Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Geïntegreerde bestrijding van Septoria in selderij & peterselie : literatuuronderzoek & kwaliteit zaad 2002
  Plentinger, M.C. ; Schepers, H.T.A.M. ; Mheen, H.J.C.J. van der; Wijk, C.A.P. van - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV (PPO rapport 520052-1) - 24
  bladvlekkenziekte - septoria apiicola - apium graveolens - plantenziektebestrijding - fungiciden - veldgewassen - leaf spotting - septoria apiicola - apium graveolens - plant disease control - fungicides - field crops
  Het in kaart brengen van “witte vlekken” in de kennis omtrent Septoria in selderij en peterselie en aangeven op welke (teelt-)maatregelen het onderzoek moet worden gericht. (Teelt-)maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn rassenkeuze, gezond uitgangsmateriaal (zaad, planten, potgrond), bemesting, plantafstanden, plantversterkers, grondbedekking, gewasresten verwijderen en bedrijfshygiëne. Het doel van het onderzoek is de bijdrage van de diverse (teelt-)maatregelen aan de bestrijding van Septoria in selderij- en peterseliegewassen duidelijk te krijgen. Uiteindelijk moeten de diverse maatregelen worden opgenomen in een beheersingsstrategie op bedrijfsniveau.
  Middelenonderzoek bladvlekken knolselderij. 2000
  Plentinger, M.C. ; Slabbekoorn, J.J. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO - rapport ) - 37
  septoria apiicola - knolselderij - apium graveolens var. rapaceum - chemische bestrijding - veldgewassen - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - plantenziektebestrijding - nederland - septoria apiicola - celeriac - apium graveolens var. rapaceum - chemical control - field crops - field vegetables - outdoor cropping - plant disease control - netherlands
  In het jaar 2000 werden twee veldproeven uitgevoerd waarin chemische bestrijdingsmiddelen werden beproefd tegen Septoria apiicola in knolselderij. De proefvelden werden op het PAV in Lelystad en op het PAV-ZW in Westmaas aangelegd. Het doel was de effectiviteit nagaan van perspectiefvolle fungiciden ter bestrijding van bladvlekkenziekte in de teelt van knolselderij. Om een egale aantasting in de proef te bevorderen, werden tussen de proefveldjes een aantal rijen knolselderij kunstmatig geïnoculeerd met Septoria apiicola door middel van aangetast blad van het jaar ervoor. Gewascontrole vond plaats door planten te beoordelen op een bladaantasting door Septoria apiicola. De aantasting werd regelmatig beoordeeld aan de hand van een ziekte-index.
  Kan aantal bespuitingen tegen bladvlekkenziekten in groenselderij omlaag? : minder spuiten tegen bladvlekkenziekte
  Schepers, H.T.A.M. ; Meier, R. - \ 1998
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)4. - ISSN 1385-5298 - p. 5 - 8.
  selderij - bladvlekkenziekte - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - septoria apiicola - fungiciden - dosering - celery - leaf spotting - plant protection - plant pathogenic fungi - septoria apiicola - fungicides - dosage
  Omdat nieuwe fungiciden voorlopig niet in groenselderij zullen worden toegelaten is gekeken of chloorthalonil effectiever kan worden ingezet
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.