Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 148

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bodemverdichting op maïsland: beter voorkomen dan herstellen
  Haan, J.J. de; Philipsen, A.P. - \ 2019
  Verantwoorde veehouderij
  soil management - soil compaction - circular agriculture
  Bodemverdichting van de ondergrond is een onderschat probleem in de landbouw, ook op maïsland. Een eenmaal ontstane verdichting is moeilijk op te heffen en kost naar schatting 10-20% opbrengst. Probeer daarom verdichting te voorkomen.
  Invloed van vaste rijpaden op de bodem
  Balen, D.J.M. van - \ 2017
  BIOpraktijk
  landbouw - biologische landbouw - akkerbouw - grondbewerking - bodemdeeltjes - bodemverdichting - bodemsamenstelling - bodemstructuur - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemkwaliteit - rijspoorverdichtingen - verdichting - agriculture - organic farming - arable farming - tillage - aggregates - soil compaction - soil composition - soil structure - conservation tillage - soil quality - tractor pans - compaction
  Landbewerking: video over de invloed van vaste rijpaden op de bodem
  Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem
  Groenendijk, Piet ; Schipper, Peter ; Hendriks, Rob ; Akker, Jan van den; Heinen, Marius - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2811) - 127
  bodemkwaliteit - watersystemen - bodemverdichting - maatregelen - uitspoelen - soil quality - water systems - soil compaction - measures - leaching
  Het doel van het onderhavige onderzoek is om een antwoord te geven op de vrasag: 'hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunnen de effecten kwantitatief in beeld gebracht worden zodat ze meegewogen kunnen worden in besluitvormingsprocessen?'
  Bodemverdichting voorkom je onder de grond : Jan van den Akker, bodemonderzoeker Wageningen Environmental Research
  Akker, Jan van den - \ 2017
  soil management - soil compaction - circular agriculture

  De loonwerker zit al snel in het verdachtenbankje als het gaat om bodemverdichting. Met grote machines lijkt hij al gauw de boosdoener. Maar is dat terecht? Bodemdeskundige Jan van den Akker plaatst kanttekeningen. “Het slechtste voor de bodem is het rijden in de open voor tijdens het ploegen. Dan ben je de ondergrond direct aan het verdichten.”

  Terug naar de basis
  Willems, Arno ; Schreppers, Harrie ; Jans, Rino ; Klingen, Simon ; Ouden, J. den; Schoonderwoerd, Henny ; Wijdeven, Sander ; Staak, Erik van der - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 40 - 41.
  bosbeheer - houtachtige planten - duurzaamheid (sustainability) - bosgronden - bodemuitputting - bosecologie - voedingsstoffenbalans - verzuring - bodemverdichting - mechanisatie - forest administration - woody plants - sustainability - forest soils - soil exhaustion - forest ecology - nutrient balance - acidification - soil compaction - mechanization
  Als bosbeheerders gaan we er prat op dat we het begrip duurzaamheid hebben uitgevonden. Dat is inderdaad iets om trots op te zijn en bewijst dat we als sector gewend zijn ver vooruit te kijken en te denken. Het is echter de vraag of we onze bossen nog wel volgens de principes van duurzaamheid beheren. Met name over de mogelijke uitputting van de bodem en de invloed van de exploitatie op de bodem bestaan veel vragen waarvan de antwoorden niet voor het oprapen liggen. Op 17 mei 2016 ging de Studiekring van de KNBV terug naar de basis: de bosbodem.
  NKG met woelen gunstig voor gewasgroei
  Balen, Derk van - \ 2016
  tillage - minimum tillage - reduced tillage - conservation tillage - soil structure - crop yield - soil quality - soil management - soil compaction - circular agriculture
  Volvelds woelen verdicht grasland op zand : betere bodemstructuur en beworteling, nog geen hogere gasopbrengst
  Boer, H.C. de; Philipsen, A.P. ; Deru, Joachim ; Eekeren, Nick van - \ 2016
  V-focus 13 (2016)3. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 28.
  soil management - soil compaction - circular agriculture
  Verdichting van de bodem kan de grasopbrengst en -kwaliteit verminderen door negatieve effecten op de beworteling en de activiteit van het bodemleven. Bij minder en meer oppervlakkige beworteling spoelen nutriënten zoals stikstof (N) al snel tot beneden de wortelzone, waardoor hun benutting laag is. Ook kan de droogtegevoeligheid van grasland toenemen, waardoor de opbrengst daalt, de botanische samenstelling verslechtert en het grasland eerder vernieuwd moet worden.
  Bodemverdichting Ondergrondverdichting
  Hulsebosch, Dick - \ 2016
  soil compaction - arable farming - tillage - trafficability - inflation pressure - ground pressure - water balance - ploughs - track laying tractors - teaching materials
  Effecten grondbewerking op bodemstructuur 2014
  Haan, Janjo de - \ 2016
  soil compaction - arable farming - tillage - soil structure - fertilizer application - farm machinery - drivers - green manures - composts - digging - ripping - agricultural research - veenkolonien - teaching materials
  Bodemverdichting Band versus rups : Kennisclip Bodem water: Bodemverdichting Band versus rups
  Akker, J.J.H. van den - \ 2016
  Groen Kennisnet
  bodemverdichting - akkerbouw - grondbewerking - gronddruk - landbouwwerktuigen - rupsbanden - banden - landbouwkundig onderzoek - lesmaterialen - soil compaction - arable farming - tillage - ground pressure - farm machinery - tracks - tyres - agricultural research - teaching materials
  Deze kennisclip staat stil bij onderzoek naar de invloed van landbouwwerktuigen met banden of met rupsen op bodemverdichting in de akkerbouw.
  Effect of application timing and grass height on the nitrogen fertilizer replacement value of cattle slurry applied with a trailing-shoe application system
  Lalor, S.T.J. ; Schroder, J.J. ; Lantinga, E.A. ; Schulte, R.P.O. - \ 2014
  Grass and Forage Science 69 (2014)3. - ISSN 0142-5242 - p. 488 - 501.
  ammonia-emission - soil compaction - animal slurry - pig slurry - manure - volatilization - yield - reduction - herbage
  This study investigated the effect of using a trailing-shoe system to apply cattle slurry, under different conditions of grass height (low [LG]: freshly cut sward [4–5 cm height] vs. high [HG]: application delayed by 7–19 d and applied to taller grass sward [4–11 cm] height) and month of application (June vs. April), on the nitrogen fertilizer replacement value (NFRV) and apparent N recovery (ANRS) of cattle slurry applied to grassland. NFRV was calculated using two methods: (i) NFRVN based on the apparent recovery of slurry-N relative to that of mineral-N fertilizer; and (ii) NFRVDM based on DM yield. The effect of applying slurry into HG swards, relative to LG swards, decreased the DM yield by 0·47 t ha-1 (P = 0·001), N uptake by 5 kg ha-1 (P = 0·05), ANRS by 0·05 kg kg-1 (P = 0·036), NFRVN by 0·05 kg kg-1 (P = 0·090) and NFRVDM by 0·11 kg kg-1 (P <0·001). It was concluded that the main factor causing these decreases with HG, compared with LG applications, was wheel damage affecting subsequent N uptake and growth of the taller grass sward.
  "Versmering kan erger zijn dan verdichting"; interview met Bert Vermeulen
  Dwarswaard, A. ; Vermeulen, G.D. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)26 december. - ISSN 1571-5558 - p. 14 - 15.
  landbouwtechniek - uitrusting - benodigde machines - grondbewerking - bodemstructuur na grondbewerking - bodemverdichting - trekkers - gewicht - akkerbouw - bloembollen - agricultural engineering - equipment - machinery requirements - tillage - tilth - soil compaction - tractors - weight - arable farming - ornamental bulbs
  De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze negende aflevering staat de relatie tussen machines en grond centraal. Onderzoeker Bert Vermeulen van Plant Research International uit Wageningen schetst een genuanceerd beeld van bodemverdichting.
  'Wiellast is verdubbeld'; interview met Bert Vermeulen
  Horst, A. van der; Vermeulen, G.D. - \ 2014
  Landbouwmechanisatie 61 (2014)3. - ISSN 0023-7795 - p. 26 - 27.
  akkerbouw - bandenspanning - bodemverdichting - bodemstructuur na grondbewerking - landbouwwerktuigen - gewichtstoename - interviews - arable farming - inflation pressure - soil compaction - tilth - farm machinery - weight gain - interviews
  Het belang van een lage bandenspanning is genoegzaam bij akkerbouwers bekend. Toch neemt de verdichting van de ondergrond toe omdat de wiellasten in dertig jaar tijd zijn verdubbeld. Rubberrupsen bieden soelaas, aldus Bert Vermeulen.
  Gezonde bodem, duurzame landbouw
  Ramaker, R. ; Putten, W.H. van der - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)8. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 10.
  bodembiologie - organische stof - functionele biodiversiteit - dynamiek van het ruimtegebruik - bodemverdichting - soil biology - organic matter - functional biodiversity - land use dynamics - soil compaction
  Er leven meer soorten in een handvol grond dan er wilde planten groeien in Nederland. Dat bodemleven staat echter mede onder druk door moderne landbouw ofwel intensiever grondgebruik, signaleert Wim van der Putten in een overzichtsartikel in Nature. Van der Putten is buitengewoon hoogleraar Functionele biodiversiteit. Hij pleit voor een nieuwe weg die de voordelen van intensieve en biologische landbouw combineert. "Het is lastig om een bodem precies te laten doen wat je wilt, maar ik denk dat we met de kennis die we nu verzamelen de volgende stap kunnen maken".
  Onderzoek universiteit Wageningen UR: Tracks beter voor ondergrond dan UltraFlexband
  Akker, J.J.H. van den - \ 2014
  Zuidberg Media
  akkerbouw - veldgewassen - grondvlak - bodemverdichting - verdichting - banden - rupsbanden - trekkers - belasting (loads) - bodemfysica - arable farming - field crops - basal area - soil compaction - compaction - tyres - tracks - tractors - loads - soil physics
  Tracks verdichten de ondergrond minder dan landbouwbanden, en ook minder dan de moderne extra soepele UltraFlex-banden. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen UR, hogeschool CAH Vilentum en de Zweedse universiteit van Uppsala in het Zeeuwse Vrouwenpolder in opdracht van vakblad Boerderij. De resultaten zijn gepresenteerd op het Boerderij-event 'Grond om te boeren' in Lunteren (NL).
  Bodemvruchtbaarheid is niet alleen bemesting
  Os, Gera van - \ 2013
  soil fertility - fertilizer application - arable farming - soil compaction - soil structure - soil suppressiveness
  Oppervlakkige afspoeling van model tot praktijk : welke maatregelen hebben impact?
  Evenhuis, A. ; Kruijne, R. ; Deneer, J.W. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2013
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR - 34
  oppervlakkige afvoer - bouwland - pesticiden - bodemverdichting - wateropslag - agrarische bedrijfsvoering - noord-brabant - runoff - arable land - pesticides - soil compaction - water storage - farm management - noord-brabant
  Er wordt aangenomen dat normoverschrijdingen in het oppervlaktewater kunnen ontstaan door oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. In een studie naar emissie van gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van de Lage en Hoge Raam werden overschrijdingen van de MTR waargenomen van een aantal herbiciden in het oppervlaktewater. Uit bestudering van het verloop van de overschrijdingen in de tijd, in relatie tot het tijdstip van toediening en het neerslagverloop kwam oppervlakkige afspoeling naar voren als een mogelijke oorzaak van de overschrijdingen.
  Potentie van oogstvervroeging voor verbetering van de bodemstructuur : deskstudie naar mogelijkheden en beperkingen
  Vermeulen, G.D. ; Wijk, C.A.P. van - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 514) - 68
  bouwland - bodemwater - bodemstructuur - bodemverdichting - mechanisatie - oogsttijdstip - gewasopbrengst - akkerbouw - vollegrondsteelt - arable land - soil water - soil structure - soil compaction - mechanization - harvesting date - crop yield - arable farming - outdoor cropping
  De Nederlandse landbouw ziet door de inzet van zware oogst- en transportmachines de bodemstructuur achteruitgaan. Vooral oogsten onder natte omstandigheden tijdens de oogstmaanden september, oktober en november tast de bodemstructuur aan. Dit gaat ten koste van de gewasopbrengst. In dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van EL&I is verkend: hoeveel de opbrengstderving door structuurbeschadiging bij de oogst kan bedragen; of de bodemstructuur is te beschermen door de oogst te vervroegen, in de veronderstelling dat deze dan onder relatief droge omstandigheden kan plaatsvinden; welk effect de klimaatverandering zal hebben op de oogstomstandigheden.
  Blijvend grasland beste bodemverbeteraar : kleine bodemkringloop vliegwiel voor bedrijfskringloop
  Eekeren, N.J.M. van - \ 2013
  dairy farming - grassland management - soil management - cycling - soil compaction - rooting
  Risico op ondergrondverdichting in het landelijk gebied kaart
  Akker, J.J.H. van den; Vries, F. de; Vermeulen, G.D. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Schouten, T. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2409) - 81
  bodemverdichting - bodemkwaliteit - bodemstructuur - bodemwater - bodemsterkte - landgebruik - modellen - soil compaction - soil quality - soil structure - soil water - soil strength - land use - models
  In Nederland en op Europees niveau wordt ondergrondverdichting als een serieuze bodembedreiging gezien. Gebruik makend van het Bodemkundig Informatiesysteem BIS en het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is met het bodem-verdichtingsmodel SOCOMO bepaald of de gebruikelijke wiellasten bij dat landgebruik de sterkte van de ondergrond in natte of vochtige omstandigheden overschrijden. Vervolgens is aan de hand van de bodemeigenschappen en de grondwatertrappen bepaald of de ondergrond extra gevoelig is voor verdichting of dat natuurlijk herstel door bijvoorbeeld droogtekrimp mogelijk is. Sterkte, landgebruik en bodemeigenschappen bepalen zo samen het risico op ondergrondverdichting. Dit heeft geresulteerd in kaarten waarop het risico op ondergrondverdichting is aangegeven. De meeste gronden in Nederland blijken een matig tot zeer groot risico op ondergrondverdichting te hebben.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.