Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 106

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ergonomische verbetering van reinigen van stallen en afdelingen = Ergonomic improvement of stable cleaning
  Roelofs, P.F.M.M. ; Oude Vrielink, H.H.E. ; Looije, A.A.J. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 388) - ISBN 9789067548991 - 75
  gezondheidsgevaren - arbeidsomstandigheden - schoonmaken - schoonmaakgereedschap - huisvesting, dieren - vibratie - arbeid (werk) - fysische factoren - health hazards - working conditions - cleaning - cleaning equipment - animal housing - vibration - labour - physical factors
  Health risks during high pressure cleaning with a traditional cleaner are caused by muscle activity and exposure to vibrations. Exposure to vibrations during cleaning declines when a straight spraying lance is used instead of a bowed spraying lance. An accumulator and a better-balanced rotating nozzle further reduce vibrations. A broad-spraying nozzle hardly vibrates, but its cleaning capacity is insufficient for very dirty areas. Muscle activity can be reduced by using a fingertip handle and a straight spraying lance. The best high pressure cleaning equipment in this study had an accumulator, fingertip handle, straight spraying lance and a better-balanced rotating nozzle. For well soaked farrowing rooms or nursery rooms a broad nozzle can be used. For farms with 300 sows and 2160 finishers annual costs for robot cleaning were ¿ 1170 higher than for manual cleaning. A cleaning robot might be profitable for farms with more than 6750finishing pigs. However: many assumptions had to be made, since several variables were unknown. Other benefits of robot cleaning are: less unpleasant work and health risks, easier labour organization and better image on the labour-market. Cleanability is affected by layout of the buildings and pens, food composition, feeding regime and material choice. Concrete floors and walls must be smooth. Coatings can make them smoother and keep them smoother, as they protect them against chemical and physical influences. It is easier to clean stainless steel than to clean galvanized metal. Surfaces must be flat and accessible for the water jet. Walls must be solid, without bars or pipes, and round pipes are more difficult to clean than diamond-shaped pipes. Seams or crack must be avoided or repaired. The cleanability of many components in the pens or in the stable would improve if swing-back constructions were applied.
  Onderzoek met mestbanden bij vleeskuikenouderdieren:tweemaal per week afdraaien verlaagt ammoniakemissie
  Emous, R.A. van; Harn, J. van; Lourens, A. - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)23. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 23.
  pluimveehokken - huisvesting van kippen - ammoniak - emissie - pluimveemest - schoonmaakgereedschap - stankemissie - milieuwetgeving - huisvesting, dieren - vleeskuikenouderdieren - Nederland - poultry housing - chicken housing - ammonia - emission - poultry manure - cleaning equipment - odour emission - environmental legislation - animal housing - broiler breeders - Netherlands
  De meeste vleeskuikenouderdieren worden gehouden in traditioneel ingerichte scharrelstallen met strooisel en rooster met een emissiewaarde van 580 gram per dierplaats per jaar. Om te voldoen aan de toekomstige AMvB Huisvesting moet de emissie beneden de 435 gram liggen. Praktijkonderzoek Veehouderij heeft onderzoek gedaan met mestbanden onder het rooster om de ammoniakemissie te verlagen en de emissie kwam uit op 263 gram
  Mestscheiding op lagekostenbedrijf werkt opnieuw goed
  Blanken, K. ; Dooren, H.J. van - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)2. - ISSN 1569-805X - p. 37 - 40.
  melkveehouderij - rundveemest - scheiding - huisvesting van koeien - schoonmaakgereedschap - vloeren - mestverwerking - dairy farming - cattle manure - separation - cow housing - cleaning equipment - floors - manure treatment
  Deze resultaten zijn beter dan vorig jaar. Daarnaast worden de resultaten vergeleken met een mechanische mestscheider.
  Varkensproefbedrijf Sterksel met Hercules op zoek naar schone varkenshouderij
  Mandersloot, F. ; Ogink, N. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)3. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 7.
  varkensstallen - varkens - afmesten - varkensmest - schoonmaakgereedschap - proefbedrijven - scheiding - mestverwerking - noord-brabant - pig housing - pigs - finishing - pig manure - cleaning equipment - pilot farms - separation - manure treatment - noord-brabant
  In het onderzoeksproject Hercules ontwikkelen IMAG, Praktijkonderzoek Varkenshouderij, Wageningen Universiteit en bedrijfsleven (vooral stalinrichters) een bedrijfssysteem waarin een economisch verantwoorde varkensvleesproductie samen moet gaan met het geven van meerwaarde aan de geproduceerde mest.
  Uitmestsystemen voor strorijke mest
  Altena, H. ; Asseldonk, M. van; Melse, R. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)2. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 7.
  varkensstallen - schoonmaakgereedschap - varkensmest - stro - biologische landbouw - drijfmest - transport - pig housing - cleaning equipment - pig manure - straw - organic farming - slurries - transport
  Op het Praktijkcentrum Raalte vindt toepassing van stro plaats binnen de scharrel- en de biologische varkenshouderij. Voor de afvoer van vaste strorijke mest en de dunne mest zijn drie uitmestsystemen geplaatst voor oriëntatie op geschiktheid van transport.
  Koeborstel voor moeilijk bereikbare plekjes
  Stefanowska, J. - \ 2000
  Veehouderij Techniek 3 (2000)5. - ISSN 1387-3105 - p. 24 - 25.
  melkveehouderij - schoonmaakgereedschap - melkvee - borstels - huisvesting van koeien - diergedrag - dierenwelzijn - melkkoeien - dairy farming - cleaning equipment - dairy cattle - brushes - cow housing - animal behaviour - animal welfare - dairy cows
  Veehouders installeren koeborstels om hun koeien te helpen bij het schoonmaken van de moeilijk bereikbare plaatsen. Een IMAG onderzoek naar het gebruik, een overzicht van leveranciers en de resultaten van een enquete onder veehouders
  Mestpanventilatie bij kraamzeugen
  Wagenberg, V. van; Smolders, M. ; Rooseboom, J. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)5. - ISSN 1382-0346 - p. 13 - 15.
  zeugen - varkensstallen - kraamstallen - vloeren - schoonmaakgereedschap - milieubeheersing - ventilatie - energiebehoud - sows - pig housing - farrowing houses - floors - cleaning equipment - environmental control - ventilation - energy conservation
  Mestpanventilatie is een ventilatiesysteem waarbij de lucht onder de vloer de afdeling binnenkomt. De ventilatie is effectiever dan bij plafondventilatiesystemen. Energiebesparing is mogelijk.
  Raalte start met biologische varkenshouderij
  Bokma, Sj. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)3. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 6.
  varkenshouderij - stallen - schoonmaakgereedschap - alternatieve landbouw - duurzaamheid (sustainability) - agrarische bedrijfsvoering - pig farming - stalls - cleaning equipment - alternative farming - sustainability - farm management
  Er wordt een biologische unit gevormd om snel in te kunnen spelen op vragen vanuit de praktijk. Bovendien biedt dit de mogelijkheid om ervaring op te doen met experimentele hokuitvoeringen en uitmestsystemen.
  Vloeruitvoering in groepshuisvesting voor zeugen
  Vermeer, H. ; Spoolder, H. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)2. - ISSN 1382-0346 - p. 7 - 9.
  zeugen - huisvesting, dieren - varkensstallen - varkensmest - stallen - roostervloeren - vloeren - schoonmaakgereedschap - dierenwelzijn - groepshuisvesting - voedersystemen - sows - animal housing - pig housing - pig manure - stalls - grid floors - floors - cleaning equipment - animal welfare - group housing - feeding systems
  Zeugen in groepshuisvesting moeten volgens het Varkensbesluit minimaal 2,25 rn2 hokoppervlak hebben, waarvan 1,3 m2 dichte vloer. De behoefte aan ligruimte is in stroloze systemen circa 1,0 m2 per zeug. Meer dichte vloer leidt tot een groter risico ophokbevuiling. Dit betekent dat er andere eisen aan vloeruitvoeringen gesteld worden dan in het verleden.
  Primaire mestscheiding op het lagekostenbedrijf
  Blanken, K. ; Lent, J. van - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 12 - 15.
  melkveehouderij - dierhouderij - rundveemest - schoonmaakgereedschap - economische evaluatie - mestverwerking - dairy farming - animal husbandry - cattle manure - cleaning equipment - economic evaluation - manure treatment
  In dit artikel staan de ervaringen en resultaten van het eerste jaar primaire mestscheiding op het Lagekostenbedrijf. Vanwege enkele aanloopproblemen en enkele tussentijdse wijzigingen kunnen de resultaten in de komende jaren enigszins afwijken.
  Kraamhoktype en uitmestfrequentie bij scharrelvarkens: technische resultaten, arbeid en ammoniakemissie
  Huiskes, J.H. ; Plagge, J.G. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Vermeer, H.M. ; Vonk, M.C. ; Binnendijk, G.P. ; Brakel, C.E.P. van - \ 1998
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.199) - 44
  varkens - kraamstallen - schoonmaakgereedschap - varkensstallen - ammoniak - schoonmaken - emissie - stalinrichting - bedrijfshygiëne - pigs - farrowing houses - cleaning equipment - pig housing - ammonia - cleaning - emission - animal housing design - industrial hygiene
  De scharrelvarkensvleesproductie is een deelmarkt waar extra aandacht wordt geschonken aan de wijze van huisvesten en verzorgen van varkens. De technische resultaten van zeugen onder scharrelomstandigheden blijven achter bij de resultaten van zeugen die op de gangbare wijze (regulier) gehouden worden. Knelpunten in de zoogperiode zijn: te hoge uitval van biggen door doodliggen, te hoge uitval van biggen door diarree, slechte hygiëne van het kraamhok, slechte arbeidsomstandigheden en naar verwachting een hogere milieubelasting door onder meer ammoniakemissie. Deze knelpunten zijn in belangrijke mate paradoxaal met de maatschappelijke wensen achter deze productiewijze en leiden samen met de hoge arbeidsbehoefte en extra huisvestingskosten tot een verhoogde kostprijs. Dit was aanleiding om de invloed van de vormgeving van het kraamhok en de invloed van de uitmestfrequentie op de resultaten te onderzoeken
  Liever inweken met schuim dan met water
  Roelofs, P. ; Plagge, G. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)6. - ISSN 1382-0346 - p. 11 - 13.
  varkensstallen - stallen - schoonmaakgereedschap - schoonmaken - schuim - water - watertarieven - arbeidskunde - arbeid (werk) - pig housing - stalls - cleaning equipment - cleaning - foams - water - water costs - work study - labour
  Inweken van varkensstallen met een schuimend inweekmiddel bespaart water en tijd ten opzichte van inweken met alleen water. Als de mest moet worden afgezet is de besparing op water en mestafzetkosten voldoende om de kosten van het inweekmiddel te betalen. Bovendien is het reinigingsresultaat beter.
  Nieuw kraamhok voor scharrelvarkens voldoet goed
  Huiskes, J. ; Plagge, G. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)2. - ISSN 1382-0346 - p. 11 - 13.
  varkens - kraamstallen - stallen - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - schoonmaakgereedschap - pigs - farrowing houses - stalls - animal welfare - animal housing - cleaning equipment
  Om knelpunten in de scharrelvarkenshouderij op te lossen is een nieuw type kraamhok vergeleken met een Deens kraamhok, beide bij twee of vier keer daags uitmesten. In het nieuwe kraamhok groeien de biggen beter en hebben minder last van maagdarmaandoeningen.
  De mestpan bij kraamzeugen: emissie-arm, hygienisch en breed toepasbaar
  Zeeland, A. van; Verdoes, N. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)1. - ISSN 1382-0346 - p. 10 - 11.
  schoonmaakgereedschap - stallen - zeugen - varkensstallen - dierlijke meststoffen - drijfmest - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - hygiëne - huisvesting, dieren - noord-brabant - cleaning equipment - stalls - sows - pig housing - animal manures - slurries - air pollution - ammonia - emission - volatilization - hygiene - animal housing - noord-brabant
  Twee typen mestpannen, toegepast bij kraamzeugen in combinatie met het frequent aflaten van de mest, leiden tot een lagere emissiewaarde dan de Groen Label-norm van 4,0 kg NH3 per dierplaats per jaar. Dit blijkt uit onderzoek op het Varkensproefbedrijf te Sterksel.
  Schuine putwand ook toepasbaar bij DeLVris-systeem voor gespeende biggen
  Zeeland, A. van; Brok, G. den - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)1. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 7.
  schoonmaakgereedschap - stallen - biggen - dierlijke meststoffen - drijfmest - spenen - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - cleaning equipment - stalls - piglets - animal manures - slurries - weaning - air pollution - ammonia - emission - volatilization
  Door toepassing van schuine putwanden bij het DeLVris-systeem voor gespeende biggen vermindert het emitterend mestoppervlak. De gemiddelde ammoniakemissie daalt van 0,26 naar 0,17 kg NH3 per dierplaats per jaar.
  Stalinrichting op nieuwe High-techbedrijf
  Lent, J. van; Pieters, A. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)3. - ISSN 1386-8470 - p. 3 - 4.
  stallen - melkvee - melkveehouderij - schoonmaakgereedschap - hygiëne - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - flevoland - stalls - dairy cattle - dairy farming - cleaning equipment - hygiene - animal housing - animal welfare - flevoland
  Op de Waiboerhoeve is begonnen met de bouw van de nieuwe hightech-stal. Tijdens de komende open dagen in september zal de stal worden geopend. In dit artikel wordt alvast een tipje van de sluier opgelicht over de stalindeling
  Lage ammoniakemissie ligboxenstal De M.e
  Kant, P. ; Middelkoop, N. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)1. - ISSN 1386-8470 - p. 5 - 7.
  luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - melkvee - melkveehouderij - ligboxen - stallen - roostervloeren - vloeren - schoonmaakgereedschap - bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - air pollution - ammonia - emission - volatilization - dairy cattle - dairy farming - cubicles - stalls - grid floors - floors - cleaning equipment - management - sustainability
  Om de ammoniakemissie uit de ligboxenstal te verlagen neemt proefbedrijf De M.e allerlei maatregelen. De stal is bij de bouw voorzien van een dichte, hellende vloer met giergoot en de dieren krijgen een rantsoen op de DVE-norm met een lage OEB. Leveren deze maatregelen ook het gewenste effect op? Om die vraag te beantwoorden meet het Centrum voor Landbouw en Milieu op het proefbedrijf De M.e al enkele jaren de ammoniakemissie uit de ligboxenstal.
  Toepassing van mestbanden in een grondhuisvestingssysteem
  Haar, I.W. van der - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)1. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 11.
  schoonmaakgereedschap - stallen - vleeskuikens - roostervloeren - vloeren - drogen - mest - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - cleaning equipment - stalls - broilers - grid floors - floors - drying - manures - air pollution - ammonia - emission - volatilization
  Het fonds Stimuleringsregeling voor Praktijkgerichte Oplossingen Milieuproblematiek (SPOM) heeft projecten gesubsidiëerd die perspectief boden voor het terugdringen van de ammoniakemissie. Eén van deze projecten betrof een stal met grondhuisvesting enmestbanden onder het rooster. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) Het Spelderholt heeft dit project begeleid en in dit artikel worden de ervaringen met dit systeem besproken.
  Nieuw goed koop emissie-arm systeem bij vleesvarkens
  Zeeland, A. van; Verdoes, N. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)3. - ISSN 1382-0346 - p. 16 - 17.
  schoonmaakgereedschap - stallen - varkens - bouwconstructie - vloeren - plafonds - muren - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - cleaning equipment - stalls - pigs - building construction - floors - ceilings - walls - air pollution - ammonia - emission - volatilization
  Het monteren van schuine wanden in de mestkanalen van een vleesvarkensafdeling (optimaal hok) verkleint het emitterend oppervlak zodanig, dat de ammoniakemissie gereduceerd wordt tot 1,0 kg NH3 per dierplaats per jaar
  Actualiteiten Varkensproefbedrijf Sterksel
  Hoofs, A. ; Zeeland, A. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)3. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 5.
  onderzoeksinstituten - proefstations - varkens - biggen - spenen - voerverdelers - drinkbakken - schoonmaakgereedschap - stallen - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - onderzoek - nederland - groepshuisvesting - research institutes - experimental stations - pigs - piglets - weaning - feed dispensers - drinkers - cleaning equipment - stalls - air pollution - ammonia - emission - volatilization - research - netherlands - group housing
  - Perspectieven buisvoerbakken voor gespeende - biggen en vleesvarkens - Emissie-arme huisvesting bij grote groepen gespeende biggen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.