Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 105

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Disease suppression in cropping systems
  Postma, Joeke - \ 2015
  strawberries - small fruits - plant protection - fungus control - phytophthora cactorum - suppression - mycorrhizas - composts - biological control - biochar
  Aanpak van suzuki : hygiëne voor beperken oogstschade door de suzuki-fruitvlieg
  Helsen, H.H.M. ; Brouwer, G. - \ 2015
  Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 14.
  drosophila suzukii - invasieve exoten - fruitteelt - kleinfruit - plagenbestrijding - plantenplagen - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - insectenbestrijding - waardplanten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - drosophila suzukii - invasive alien species - fruit growing - small fruits - pest control - plant pests - industrial hygiene - plant protection - insect control - host plants - cultural control - organic farming
  Enkele jaren geleden dook in ons land de suzuki-fruitvlieg op. Deze invasieve soort veroorzaakte in 2014 aanzienlijke schade in de teelt van zachtfruit. Doordat op biologische fruitteeltbedrijven vaak veel opeenvolgende gewassen worden geteeld, zijn de risico’s daar extra groot. In het Praktijknetwerk ‘Probleemplagen divers aanpakken’ is aandacht besteed aan de vraag wat de biologische fruitteler kan doen om de aantasting te beperken.
  Problemen met verdeling meststoffen en middelen moet je voorkomen
  Velden, P. van; Blok, C. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 28 - 29.
  glastuinbouw - kleinfruit - aardbeien - waterverdelingssystemen - watervoorziening - druppelbevloeiing - mengmeststoffen - modellen - controle - greenhouse horticulture - small fruits - strawberries - water distribution systems - water supply - trickle irrigation - compound fertilizers - models - control
  Gericht water geven is sterk afhankelijk van de mogelijkheden op je bedrijf. Wanneer het tegen zit stapelen wel zes gietbeurten zich op in de druppelslang. Dat gebeurt zowel in grote als in kleine systemen, toonde Chris Blok aan. Met de aanleg van een nieuw watergeefsysteem kun je daar al rekening mee houden.
  EUBerry – verhoging van duurzaamheid en consumptie kleinfruit : samenvatting activiteiten DLO Wageningen UR : PT Eindrapport EUBerry 2011-2014
  Kruistum, G. van; Evenhuis, A. ; Groot, M.J. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Sijtsema, S.J. ; Zimmermann, K.L. - \ 2015
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 31
  europese unie - kleinfruit - geïntegreerde bestrijding - residuen - teeltsystemen - voeding en gezondheid - consumptie - gewaskwaliteit - aardbeien - duurzaamheid (sustainability) - marketing - european union - small fruits - integrated control - residues - cropping systems - nutrition and health - consumption - crop quality - strawberries - sustainability - marketing
  Doel van dit EU-project is de bevordering van de consumptie van kwalitatief hoogwaardig vers kleinfruit door geïntegreerde gewasbescherming en residuarme teelt, verbeterde teelttechnieken en aandacht voor gezondheidsaspecten.
  Repel (plaag) en retain (natuurlijke vijand) in aardbei : verslag trips-mulch-natuurlijke vijanden experimenten in 2014
  Belder, E. den; Kruistum, G. van - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 595) - 17
  kleinfruit - fragaria - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - duurzame ontwikkeling - mulches - reduviidae - effecten - proeven - landbouwkundig onderzoek - small fruits - fragaria - integrated pest management - plant protection - sustainable development - mulches - reduviidae - effects - trials - agricultural research
  Een aantal tripssoorten vormen zeer ernstige plagen in een zeer brede groep van voor Nederland economische belangrijke gewassen zoals groentegewassen waaronder aardbei, prei, ui en kool maar ook in de bloementeelt. Chemische bestrijding is door het niet meer toelaten van breedwerkende middelen zoals mesurol en resistentieontwikkeling in trips steeds moeilijker en een groot aantal middelen mag niet worden ingezet tijdens de bloei (zoals Decis). Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de efficiency van een pest-repel en natural enemy retain (Legarrea et al., 2012) strategie in aardbei d.m.v. mulch (foto-selectief materiaal/fysieke barriere) (zie ook Larentzaki et al., 2008) in combinatie met inzet van roofwantsen.
  Repel (plaag) en retain (natuurlijke vijand) in aardbei : verslag trips-mulch-natuurlijke vijanden experimenten in 2013
  Belder, E. den; Kruistum, G. van - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 548) - 18
  kleinfruit - fragaria - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - duurzame ontwikkeling - mulches - amblyseius - effecten - proeven - orius - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - thrips - small fruits - fragaria - integrated pest management - plant protection - sustainable development - mulches - amblyseius - effects - trials - orius - augmentation - thrips
  Een aantal tripssoorten vormen zeer ernstige plagen in een zeer brede groep van voor Nederland economische belangrijke gewassen zoals groentegewassen waaronder aardbei, prei, ui en kool maar ook in de bloementeelt. Chemische bestrijding is door het niet meer toelaten van breedwerkende middelen zoals mesurol en resistentieontwikkeling in trips steeds moeilijker. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de efficiency van een pest-repel en natural enemy retain (Legarrea et al., 2012) strategie in aardbei d.m.v. mulch (foto-selectief materiaal/fysieke barriere) (zie ook Larentzaki et al., 2008) en inzet van roofwantsen. In dit rapport worden de resultaten van 2013 gepresenteerd van drie veldexperimenten die in een geïntegreerde lay-out bij het proefbedrijf Vredepeel zijn uitgevoerd waarbij belangrijke vragen zijn: • wat zijn de effecten van witte mulch, Orius majusculus en de combinatie op de populatie opbouw van trips populaties in aardbei • en in welke mate verschilt dit van onbehandeld, gangbaar (inzet chemische middelen) en het loslaten van de roofmijt Amblyseius montdorensis
  Bij late kers leidde suzuki-fruitvlieg op veel bedrijven tot oogstderving : niet ieder fruitvlieg-ei is een suzuki-ei en niet elke larve is een suzuki-larve
  Helsen, H.H.M. - \ 2014
  De Fruitteelt 104 (2014)33. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  drosophila suzukii - kersen - kleinfruit - insectenplagen - oogstschade - aantasting - bedrijfshygiëne - maatregelen - cherries - small fruits - insect pests - crop damage - infestation - industrial hygiene - measures
  De aantasting door suzuki-fruitvlieg in Nederland is de afgelopen periode sterk toegenomen. In juni en juli is aantasting aangetroffen in kersen, aardbeien, bramen, frambozen, rode bessen, blauwe bessen en pruimen. In de late kersen leidde dit op veel bdrijven tot oogstderving. Ook in andere Europese landen is de plaagdruk groter dan in voorgaande jaren. PPO onderzocht sinds eind mei honderden vruchtmonsters van Nederlandse zachtfruitbedrijven. Wat is de actuele situatie en wat leren we ervan?
  Goede bedrijfshygiëne geeft suzuki-fruitvlieg weinig kans
  Helsen, H.H.M. ; Heijerman-Peppelman, G. - \ 2014
  De Fruitteelt 104 (2014)22. - ISSN 0016-2302 - p. 17 - 11.
  kleinfruit - drosophila suzukii - aantasting - plagen - bedrijfshygiëne - kersen - prunus avium - organisch afval - teeltsystemen - plagenbestrijding - small fruits - drosophila suzukii - infestation - pests - industrial hygiene - cherries - prunus avium - organic wastes - cropping systems - pest control
  De meeste suzuki-fruitvliegen werden vorige jaar gevangen in kersenboomgaarden waar geïmporteerd fruit werd verkocht. In dat fruit zaten eieren en larven van de suzuki-fruitvlieg. In dat afval van dat fruit ontwikkelden zich vliegen, die op minstens één bedrijf flinke schade veroorzaakten aan de late kersen. Een goede bedrijfshygiëne is dan ook onontbeerlijk bij de beheersing van de suzuki-fruitvlieg, al laten buitenlandse ervaringen zien dat dit geen garanties geeft.
  Hergebruik van water bij de teelt van aardbei op stellingen
  Verhoeven, J.T.W. ; Broek, R.C.F.M. van den; Evenhuis, A. - \ 2013
  kleinfruit - aardbeien - teeltsystemen - hergebruik van water - cultuur zonder grond - phytophthora cactorum - aantasting - filters - rhododendron - proeven - small fruits - strawberries - cropping systems - water reuse - soilless culture - phytophthora cactorum - infestation - filters - rhododendron - trials
  Hergebruik van water is bij de aardbeienteelt prima mogelijk ook bij een zware Phytophthora cactorum aantasting. Dit is de belangrijkste conclusie van het onderzoeksproject Teelt de grond uit. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Indien een besmettingsbron aanwezig is kan een behandeling met Paraat bij het planten een verdere aantasting voorkomen. Ook het gebruik van een zandfilter helpt de ziektedruk en de verdere verspreiding te verminderen.
  Strategieën voor residuvermindering bij houtig kleinfruit (rode bes) : tussenrapportage - ersultaten 2012
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2013-15) - 17
  fruitteelt - kleinfruit - bessen - residuen - resteffecten - kwaliteit na de oogst - vruchtrot - ziektebestrijding - behandeling - reductie - ribes rubrum - rode aalbessen - fungiciden - fruit growing - small fruits - berries - residues - residual effects - postharvest quality - fruit rots - disease control - treatment - reduction - ribes rubrum - red currants - fungicides
  Doel van het onderzoek is het opzetten en testen van strategieën om het aantal verschillende residuen en de residu gehaltes op rode bes te verminderen. Het onderzoek is gericht op de teelt van rode bessen voor de lange bewaring. In overleg met de telers worden verschillende strategieën opgesteld. Deze strategieën worden getest ten opzichte van het praktijkschema van de teler. Bij de pluk worden de residu-gehaltes van de vruchten bij de verschillende strategieën bepaald. Van de verschillende behandelingen (strategieën) wordt het effect op de bewaarkwaliteit bepaald (lange bewaring).
  Suzuki-fruitvlieg wijdverspreid in NL. En nu?
  Helsen, Herman - \ 2013
  small fruits - drosophila suzukii - infestation - pests - monitoring - prevention - phytosanitary measures - plant protection
  Goede wondafdekking met aangepaste snoeischaar
  Bruine, A. de; Wenneker, M. - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)2. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 6.
  fruitteelt - kleinfruit - ribes rubrum - eutypa lata - plantenziekteverwekkende schimmels - toegepast onderzoek - proeven - wondafdichtingsmateriaal - snoeien - fruit growing - small fruits - plant pathogenic fungi - applied research - trials - wound dressings - pruning
  Taksterfte door Eutypa lata in rode bes, kan aanzienlijke oogstderving veroorzaken, zelfs op percelen waar niet opvallend veel gesteltakken wegvallen. Jaarlijks kost dit rode bessentelers duizenden euro's omzet. Daarom voert PPO sinds enkele jaren proeven uit in rode bessenpercelen met zware Eutypa-druk. Deze schimmel infecteert de rode bessenplanten voornamelijk via snoeiwonden. Tijdens de proefuitvoeringen werd met een aangepaste snoeischaar gelijktijdig met het snoeien de wond bespoten of afgedekt om niet na elke snoeironde de spuitmachine te hoeven vullen.
  De suzuki-fruitvlieg Drosophila suzukii, een nieuwe plaag op fruit in Nederland
  Helsen, H.H.M. ; Bruchem, J. van; Potting, R. - \ 2013
  Gewasbescherming 44 (2013)3. - ISSN 0166-6495 - p. 72 - 76.
  drosophila suzukii - insectenplagen - kleinfruit - eigenschappen - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - plagenbestrijding - fruitteelt - drosophila suzukii - insect pests - small fruits - properties - control methods - plant protection - pest control - fruit growing
  In 2012 is voor het eerst de suzuki-fruitvlieg Drosophila suzukii (Matsamura) in Nederland aangetroffen. Deze van oorsprong Aziatische soort heeft zich in de afgelopen jaren in hoog tempo over Europa en Noord-Amerika verspreid. De suzuki-fruitvlieg is schadelijk doordat de vrouwtjes in staat zijn hun eieren te leggen in rijpende vruchten van een groot aantal fruitgewassen. Kleinfruit (o.a. aardbei en bessen) en steenfruit (vooral kersen) zijn de gewassen die het meest gevoelig zijn voor aantasting door de suzukifruitvlieg. Dit artikel geeft een beschrijving van de soort en een overzicht van de bestrijdingsmogelijkheden.
  Opschaling aangepaste CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen de plantparasitaire nematode Meloidogyne hapla : resultaten onderzoek 2012
  Kruistum, G. van; Verschoor, J. ; Hoek, J. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO 3250232400) - 19
  aardbeien - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - warmtebehandeling - gewasbescherming - kleinfruit - nematodenbestrijding - strawberries - planting stock - propagation materials - plant parasitic nematodes - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - heat treatment - plant protection - small fruits - nematode control
  In 2012 zijn 16 partijtjes aardbeiplanten van verschillende rassen, herkomst en planttypen behandeld volgens de standaardmethode bij 35 °C en de nieuwe methode: korter behandelen gedurende 40 uur en de temperatuur in de 2e fase opvoeren naar 40 °C. Na behandeling en een korte opslagperiode zijn de partijtjes incl. onbehandeld op 8 mei 2012 uitgeplant. De nieuwe CATT behandeling bleek even succesvol te zijn als de standaardmethode. Er werden geen verschillen tussen de rassen (Darselect, Elsanta, Figaro, Korona, Sonata, Symphony en Honeoye) vastgesteld. In een sub-proef is gebleken dat het tijdstip van een CATT behandeling flexibel, ook direct na laat rooien in januari, kan worden uitgevoerd. Vastgesteld is dat de enkele, na een aangepaste CATT behandeling, nog in de (moeder)planten aanwezige wortelknobbelaaltjes niet voldoende vitaal zijn om tot reproductie en vermeerdering te komen, zelfs niet na een groeiseizoen. Ook de dochterplanten bleven na de aangepaste CATT behandeling vrij van besmetting.
  Herkennen en voorkomen van aantasting door de suzuki-fruitvlieg
  Helsen, H.H.M. ; Heijerman, G. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  kleinfruit - drosophila suzukii - monitoring - preventie - bedrijfshygiëne - plantenplagen - fruitteelt - gewasbescherming - aantasting - small fruits - drosophila suzukii - monitoring - prevention - industrial hygiene - plant pests - fruit growing - plant protection - infestation
  De bestrijding van de suzuki-fruitvlieg begint met preventie. Daarbij is het kunnen herkennen van de schade een eerste vereiste. De factsheet van Wageningen UR geeft daar handvatten voor, met foto’s en beschrijvingen.
  Uniformiteit uitgangsmateriaal bij aardbeien
  Dieleman, Anja - \ 2013
  fruit crops - small fruits - strawberries - propagation materials - planting stock - cuttings - crop yield - plant development - variation
  Bestrijding van taksterfte veroorzaakt door Eutypa bij rode bes : verslag praktijkproeven 2006 tot en met 2012
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 25
  fruitteelt - kleinfruit - ribes rubrum - eutypa lata - plantenziekteverwekkende schimmels - snoeien - aantasting - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - small fruits - ribes rubrum - eutypa lata - plant pathogenic fungi - pruning - infestation - agricultural research
  Bessenkanker of tak sterfte bij rode bes veroorzaakt al jaren grote schade in de teelt van rode bes. De ziekte komt op vrijwel alle bessenbedrijven voor. In sommige gevallen moeten aanplanten gerooid worden vanwege de zwaarte van de aantastingen. Uit onderzoek van PPO bleek dat de ziekte wordt ve roorzaakt door de schimmel Eutypa. Eutypa infecteert vooral via snoeiwonden. De meeste kankers worden op de harttak op een hoogte van 40 tot 100 cm boven de grond gevonden. Taksterfte wordt pas enige jaren na infectie zichtbaar, bestrijding is dan niet meer mogelijk. Er zijn op dit moment ook geen middelen beschikbaar voor het bestrijden van Eutypa. Het trachten te voorkomen van (snoei)-wond infectie is het enige alternatief. Op verzoek van de NFO Productcommissie Houtig Kleinfruit deed PPO van 2006 tot en met 2012 onderzoek om een bestrijdingsmethode tegen taksterfte door Eutypa bij rode bes te ontwikkelen.
  Analyse van residugegevens en spuitschema's in kleinfruit (rode bes)
  Wenneker, M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (PPO 2013-04) - 23
  fruitteelt - bessen - kleinfruit - pesticidenresiduen - residuen - kwaliteitscontroles - spuiten - analyse - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - berries - small fruits - pesticide residues - residues - quality controls - spraying - analysis - agricultural research
  Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op vruchten zijn in toenemende mate een probleem voor de afzet. Door retailers worden steeds hogere eisen gesteld aan het aantal verschillende residuen dat mag worden aangetroffen en aan het residuniveau dat geaccepteerd wordt (bovenwettelijke eisen). In kleinfruit (m.n. rode bessen) zijn hierdoor in de afgelopen jaren problemen ontstaan, omdat veel verschillende actieve stoffen in de residu-analyses worden teruggevonden, en de hoeveelheid residu soms de MRL-waarde nadert. Om aan de eisen van de retail te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat het aantal stoffen dat bij residu-analyses wordt aangetoond vermindert én het residuniveau wordt verlaagd. Tevens werden bijbehorende spuitschema’s geanalyseerd.
  Ontsmetten van recirculatiewater in de aardbeienteelt : literatuuronderzoek en testen met Xanthomonas
  Broek, R.C.F.M. van den; Evenhuis, A. ; Verhoeven, J.T.W. ; Wolf, J.M. van der; Krijger, M.C. ; Kastelein, P. ; Zouwen, P.S. van der - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 533) - 37
  aardbeien - teeltsystemen - hergebruik van water - waterkwaliteit - regelingen - desinfecteren - kleinfruit - fruitteelt - waterfilters - waterzuivering - Nederland - strawberries - cropping systems - water reuse - water quality - regulations - disinfestation - small fruits - fruit growing - water filters - water treatment - Netherlands
  Vanuit de glastuinbouw zijn een groot aantal technieken bekend om dit water te ontsmetten zoals: langzame zandfiltratie, UV ontsmetting. verhitting, waterstofperoxide en ozon. In de boomteelt worden ook moerasfilters gebruikt. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen waardoor de keuze lastig is. De geschiktheid van de systemen voor de aardbeienteelt worden kort besproken. Vervolgens zijn een aantal ontsmettingstechnieken getest op Xanthomonas fragariae.
  Aardbeien op weerbare bodem
  Belder, P. ; Cuijpers, W.J.M. ; Janmaat, L. - \ 2012
  bodemweerbaarheid - bodempathogenen - phytophthora cactorum - bodemonderzoek - aardbeien - kleinfruit - vollegrondsteelt - landbouwkundig onderzoek - soil suppressiveness - soilborne pathogens - phytophthora cactorum - soil testing - strawberries - small fruits - outdoor cropping - agricultural research
  Poster met onderzoeksinformatie. De intensieve aardbeiteelt heeft te maken met meerdere hardnekkige bodemgebonden ziekten en plagen. In het onderzoek is gekeken welke bodemeigenschappen bijdragen aan een goede bodemweerbaarheid tegen Phytophthora. Daarbij zijn zowel biologische, chemische als fysische eigenschappen onderzocht.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.