = Indicator of nitrogen mineralisation on broken meadowland
  Schooten, H.A. van; Hoving, I.E. ; Dekker, P.H.M. ; Riel, J.W. van - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 89) - 45
  scheuren - stikstof - indicatoren - stikstofbalans - maïs - aardappelen - shakes - nitrogen - indicators - nitrogen balance - maize - potatoes
  This report addresses the results of an experiment with field trials with potatoes and silage maize onsandy soil in 2006 in order to obtain a suitable indicator for predicting N-mineralisation after ploughing the grassland. This study is part of a larger project with more field trials and a laboratory experiment. Ploughed grassland on the locations selected provided much nitrogen, due to which it was not possible to infer an indicator from the crop response for adjusting nitrogen recommendation. N-total seems to be the most promising parameter in predicting nitrogen mineralisation
  Teelthandleiding consumptieaardappelen : bijzondere verschijnselen
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
  solanum tuberosum - aardappelen - teeltsystemen - afwijkingen - holheid - scheuren - bupleurum rotundifolium - zwarte harten - consumptieaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - solanum tuberosum - potatoes - cropping systems - abnormalities - hollow heart - shakes - bupleurum rotundifolium - blackheart - table potatoes - arable farming - cultivation manuals
  In deze teelthandleiding wordt ingegaan op bijzondere verschijnselen zoals onderzeeërs, doorwas, holheid, groeischeuren en andere knolmisvormingen, groene knollen, roestvlekken, zwarte harten en navelverkleuring en naveleindrot.
  Teelthandleiding zetmeelaardappelen: bijzondere verschijnselen
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
  aardappelen - afwijkingen, planten - holheid - scheuren - bupleurum rotundifolium - zwarte harten - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - plant disorders - hollow heart - shakes - bupleurum rotundifolium - blackheart - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
  In deze teelthandleiding worden de bijzondere verschijnselen beschreven in zetmeelaardappelen. De verschijnselen zijn: onderzeeërs, holheid, groeischeuren, doorwas en zwarte harten.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.