Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 74

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  5 years of Industry survey: Does the industry survey improve current stock assessments for plaice and sole?
  Reijden, K.J. van der; Poos, J.J. ; Trapman, B.K. ; Verkempynck, R. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C039/16) - 31
  plaice - dover soles - fish stocks - fishing gear - fisheries - fish industry - schol - tong (vis) - visstand - vistuig - visserij - visverwerkende industrie
  This report describes the results of the industry survey; an annual survey targeting sole and plaice on-board of the commercial fishing vessels UK45 and OD1. The survey was set up following the wish of the fishing industry to deliver data for stock assessments themselves, which are collected using commercially representative fishing gears. This survey was expected to make stock assessment results more accurate and to increase trust of the fisheries industry in stock assessments.
  Kwaliteitsbeoordeling verse schol : Vergelijking hand- en mechanisch gestripte schol van de MDV-1
  Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C003/16) - 36
  schol - verse producten - visproducten - kwaliteit - visverwerking - plaice - fresh products - fish products - quality - fish processing
  Estimating a conversion factor for the gears used in the industry survey
  Hal, R. van; Reijden, K.J. van der - \ 2016
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C004/16) - 35
  dover soles - plaice - fishing vessels - fishing gear - conversion - surveys - fish stocks - fishery management - fishery resources - north sea - tong (vis) - schol - vissersschepen - vistuig - conversie - karteringen - visstand - visserijbeheer - visbestand - noordzee
  Consequences of discard survival under the landing obligation : Reporting validation and reprocessing project outcomes of "demersal discard processing"
  Verkempynck, R. ; Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C176/15) - 16
  discards - bycatch - demersal fisheries - demersal fishes - survival - solea - plaice - discards - bijvangst - demersale visserij - demersale vissen - overleving - solea - schol
  This report describes the results of a short and medium term forecast over the period 2016-2019 given different scenarios of discard survival rates (10-50%) of North Sea plaice and North Sea sole. Additionally, average value of landings over the year 2019 is calculated per scenario using the landings derived from the biomass and the average price per kg of both stocks. Potential loss in average gross revenue from value of landings can be inferred from these.
  Analysemethoden voor de bepaling van authenticiteit in visketens
  Staats, M. ; Roest, J.G. van der; Pustjens, A.M. ; Voorthuijzen, M.M. ; Dijk, J.P. van; Prins, T.W. ; Boerrigter-Eenling, G.R. ; Koot, A.H. ; Pelt-Heerschap, H.M.L. van; Spiegel, M. van der; Ruth, S.M. van; Kok, E.J. - \ 2015
  RIKILT (Rikilt-rapport 015) - 67
  noordzee - vis - vissen - analytische methoden - schol - north sea - fish - fishes - analytical methods - plaice
  Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek dat is uitgevoerd binnen het project "Analysemethoden voor de bepaling van authenticiteit in visketens". Het project heeft als doel om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit (soort, geografische herkomst en productiewijze) van Noordzeevissen kan worden vastgesteld. In dit project is gewerkt aan vier deelprojecten: Ketenanalyse naar vermenging van schol (Pleuronectes platessa) uit de Noordzee met andere vissoorten, ontwikkeling en initiële validatie van een moleculaire barcoding methode om Noordzeevissoorten in gemengde monsters te identificeren, bepaling van de geografische herkomst van schol en productiemethode van tarbot met behulp van isotoopratio's en chemische fingerprint en toepassing van de ontwikkelde analytische methoden in Noordzeevisketens. De resultaten van deze onderzoeken zijn in dit rapport weergegeven.
  VIP HydroRig II
  Marlen, B. van - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C004/15) - 24
  fishing gear - marine fisheries - fishing methods - plaice - fish catches - netherlands - vistuig - zeevisserij - vismethoden - schol - visvangsten - nederland
  Als vervolg op het VIP-project HydroRig I waarbij een vistuig werd ontwikkeld als alternatief voor de boomkor met manipulatie van de waterstroming in het voortuig van het vistuig is in 2013 en 2014 een nieuwe variant HydroRig II beproefd door de firma Geertruida B.V. Dit vistuig had een breedte van 15 m waarvoor ontheffing was verkregen en wielen die de sloffen vervingen. De praktijkproeven lieten een goed vangstresultaat op schol zien in vergelijking met schepen in de buurt vissend met ca. 10% brandstofbesparing. Een gedetailleerde vangstvergelijking is nodig om ecologische voordelen beter te kwantificeren.
  Waardekaarten Ridens & Recifs
  Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C073/15) - 18
  kaarten (charts) - kaarten - frankrijk - kustwateren - vergelijkend onderzoek - opbrengsten - visvangsten - schol - scophthalmus rhombus - tarbot - charts - maps - france - coastal water - comparative research - yields - fish catches - plaice - scophthalmus rhombus - turbot
  In dit rapport beantwoorden wordt een offerteaanvraag van de Nederlandse Vissersbond van 18 februari 2015 beantwoord waarin zij vroegen om waardekaarten en tabellen van de N2000 gebieden Ridens & Récifs voor de Franse kust.
  Waardekaarten van: Outer Thames Estuary, Haisborough, Hammond and Winterton & Margate and Long Sands
  Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C054/15) - 16
  vissersschepen - engeland - kustwateren - kaarten - taxatie - demersale visserij - schol - tong (vis) - tarbot - raja - fishing vessels - england - coastal water - maps - valuation - demersal fisheries - plaice - dover soles - turbot - raja
  Dit rapport is geschreven in opdracht van VisNed. IMARES is gevraagd om waardekaarten en tabellen te leveren van alle bodem beroerende Nederlandse visserijschepen binnen de gebieden 1) Haisborough, Hammond and Winterton, 2) Margate and Long Sands voor de Engelse kust en 3) Outer Thames Estuary.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van schol (Pleuronects platessa L.)
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C049/15) - 14
  pleuronectes - schol - monitoring - gegevens verzamelen - noordzee - pleuronectes - plaice - monitoring - data collection - north sea
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn in 2014 door IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters schol waarin, naast het vaststellen van biologische parameters, milieukritische stoffen zijn geanalyseerd. De verzamelde gegevens en analyse-uitkomsten worden aangeleverd in dit rapport.
  Amendments for the second stage of the North Sea sole and plaice multi-annual plan (EC regulation 2007/676)
  Miller, D.C.M. ; Coers, A. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C088.14) - 26
  schol - tong (vis) - noordzee - visserijbeheer - visbestand - beleidsevaluatie - programma-evaluatie - milieu-analyse - plaice - dover soles - north sea - fishery management - fishery resources - policy evaluation - program evaluation - environmental analysis
  A multiannual plan for sole and plaice in the North Sea was adopted by the EU Council in 2007. It describes two stages: a recovery plan during its first stage and a management plan during its second stage. This report compiles information from a number of studies subsequent to the implementation of the plan, which have been conducted by ICES and STECF in relation to the management of the North Sea sole and plaice stocks. These studies included management strategy evaluations aimed at investigating the effects of specific amendments to the current management plan and analyses to establish appropriate reference points for exploitation of the stocks in accordance with MSY.
  Verslag bedrijfssurvey 2014
  Reijden, K.J. van der; Wiegerinck, J.A.M. ; Rink, G.J. ; Machiels, M.A.M. ; Rasenberg, M.M.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C184/14) - 27
  visserijbeheer - visvangsten - visbestand - schol - tong (vis) - longitudinaal onderzoek - vergelijkend onderzoek - noordzee - fishery management - fish catches - fishery resources - plaice - dover soles - longitudinal studies - comparative research - north sea
  Dit rapport beschrijft de vangstresultaten van het vierde jaar van de bedrijfssurvey. Deze survey is gericht op schol en tong en dient om extra informatie aan te leveren voor de bestandsschattingen van deze soorten.
  Verslag bedrijfssurvey 2013
  Rasenberg, M.M.M. ; Machiels, M.A.M. ; Nijman, R.R. ; Wiegerinck, J.A.M. ; Rink, G.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C010/14) - 26
  tong (vis) - schol - visbestand - visserij - karteringen - bemonsteren - noordzee - dover soles - plaice - fishery resources - fisheries - surveys - sampling - north sea
  De bestandsschattingen van schol en tong zijn onder andere gebaseerd op de gegevens van wetenschappelijke onderzoekssurveys uitgevoerd door IMARES. De visserijsector heeft regelmatig kritiek geuit op de manier waarop deze gegevens verzameld worden. Deze kritiekpunten worden door de sector en IMARES gezamenlijk opgepakt binnen de bedrijfssurvey, met als een van de doelen dat vissers meer vertrouwen in bestandsschattingen krijgen. De bedrijfssurvey is een gezamenlijk onderzoek van de visserijsector en IMARES naar ontwikkelingen in de tong- en scholstand in de Noordzee. De bedrijfssurvey levert extra gegevens op van schol en tong, welke gebruikt kunnen gaan worden voor bestandsschattingen. Ze kunnen hiervoor pas worden gebruikt nadat een datareeks van 5 jaar is opgebouwd. Deze rapportage gaat over het derde jaar van de bedrijfssurvey. In deze rapportage evalueren we de survey en beschrijven we de resultaten.
  Resultaten boomkorsurvey 2013: BTS met onderzoeksvaartuigen Isis en Tridens (interview met Ingeborg de Boois)
  Boois, I.J. de - \ 2013
  Visserijnieuws 33 (2013)51/52. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
  boomkorvisserij - schol - tong (vis) - pleuronectiformes - visbestand - wetenschappelijk onderzoek - beam trawling - plaice - dover soles - pleuronectiformes - fishery resources - scientific research
  Van begin augustus tot half september heeft IMARES de boomkorsurvey (BTS) uitgevoerd met de onderzoeksschepen Isis en Tridens. Op 29 maart 2014 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor geinteresseerden, waar de resultaten van zowel de BTS als de bedrijfssurvey gepresenteerd worden. De BTS wordt uitgevoerd door IMARES, de bedrijfssurvey samen met IMARES diir de kottersector. Ingeborg de Boois van IMARES geeft op basis van de jongste rapporten alvast inzicht in de BTS.
  Reisverslag BTS 2013
  Boois, I.J. de; Teal, L.R. ; Os-Koomen, E. van; Pasterkamp, T.L. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR 13.017) - 38
  boomkorvisserij - visstand - visbestand - schol - tong (vis) - karteringen - beam trawling - fish stocks - fishery resources - plaice - dover soles - surveys
  In 2013, the beam trawl survey (BTS) was carried out by Tridens II and Isis. The survey is part of the EU Data Collection Framework (DCF). This report describes the results and contains the cruise reports of the trips. The results for sole and plaice in the BTS are used by the ICES assessment working group. Furthermore, the BTS data are used for research concerning the North Sea ecosystem. In 2013 representatives of the fisheries sector were on board of RV Tridens as observers. The observers reported in Visserijnieuws.
  Verslag Bedrijfssurvey 2012
  Rasenberg, M.M.M. ; Machiels, M.A.M. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C008/13) - 25
  visbestand - visstand - schol - tong (vis) - visserijbeheer - noordzee - fishery resources - fish stocks - plaice - dover soles - fishery management - north sea
  De bestandsschattingen van schol en tong zijn onder andere gebaseerd op de gegevens van wetenschappelijke onderzoekssurveys door IMARES. De visserijsector heeft regelmatig kritiek geuit op de manier waarop deze gegevens verzameld worden. Deze kritiekpunten worden door de sector en IMARES gezamenlijk opgepakt binnen de bedrijfssurvey, met als een van de doelen dat vissers meer vertrouwen in bestandsschattingen krijgen. De bedrijfssurvey is een gezamenlijk onderzoek van de visserijsector en IMARES naar ontwikkelingen in de tong- en scholstand in de Noordzee. De bedrijfssurvey levert extra gegevens op van schol en tong, welke gebruikt kunnen worden voor bestandsschattingen. Ze kunnen hiervoor pas worden gebruikt nadat een datareeks van 5 jaar is opgebouwd. Deze rapportage gaat over het tweede jaar van de bedrijfssurvey. Hierin evalueren we de survey en beschrijven we de resultaten. In 2011 ontwikkelden IMARES en de visserijsector de standaardprocedure voor de bedrijfssurvey. De bemonsterde gebieden zijn in overleg vastgesteld en blijven indien mogelijk ieder jaar hetzelfde. De procedure wordt bij voorkeur jaarlijks uitgevoerd door dezelfde schepen. In 2012 voerden de UK45 en OD1 de bedrijfssurvey uit. De survey vond plaats in de weken 32-35. Waarnemers van IMARES en Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek uit België (ILVO) zochten samen met de bemanning van elke bemonsterde trek 1 net vangst uit op schol en tong. Uit de gegevens van 2012 blijkt dat de UK45 en OD1 vooral ondermaatse schol vingen. Daarnaast ving de UK45 ook vooral ondermaatse tong, terwijl de OD1 vooral maatse tong ving. Om een datareeks van vijf jaar op te bouwen is het voornemen om nog zeker drie jaar door te gaan met de survey. Na vijf jaar berekent IMARES met de verzamelde gegevens schol- en tongindices die gebruikt kunnen worden voor de bestandsschattingen.
  Verspreiding schol en tong te voorspellen: schol trekt weg uit warmer kustwater (interview met Lorna Teal en Adriaan Rijnsdorp)
  Teal, L.R. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2012
  Visserijnieuws 32 (2012)36. - ISSN 1380-5061 - p. 3 - 3.
  schol - tong (vis) - habitats - ecosysteemmodellering - ecosystemen - waddenzee - noordzee - plaice - dover soles - ecosystem modeling - ecosystems - wadden sea - north sea
  Onderzoekers van IMARES Wageningen UR en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben een model ontwikkeld dat de de leeftijds- en seizoensgebonden verspreiding van schol en tong in de Noordzee kan voorspellen.
  Discards Management: reducing plaice discards via beam-trawl effort reallocations
  Uhlmann, S.S. ; Poos, J.J. ; Aarts, G.M. ; Helmond, A.T.M. van - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C016/12) - 15
  boomkorvisserij - discards - schol - beam trawling - discards - plaice
  Ways to improve the well-being and likewise to reduce the number of fish returned to sea as unwanted waste (‘discards’) have received major attention by the Dutch commercial beam-trawl fishing sector, and responsible ministries. There are various options to achieve this: make the gear more selective for the right sizes and species; allow more and smaller species to be landed; and protect spawning and nursery areas. While other research is focussed on improving gear selectivity, this report sheds light on the effect of area closures (i.e. reallocating fishing effort to adjacent areas) on the predicted total number of plaice (Pleuronectes platessa) discarded from the beam-trawl fishery (80 mm. mesh size, >300 horse power/hp. in engine size).
  Traject Bedrijfssurvey fase 2: vergelijkend vissen
  Quirijns, F.J. ; Miller, D.C.M. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C094/11) - 29
  visbestand - karteringen - monitoring - visserijbeheer - schol - tong (vis) - noordzee - fishery resources - surveys - monitoring - fishery management - plaice - dover soles - north sea
  Het VIP project Traject Bedrijfssurvey Fase 2 heeft als doel een antwoord te krijgen op de vraag: levert een bedrijfssurvey naast de jaarlijkse boomkorsurvey (BTS) van IMARES toegevoegde waarde voor de bestandsschattingen van schol en tong en daarmee indirect voor het visserijbeheer? Om deze vraag te beantwoorden is in 2009 en 2010 visten onderzoeksschepen van de BTS (Tridens en Isis) en een commercieel vissersschip (UK45) met elkaar op tijdens de onderzoekssurvey. Van alle trekken die zij gezamenlijk deden vergeleken onderzoekers en bemanningsleden de vangstsamenstelling. De vergelijking moest duidelijk maken of alle lengteklassen van tong en schol door beide type schepen gevangen werden. De resultaten van dit ‘vergelijkend vissen’ zijn gepresenteerd aan vissers tijdens een informatiedag in het najaar van 2010. Onderzoekers en vissers besproken met elkaar wat de resultaten betekenen voor een bestandsschatting en of een bedrijfssurvey wenselijk is. Alle lengteklassen van tong en schol zien we terug in de vangsten van zowel de onderzoeksschepen als het commerciële schip. Het commerciële schip vangt wel beduidend méér tong en schol dan het onderzoeksschip. Dit resultaat betekent dat de onderzoeksschepen voldoende informatie verzamelen voor het uitvoeren van de bestandsschattingen van tong en schol. Immers, alle lengtes zijn in de vangst vertegenwoordigd. Een bedrijfssurvey is niet nodig om überhaupt een bestandsschatting te kunnen doen. Echter, een bedrijfssurvey zou voor tong en schol wel meer informatie opleveren, omdat meer vissen gevangen worden. Alle extra vissen, in een survey die veranderingen in de vispopulatie goed weerspiegelt, zorgen voor meer zekerheid in de schattingen van de hoeveelheid vis in de meest recente jaren. Dus door meer vissen te vangen, zouden de bestandsschattingen voor de meest recente jaren zekerder worden, met als gevolg minder bijstellingen van jaar tot jaar. Een conclusie is dat een bedrijfssurvey toegevoegde waarde voor het visserijbeheer zou opleveren. Voor tong en schol zit die toegevoegde waarde vooral in mogelijke vermindering van bijstellingen van de bestandsschattingen van jaar op jaar. Afhankelijk van de opzet van een bedrijfssurvey zouden andere voordelen zijn: een grotere dekking van het Noordzeegebied; meer informatie over minder algemene soorten zoals tarbot en griet; en meer vertrouwen bij de visserij in de bestandsschattingen.
  Tridens ondanks ruig weer op schema: waarnemer De Boer: Vangst met harde noordwestenwind leek er niet op (interview met Ingeborg de Boois)
  Boois, I.J. de - \ 2011
  Visserijnieuws 31 (2011)36. - ISSN 1380-5061 - p. 3 - 3.
  boomkorvisserij - vis vangen - pleuronectiformes - schol - gegevens verzamelen - visserij - beam trawling - fishing - pleuronectiformes - plaice - data collection - fisheries
  De Tridens zit op schema met de platvissurvey, ondanks tegenvallende weersomstandigheden. Waarnemer Cees de Boer oordeelt dat het tuig te licht is voor harde grond en vangsten op de ondiepe Dogger daardoor tegenvallen.
  Vergelijkende studie naar alternatieve vormen van de boomkorvisserij
  Steenbergen, J. ; Hammen, T. van der; Schelvis, R. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C056A/11) - 26
  visserij - boomkorvisserij - vismethoden - pleuronectiformes - schol - kwaliteit - fisheries - beam trawling - fishing methods - pleuronectiformes - plaice - quality
  Als onderdeel van het VIP-project “Alternatief visplan duurzame platvisvisserij” is een vergelijkende studie uitgevoerd naar de traditionele boomkorvisserij en twee alternatieve vismethodes: outriggen en sumwing. Tijdens twee visreizen hebben onderzoekers gekeken naar verschillen in aanlandingen (maatse vis) en discards (benthos en (ondermaatse) vis) op drie verschillende schepen. De drie schepen die waren betrokken bij dit onderzoek zijn: de UK47 (outrig), de ST27 (boomkor) en de UK246 (sumwing). Daarnaast is de kwaliteit van schol van de verschillende vismethoden met elkaar vergeleken.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.