Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 38

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==scientists
Check title to add to marked list
"Geld voor natuuronderzoek komt beschikbaar voor de belangrijkste beheeronderwerpen"
Arts, Bas - \ 2016
nature management - financing - scientific research - scientists - nature conservation policy - knowledge - forest administration
Het lijkt er op dat de grote beheerorganisaties zich een beetje terugtrekken en niet meer mee doen aan de cofinanciering van onderzoek voor natuur. Onderzoek is te duur voor hen, zeggen ze. Nu bepalen dus de onderzoekers welke onderwerpen het meest belangrijk zijn. Klopt dit, ervaren mensen dat zo? Vinden ze dat er voldoende sturing is van het onderzoek op onderwerpen waar beheerders mee zitten? Komt het geld voor natuuronderzoek beschikbaar voor de belangrijkste beheeronderwerpen?
Louise Fresco: we blijven investeren in aquacultuur
Fresco, Louise - \ 2015
aquaculture - interviews - universities - scientists - food production - fish production

Louise Fresco (Meppel, 11 februari 19521) werd in juli 2014 de bovenbaas van “Wageningen”

(formeel: Voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR). In die hoedanigheid zal zij tijdens

het Europees congres “Aquaculture Europe 2015” één van de drie “keynotes” uitspreken.

In het vorige nummer van Aquacultuur merkten Johan Verreth en Aad Smaal op dat zij

uitzien naar die toespraak als een van de hoogtepunten van het congres en de beurs.

Belangrijkste reden om haar nu te interviewen.

Beeltenis van W.C.H. Staring herleeft - Medaillon en nieuw afgietsel gemaakt van grafmonument Staring
Chardon, W.J. ; Windt, R. de; Comans, R.N.J. - \ 2015
Bodem 25 (2015)2. - ISSN 0925-1650 - p. 8 - 9.
bodem - wetenschappers - kunst - veluwe - achterhoek - soil - scientists - arts - veluwe - achterhoek
Dit artikel beschrijft de geschiedenis van een gipsen medaillon van de geoloog Winand C.H. Staring (1808-1877), het leven van de kunstena(a)r(es) Fre Jeltsema (1879-1971) die het maakte voor een bronzen plaquette en een penning, en de omzwervingen die dit kunstwerk maakte.
De permanente groene revolutie van Swaminathan
Fresco, L.O. ; Rabbinge, R. - \ 2015
Vork 2 (2015)3. - ISSN 2352-2925 - p. 66 - 71.
green revolution - genetic engineering - human feeding - hunger - food supply - scientific research - scientists - society - fertilizers - pesticides - environmental impact - india - netherlands - potatoes - wheat - groene revolutie - genetische modificatie - humane voeding - honger - voedselvoorziening - wetenschappelijk onderzoek - wetenschappers - samenleving - kunstmeststoffen - pesticiden - milieueffect - india - nederland - aardappelen - tarwe
Het weekblad Time kwalificeerde hem als een van de twintig meest invloedrijke Aziaten van de twintigste eeuw: ‘The father of the Green Revolution used his skills in genetic engineering and his powers of persuasion to make famine an unfamiliar word in Asia’. Tegelijkertijd wees hij al vroeg op de gevaren van een te grote afhankelijkheid van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en milieugevolgen daarvan. Dr. Monkombu Sambasivan Swaminathan is een fervent pleitbezorger van de Evergreen Revolution, de permanente groene revolutie. Op 7 augustus werd hij 90 jaar. Louise Fresco en Rudy Rabbinge schetsen zijn enorme betekenis voor wetenschap en samenleving.
‘We moeten hypes blijven ontzenuwen’
Smit, A. ; Kok, F.J. - \ 2015
WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 18 - 21.
wetenschappers - humane voeding - dieet - voeding en gezondheid - voedselwetenschappen - scientists - human feeding - diet - nutrition and health - food sciences
Half oktober nam Frans Kok afscheid van Wageningen UR. Hij was er bijna een kwart eeuw hoogleraar en achttien jaar hoofd van de afdeling Humane Voeding. ‘Het wordt ons steeds duidelijker dat de crux van goede voeding niet in individuele stofjes zit, maar in voedingspatronen.’
Naar de klimaattop
Kleis, R. ; Nabuurs, G.J. ; Fresco, L.O. ; Spijkerman, A. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)8. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
conferenties - klimaatverandering - klimaat - klimaatadaptatie - milieuwetenschappen - wetenschappers - studenten - duurzame ontwikkeling - conferences - climatic change - climate - climate adaptation - environmental sciences - scientists - students - sustainable development
In de periferie van de VN-klimaatconferentie, van 30 november tot en met 11 december in Parijs, wemelt het van de bijeenkomsten en side-events. Ook Wageningen UR levert haar bijdrage aan dit marktplein van de klimaatwetenschap. Enkele tientallen wetenschappers en studenten trekken naar Parijs om hun boodschap te verkondigen. Op deze pagina’s een kleine greep.
Kloosterburen geeft geen krimp : kennis-machtrelaties en de rollen van onderzoekers: themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
Aalvanger, A. ; Beunen, R. - \ 2015
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 118 - 125.
burgers - sociale participatie - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - actieonderzoek - wetenschappers - samenwerking - citizens - social participation - knowledge transfer - knowledge exploitation - action research - scientists - cooperation
Een deel van de Nederlandse landschappen is ontworpen door landschapsarchitecten. Landschapsvorming is echter niet de enige functie van het ontwerp, betogen we in dit artikel. In een participatief ontwerpproces voor het Europaplein in Renkum bestudeerden we de verschillende functies van ontwerpen. Ondanks het feit dat die kunnen conflicteren, blijken ze op verschillende wijze een zeer productieve bijdrage te leveren aan het verloop van het proces.
Spotlight on the presenter : a study into presentations of conference papers with PowerPoint
Hertz, B. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum, co-promotor(en): P. Kerkhof. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573192 - 193
publiceren - informatieverspreiding - communicatievaardigheden - verbale communicatie - toepassingen - wetenschappers - openbare redes - publishing - diffusion of information - communication skills - verbal communication - applications - scientists - public speeches

Abstract

1. Introduction

PowerPoint is the most widely used presentation software tool. As of 2012, PowerPoint had more than 200 million presenters worldwide. Presenters all over the world use the program. Some use it for university teaching, others for business meetings and some even use PowerPoint to deliver a sermon. But the program doesn’t always seem to be used to the satisfaction of the audience. In many critical articles, presenters are accused of using too many words on their slides and too often looking at the projection instead of keeping eye contact with the audience. Some authors also criticize the program itself for what they see as a negative influence on presentations.

If these critical observations are valid, then PowerPoint presentations don’t conform to the advice given in instruction books nor to the outcome of research into human information processing. This advice usually proposes the use of minimal text on slides, and instead using pictures or other graphics. This would help the audience process the information. In addition, the instruction book stress the importance of maintaining eye contact with the audience. It is remarkable that the program is so frequently used, while it is so often criticized for what seem to be valid reasons.

There has been some research into PowerPoint use in the classroom, investigating the effects on student appreciation and grades. Much of this research does not describe how nor why the program is used in these situations. The critical articles on PowerPoint are mainly based on personal experiences and not on research. So there has not been much empirical evidence that presenters actually do use too many words or that they look too often at the projection, nor has the influence of PowerPoint on the presentation been established. In addition it is not clear why so many presenters don’t seem to follow the advice in instruction books, which say to use a minimum amount of text on a slide and which stress the importance of maintaining eye contact with the audience.

This dissertation focuses on the role of the presenter. It investigates how presenters use PowerPoint and if they are guilty of the negative behavior mentioned above. If they are guilty, what are the reasons they use PowerPoint in this way? Some authors have suggested that presenters use PowerPoint not only for the benefit of the audience, but that they also use the words on the slides as speaking notes. In particular, presenters suffering from speaking anxiety might be afraid of being “lost for words” or forgetting the structure of their presentation. They would then be able to turn to the text on the slides as support. This dissertation will investigate the possible role of speaking anxiety and how it affects PowerPoint usage.

The research looks at the use of PowerPoint by scholars presenting conference papers. Conferences play a central role in the network of scientific communication and are important for a researcher’s profile. The majority of scholars present their work at conferences several times a year and these presentations can be demanding and challenging. In contrast with writing and publishing a paper, conferences allow scholars to interact with an audience of their peers who will evaluate their work by posing critical questions. Challenging exposure of this kind might well engender or increase speaking anxiety in the presenter.

Clearly there is a need for empirical research on PowerPoint use, research focused on the program’s use in delivering scholarly presentations. Questions to be answered by the research include:

• How do scholars use PowerPoint?

• Why do scholars use PowerPoint in the way that they do?
• Does speaking anxiety influence the way that scholars use PowerPoint?

• Does PowerPoint influence the quality of presentations?

This thesis studies the use of PowerPoint in a real life setting and looks at presentations as being complex interactions among slides, presenter behavior and audience. An overview of the different elements regarding the presenter, his/her background, the presentation, the presenter’s behavior and the PowerPoint program itself can be found in Figure I.

2. Method

There is a literature review and three empirical studies. The literature review compares the program with its predecessors and describes the software, slide design and the user’s presentation behavior, focusing on the interaction of these elements. Instruction books and articles on PowerPoint, criticism and empirical research on the topics of slide design, presentation behavior and its effects on audiences are discussed.

In the first empirical study, fifteen scientific presentations of language scientists are analyzed on the use of text and pictures on the slides. The physical and verbal behavior of the presenter has also been studied, specifically investigating how often presenters look at the projection and if they verbally introduce a slide. Furthermore the relation between the slides and the presenter’s behavior has been analyzed.

The second empirical study employs interviews with scholars about their reasons for PowerPoint use. It distinguishes between first-year PhD students (beginners) and advanced, prize winning scholars from different disciplines of science (humanities, physical science, social science and medical science). Special attention is given to the acquisition of PowerPoint skills.

The third study consists of a survey using social scientists and focuses on the influence of speaking anxiety on the use of PowerPoint. It tests if speaking anxiety causes presenters to spend more time on preparing and rehearsing the presentation, and analyzes the possible relationships among speaking anxiety, time spent on preparing and rehearsing a presentation, and the use of words on a slide.

3. Results

Certain characteristics of PowerPoint such as its default-settings and the ability to use slides on the Internet and as handouts may tempt the presenter to increase the amount of text on slides. These choices, however, are not necessary, and are decisions made by the presenter. The scholars in our study used a relatively large number of words when compared to what instruction books advise (a maximum of 20 to 36 words per slide, depending on the author). An average number of 35 (language scientists) and 50 (social scientists) per slide was found. Many of the scholars used a small number of pictures (depending on the scientific discipline).

Presenters look on average 73 times at the projection during their presentation of 20 minutes (more than three times a minute). Looking at the projection to indicate a new slide or ‘new’ elements on a slide seems to be characteristic for the use of PowerPoint. Presenters turn away from the audience and break eye-contact, something which is considered negative in making presentations. The critics of PowerPoint clearly have a point when they complain about the high number of words on the slides and about presenters looking towards the projection.

There are differences, however, between beginning and advanced presenters. Beginners use more than twice as many words per minute than advanced presenters and only half as many pictures. In maintaining contact with the audience there is also a difference between beginning and advanced scholars. Advanced presenters often like to present without the use of PowerPoint because this allows more contact with their audience.

Some scholars say that they use the text on the slides as speaking notes. Many have also said that they use pictures almost exclusively for the benefit of the audience. Beginners probably use more text and fewer pictures because they suffer more from speaking anxiety than advanced presenters. They might be more concerned with their own performance. Advanced scholars on the other hand have indicated that they have their audience in mind when preparing and delivering a presentation. Speaking anxiety, in an indirect way, also plays a role in the number of words used on the slides. Anxious presenters spend more time rehearsing the presentation; this is related to the number of words used on the slides.

Scholars often seem to lack knowledge about how to use PowerPoint in an appropriate manner. Instead of receiving training in using PowerPoint, they learn to present with the program by experimenting and by observing colleagues and designing slides on the basis of common sense, which is often against the advice in instruction books. Moreover some scholars erroneously think that PowerPoint makes rhetorical skills redundant.

4. Conclusions

The concept of “performance” seems to be appropriate in describing all the elements that matter in the presentation itself: speech, animated slides, working with projections, physical motion and maintaining eye contact with the audience. Presenters need an understanding of how audiences process different sources of information, and they must then be able to orchestrate their presentation skills in appropriate ways. If we look at PowerPoint presentations as performances, we can see that presenters must be designers, actors and directors at the same time.

It is clear that PowerPoint elicits behavior that is not always consistent with what is considered to be good presentation form. This, however, is not the fault of the program. The apparent user friendliness of PowerPoint might disguise the fact that presentations with the program are in fact complex. It is not PowerPoint itself which causes some bad presentations, but the choices and behavior of the presenters who must deal with all the new possibilities and requirements inherent in this program.

Presenters should be educated in appropriate slide design. They also should be taught how to direct the attention of the audience. It is not sufficient to teach presenters how they should design and present their slides, however, if they aren’t helped to learn how to reduce their speaking anxiety in ways other than using the PowerPoint slides as support. This thesis suggests ways of teaching these skills

In Memoriam W.H. (Wiebe) van der Molen, 1922-2014
Bakel, P.J.T. van; Feddes, R.A. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2015
Stromingen : vakblad voor hydrologen 20 (2015)3. - ISSN 1382-6069 - p. 75 - 80.
agrohydrologie - kennisoverdracht - wetenschappers - hoger onderwijs - agrohydrology - knowledge transfer - scientists - higher education
Op 15 augustus 2014 is prof. W.H. van der Molen op 91-jarige leeftijd overleden. Met hem is een zeer gerespecteerde hydroloog en begaafd docent heengegaan.. Tijdens zijn hoogleraarschap (Wageningen, 1968-1987) kwam zijn grote kennis van de hydrologie tot volle expressie. Hij was een begaafd wiskundige maar bovenal een fantastische docent.
‘Ik geloof in het krijgen van draagvlak’
Sikkema, A. ; Ramaker, R. ; Mol, A.P.J. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1874-3625 - p. 4 - 5.
hoger onderwijs - wetenschappers - bestuur - onderwijsbeleid - higher education - scientists - administration - educational policy
In een razendsnelle procedure werd Arthur Mol eergisteren benoemd tot nieuwe rector magnificus. Wie is hij en wat wil hij? Een eerste interview met de aankomend rector.
'We zijn hier om het verschil te maken' : interview Louise Fresco
Sikkema, Albert ; Fresco, Louise - \ 2014
universities - scientists - cooperation - community involvement - gelderland
The discursive other dynamics in plant scientists' talk on Phytophthora with experts and the public
Mogendorff, K.G. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum; Bart Gremmen, co-promotor(en): Hedwig te Molder. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570467 - 150
communicatie - genetische modificatie - planten - technologie - discoursanalyse - openbare mening - genomica - plantkunde - wetenschappers - deskundigen - phytophthora infestans - discussie - antropologie - psychologie - communication - genetic engineering - plants - technology - discourse analysis - public opinion - genomics - botany - scientists - experts - phytophthora infestans - discussion - anthropology - psychology
This dissertation investigates the interactional effects of Dutch plant science experts' talk in different interaction settings: public meetings, expert board meetings and ethnographic interviews. The main research approach deployed is discursive psychology : a methodology that focuses not on what is said but on what is accomplished with talk. The central topic of all the talk analysed in this thesis is Phytophthora Infestans: a major plant disease in staple crops that helped bring about the Irish famine in the 19th century. Phytophthora is still a large problem. To fight Phytophthora, plant experts have been developing different technologies, some of which, such as genetic modification, are met with public controversy.
Why the complex nature of integrated ecosystem assessments requires a flexible and adaptive approach
Dickey-Collas, M. - \ 2014
ICES Journal of Marine Science 71 (2014)5. - ISSN 1054-3139 - p. 1174 - 1182.
fisheries management - ecological indicators - mixed-fisheries - framework - implementation - policy - uncertainty - thresholds - scientists - support
This article considers the approach taken by the ICES to integrated ecosystem assessments (IEAs) in the context of the wider evolution of IEAs and the science/policy landscape within the ICES region. It looks forward and considers the challenges facing the development of IEAs, specifically those of scoping for objectives, participatory engagement, developing indicators and targets, risk analysis, and creating tools to evaluate management measures for marine anthropogenic activities. It concludes that expectations that the implementation of IEAs will take an ordered, stepwise approach will lead to disappointment and frustration. This is a consequence of the need to operate in an adaptive manner in a complex system. The ecosystem, the science support infrastructure, and the governance systems are all complex. Plus when engaged in a debate about societal objectives, we expect to encounter a complex and changing landscape. As a community, the challenge is to find leverage mechanisms to encourage IEA efforts to provide insights and tools within resources. We will need to innovate and be responsive to the complexity of the ecosystem and governance structures encountered when performing IEA.
Publiceren in het geniep
Gerritsma, Wouter - \ 2014
publishing - writing - forgery - scientists - ethics - publications
We say: ‘. . .’, they say: ‘. . .’: How plant science experts draw on reported dialogue to shelve user concerns
Mogendorff, K. ; Molder, H. te; Woerkum, C. van; Gremmen, B. - \ 2014
Discourse & Communication 8 (2014)2. - ISSN 1750-4813 - p. 137 - 154.
script formulations - scientists - speech - talk - conversation - discourse - meetings - context - think - food
This study aims to increase insight into the uses of experts’ references to physically absent technology users in government-funded plant science. A discursive psychological analysis of expert board meetings shows that experts invoke various forms of reported dialogue/thoughts and dispositional statements when problems with technology and with program funding are discussed. Forms of reported dialogue serve to demonstrate that experts engage in dialogue with users, understand and are reasonable about users’ concerns, and that the content of user concerns does not agree with expert views. Dispositional statements allow users’ feelings rather than users’ knowledge to be acknowledged as relevant. By establishing that user concerns contrast with expert concerns in type and content and by not discussing how users’ feelings may be incorporated into technology, experts shelve user concerns. This practice may hinder the development of user-friendly technologies.
Integrating self-governance in heavily regulated policy fields: insights from a Dutch Farmers' Cooperative
Termeer, C.J.A.M. ; Stuiver, M. ; Gerritsen, A.L. ; Huntjens, P.M.J.M. - \ 2013
Journal of Environmental Policy and Planning 15 (2013)2. - ISSN 1523-908X - p. 285 - 302.
environmental cooperatives - multifunctionality - agriculture - communities - scientists - commons
Throughout the world, there is a growing interest in communities’ selfgovernance of natural resources. However, many self-governance initiatives proceed with difficulty, particularly when these initiatives conflict with established rules and institutions. This paper addresses the question of the extent to which, and under what conditions, self-governance initiatives can become successful in heavily regulated policy fields. It, therefore, analyses a self-governance initiative by a Dutch farmers’ association from two theoretical perspectives: Ostrom’s institutional design principles and insights from the politics of self-governance. Whereas, Ostrom’s principles focus on arranging interactions between the members of a self-governing community and their common resources, the focus of the politics literature is on the negotiations between the community and the governmental authorities to obtain room for self-governance. The paper reveals how the arrangements within the association influenced the negotiation between this community and the involved authorities, and vice versa. This mutual relationship can both positively and negatively influence the accomplishment of self-governance. Adequate self-governance arrangements can help to convince policy-makers to provide room in existing policies to accommodate self-governance. Conversely, policy-makers can help to set conditions for designing successful arrangements. Otherwise, both processes can negatively reinforce each other, and this can result in stalemates and blockades. KEY WORDS: self-governance, natural resources, institutional design principles, politics, agriculture, cooperatives
Understanding interactive knowledge development in coastal projects
Seijger, C. ; Dewulf, G. ; Otter, H. ; Tatenhove, J. van - \ 2013
Environmental Science & Policy 29 (2013). - ISSN 1462-9011 - p. 103 - 114.
science-policy interface - dutch water management - river management - climate-change - search - stakeholders - information - scientists - challenges - strategies
Various concepts have been developed that refer to interactive modes of knowledge production. Examples such as Mode 2 knowledge and post-normal science highlight the involvement of researchers, decision makers and other societal actors, in order to develop relevant knowledge for decision making. Existing research into such modes of knowledge development focuses on the interfaces between science, policy, and society. This paper introduces a conceptual framework for the connection between interactive knowledge development and a project environment. The aim of this paper is to improve the understanding of interactive knowledge development in a project environment, by presenting a case study of interactive knowledge development in a coastal project. Coastal projects intend to develop solutions in the coastal zone: a dynamic and fast changing environment. This paper adapts the policy arrangement approach to study interactive knowledge development longitudinally in the Texel dike reinforcement project. Eight mechanisms are derived that affect and explain the process of interactive knowledge development in this case. The mechanisms indicate how interactive knowledge development may result in more relevant knowledge and broadly accepted solutions.
Peter Vink : 'combinatie diagnostiek en advies sterk punt PPO'
Dwarswaard, A. ; Vink, P. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)252. - ISSN 1571-5558 - p. 40 - 41.
bloembollen - plantenziekten - plantenplagen - diagnostische technieken - landbouwkundig onderzoek - wetenschappers - ornamental bulbs - plant diseases - plant pests - diagnostic techniques - agricultural research - scientists
Na veertig jaar neemt Peter Vink afscheid van het bloembollenonderzoek. Tussen 1972 en 2012 werkte hij in verschillende functies van het toenmalige LBO en nu PPO, waarvan het langst bij het diagnostisch onderzoek. Met zijn vertrek komt er voorlopig ook een einde aan de serie Ziek en zeer. Het diagnostisch werk blijft bij PPO.
Wees niet bang voor politiek
Woodhill, Jim - \ 2012
research institutes - scientists - public-private cooperation - multi-stakeholder processes - group processes - political processes - Netherlands
Veldproeven DuRPh stemmen hoopvol
Haverkort, A.J. - \ 2009
Aardappelwereld 63 (2009)1. - ISSN 0169-653X - p. 28 - 29.
akkerbouw - aardappelen - veldproeven - genetische modificatie - phytophthora - wetenschappers - universiteiten - arable farming - potatoes - field tests - genetic engineering - scientists - universities
Onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van de eerste veldproeven uit het onderzoeks-programma DuRPh (Duurzame Resistentie tegen Phytophthora). Het gaat om proefnemingen waarbij wetenschappers uit Wageningen kijken naar de mogelijkheden van genetische modificatie in de strijd tegen Phytophthora. Hoewel de eerste uitslagen nog maar een begin vormen van het programma, zijn we erg hoopvol over het vervolg
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.