Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 51

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==seed drills
Check title to add to marked list
Proefveld Aardappeldemodag gepoot : interview met M. Tramper (PPO Westmaas)
Delleman, J. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
Aardappelwereld 68 (2014)4. - ISSN 0169-653X - p. 36 - 37.
akkerbouw - proefboerderijen - proefvelden - veldproeven - gecombineerde zaaimachines - zaaimachines - kunstmeststrooiers - rijenzaai - loonbedrijven - arable farming - experimental farms - experimental plots - field tests - combine drills - seed drills - fertilizer distributors - drilling - wage labour enterprises
Bedrijfsleider Marcel Tramper van PPO Westmaas legt uit wat er komt kijken bij het uitpoten van de proefvelden door de loonwerker met een moderne alles-in-eenspoorcombinatie.
Direct zaaien
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, ; Louis Bolk, - \ 2011
[S.l.] : YouTube
direct zaaien - zaaimachines - zaaien - minimale grondbewerking - akkerbouw - biologische landbouw - direct sowing - seed drills - sowing - minimum tillage - arable farming - organic farming
Video over direct zaaien van de BioVelddag 2010.
Nauwkeurig cichorei zaaien loont : zaaibedbereiding en afstelling zaaimachine zijn erg belangrijk
Brink, L. van den - \ 2004
Kennisakker.nl 2004 (2004)15 april.
cichorium - cichorei - zaaibedbereiding - zaadkwaliteit - zaaien - zaaimachines - zaadopkomst - grondbewerking - akkerbouw - chicory - seedbed preparation - seed quality - sowing - seed drills - seedling emergence - tillage - arable farming
De opkomst van cichorei wordt sterk beïnvloed door de weers- en bodemomstandigheden. Met een goede zaaibedbereiding en een juiste afstelling van de zaaimachine kan de opkomst verbeterd worden. Verschillen in zaaizaadkwaliteit zijn gering.
Rijenafstanden en normalisatie, waar naar toe
Velde, P. van - \ 1998
Landbouwmechanisatie 49 (1998)2. - ISSN 0023-7795 - p. 26 - 27.
op ruggen leggen - ipomoea batatas - zoete aardappelen - beta vulgaris - suikerbieten - allium cepa - uien - zaaimachines - ruggenzaaimachines - normen - standaardisering - ridging - ipomoea batatas - sweet potatoes - beta vulgaris - sugarbeet - allium cepa - onions - seed drills - ridge drills - standards - standardization
In de Nederlandse landbouw is de rijenafstand genormaliseerd op 12,5 cm. Dit betekent voor aardappelen 75 cm, bieten op 50 cm en uien op bedden van 150 cm. Trekkers en werktuigen zijn steeds groter, breder en sterker geworden met grotere spoorbreedtes voor een grotere bewerkingscapaciteit. Deze aspecten en de maatregelen van duurzame landbouw stellen nieuwe eisen aan de uitvoering van de teelt, vooral bij aardappelen. Een aantal akkerbouwbedrijven is al overgestapt op een rijenafstand van 90 cm. Vergroting van de normalisatie op 15 cm heeft gevolgen voor het werktuigen- en trekkerpark, de teeltmethoden, de opbrengsten en voor de arbeidsorganisatie
Doorzaaien met klaver en gras lukt het best op kleigrond
Lent, J. van; Snijders, P. - \ 1997
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)1. - ISSN 1386-8470 - p. 22 - 24.
zware kleigronden - klavers - kieming - graslanden - beplanten - zaaimachines - zaaien - verplanten - trifolium - clay soils - clovers - germination - grasslands - planting - seed drills - sowing - transplanting
Doorzaaien van grasland is goedkoper dan herinzaai, het vraagt minder energie en de relatief vruchtbare zodelaag wordt niet verstoord.
Droogte grootste struikelblok bij doorzaai
Prins, E. - \ 1997
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)1. - ISSN 1386-8470 - p. 7 - 9.
klavers - oogstschade - beschadigingen door droogte - kieming - graslanden - beplanten - ruggenzaaimachines - hakfrezen - zaaimachines - zaaien - verplanten - trifolium - clovers - crop damage - drought injury - germination - grasslands - planting - ridge drills - rotary cultivators - seed drills - sowing - transplanting
Doorzaaien met een strokenfrees-zaaimachine geeft een hoge slagingskans.
Onderzoek Amazone zaaicombinatie, schudeg REV 30, steundrukrol PW 30 en zaaimachine D7/30E-R of D7/30E-N (3,0 m/31 of 35 rijen)
Anonymous, - \ 1984
Wageningen etc. : IMAG [etc.] (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1039) - 10
combinatie - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - eggen - prestatieniveau - kwaliteit - ruggenzaaimachines - zaaimachines - combination - farm equipment - farm machinery - harrows - performance - quality - ridge drills - seed drills
Onderzoek Hassia - zaaimachine type DU 100, 3,0 m
Anonymous, - \ 1984
Wageningen etc. : IMAG [etc.] (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1038) - 6
prestatieniveau - kwaliteit - ruggenzaaimachines - zaaimachines - performance - quality - ridge drills - seed drills
Vergelijking van frees en rotorkopeg i.v.m. zaaibedvorming op onbewerkte grond en het effect hiervan op de onkruidbestrijding; Zaaiwijzenonderzoek; Onkruidbestrijdingsonderzoek; Bepaling van de technische mogelijke rijafstand van gemechaniseerd geteelde paprika in de grote natte tijd en de toepassingsmogelijkheden van polyethyleen mulch
Vollebregt, N.G.J. - \ 1972
Paramaribo : Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos rapporten no. 62)
onkruidbestrijding - zaaien - zaai- en plantmachines - zaaimachines - plaatsen op afstand - zaaibedbereiding - mulches - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - suriname - mechanisatie - weed control - sowing - drills - seed drills - spacing - seedbed preparation - agricultural research - research projects - mechanization
Dit is een bundeling van vier onderzoeksverslagen voor centrum voor landbouwkundig onderzoek in Suriname. Deze vier onderzoeksverslagen hebben allemaal betrekken op zaai-methodes en onkruidbestrijding.
Praktijkonderzoek maiszaaimachines voorjaar 1971
Meijer, E.N.C. - \ 1972
Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie - 2
maïs - zaaien - zaaimachines - maize - sowing - seed drills
The "Ruiglandzaaimachine" (triple disc seeder) in photographs
Bakermans, W.A.P. ; Holte, L. ten - \ 1968
Wageningen : [s.n.] (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen 1968, no. 49) - 19
zaaimachines - ruggenzaaimachines - seed drills - ridge drills
Groepsbeproeving aanbouwzaaimachines : series test of mounted seed drills
Anonymous, - \ 1967
Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie, Wageningen no. 108) - 96
zaaimachines - seed drills
Beproeving zaaimechanisme van de Hassia exakta precisiezaaimachine
Anonymous, - \ 1966
Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 295) - 3
precisiezaaimachines - beta vulgaris - suikerbieten - zaaimachines - precision drills - sugarbeet - seed drills
Beproeving zaaimechanisme van de kleine IR 2 precisiezaaimachine
Anonymous, - \ 1966
Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Instituut vor landbouwtechniek en rationalisatie no. 296) - 3
precisiezaaimachines - beta vulgaris - suikerbieten - zaaimachines - precision drills - sugarbeet - seed drills
Beproeving zaaimechanisme van de monodrill precisiezaaimachine
Anonymous, - \ 1966
Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 297) - 3
precisiezaaimachines - beta vulgaris - suikerbieten - zaaimachines - precision drills - sugarbeet - seed drills
Beproeving zaaimechanisme van de centra - drill precisiezaaimachine
Anonymous, - \ 1966
Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 294) - 4
precisiezaaimachines - beta vulgaris - suikerbieten - zaaimachines - precision drills - sugarbeet - seed drills
Beproeving zaaimechanisme van de Palm Selandia precisiezaaimachine
Anonymous, - \ 1966
Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 298) - 4
precisiezaaimachines - beta vulgaris - suikerbieten - zaaimachines - precision drills - sugarbeet - seed drills
Beproeving zaaimechanisme van de Rustica precisiezaaimachine
Anonymous, - \ 1966
Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 299) - 4
precisiezaaimachines - beta vulgaris - suikerbieten - zaaimachines - precision drills - sugarbeet - seed drills
Beproeving zaaimechanisme van de Rustica precisiezaaimachine : met centrale aandrijving
Anonymous, - \ 1966
Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 300) - 4
precisiezaaimachines - beta vulgaris - suikerbieten - zaaimachines - precision drills - sugarbeet - seed drills
Beproeving zaaimechanisme van de Webb precisiezaaimachine
Anonymous, - \ 1966
Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 302) - 3
precisiezaaimachines - beta vulgaris - suikerbieten - zaaimachines - precision drills - sugarbeet - seed drills
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.