Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 35

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Slaughterhouse Inspection (Egypt). Training Manual : Guidelines for the Planning and Organisation of Training Activities
  Blomne Sopov, M. ; Ghouti, C.A. ; Benlafquih, R. ; Vugt, F. van; Latief, A.M.A. - \ 2014
  Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR - 53
  dierenwelzijn - diergezondheid - slacht - dierlijke productie - opleiding - egypte - slachthuizen - inspectie - animal welfare - animal health - slaughter - animal production - training - egypt - abattoirs - inspection
  The training manual was prepared for the inspectors of slaughterhouses in Egypt to support the training activities of the General Organization for Veterinary Services (GOVS). The manual has two main parts: 1. Overview on how to design, organize, implement and evaluate training programs in general 2. Recommendation on how to design and facilitate training programs for the inspectors of slaughterhouses. Report CDI-14-004.
  Evaluation Meyn Footpad Inspection system
  Jong, I.C. de - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 713) - 13
  pluimveehouderij - slachthuizen - vleeskuikens - slachtdieren - slacht - laesies - inspectie - videocamera's - dierenwelzijn - voetziekten - voetzolen - pluimvee - dierlijke productie - diergezondheid - poultry farming - abattoirs - broilers - meat animals - slaughter - lesions - inspection - video cameras - animal welfare - foot diseases - footpads - poultry - animal production - animal health
  This report describes the evaluation of an automated system to score footpad lesions at the slaughter plant.
  Evaluatie Meyn Footpad Inspection System = Evaluation Meyn Footpad Inspection System
  Jong, I.C. de - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 713) - 13
  pluimveehouderij - slachthuizen - vleeskuikens - slachtdieren - slacht - laesies - voetzolen - voetziekten - inspectie - videocamera's - dierenwelzijn - pluimvee - dierlijke productie - diergezondheid - poultry farming - abattoirs - broilers - meat animals - slaughter - lesions - footpads - foot diseases - inspection - video cameras - animal welfare - poultry - animal production - animal health
  This report describes the evaluation of an automated system to score footpad lesions at the slaughter plant.
  Bruises in Chilean cattle: their characterization, occurrence and relation with pre-slaughter conditions
  Strappini, A.C. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Kemp; Jos Metz, co-promotor(en): Klaas Frankena; C.B. Gallo. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732255 - 140
  rundvee - kneuzingen - kneuzen - karakterisering - risicofactoren - slacht - slachthuizen - karkassen - bewerking - veevervoer - bedwelmen - chili - cattle - bruises - bruising - characterization - risk factors - slaughter - abattoirs - carcasses - handling - transport of animals - stunning - chile

  Bruises on cattle carcass affect the quality of the meat and are indicators of poor welfare conditions. According to the literature the occurrence of bruises is related to pre- slaughter conditions, however their contribution is not clear for Chilean cattle. The aim of this thesis was to provide a better understanding of the relationship between pre-slaughter factors and the occurrence of bruises -from loading until slaughter- under Chilean conditions. Therefore in the first study slaughter records of two Chilean slaughterhouses were analysed.It showed that cows and oxen had higher risk to present bruises compared to steers and heifers. Moreover, animals that passed through a livestock market were more prone to present bruises than animals that came directly from the farm. A large difference in carcass bruise prevalence was found between slaughterhouses and this discrepancy was attributed to differences in the use of the Chilean scoring system and to several constraints of the system itself. Thus a new scoring system was developed and its reliability was assessed showing a highagreement when only one observer performs the scoring. An inventory of the gross characteristics of bruises, based on the refined bruising protocol, was carried out. Animals passing through a livestock market have more bruises than animals transported directly from the farm to the slaughterhouse. This thesis presents evidences of rough handling and animals beaten by sticks at markets.In the last study the causal event of bruises during the pre-slaughter periodwas assessed. It showed that rough handling due to inappropriate use of aids to drive animals during loading and unloading, and inadequate stunning facilities at the slaughterhouse were the areas of most risk for bruising. It was concluded that improvements in the design and maintenance of appropriate structures and training of stock people will reduce the occurrence of bruises and in consequence will lead to better welfare conditions of cattle for slaughter.

  Mobiele slachterij haalbaar? : veehouders tonen interesse in mobiele slachtsystemen
  Animal Sciences Group (ASG), ; Boxtel, M. van - \ 2011
  Ekoland 32 (2011)11. - ISSN 0926-9142 - p. 27 - 27.
  slacht - slachthuizen - slachtuitrusting - mobiele toepassingen - haalbaarheidsstudies - biologische landbouw - slaughter - abattoirs - slaughtering equipment - mobile applications - feasibility studies - organic farming
  Een mobiele eenheid voor alleen het slachten, waarbij vervolgens het koelen, uitbenen en uitsnijden elders gebeurt, kan een oplossing zijn voor veehouders met bijzondere dieren als geiten of kalkoenen en voor terreinbeherende organisaties als staatsbosbeheer.
  Beter welzijn voor varkens tijdens transport en op slachterij : dier & welzijn
  Gerritzen, M.A. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  dierenwelzijn - varkenshouderij - veevervoer - slacht - slachtdieren - slachthuizen - animal welfare - pig farming - transport of animals - slaughter - meat animals - abattoirs
  De huidige voorschriften voor transport van varkens zijn nauwelijks gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek . Dat maakt het moeilijk om (EU-)regelgeving op dit gebied aan te scherpen. In dit kader heeft het ministerie van LNV Wageningen UR Livestock Research gevraagd onderzoek te doen naar hoe de transportcondities van vleesvarkens en slachtzeugen verbeterd kunnen worden. Het onderzoek naar de transportcondities van vleesvarkens wordt in samenwerking met het Duitse Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) uitgevoerd. Daarnaast wordt onderzocht of op onderdelen het welzijn van varkens op de slachterij tot aan het doden kan worden verbeterd. Beide projecten worden gefinancierd door het ministerie van LNV.
  Integrale beoordeling verdovingstechnieken pluimveeslachterijen : indicatieve beoordeling van milieu- en andere aspecten op basis van literatuurstudie
  Morgenstern, P.P. ; Lambooij, E. ; Baltussen, W.H.M. - \ 2009
  Bilthoven : RIVM (RIVM-rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 609021080/2009) - 56
  pluimveehouderij - pluimvee - dierenwelzijn - bedwelmen - slachthuizen - poultry farming - poultry - animal welfare - stunning - abattoirs
  Literatuurstudie naar twee vormen van verdoven van pluimvee
  Loyaliteit varkenhouders aan slachterij groeit
  Baltussen, W.H.M. ; Bommel, K.H.M. van; Backus, G.B.C. - \ 2008
  Agri-monitor 2008 (2008)maart. - ISSN 1383-6455 - 2
  varkenshouderij - varkens - slachtdieren - slachthuizen - agrarische handel - agrarische bedrijfsvoering - ketenmanagement - pig farming - pigs - meat animals - abattoirs - agricultural trade - farm management - supply chain management
  Het aantal afnemers van varkens per vleesvarkenshouder neemt af. Vooral het aantal varkenshouders met drie of meer afnemers daalt sterk. De trend naar minder afnemers wijst op een betere ketenhechtheid, waardoor kosten bespaard kunnen worden.
  Cost-effectiveness of Escherichia coli O157:H7 control in the beef chain
  Vosough Ahmadi, B. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Ruud Huirne, co-promotor(en): Annet Velthuis; Henk Hogeveen. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046417 - 146
  cost effective analysis - rundvlees - voedselketens - escherichia coli - voedselbesmetting - decontaminatie - controle - ziektepreventie - slachthuizen - melkveebedrijven - nederland - cost effectiveness analysis - beef - food chains - escherichia coli - food contamination - decontamination - control - disease prevention - abattoirs - dairy farms - netherlands

  Beef is considered to be an important source of food-borne disorders caused by the bacteria Escherichia coli O157:H7 (VTEC O157). Through the beef-supply chain, this bacterium can pose a risk to public health. The objective of this research is toprovide quantitative insight in the cost-effectiveness of interventions to control VTEC O157 at two levels of the Dutch beef-supply chain: dairy farms and industrial beef slaughterhouses.At the slaughterhouse level, seven decontamination measures were evaluated, namely hot-water wash, lactic-acid rinse, trimming, steam-vacuum, steam-pasteurization, hide-wash with ethanol and gamma irradiation. The effectiveness of the decontamination measures was estimated based on a stochastic epidemiological simulation model. The net costs of the decontamination measures were calculated with a deterministic economic model. To assess the effectiveness of on-farm interventions, a transmission model that mimics the dynamics of VTECO157 bacteria in a typical Dutch dairy herd, was used. The evaluated on-farm interventions were vaccination, diet modification, probiotics (colicin) and additional hygiene. The net costs of the on-farm interventions were based on a deterministic economic model. The effectiveness of the on-farm interventions and slaughterhouse decontamination measures was expressed as the prevalence of contaminated carcass quarters. The baseline prevalence (i.e., without intervention) was estimated to be 4.3%. The net costs of implementing single decontamination methods at the slaughterhouse were calculated to be 0.22 to 0.65 per carcass quarter which is 16% to 40% of the net profit per carcass. The costs of combining decontamination methods at the slaughterhouse vary from 0.44 to 1.88 per carcass quarter and the costs of irradiation were estimated at 4.65 per carcass quarter. The annual costs of implementing on-farm interventions for the supplying dairy farms were calculated to be 1.75, 2.25, 18 and 40 per carcass quarter for probiotics, vaccination, additional hygiene and diet modification respectively. It is concluded that: i) applying decontamination measures at the slaughterhouse level is more cost-effective than applying interventions at the farm level or at the chain level (i.e., both slaughterhouse and farm levels), ii) carcass trim and steam-pasteurization are the most cost-effective slaughterhouse interventions, and iii) vaccination and colicin supplementation have the best cost-effectiveness ratios of the on-farm interventions.

  De Braziliaanse pluimveevleessector is een geduchte concurrent
  Horne, P.L.M. van - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)14. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 13.
  pluimveebedrijf - pluimveevlees - vleesproductie - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - diergezondheid - milieuwetgeving - arbeidsomstandigheden - voedselveiligheid - slachthuizen - agrarische bedrijfsvoering - prijzen - brazilië - ketenmanagement - poultry industry - poultry meat - meat production - animal housing - animal welfare - animal health - environmental legislation - working conditions - food safety - abattoirs - farm management - prices - brazil - supply chain management
  De Brazilianen kunnen goedkoop pluimveevlees produceren. Hoe zit het met het milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid en de sociale aspecten? LNV en PPE hebben dat laten uitzoeken
  Maatschappelijke acceptatie van maatregelen tegen Campylobacter in kippenvlees in Nederland
  Bogaardt, M.J. ; Sengers, H.H.W.J.M. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086150045 - 89
  landbouwbeleid - kippenvlees - campylobacter - sociologie - aanvaardbaarheid - boeren - consumenten - slachthuizen - infecties - nederland - agricultural policy - chicken meat - campylobacter - sociology - acceptability - farmers - consumers - abattoirs - infections - netherlands
  This report looks at levels of acceptance among broiler farmers, poultry slaughterhouses and consumers of eleven possible measures by which the infection of poultry meat with Campylobacter could be reduced in the Netherlands. The results of a survey showed that there is little support among broiler farmers and poultry slaughterhouses for additional measures in combating Campylobacter in the chicken meat chain. Broiler farmers and slaughterhouses are not convinced that extra measures would have a positive effect, and they fear that such measures would bring extra expense and sales problems. Consumers are generally not overly concerned with regard to Campylobacter infection.
  Terugdringen ketenverliezen in de varkenshouderij. Rapport van de VarKel werkgroep
  Bondt, N. ; Backus, G.B.C. ; Hoste, R. ; Puister-Jansen, L.F. ; Tielen, J. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9789052429724 - 53
  agrarische economie - varkenshouderij - dierveredeling - slachthuizen - kosten - prijzen - planning - productiekosten - marktconcurrentie - nederland - ketenmanagement - varkensfokkerij - agricultural economics - pig farming - animal breeding - abattoirs - costs - prices - planning - production costs - market competition - netherlands - supply chain management - pig breeding
  In het Varkenshouderij Ketenproject Limburg (VarKeL) hebben deelnemers uit de fokkerij (Topigs), varkenshouders (LLTB) en slachterijen (Dumeco en HMG) zich onder begeleiding vanuit onderzoeksinstelling LEI en adviesbureau Area Advies gericht op het bepalen van de mogelijkheden om ketenverliezen in de varkenshouderij terug te dringen. Dit rapport geeft concrete verbetermogelijkheden aan op het gebied van informatie en communicatie, alternatief prijs-/planningssysteem, marktgerichte productie en ketenkosten. Hiermee kan de doelstelling worden bereikt, namelijk om door ketenoptimalisatie te komen tot een kostenreductie van € 0,05 per kilogram geslacht gewicht. Reduction of economic losses in the pig chain In the Limburg Pork Supply Chain Project (VarKeL) participants from pig breeding (Topigs), pig farmers (LLTB) and slaughterhouses (Dumeco and HMG), under the supervision of the LEI research institution and the Area Advies advisory bureau, have joined together to determine the possibilities for reducing chain losses in pig farming. This report gives concrete points for improvement in the field of information and communication, alternative price/planning system, market-oriented production and chain costs. With those improvements the aim of the project can be achieved, namely a cost reduction of € 0.05 per kg of slaughter weight through chain optimisation.
  Korte ketens vleeskuikenhouderij : project in het kader van co-innovatie Duurzame Agro Foodketens, rapportage fase 1
  Roelofs, P.F.M.M. ; Bokma-Bakker, M.H. ; Bruins, M.A. ; Groot Koerkamp, P.W.G. ; Horne, P.L.M. van; Houwers, H.W.J. ; Lourens, A. ; Middelkoop, J.H. van; Smits, A.C. ; Vermeij, I. ; Zwart, H.F. de - \ 2003
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2003-10) - 81
  vleeskuikens - vleeskuikenproductie - duurzame veehouderij - regionale voedselketens - ketenmanagement - slachthuizen - broilers - broiler production - sustainable animal husbandry - regional food chains - supply chain management - abattoirs
  Onderzoek naar de mogelijkheden tot het vormen van een korte keten in de vleeskuikenhouderij.
  Salmonella in the pork production chain: Sources of Sal;monella on pork
  Swanenburg, M. - \ 2000
  - 159
  varkens - varkenshouderij - salmonella - varkensvlees - voedselvoorziening - kettingen - bacteriologie - besmetting - hygiëne - slachthuizen - nederland - pigs - pig farming - salmonella - pigmeat - food supply - chains - bacteriology - contamination - hygiene - abattoirs - netherlands
  Perspectieven vleesveredelingsbedrijven
  Vlieger, J.J. de - \ 1997
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 579) - ISBN 9789052423807 - 66
  landbouw - rentabiliteit - macro-economie - vlees - behandeling - verwerking - behoud - slachthuizen - verpakken - nederland - agriculture - profitability - macroeconomics - meat - treatment - processing - preservation - abattoirs - packing - netherlands
  Beschrijving van de functies, de werkgelegenheid, het aan- en verkooppatroon en van toekomstige veranderingen daarin voor vleesveredelingsbedrijven, hun concurrenten (slachterijen) en hun klanten (slagers, grootwinkelbedrijven, horeca-groothandel, cateringbedrijven en vleesvoorverpakkers. De onderzoeksvraag was na te gaan welke invloed de sanering van de runder- en varkensslachterijen had op de marktpositie van vleesveredelings- en vleeshandelsbedrijven. Daarbij diende tevens rekening te worden gehouden met de omschakeling op IKB-vlees en de introductie van samenwerking in ketens.
  GHP code voor pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen
  Bolder, N.M. - \ 1992
  S.l. : COVP-DLO (Spelderholt uitgave no. 570) - 17
  pluimveevlees - vleeshygiëne - slachthuizen - vleeskwaliteit - kwaliteitscontroles - kwaliteitsnormen - poultry meat - meat hygiene - abattoirs - meat quality - quality controls - quality standards
  Slachtbevindingen laten schade voor varkenshouder en slachterij zien
  Huiskes, J. - \ 1991
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 5 (1991)2. - ISSN 1382-0346 - p. 15 - 17.
  varkens - diergeneeskunde - karkassamenstelling - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - pathologie - slachthuizen - vlees - verpakken - bedrijfsresultaten in de landbouw - pigs - veterinary science - carcass composition - productivity - profitability - animal husbandry - pathology - abattoirs - meat - packing - farm results
  In het proefproject Integrale Keten Beheersing (IKB) bij vleesvarkens is onderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de economische betekenis van twaalf slachtbevindingen voor de mesterijfase en de slachterijfase. Het grootste deel van de financiële schade wordt veroorzaakt door de slachtbevindingen, borstvliesontsteking en longafwijkingen.
  Kwaliteit van de keuring en belasting van keurmeesters bij de pluimveekeuring
  Veerkamp, C.H. ; Vries, A.W. de; Zegers, D.H.A. - \ 1989
  Beekbergen etc. : Het Spelderholt [etc.] (Spelderholt uitgave 494) - ISBN 9789071463280 - 72
  slachthuizen - vlees - verpakken - vleeskuikens - pluimveevlees - kippenvlees - eendenvlees - dierlijke producten - analyse - testen - controle - abattoirs - meat - packing - broilers - poultry meat - chicken meat - duck meat - animal products - analysis - testing - control
  Onderzoek werd verricht aan 3 verschillende systemen van pluimveekeuring, waarbij is gelet op alle condities die van belang kunnen zijn voor de kwaliteit van de keuring en de belasting van de pluimveekeurmeesters
  De invloed van bewerkingsmethoden en herkomst op de rundvleeskwaliteit = The effect of processing techniques and origin on beef quality
  Schneijdenberg, T.C.H.G.P. ; Eikelenboom, G. ; Hoving - Bolink, A.H. - \ 1989
  Zeist : IVO (IVO - rapport B-332, B-355)
  rundvlees - kalfsvlees - vlees - verpakken - slachtuitrusting - slachthuizen - dierlijke producten - kwaliteit - nederland - beef - veal - meat - packing - slaughtering equipment - abattoirs - animal products - quality - netherlands
  Bij 10 Nederlandse middelgrote tot grote rundvee-exportslachterijen is aan de hand van vraaggesprekken een beeld verkregen van de variatie in toepassing van bewerkingsmethoden in de fase van slachting en bewerking van karkassen tot aan het moment van aflevering van het eindprodukt van de slachterij in de vorm van vers vlees. De volgende aspecten zijn hierbij bekeken: het al of niet uitvoeren van elektrostimulatie, wijze van uitvoering en effectiviteit hiervan; de wijze en snelheid van koelen van halve karkassen, bouten en gevacumeerde deelstukken; het tijdstip van uitbenen; en de kwantiteit en kwaliteit van het uit te benen materiaal
  Waste water treatment and solid waste handling at slaughterhouses in Yemen Arab Republic (Y.A.R.) : report of mission to Yemen Arab Republic (Y.A.R.) March 5th - March 24th, 1989
  Hoeks, J. - \ 1989
  Wageningen : ICW (ICW note 1962) - 40
  vlees - verpakken - slachtuitrusting - slachthuizen - vleesafval - vleesbijproducten - gezondheidsbescherming - verontreinigd water - afvalverwerking - vaste afvalstoffen - industrieel afval - rioolwater - afvalwater - volume - jemen - meat - packing - slaughtering equipment - abattoirs - offal - meat byproducts - health protection - polluted water - waste treatment - solid wastes - industrial wastes - sewage - waste water - volume - yemen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.