Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 143

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Omvang van het Nederlandse bos- en houtcomplex : Productiewaarde, toegevoegde waarde en werkgelegenheid in 2010-2012
  Silvis, H.J. ; Verhoog, A.D. ; Voskuilen, M.J. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-060) - 28
  bosbouw - houthandel - houtteelt - economische analyse - werkgelegenheid - nederland - forestry - timber trade - silviculture - economic analysis - employment - netherlands
  Deze notitie raamt de economische betekenis van en werkgelegenheid in het Nederlandse bos- en houtcomplex in de periode 2010-2012. Inzicht hierin is van belang om maatschappelijk gerichte initiatieven van het complex te kunnen beoordelen op hun economische effecten
  Investeren, besparen en verwaarden : een essay over drie jaar beleidsondersteunend onderzoek naar de waarde van groen, met een doorkijk naar de toekomst
  Heide, C.M. van der; Overbeek, M.M.M. - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport LEI 14-007) - 54
  bosbouw - houtteelt - natuurbeheer - duurzaamheid (sustainability) - communities of practice - natuurbeleid - economische analyse - forestry - silviculture - nature management - sustainability - communities of practice - nature conservation policy - economic analysis
  De term 'groen' in de titel van het BO-thema kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, variërend van (bestaande en nieuwe) natuurgebieden, biodiversiteit, en omgevingskwaliteit tot aan houtproductiepotentie. Onderzoek naar de waarde van groen is dus subjectief, meervoudig en contextgebonden (gebonden aan plaats, tijd en taal), en daarmee ook divers en uiteenlopend. De focus van 'Waarde van Groen' op het directe nut van groen kan niet verhullen dat de waarde van groen moeilijk te meten is. Bedrijven en ondernemingen zijn gericht op activiteiten die kostendekkend, zo mogelijk winstgevend, zijn. Dit resulteert in een bedrijfsvoering die wel functioneel is voor de eigen organisatie maar niet per se voor de maatschappij als geheel. Kosten van het ondernemen worden dan afgewenteld op de samenleving. Vervuiling en aantasting van natuurgebieden is daarvan een voorbeeld. Jarenlang bestond in Nederland de illusie dat we voor altijd economische vooruitgang zouden kennen. Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 ligt dat idee nu achter ons. Het natuurbeleid is daarvan afhankelijk.
  Forest management and regeneration of tree species in the Eastern Amazon
  Schwartz, G. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Frits Mohren; Bas Arts, co-promotor(en): Marielos Pena Claros; J.C.A. Lopes. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461734662 - 132
  bosbedrijfsvoering - bomen - soorten - verjonging - houtkap - houtteelt - amazonia - forest management - trees - species - regeneration - logging - silviculture - amazonia

  Forest management for timber production applied in the Brazilian Amazon follows a polycyclic silvicultural system where harvesting is done through reduced-impact logging (RIL). In this study the short- and medium-term effects of RIL on the regeneration of commercial tree species were assessed in the Tapajós National Forest, Eastern Amazon, Brazil. Besides, post-harvesting silvicultural techniques such as enrichment planting using commercial tree species and tending naturally established individuals in gaps created by RIL were tested in Jari Valley, Eastern Amazon, Brazil in order to improve forest management for ensuring sustainable timber production. Finally the profitability of the tested post-harvesting silvicultural treatments was evaluated. Results showed that RIL did not have a destructive effect on the regeneration of the investigated species. In the short-term RIL caused unevenly spatially distributed disturbances over the forest, which tended to increase recruitment and growth rates of seedlings and saplings in the medium-term. The silvicultural techniques proved to be efficient to decrease mortality and increase growth rates of commercial tree species but are not profitable under the current timber prices and harvesting operation costs in the Brazilian Amazon. Although not profitable, enrichment planting in logging gaps showed to be an important tool for conserving rare species.

  Degraded Forests in Eastern Africa: management and restoration
  Bongers, F. ; Tennigkeit, T. - \ 2010
  London : The Eartscan Library (The Earthscan forestry library ) - ISBN 9781844077670 - 370
  tropische bossen - gedegradeerde bossen - bossen - milieuafbraak - biodiversiteit - watervoorraden - klimaatverandering - bosbedrijfsvoering - houtteelt - agroforestry - natuurbescherming - oost-afrika - tropical forests - degraded forests - forests - environmental degradation - biodiversity - water resources - climatic change - forest management - silviculture - agroforestry - nature conservation - east africa
  Forest degradation as a result of logging, shifting cultivation, agriculture and urban development is a major issue throughout the tropics. It leads to loss in soil fertility, water resources and biodiversity, as well as contributing to climate change. Efforts are therefore required to try to minimize further degradation and restore tropical forests in a sustainable way. This is the first research-based book to examine this problem in East Africa. The specific focus is on the forests of Ethiopia, Tanzania and Uganda, but the lessons learned are shown to be applicable to neighboring countries and others in the tropics. A wide range of forest types is covered, from dry Miombo forest and afromontane forests, to forest-savanna mosaics and wet forest types. Current management practices are assessed and examples of good practice presented. The role of local people is also emphasized. The authors describe improved management and restoration through silviculture, plantation forestry and agroforestry, leading to improvements in timber production, biodiversity conservation and the livelihoods of local people.
  Verjonging in douglasbos neigt weer naar douglas
  Dekker, M. - \ 2009
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2009 (2009)1. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 22.
  houtteelt - bossen - groei - gaten in het kroondak - natuurlijke verjonging - bosbedrijfsvoering - silviculture - forests - growth - canopy gaps - natural regeneration - forest management
  Het Nederlandse bos is nog steeds voor het grootste deel gelijkjarig en weinig gemengd, zo blijkt uit metingen over de periode 2001-2005 van het Meetnet Functievervulling Bos. Bosbeleid en -beheer zijn er al decennialang op gericht om de voormalige plantagebossen op een natuurgerichte wijze om te vormen en te beheren. In het bos kom je dan ook veel natuurlijke verjonging tegen die opkomt op plaatsen waar flinke gaten in het kronendak zijn gemaakt. Verjonging die vaak mooi gemengd is. De natuur doet zijn werk na een initiële beheersmaatregel; doel bereikt dus? Uit metingen aan verjongingen in een douglasmonoculture blijkt dat in eerste instantie berk, lariks en douglasspar het goed doen, en dat grove den het van het begin af moeilijk heeft. Op langere termijn neigt deze verjonging echter weer naar douglas, tenzij flink en vaak ingegrepen wordt.
  Growth patterns, competition and coexistence in gap-phase regeneration under close-to-nature silviculture
  Dekker, M. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Frits Mohren, co-promotor(en): Jan den Ouden. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049746 - 169
  houtteelt - verjonging - groei - natuurlijke verjonging - bosbedrijfsvoering - bossen - bosbouw - bosbeleid - gaten in het kroondak - europa - silviculture - regeneration - growth - natural regeneration - forest management - forests - forestry - forest policy - canopy gaps - europe
  The dominant European forest policy objective is to create multifunctional, mixed-species and uneven-aged forests. This objective includes the nature‐oriented conversion of monospecific plantations. To reach this objective, close-to-nature silviculture is applied. This generally entails natural regeneration in canopy gaps. In the Netherlands, experience with gap-phase regeneration is limited, making it difficult to asses the effect of close-to-nature management on forest development. In this thesis, this problem is addressed by investigating species coexistence between the four dominant species that occur in naturally regenerated canopy gaps in Douglas fir forest in the Netherlands. These species are Silver birch (Betula pendula Roth.), Japanese larch (Larix kaempferi Carr.), Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco).
  During gap‐phase regeneration, saplings undergo self‐thinning. This affects species composition of the regeneration unit. Important factors in self‐thinning are species‐specific morphological growth patterns, emergent stand characteristics, the effect of stand characteristics on competitive relationships, and the effect of light availability on growth and mortality.
  Growth patterns differed between species and resulted in differences in the achieved height per unit biomass. Differences in mass‐based heights subsequently caused a vertical stratification in the regeneration unit which, in turn, affected the interspecific competition for light. However, results demonstrated a competitive response rather than a competitive effect. Surrounding saplings formed a functionally equivalent neighborhood, and target individuals responded mainly to their position in the canopy.
  Canopy position affected the radial growth of saplings. Mortality probabilities depended on radial growth, but did not differ between species despite a wide range in light demand. Scots pine did not show a relation between growth and mortality, even though it is highly responsive to light.
  Under continued autogenic development, a low-density top stratum of Silver birch and Japanese larch will develop, overtopping a declining number of Scots pine and a large number of increasingly dominant Douglas fir. This implies that Scots pine will be outcompeted by the other species, and Douglas fir will gain dominance in the future. Forest conversion by natural regeneration will therefore not lead to the desired mixed-species composition, but stands will eventually revert back to Douglas fir forest. Maintaining a diverse forest thus means the need for interventions in the early developmental stage.

  De extreme zomer van 2006. Langetermijngevolgen van klimaatverandering
  Nabuurs, G.J. ; Orden, W.H. van; Bijlsma, R.J. ; Sass-Klaassen, U. ; Ouden, J. den - \ 2007
  Vakblad Natuur Bos Landschap 4 (2007)8. - ISSN 1572-7610 - p. 23 - 23.
  houtteelt - houtaanwas - diameter - monitoring - klimaat - silviculture - increment - diameter - monitoring - climate
  Om meer inzicht te verkrijgen in zowel korte- als langetermijngevolgen en aanpassingsvermogen van bomen is in 2006 in vijf bosreservaten gestart met een nieuwe methode van langdurige monitoring van diktegroei van bomen. Op dit moment zijn het aantal dendrometers uitgebreid met 100 te verdelen over 22 bosreservaten
  Terug naar het lindewoud : strooiselkwaliteit als basis voor ecologisch bosbeheer
  Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Muys, B. ; Ouden, J. den; Spek, T. - \ 2007
  Zeist : KNVV Uitgeverij - ISBN 9789050112666 - 72
  bosecologie - bossen - houtteelt - gemengde bossen - soortenkeuze - herstel - bosstrooisel - kwaliteit - nederland - geïntegreerd bosbeheer - ecologisch herstel - forest ecology - forests - silviculture - mixed forests - choice of species - rehabilitation - forest litter - quality - netherlands - integrated forest management - ecological restoration
  Het boek 'Terug naar het lindewoud' laat zien hoe met weinig moeite de ondergroei van Nederlandse bossen verbeterd kan worden door het aanplanten van inheemse boomsoorten met een snel afbreekbare strooisellaag. Het boek 'De natuur als bongenoot - De wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief' beschrijft de ontwikkeling van de natuurbescherming van 1845 tot 2005
  Genetic diversity and differentiation in European beech (Fagus sylvatica L.) stands varying in management history
  Buiteveld, J. ; Vendramin, G.G. ; Leonardi, S. ; Kramer, K. ; Geburek, T. - \ 2007
  Forest Ecology and Management 247 (2007)1-3. - ISSN 0378-1127 - p. 98 - 106.
  microsatellite markers - natural-populations - spatial differentiation - f-statistics - douglas-fir - regeneration - crenata - consequences - silviculture - variability
  The impact of forest management on genetic diversity and mating was examined in European beech (Fagus sylvatica L.). Ten beech stands located in Europe were studied in pair-wise plots, differing in management intensity. The stands were genotyped with four highly polymorphic microsatellite loci. Comparison for genetic diversity measures between the stands with limited management and the high management-intensity stands (mostly shelter wood system) revealed no significant differences for allelic richness (A), effective number of alleles (Ae), number of rare alleles (Arare), neither for observed (Ho) nor expected heterozygosity (He). In all stands a significant excess of homozygotes was found, which is in agreement with previous isozyme publications. However, the increase in the inbreeding coefficient (Fis) in the stands with limited management was significantly higher than in the highly managed stands. Expectedly a low, but significant, differentiation among all stands was found (Fst = 0.058) which still reveals a clear geographic structure. The results indicate that the shelter wood system has no or minimum impact on the genetic diversity in European beech.
  Zelfregulerende bossen; een modelstudie naar effecten van "niets doen" en actief beheer op ontwikkelingen in bosstructuur
  Schelhaas, M.J. ; Wijdeven, S.M.J. ; Werf, B.W. van der - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1270) - 43
  bosbedrijfsvoering - bosbouwkundige handelingen - houtteelt - biodiversiteit - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - bossen - modellen - forest management - forestry practices - silviculture - biodiversity - stand development - stand structure - forests - models
  In deze modelstudie worden de effecten van `niets doen¿ en actief beheer onderzocht op de bosontwikkeling en structuurvariatie. Hiervoor is een model verder ontwikkeld en zijn koppelingen gelegd met monitoringsdatabestanden en analyse- en visualisatietechnieken. Simulatieresultaten dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden door beperkingen in het model. Enkele mogelijke hypotheses die uit de simulaties naar voren komen zijn onder ander dat de variatie fluctueert in de tijd, dat op middellange termijn er een grotere structuurvariatie tot stand komt bij beheer dan bij `niets doen¿ en dat bijvoorbeeld het effect van storm de verschillende beheerscenario¿s kan overtreffen
  Effecten van variabele dunning; een beschouwing aan de hand van literatuur, modelresultaten, praktijkvoorbeelden en expertjudgement
  Olsthoorn, A.F.M. ; Berg, C.A. van den; Kramer, K. ; Oosterbaan, A. ; Raffe, J.K. van - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1318) - 63
  dunnen - houtteelt - kosten - simulatiemodellen - mechanisatie - impact - gemengde bossen - nederland - bosbedrijfsvoering - thinning - silviculture - costs - simulation models - mechanization - impact - mixed forests - netherlands - forest management
  In dit project is de kennis die in Nederland beschikbaar is over variabel dunnen op een rij gezet. Daarbij is gebruik gemaakt van literatuur, praktijkvoorbeelden, modellen en expert kennis. De methode wordt nog maar kort toegepast, dus de resultaten van en simulatiemodel en expert kennis waren belangrijk om te kunnen speculeren over de lange termijn effecten (met een aantal aannamen). Met deze uitkomsten konden ook kosten en opbrengsten van variabel dunnen op een rij gezet worden. Variabel dunnen kan de functievervulling van een opstand beïnvloeden, met een maximaal te verwachten effect als de intensiteit van de ingreep op dezelfde plekken in de opstand wordt herhaald
  Vraag het de bomen; creativiteit in bosbeheer
  Dijs, F. ; Ansembourg, F. d'; Claessens, B. ; Fennema, A. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Heybroek, H. ; Hommel, P.W.F.M. ; Hussendörfer, E. ; Klein, J. de; Koopmans, G. ; Kooy, F. van der; Olsthoorn, A.F.M. ; Ouden, J. den; Schanz, H. ; Spek, T. ; Swart, B. ; Waal, R.W. de; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Utrecht : Matrijs - ISBN 9789053452349 - 120
  bosbedrijfsvoering - bosbeleid - landgoederen - particuliere bosbouw - particulier eigendom - houtteelt - nederland - dauerwald - forest management - forest policy - estates - private forestry - private ownership - silviculture - netherlands - dauerwald
  De geschiedenis van het bosbeheer van landgoed Middachten, ten tijde van Graaf zu Ortenburg (1927-2001)
  Beheersingsstrategieën voor Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en gewone esdoorn
  Oosterbaan, A. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Berg, C.A. van den - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 843) - 64
  prunus serotina - quercus rubra - acer pseudoplatanus - onkruiden - houtteelt - controle - bosbedrijfsvoering - nederland - prunus serotina - quercus rubra - acer pseudoplatanus - weeds - silviculture - control - forest management - netherlands
  Dit rapport geeft een overzicht van effectieve beheermaatregelen voor de beheersing van Amerikaanse vogelkers, esdoorn en Amerikaanse eik, indien noodzakelijk voor de beoogde functievervulling. Voor het bepalen van de beheersingsstrategie is een stappenschema opgesteld en is een ordening gemaakt in de methoden op basis van effectiviteit, kosten, esthetische aspecten, ecologische aspecten en milieu-aspecten. Hiermee kan een bosbeheerder op basis van de huidige kennis van zaken zijn strategie bepalen en een eigen werkplan voorbereiden.
  Lianas and logging in West Africa
  Parren, M.P.E. - \ 2003
  Wageningen University. Promotor(en): Frans Bongers; Frits Mohren. - Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789058088710 - 168
  klimplanten - houtkap - snijden - gaten in het kroondak - houtteelt - tropische bossen - bosbedrijfsvoering - bosecologie - west-afrika - climbing plants - logging - cutting - canopy gaps - silviculture - tropical forests - forest management - forest ecology - west africa
  The role of lianas in relation to logging activities is analysed in a lowland moist forest in Cameroon. Lianas are an abundant, diverse, and conspicuous growth form in nearly all tropical forests. Lianas are mostly seen as a nuisance by foresters. Cutting of liana stems is an important operation in forest management practices. Pre-harvest liana cutting is aimed at a reduction of logging damage, an improved precision of felling, an enhancement of the development of the growing tree stock and a reduction of the regrowth capacity of lianas. Lianas were very abundant: on average nearly 5000 individuals per ha of which over 100 large ones (³ 5 cm dbh). Felling gap sizes, tree mortality and damage were not significantly affected by pre-harvest liana cutting. However, this intervention significantly reduced the number of lianas and also the number of liana-infested trees in logging gaps. Cut lianas were monitored and proved that certain species were extremely vulnerable while others hardly. To avoid problems related to the negative impacts that both liana cutting and fire can have on liana species, which are vulnerable to these interventions, it is recommended to apply this treatment only selectively. Spatially, treatments should be limited to zones where lianas are heavily interfering with trees to be felled. Treatments also should be species-specific, by limiting liana cutting to those species, which cause most of the damage.
  Houtoogst: natuurlijk?! : impressie van het 2de Nationale Bosdebat
  Bartelink, H.H. ; Vries, J. de; Houtzagers, M.R. ; Baaij, G.B.J. de - \ 2003
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)4. - ISSN 0028-2057 - p. 20 - 22.
  bossen - bosbeheer - bosbedrijfsvoering - bosbouw - houtteelt - oogsten - natuurbescherming - houtkap - forests - forest administration - forest management - forestry - silviculture - harvesting - nature conservation - logging
  Verslag van het tweede Nationale Bosdebat, met als onderwerp 'Houtoogst: natuurlijk?!' (7 mei 2003, Alterra, Wageningen). Houtproductie en houtoogst in Nederlandse bosssen moet kunnen en hoort niet in het beklaagdenbankje. Het kan zelfs met vergroting van natuurwaarde en -beleving. Kwaliteit moet bij de productie voorop staan, en de bosbouwsector moet nut en noodzaak van de houtoogst beter communiceren naar de maatschappij toe
  Landgoed Leeuwenburgh, voorbeeldbedrijf voor geontegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 664) - 24
  demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - utrecht - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - utrecht - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Leeuwenburgh is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Landgoed 't Hoge Laer, voorbeeldbedrijf voor geintegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 663) - 20
  demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - utrecht - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - utrecht - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed 't Hoge Laer is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Landgoed Menthenberg, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 662) - 23
  demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - gelderland - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - gelderland - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Menthenberg is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Landgoed Vollenhoven, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 661) - 23
  demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - utrecht - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - utrecht - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Vollenhoven is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Landgoed Meindersveen, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 660) - 30
  proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - opbrengsten - verjonging - houtteelt - nederland - demonstratiebossen - drenthe - geïntegreerd bosbeheer - pilot projects - forest management - forest economics - yields - regeneration - silviculture - netherlands - demonstration forests - drenthe - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Meindersveen is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.