Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 228

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ontwikkeling teeltstrategie voor weerbare planten tegen bovengrondse ziekten
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S. ; Noordam, M. - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1442) - 58
  kasgewassen - glastuinbouw - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - schimmels - schimmelziekten - botrytis - schimmelelicitoren - elicitoren - greenhouse crops - greenhouse horticulture - integrated pest management - plant protection - fungi - fungal diseases - botrytis - fungal elicitors - elicitors
  Within a project Sustainable control strategies Wageningen University & Research Greenhouse Horticulture literature screening to develop an integrated pest management strategy to control airborne fungi. This project was funded by the former Dutch Horticultural Production Board and accompanied by the Dutch growers association, LTO Glaskracht Nederland. In 2016 two greenhouse trials were performed with pot tomato, Petunia and pot gerbera. Additionally, a greenhouse test was performed at a commercial greenhouse with pot gerbera. Goal was to test the side effects of synthetic elicitors which stimulate systemic acquired resistance against biotrophic fungi on disease resistance against nectrotrophic fungi like Botrytis. A commercially available synthetic elicitor, Fado (Nufarm) was able to reduce the Botrytis infection in pot tomato and in flowers of pot gerbera. Effectivity was supported by a combined treatment with Jiffy mineral (soil addition) and Serenade. Two experimental products of BASF and Nufarm were effective in reducing Botrytis in pot gerbera. Botrytis infection was not only related to light and relative humidity, but was also correlated with nutrients and chlorophyll content. Based on this knowledge, prediction models for Botrytis can be improved.
  The origin, versatility and distribution of azole fungicide resistance in the banana black Sigatoka pathogen Pseudocercospora fijiensis
  Chong Aguirre, Pablo A. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Gert Kema; Pedro Crous. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578791 - 289
  pseudocercospora - plant pathogenic fungi - fungicides - pesticide resistance - defence mechanisms - genetic diversity - genetic mapping - sensitivity - musa - bananas - fungal diseases - disease control - pseudocercospora - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - resistentie tegen pesticiden - verdedigingsmechanismen - genetische diversiteit - genetische kartering - gevoeligheid - musa - bananen - schimmelziekten - ziektebestrijding

  Pseudocercospora fijiensis causes black Sigatoka disease of banana. It is one of the most damaging threats of the crop requiring excessive fungicide applications for disease control as the major export “Cavendish” clones are highly susceptible. The consequence of this practice is the reduced efficacy of disease management strategies due to increasing levels of fungicide resistance. In this thesis the history and current practices of black Sigatoka disease management as well as the underlying mechanisms of fungicide resistance to a major group of fungicides are described. We discovered that both target site mutations and promotor insertions are crucial for modulating sensitivity. The more insertions, the higher the expression of the gene and the more resistant the strain. Using this information, we advocate modern monitoring techniques and improved disease control strategies as well as the urgent need for innovative banana breeding to develop resistant varieties for a sustainable global banana production.

  Genetische diversiteit van de door essentaksterfte geplaagde gewone es
  Copini, P. ; Kopinga, J. ; Laros, I. ; Bovenschen, J. ; Buiteveld, J. - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)april. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  chalara fraxinea - fraxinus excelsior - schimmelziekten - resistentie van variëteiten - genetische diversiteit - rassenlijsten - genenbanken - bosbeheer - chalara fraxinea - fraxinus excelsior - fungal diseases - varietal resistance - genetic diversity - descriptive list of varieties - gene banks - forest administration
  Essenzaadbronnen op de Rassenlijst Bomen hebben een hoge genetische diversiteit. Dat is een belangrijk kwaliteitsaspect van teeltmateriaal en speelt een cruciale rol in het aanpassingsvermogen van soorten aan een veranderend klimaat en nieuwe ziekten en plagen. De huidige generatie essenbossen heeft te kampen met de veelal desastreuze gevolgen van essentaksterfte. Uit onderzoek blijkt dat resistentie tegen deze ziekte genetisch bepaald is, en dat een klein deel van de essen goed bestand is tegen de ziekte. Deze genetische basis biedt hoop om een
  nieuwe generatie essen te selecteren die bestand is tegen de ziekte, met behoud van de genetische diversiteit.
  Worse comes to worst: bananas and Panama disease—when plant and pathogen clones meet
  Ordonez Roman, N.I. ; Seidl, M.F. ; Waalwijk, C. ; Drenth, A. ; Kilian, A. ; Thomma, B.P.H.J. ; Ploetz, R.C. ; Kema, G.H.J. - \ 2015
  PLoS Pathogens 11 (2015)11. - ISSN 1553-7366 - 7
  bananas - tropical small fruits - agricultural research - fungal diseases - fusarium oxysporum f.sp. cubense - soil fungi - pathogenicity - food production - genetic diversity - plant protection - bananen - tropisch kleinfruit - landbouwkundig onderzoek - schimmelziekten - fusarium oxysporum f.sp. cubense - bodemschimmels - pathogeniteit - voedselproductie - genetische diversiteit - gewasbescherming
  This article deals with: Bananas: their origin and global rollout; genetic diversity of Fusarium oxysporum f.sp. cubense, the causal agent of Panama Disease; Panama Disease: history repeats itself; tropical race 4, a single pathogen clone, threatens global banana production; strategies for sustainable Panama Disease management.
  Right light colour gives plant a boost : research shows relationship light and plant immunity
  Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 16 - 17.
  glastuinbouw - snijbloemen - plantenontwikkeling - belichting - schimmelziekten - ziektebestrijding - reacties - verrood licht - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cut flowers - plant development - illumination - fungal diseases - disease control - responses - far red light - agricultural research
  Light could be an important factor as to whether a plant is sensitive to fungal infestation or not. This is a whole new angle because until now only the relationship with the greenhouse climate was considered: perhaps it’s too dry, too wet, too warm or too cold. Even at a high RH a plant doesn’t need to suffer from disease, according to the researchers Jantineke Hofland-Zijlstra and Luc Stevens. They are carrying out fundamental research on plant immunity in relation to light.
  Beheersing aarfusarium en bladvlekkenziekte in zomergerst
  Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2015
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research), part of Wageningen UR Business Unit AGV - 24
  akkerbouw - graangewassen - hordeum vulgare - gerst - schimmelziekten - fusarium - gibberella zeae - bladvlekkenziekte - bestrijdingsmethoden - proeven - detectie - fungiciden - arable farming - grain crops - hordeum vulgare - barley - fungal diseases - fusarium - gibberella zeae - leaf spotting - control methods - trials - detection - fungicides
  Aarfusarium leidt tot kwaliteitsverlies in graangewassen. Aarfusarium in granen wordt veroorzaakt door verschillende ziekteverwekkers van het geslacht Fusarium: De belangrijkste veroorzaker van aarfusarium is F. graminearum. De schimmel infecteert de aar tijdens de bloeiperiode, onder vochtige omstandigheden. Is het tijdens de bloei droog dan is er weinig kans op Fusarium. Is het tijdens en voor de bloei nat dan vergroot dat de kans op aarfusarium. Als een partij tarwe of gerst te zwaar geïnfecteerd is kan dat leiden tot een lagere bakkwaliteit, respectievelijk een lagere brouwkwaliteit. In opdracht van het Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar de bestrijding van Fusarium in de teelt van brouwgerst. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gewasbeschermingsindustrie.
  Essentaksterfte, bosbouwkundig beheersbaar?
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2015
  Bosberichten 2015 (2015)1. - ISSN 1574-6046 - p. 1 - 4.
  bomen - schimmelziekten - fraxinus excelsior - plantenziekten - rassen (planten) - cultivars - resistentie van variëteiten - trees - fungal diseases - fraxinus excelsior - plant diseases - varieties - cultivars - varietal resistance
  Vanaf ca. 2010 slaat de essentaksterfte in Nederland op grote schaal toe. Tot dusver vooral in bossen en wat minder in laanbeplantingen. Hoe het zich verder ontwikkelt, is nog onduidelijk, maar het einde lijkt nog niet in zicht. In sommige regio’s is binnen enkele jaren de conditie van bomen zwaar achteruit gegaan of zijn bomen geheel afgestorven. Voor bosbeheerders en boseigenaren een ware ramp. Gedane investeringen ‘verdampen’. Sommigen vrezen zelfs dat de es geheel uit het Nederlandse bosbeeld zal verdwijnen. Echter, met gerichte bosbouwkundige maatregelen, lijken er mogelijkheden de es te behouden. In deze bijdrage van gastauteurs Jitze Kopinga en Sven de Vries wordt aangegeven welke strategieën daarbij denkbaar zijn en wordt aangegeven welke de meest kansrijke lijken te zijn.
  Screening van genen, metabolieten en afweereiwitten : betrokken bij natuurlijke afweer tegen Botrytis
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Broek, R.C.F.M. van den; Breeuwsma, S.J. ; Wensveen, W. van; Stevens, L.H. ; Vos, R.C.H. de; Verhoef, N. ; Balk, P. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1328) - 66
  sierteelt - schimmelziekten - botrytis cinerea - rassen (planten) - cultivars - gevoeligheid van variëteiten - verdedigingsmechanismen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - ornamental horticulture - fungal diseases - botrytis cinerea - varieties - cultivars - varietal susceptibility - defence mechanisms - cultural control - crop quality - agricultural research
  Botrytis leidt in snijbloemen nog steeds tot veel uitval. Resistente rassen zijn niet beschikbaar. Wel zijn er duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen cultivars aanwezig. Eén van de manieren om planten zich beter te laten weren tegen Botrytis is om de aanmaak van natuurlijke afweerstoffen te activeren. Kennis over het primen van planten in sierteeltgewassen staat echter nog in de kinderschoenen. In dit onderzoek is onderzocht welke genen, afweereiwitten en plantfenolen een rol spelen bij de afweerprocessen tegen Botrytis.
  Genetic investigation of the nonhost resistance of wild lettuce, Lactuca saligna, to lettuce downy mildew, Bremia lactucae
  Boer, E. den - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Marieke Jeuken; Rients Niks. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572072 - 186
  lactuca saligna - schimmelziekten - bremia lactucae - ziekteresistentie - terugkruisen - inteeltlijnen - genetische kartering - lactuca sativa - lactuca saligna - fungal diseases - bremia lactucae - disease resistance - backcrossing - inbred lines - genetic mapping - lactuca sativa

  Abstract

  Downy mildew (Bremia lactucae) in lettuce (Lactuca sativa) is a devastating foliar disease causing high losses in lettuce cultivation. The wild lettuce and nonhost species, Lactuca saligna, is absolute resistant to downy mildew and cross-fertile with L. sativa, albeit with a low success rate and occasional reduced fertility and/or vitality in later inbred generations. This exceptional availability of hybrid plant offsprings creates a unique opportunity to study nonhost resistance by a genetic approach.

  The L. saligna nonhost resistance genes might be more durable than the classical monogenic race-specific R genes that are mainly used in lettuce breeding. The identification of genes conferring nonhost resistance is a crucial step in its understanding and usage in breeding.

  In this thesis the quantitative resistances of three backcross introgression lines (BILs), carrying an individual 30 to 50 cM long introgression segment from L. saligna in a L. sativa background, were fine mapped. Disease evaluation of sub-BILs with smaller introgression segments revealed that the resistance of all three BILs was explained by 17 sub-QTLs with a smaller and plant stage dependent effect, some segments reducing, others even promoting downy mildew infection.

  Further the potential of stacking quantitative resistances of eight BILs per combinations of two was tested under field conditions. Only three out of ten double-combinations resulted in an increased resistance level compared to their parental individual lines, from which one had additive and two had epistatic interactions between the introgressions.

  As the studies on individual QTL effects of BILs did not reveal potential genetic interactions that could explain the complete resistance of L. saligna, a novel approach was set out to search for indications of epistatic interactions. ‘Selective genotyping’ was applied on the phenotypic disease extremes of large F2 offsprings, in which multi-locus interactions between L. saligna alleles are still prevalent. In a kind of bulked segregant analysis approach four major resistance regions were identified. Preliminary results showed epistatic interactions between the regions on Chromosome 6 and 1 and between Chromosome 6 and 7.

  During the development of sub-BILs, a digenic hybrid incompatibility was observed: plants carrying a L. saligna segment on Chromosome 6 always required a L. saligna segment on Chromosome 4. Segregation analysis suggested a prezygotic reproductive barrier by non-transmission of one specific hybrid gametophyte (male and female).

  In cooperation with the research group of Guido van den Ackerveken of University Utrecht a lettuce germplasm screening was conducted for candidate downy mildew effector proteins, which interact with resistance genes in lettuce and trigger a defence response. One of two responsive effector proteins, ‘BLG01’, triggered a hypersensitive cell death response in most tested L. saligna accessions and its response was mapped on Chromosome 9.

  Despite the complex interactions between resistance QTLs, this thesis research has delivered many insights that are important steps forward towards understanding the incompatible interaction between B. lactucae and L. saligna and its future application in resistance breeding.

  'Juiste kleur van het licht geeft de plant een opkikker' : Onderzoek toont relatie licht en plantweerbaarheid aan
  Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Stevens, L.H. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)11. - p. 25 - 27.
  glastuinbouw - snijbloemen - plantenontwikkeling - belichting - schimmelziekten - ziektebestrijding - reacties - verrood licht - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cut flowers - plant development - illumination - fungal diseases - disease control - responses - far red light - agricultural research
  Licht zou wel eens een belangrijke factor kunnen zijn die ervoor zorgt of planten nu wel of niet gevoelig zijn voor schimmelaantastingen. Dat is een hele nieuwe invalshoek, want tot op heden werd alleen een relatie met het kasklimaat aangetoond. Te droog, te nat, te warm of de koud. Zelfs bij een hoge RV hoeft een plant niet ziek te worden, stellen Jantineke Hofland-Zijlsta en Luc Stevens. Zij doen fundamenteel onderzoek naar plantweerbaarheid in relatie tot licht.
  Plantversterking in potplanten : biostimulanten, middelen en plantreactie in Kalanchoe met Phytophthora, Begonia met Fusarium en Arabidopsis met Phytophthora en Botrytis
  Wurff, A.W.G. van der; Streminska, M.A. ; Slooten, M.A. van; Noort, F.R. van; Holtman, W. ; Korthout, H. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1326) - 54
  potplanten - stressfactoren - infecties - plantgezondheid - groeiregulatoren - ziekteresistentie - schimmelziekten - landbouwkundig onderzoek - methodologie - glastuinbouw - pot plants - stress factors - infections - plant health - growth regulators - disease resistance - fungal diseases - agricultural research - methodology - greenhouse horticulture
  Potplanten worden tijdens de teelt regelmatig blootgesteld aan stress factoren waarbij ze een verhoogd risico lopen op infecties door schimmels en bacteriën. In deze studie zijn diverse plantversterkers onderzocht.
  Effect bemesting op ziekteontwikkeling in stamslabonen industrieteelt
  Evenhuis, B. ; Verstegen, H.A.G. ; Wilms, J.A.M. ; Topper, C.G. - \ 2014
  Wageningen : PPO AGV - 22
  groenteteelt - veldgewassen - phaseolus vulgaris - peulvruchten (groente) - industriële gewassen - bemesting - stikstofmeststoffen - overbemesting - oogstverliezen - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - schimmelziekten - sclerotinia - botrytis - gewasbescherming - vegetable growing - field crops - phaseolus vulgaris - vegetable legumes - industrial crops - fertilizer application - nitrogen fertilizers - top dressings - yield losses - outturn - growth yield relationship - cultural control - fungal diseases - sclerotinia - botrytis - plant protection
  In de teelt van stamslabonen voor de industrie worden vaak problemen ondervonden met ziektes zoals Sclerotinia en Botrytis. Deze ziektes worden geassocieerd met (over)bemesting. De gebruiksnorm voor stikstofgift was in 2012 en 2013, 110 kg N/ha respectievelijk 120 kg N/ha, op zand- en kleigrond. Werd er niet bemest dan leidde dit tot een significante opbrengstverlaging. Een overbemesting tot 150% van de gebruiksnorm na aftrek van N-min gaf eveneens een opbrengstverlaging te zien. Bemesting trappen variërend van 50 tot 125% van de normbemesting lieten geen significant verschil in opbrengst zien. Een evenwichtig teeltadvies waarbij het bemestingsniveau maximaal bijdraagt aan plantweerstand en productkwaliteit is belangrijk.
  Onderzoek Sclerotinia in 2012 : Sclerotiën, sporen, BOS en spuittechniek
  Wanders, J. ; Russchen, H.J. ; Lamers, J.G. ; Lange, J. de; Akker, H. van den; Roessel, G.J. van - \ 2014
  Dronten : DLV Plant - 53
  sclerotinia - sclerotinia sclerotiorum - schimmelziekten - beslissingsondersteunende systemen - gewasbescherming - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - veldproeven - ascosporen - akkerbouw - spuiten - bonen - penen - cichorium intybus - aardappelen - sclerotinia - sclerotinia sclerotiorum - fungal diseases - decision support systems - plant protection - field vegetables - outdoor cropping - field tests - ascospores - arable farming - spraying - beans - carrots - cichorium intybus - potatoes
  De problemen met Sclerotinia (rattenkeutelziekte), veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum, nemen de laatste jaren steeds meer toe. In diverse vollegrondsgroenten is Sclerotinia een van de belangrijkste ziekten. Om te komen tot een integrale aanpak van de problematiek is er door de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw voor 2012 gekozen voor een gezamenlijke financiering van een aantal onderzoeksthema's die ondergebracht zijn bij de onderzoeksinstellingen DLV Plant, PPO-AGV en Proeftuin Zwaagdijk. Deze thema’s waren: speuren naar sporen; aantal sclerotiën; beslissingsondersteunende systemen (BOS); spuittechniek.
  Bemestingsadvies stamslabonen industrieteelt : tussenrapportage proefjaar 2012
  Evenhuis, A. ; Verstegen, H.A.G. ; Wilms, J.A.M. ; Topper, C.G. - \ 2013
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 16
  bonen - phaseolus vulgaris - industriële gewassen - vollegrondsteelt - groenteteelt - cultuurmethoden - teelt - bemesting - schimmelziekten - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis cinerea - sclerotinia - maximum opbrengst - opbrengst - nederland - beans - phaseolus vulgaris - industrial crops - outdoor cropping - vegetable growing - cultural methods - cultivation - fertilizer application - fungal diseases - plant protection - plant pathogenic fungi - botrytis cinerea - sclerotinia - maximum yield - outturn - netherlands
  Vaststellen van optimale bemesting en gewasbescherming tegen Sclerotina en Botrytis voor de teelt van een sterk en gezond bonengewas op zand en klei met een maximale kwalitatieve en kwantitatieve opbrengst. Veldproeven uitgevoerd op de Proefboerderijen te Vredepeel en Lelystad van het PPO-agv.
  Risicovoorspelling van zwartvruchtrot in peer : eindverslag 2010-2013
  Köhl, J. ; Kastelein, P. ; Groenenboom-de Haas, B.H. de; Balkhoven, H. ; Wubben, J.P. ; Veenhuizen, P. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International - 22
  fruitteelt - peren - schimmelziekten - stemphylium vesicarium - ziektepreventie - plantenresten - infectiebestrijding - tests - fruit growing - pears - fungal diseases - stemphylium vesicarium - disease prevention - plant residues - infection control - tests
  Zwartvruchtrot van peer wordt veroorzaakt door Stemphylium vesicarium . De schimmel kan zowel vruchten als bladeren aantasten. Verscheidene experimenten hebben aangetoond dat in boomgaarden op de grond liggende infectiebronnen een belangrijke rol spelen in de epidemiologie van zwartvruchtrot van peer. Geïnfecteerde plantenresten worden beschouwd als continue bron van sporen die gedurende het gehele groeiseizoen infecties kunnen veroorzaken op bladeren en vruchten.
  Pythiumbestrijding hyacint: plannen en rekenen
  Vreeburg, P.J.M. ; Boer, M. de; Breeuwsma, S.J. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2013
  BloembollenVisie (2013)286. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
  bloembollen - hyacinthus - schimmelziekten - pythium - bestrijdingsmethoden - maatregelen - toepassing - aantasting - modellen - schade - ornamental bulbs - hyacinthus - fungal diseases - pythium - control methods - measures - application - infestation - models - damage
  Pythium veroorzaakt veel schade in hyacint en is niet goed te bestrijden. In een meerjarig onderzoek bij PPO is een aantal veelbelovende maatregelen (Ridomil Gold, Pseudomonas SS101 en groenbemesters) getest. Er is gekeken naar de effectiviteit van combinaties van maatregelen en van herhaalde toepassing. Een afdoende bestrijding bleek echter niet mogelijk. Een rekenmodel is ontwikkeld om de economische schade bij hyacint door een aantasting en het effect van een bestrijding inzichtelijk te maken.
  Gezonde Buxusteelt
  Kuik, A.J. van; Broek, J. van den - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 33
  buxus - schimmelziekten - cylindrocladium buxicola - gewasbescherming - phytophthora - technieken - bemonsteren - bestrijdingsmethoden - preventie - buxus - fungal diseases - cylindrocladium buxicola - plant protection - phytophthora - techniques - sampling - control methods - prevention
  De Buxusteelt is binnen de boomteelt een grote teelt, bijna 10% van het areaal boomkwekerij. Enkele jaren geleden sloeg de Buxustaksterfte, veroorzaakt door de schimmel Cylindrocladium buxicola(= Cylindrocladium pseudonaviculatum) ernstig toe. In vorige Buxusprojecten die werden gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT) is veel kennis opgedaan over de biologie van de schimmel, over geschikte gewasbeschermingsmiddelen en zijn effectieve bestrijdingsstrategieën ontwikkeld. Echter, voor een goede beheersing van Cylindrocladium buxicola in Buxus zijn in de praktijk vaak nog veel bespuitingen nodig. Het gebruik van een waarschuwingsmodel kan het aantal bespuitingen omlaag brengen. Daarnaast is gebleken dat de spuittechniek waarmee het binnenste van de plant en de onderkant van de bladeren goed zijn te raken met gewasbeschermingsmiddelen een bepalende factor kan zijn. Naast Cylindrocladium is er ook een andere ziekte in Buxus die steeds meer van zich doet spreken, nl. stambasisrot veroorzaakt door Phytophthora. Op enkele bedrijven is al forse schade geleden door deze ziekte. De vrees is dat Phytophthora snel een nieuwe bedreiging kan worden. In dit project is ervaring opgedaan met een grondbemonsteringstechniek en is een middelentoetsing uitgevoerd. Het doel van dit project is om taksterfte en bladval, veroorzaakt door Cylindrocladium en stambasisrot, veroorzaakt door Phytophthora, duurzaam te beheersen zodat een gezonde Buxusplant kan worden geteeld.
  Onderzoek naar verschillen in aantasting door Chalara fraxinea ('essentaksterfte') in Nederlandse essenselecties : verslag van de waarnemingen en bevindingen over 2012 = Differences in susceptibility to Chalara fraxinea (twig dieback of ash) of selections of Common ash (Fraxinus excelsior) in the Netherlands : report of the observations and results of 2012
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
  Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN rapport 26) - 32
  fraxinus excelsior - schimmelziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - chalara fraxinea - klonen - resistentie van variëteiten - gevoeligheid van variëteiten - ziekteresistentie - nederland - fraxinus excelsior - fungal diseases - plant pathogenic fungi - chalara fraxinea - clones - varietal resistance - varietal susceptibility - disease resistance - netherlands
  In 2012 zijn opnames uitgevoerd in essenproefvelden van het CGN en zaadgaarden van het Staatsbosbeheer naar de mate waarin de daar aanwezige essen inmiddels zijn aangetast door essentaksterfte, veroorzaakt door de schimmel Chalara fraxinea. Doel van dit onderzoek was om een indruk te krijgen van genetisch bepaalde verschillen in mogelijke resistentie / tolerantie voor deze ziekte. Een aantal handelsklonen profileerden zich in 2012 reeds als bovengemiddeld qua resistentie. Geknotte of sterk gesnoeide bomen zijn significant gevoleiger voor bladaantasting en twijgsterfte dan niet gesnoeide bomen.
  Rudis pakt ook agressieve variant Fusarium aan
  Dwarswaard, A. ; Bulle, A.A.E. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)282. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  tulpen - bloembollen - fusarium oxysporum - schimmelziekten - ontsmettingsmiddelen - toegepast onderzoek - effecten - tulips - ornamental bulbs - fusarium oxysporum - fungal diseases - disinfectants - applied research - effects
  Schimmels kunnen relatief gemakkelijk muteren. Wat lange tijd een milde aandoening was kan door mutatie een agressieve vorm worden. Dit doet zich voor bij Fusarium oxysporum, de schimmel die onder meer zuur in tulp veroorzaakt. PPO onderzocht op verzoek van Bayer CropScience of het bolontsmettingsmiddel Rudis in staat is om verschillende varianten van de zuurschimmel effectief te bestrijden.
  Verticillium : Status quo van een miljoenenverslindende bodemziekte : Kansen en oplossingen bij bestrijding en beheer van verwelkingsziekte
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Boom in business 4 (2013)6. - ISSN 2211-9884 - p. 20 - 23.
  boomkwekerijen - houtachtige planten - sierplanten - verwelkingsziekten - verticillium - schimmelziekten - landbouwkundig onderzoek - resistentieveredeling - bestrijdingsmethoden - bodemschimmels - forest nurseries - woody plants - ornamental plants - wilts - verticillium - fungal diseases - agricultural research - resistance breeding - control methods - soil fungi
  Verwelkingsziekte bedreigt al jaren de boomkwekerij, m.n. in de teelt van laanbomen en rozen. Onderzoek naar deze bodemziekte is daarom hard nodig. Jelle Hiemstra en Bart van der Sluis geven in dit artikel een overview van de stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar dit probleem.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.