Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 142

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Fosforbenutting bij biologisch gehouden vleesvarkens
  Bikker, Paul ; Tije, Naomi ten; Tijkorte, Achim - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1069) - 22
  varkenshouderij - biologische landbouw - fosfor - varkensvoeding - slachtdieren - proeven - proefopzet - pig farming - organic farming - phosphorus - pig feeding - meat animals - trials - experimental design
  Dit rapport beschrijft een praktijkstudie naar de mogelijkheden om het verteerbaar fosfor (vP) gehalte in het rantsoen van biologisch gehouden vleesvarkens te verlagen. De verlaging van het berekend vP-gehalte met 0,4 g/kg (15% in startvoer, 20% in vleesvarkensvoer) had geen negatieve invloed op de gezondheid en groei van de varkens. Deze verlaging ten opzichte van het controlevoer draagt bij aan een hogere fosforbenutting. De gerealiseerde vP-gehalten, gebaseerd op analyse van voer en feces, waren echter aanzienlijk hoger dan vooraf berekend op basis van tabelwaarden. Hierdoor kan niet vastgesteld worden of een verlaging van het vP-gehalte ten opzichte van de norm voor regulier gehouden varkens mogelijk is zonder invloed op de dierprestaties.
  Evaluatie van parkhuisvesting voor vleeskonijnen
  Rommers, Jorine ; Jong, Ingrid de; Houwers, Wim ; Hattum, Theo van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1018)
  konijnen - slachtdieren - groepshuisvesting - dierenwelzijn - mestresultaten - schoonmaken - dierlijke productie - huisvesting, dieren - rabbits - meat animals - group housing - animal welfare - fattening performance - cleaning - animal production - animal housing
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd op een konijnen praktijkbedrijf en waarbij drie verschillende parksystemen voor vleeskonijnen zijn vergeleken. Gelet is of de systemen voldoen aan de behoefte van konijnen, de productiviteit is gemeten en de hygiëne, de reinigbaarheid en het arbeidsgemak zijn in kaart gebracht.
  Disentangling the domestic contract : understanding the everyday-life construction of acceptability -or non-acceptability- of keeping and killing animals for food
  Nijland, Hanneke J. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum; Noelle Aarts. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578296 - 325
  meat - vegetarians - vegetarianism - vegetarian diets - killing of animals - meat animals - meat production - households - environmental impact - sustainability - animal welfare - animal production - animal ethics - food - dairy cattle - beef cattle - pigs - poultry - broilers - hens - vlees - vegetariërs - vegetarisme - vegetarische diëten - doden van dieren - slachtdieren - vleesproductie - huishoudens - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - dierlijke productie - dierethiek - voedsel - melkvee - vleesvee - varkens - pluimvee - vleeskuikens - hennen

  When we were children learning the names of animals, farm utensils and food products from picture books, talking about farming animals and related food products appeared simple. However, the intricate realities of modern-day farming practices differ momentously from this primary reference - the picture books. The topic brings about polarized responses, both rationally and emotionally, reflecting very diverse outlooks on the world. This dissertation reports on a research, set in the Netherlands and Turkey, that was designed to improve our understanding of the everyday-life construction of the acceptability -or non-acceptability- ofkeeping and killing animals for food, or in other words: to disentangle the domestic contract.

  Vermarkten van haantjes van legrassen : Samenvatting van en vervolg op rapport 739 (2013,Wageningen UR Livestock Research)
  Leenstra, F.R. ; Steverink, M.H.A. ; Niekerk, T.G.C.M. van - \ 2016
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 937) - 29
  kuikens - hanen - hennen - slachtdieren - dubbel-doel rassen - markten - dierenwelzijn - dierlijke productie - pluimvee - dierethiek - diergezondheid - chicks - cocks - hens - meat animals - dual purpose breeds - markets - animal welfare - animal production - poultry - animal ethics - animal health
  Emissiereductie door verneveling van probiotica over leefoppervlak : literatuurstudie en metingen bij vleesvarkens
  Ellen, H.H. ; Groenestein, K. ; Hol, J.M.G. ; Ogink, N.W.M. ; Pas, L. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 809) - 39
  varkens - slachtdieren - afmesten - probiotica - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - varkenshouderij - pigs - meat animals - finishing - probiotics - ammonia emission - odours - particulate matter - pig farming
  In twee identieke afdelingen met vleesvarkens is het effect gemeten van het aanbrengen van probiotica (PIP) via het vernevelen er van in de afdeling. Uit de gemeten waarden blijkt er geen significant effect te zijn van het toepassen van probiotica op de emissies van ammoniak (NH3), geur en fijnstof (PM10) en de concentratie van ammoniak.
  Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal - locatie 2 = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house in the Netherlands
  Melse, R.W. ; Hol, J.M.G. ; Ploegaert, J.P.M. ; Nijeboer, G.M. ; Hattum, T.G. van - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 896) - 35
  ventilatie - biologische filtratie - varkensstallen - slachtdieren - luchtfilters - emissiereductie - luchtkwaliteit - ammoniak - stankemissie - fijn stof - broeikasgassen - ventilation - biological filtration - pig housing - meat animals - air filters - emission reduction - air quality - ammonia - odour emission - particulate matter - greenhouse gases
  In this study the emission reduction of ammonia (NH3), odour, fine dust (PM10, PM2.5), and greenhouse gases (CO2, N2O, CH4) was determined for a biofilter (440 m2) treating exhaust air from a pig house (total ventilation capacity: 290.000 m3.uur-1). The average removal for ammonia, odour and fine dust (PM10) was 38%, 43%, and > 93%, respectively. For CO2, N2O, and CH4, no significant difference between inlet and outlet concentration was found for the biofilter.
  Ammoniakemissie uit varkensstallen met uitloop
  Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Nijeboer, G.M. ; Mosquera, J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 868)
  varkens - varkenshouderij - slachtdieren - uitloop - ammoniakemissie - luchtkwaliteit - varkensstallen - stalinrichting - dierenwelzijn - biologische landbouw - pigs - pig farming - meat animals - outdoor run - ammonia emission - air quality - pig housing - animal housing design - animal welfare - organic farming
  Within this project the ammonia emission from houses for growing-finishing pigs with a paved outside yard was determined on two organic farms and in the Star+ house at VIC Sterksel. The ammonia emission was estimated by using a computer model that calculates these emissions with measured local parameters, i.e. fouled area of floor and manure pit, temperature, ammonium content and pH of the emitting surface, and the air velocity above the emitting surface. Within Star+ also measurements at housing level were done. From this study it is concluded that the ammonia emission level from houses with a paved outside yard can be similar to houses without outside yard. This can be realized by a good pen design that enables a reduced area of the manure pit and reduced floor fouling. Furthermore, it is concluded that the determination of ammonia emission by model calculation based on local measured input parameters has good prospects. Further validation of this method, however, is advised.
  Eindrapport Animal Welfare Check Points 2014
  Visser, K.J. ; Vermeer, H.M. ; Ouweltjes, W. ; Kluivers-Poodt, M. ; Gerritzen, M.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 826) - 33
  dierenwelzijn - varkenshouderij - slachtdieren - ketenmanagement - slacht - varkens - animal welfare - pig farming - meat animals - supply chain management - slaughter - pigs
  Dit rapport betreft het laatste rapport van het project Animal Welfare Check Points (2012-2014) waarin vanuit de wetenschap en in de praktijk is gekeken naar het proces van laden, transporteren, lossen en verdoven van slachtdieren in Nederland.
  Metingen aan een biofilter voor de behandeling van ventilatielucht van een vleesvarkensstal = Measurements on a biofilter for treatment of exhaust air from a fattening pig house
  Melse, R.W. ; Hol, J.M.G. ; Nijeboer, G.M. ; Hattum, T.G. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 802) - 40
  ventilatie - luchtfilters - luchtverontreinigende stoffen - varkenshouderij - slachtdieren - varkens - varkensstallen - emissiereductie - stankemissie - ammoniakemissie - luchtkwaliteit - ventilation - air filters - air pollutants - pig farming - meat animals - pigs - pig housing - emission reduction - odour emission - ammonia emission - air quality
  In this study the emission reduction of ammonia, odour and fine dust (PM10, PM2.5) was determined for a biofilter treating exhaust air from a fattening pig house.
  Flyer cockpit vleesvarkens
  Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2014
  Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - slachtdieren - voeropname - diergezondheid - lichaamsgewicht - pig farming - meat animals - feed intake - animal health - body weight
  Het project ‘Vitale vleesvarkens’ richt zich op het verbeteren van de resultaten in de (vlees)varkenshouderij. Binnen het project is o.a. onderzoek uitgevoerd naar het effect van grondstoffen- en nutriëntensamenstelling en van bigkwaliteit op de technische en financiële resultaten van het vleesvarken. Daarnaast is gewerkt aan de ont-wikkeling van nieuwe voersystemen voor biggen en vleesvarkens en de ontwikkeling van een cockpit at-tentiesysteem voor (vlees)varkens.
  High welfare en high containment
  Gaag, M.A. van der; Bos, A.P. ; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research nr. 768) - 34
  dierenwelzijn - varkens - laboratoriumdieren - innovaties - slachtdieren - huisvesting, dieren - wetgeving - animal welfare - pigs - laboratory animals - innovations - meat animals - animal housing - legislation
  By the approach Reflexive Interactive Design (RIO) feasible and acceptable solutions to improve animal welfare are constructed for the high containment animal facilities of CVI.
  Laat de varkens los : nieuw perspectief voor boer en landschapsbeheer in Overijssel
  Holster, H.C. ; Mul, M.F. - \ 2013
  Lelystad : Livestock Research Wageningen UR - 20
  varkens - landschapsbeheer - scharrelhouderij - slachtdieren - overijssel - nederland - dierhouderij - rassen (dieren) - smaak - natuurlandschap - gezondheid - pigs - landscape management - free range husbandry - meat animals - overijssel - netherlands - animal husbandry - breeds - taste - natural landscape - health
  Wat zijn precies de functies die een varken in het landschap kunnen vervullen? Kan dat zomaar, varkens in het wild; waar moet je dan rekening mee houden? Is het wel rendabel om varkens te houden? Dit e-book geeft antwoorden, beelden en richting op deze vragen, specifiek voor de provincie Overijssel.
  Verslag van het symposium Animal Welfare Check Points
  Livestock Research, - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 4
  dierenwelzijn - transport - diergezondheid - dierlijke productie - slacht - slachtdieren - veevervoer - animal welfare - transport - animal health - animal production - slaughter - meat animals - transport of animals
  Verslag van het symposium Animal Welfare Check Points – Onderweg naar beter welzijn, gehouden in Lelystad op 27 november 2013.
  Evaluation Meyn Footpad Inspection system
  Jong, I.C. de - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 713) - 13
  pluimveehouderij - slachthuizen - vleeskuikens - slachtdieren - slacht - laesies - inspectie - videocamera's - dierenwelzijn - voetziekten - voetzolen - pluimvee - dierlijke productie - diergezondheid - poultry farming - abattoirs - broilers - meat animals - slaughter - lesions - inspection - video cameras - animal welfare - foot diseases - footpads - poultry - animal production - animal health
  This report describes the evaluation of an automated system to score footpad lesions at the slaughter plant.
  Op weg naar succesvol beren houden = Towards successfully keeping boars
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Vermeer, H.M. ; Vereijken, P.F.G. ; Classens, P.J.A.M. ; Verheijen, R.G.J.A. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 733) - 44
  varkenshouderij - beren (varkens) - berengeur - diergedrag - agressief gedrag - dierenwelzijn - slachtdieren - varkensstallen - seksueel gedrag - pig farming - boars - boar taint - animal behaviour - aggressive behaviour - animal welfare - meat animals - pig housing - sexual behaviour
  This study determined the success and risk factors for mounting and aggressive behaviour in boars and for boar taint prevalence. It is possible to keep boars successfully. The risk on sexual and aggressive behaviour is low when everything is optimal for the boars. When the farm conditions regarding feeding and drinking water, housing and climate, health of the pigs and/or management are not optimal, there is a risk that increased levels of sexual and aggressive behaviour and skin lesions will occur.
  Evaluatie Meyn Footpad Inspection System = Evaluation Meyn Footpad Inspection System
  Jong, I.C. de - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 713) - 13
  pluimveehouderij - slachthuizen - vleeskuikens - slachtdieren - slacht - laesies - voetzolen - voetziekten - inspectie - videocamera's - dierenwelzijn - pluimvee - dierlijke productie - diergezondheid - poultry farming - abattoirs - broilers - meat animals - slaughter - lesions - footpads - foot diseases - inspection - video cameras - animal welfare - poultry - animal production - animal health
  This report describes the evaluation of an automated system to score footpad lesions at the slaughter plant.
  Economische betekenis en perspectief van de Nederlandse veehandel
  Hoste, R. ; Bolhuis, J. ; Wisman, J.H. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086156252 - 56
  dierenhandel - melkkoeien - vleesvee - kalveren - zeugen - varkens - schapen - slachtdieren - aantallen vee - landbouwontwikkeling - landbouwstatistieken - internationale handel - trade in animals - dairy cows - beef cattle - calves - sows - pigs - sheep - meat animals - livestock numbers - agricultural development - agricultural statistics - international trade
  De bruto toegevoegde waarde van de veehandels- en veetransportsector in Nederland bedraagt 300 mln. euro, op basis van prijzen en kosten in 2011. De belangrijkste sectoren zijn de runder- en kalverhandel met 160 mln. euro en de varkenshandel met 125 mln. euro. De totale omzet van de veehandel- en veetransportsector bedraagt 4,8 mld. euro. De bruto toegevoegde waarde bedraagt 6,3% van de omzet van veehandel en -transport in Nederland. De structurele veranderingen in de veehouderij (minder dieren en minder bedrijven) hebben niet geleid tot minder omzet voor de veehandel, omdat dit gepaard ging met een sterk toenemende internationale handel. Circa een derde van de handelaren in herkauwers en iets meer dan de helft van de varkenshandelaren is fulltimer. Neveninkomsten zijn een belangrijke pijler voor veehandelaren. Daar komt bij dat een op de tien veehandelaren minstens 65 jaar is. Van de handelaren, die al weten of er een opvolger zou kunnen zijn, heeft 70% geen opvolger. Het gebrek aan opvolgers zal ertoe leiden dat het aantal zelfstandige veehandelaren sterk krimpt. Veehandelaren hebben een groot netwerk van leveranciers en afnemers en diverse afzetkanalen. Ze weten daardoor de dieren op de juiste plaats af te zetten. De toegevoegde waarde van de handel verschilt tussen diersoorten, type handelaar en type veehouders. Naarmate de dierstromen kleinschaliger en meer divers zijn (zoals bij kalveren en runderen) is het nut van de veehandel voor herverdeling en selectie van dieren groter. Zowel de toegevoegde waarde als het imago van de veehandelaar bij veehouders en bij de maatschappij moet verbeterd worden.
  Berengeur in de stal is nog matig te sturen
  Stevens, R. ; Valeeva, N.I. - \ 2012
  Boerderij/Varkenshouderij 97 (2012)36. - p. 16 - 17.
  varkenshouderij - beren (varkens) - berengeur - varkensstallen - slachtdieren - varkensvlees - varkensvoeding - agressief gedrag - dierenwelzijn - pig farming - boars - boar taint - pig housing - meat animals - pigmeat - pig feeding - aggressive behaviour - animal welfare
  Vleesvarkenshouders kunnen op hun eigen bedrijf het aantal beren met berengeur verminderen. Echter, de maatregelen zijn niet waterdicht.
  Minder groei bij veterinair behandelde varkens
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. - \ 2012
  Veehouder en Dierenarts 26 (2012)4. - ISSN 1381-8007 - p. 8 - 10.
  varkenshouderij - diergezondheid - slachtdieren - diergeneeskunde - behandeling - groei - pig farming - animal health - meat animals - veterinary science - treatment - growth
  Vleesvarkens die gedurende het vleesvarkenstraject een keer veterinair behandeld zijn, groeien van opleg tot afleveren ruim 30 g/d langzamer dan vleesvarkens die niet veterinair behandeld zijn. Dit geldt voor zowel beren en borgen als zeugjes. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het Productschap Vee en Vlees door Wageningen UR Livestock Research is uitgevoerd op VIC Sterksel.
  Betere zorg in laatste uren voor de slacht
  Gerritzen, M.A. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  veehouderij - slachtdieren - dierenwelzijn - veevervoer - controle - dierlijke productie - diergezondheid - livestock farming - meat animals - animal welfare - transport of animals - control - animal production - animal health
  Wageningen UR Livestock Research werkt aan waarnemingsprotocollen, waarmee het welzijn van slachtdieren de laatste uren voor slacht beter geborgd kan worden. Bekend is namelijk dat het in- en uitladen en het transport zelf voor veel stress en soms verwondingen kunnen zorgen. Een handzaam protocol kan straks helpen bij het vaststellen van het dierenwelzijn vanaf het uitselecteren op het primaire bedrijf tot en met de verdoving in de slachterij. “De aanpak is voor alle diersoorten hetzelfde, maar de controlepunten worden sectorspecifiek”, zegt projectleider Marien Gerritzen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.