Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 227

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Koeien zijn kringloopdieren: Nederlandse landbouw wil inzetten op kringlooplandbouw
  Scholten, Martin - \ 2020
  circular agriculture - feeds - animal health - soil management - technical progress - innovations
  Alles over kringlooplandbouw met Martin Scholten | Food Hub Colleges
  Scholten, M.C.T. - \ 2020
  Wageningen : Wageningen University & Research
  circular agriculture - farmers - citizens - food policy - returns - climate - energy - agri-environment schemes - soil management - feeds - land-based
  Kringlooplandbouw is de toekomstvisie voor ons toekomstige voedselsysteem. Maar wat is het nou eigenlijk en wat is het niet? Martin Scholten van Wageningen Universiteit en Research vertelt je alles wat je moet weten over kringlooplandbouw. Als boer en als burger.
  Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater
  Gerven, L.P.A. van; Jansen, Stefan ; Loon, Arnaut van; Lukács, S. ; Verhoeven, Frank ; Rotterdam, Debby van; Groenendijk, P. - \ 2020
  H2O online (2020). - 6 p.
  soil management - soil water balance - circular agriculture
  De kwaliteit van het grond-en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken nog niet op orde.De landbouwsector lanceerde daaromin 2017 een lijst met vrijwillige maatregelenom uitspoeling van meststoffen tegen te gaan. Om het nemen van maatregelen makkelijkerte maken is een kaart ontwikkeld die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke vrijwillige maatregelen kansrijk zijn.Deze maatregelenkaart is voor iedereen beschikbaar en wordt in 2020 verder doorontwikkeld. De kaart biedt een basis om met verschillende partijen te werken aan een betere waterkwaliteit.
  Mulching effects on soil nutrient levels and yield in coffee farming systems in Rwanda
  Nzeyimana, Innocent ; Hartemink, Alfred E. ; Ritsema, Coen ; Mbonigaba, Jean Jacques M. ; Geissen, Violette - \ 2020
  Soil Use and Management 36 (2020)1. - ISSN 0266-0032 - p. 58 - 70.
  coffee yield - fertilizer recommendations - organic mulch - soil management

  Different combinations of organic mulch were applied in smallholder coffee farming systems to assess their effects on soil nutrient contents and coffee yield at three sites in different agro-ecological zones in Rwanda. Mulching systems consisted of Cymbopogon spp. (T1), Panicum spp. (T2), Cymbopogon spp. and Panicum spp. (T3), Eucalyptus spp. and Cymbopogon spp. (T4), mixed residues (T5) and un-mulched coffee used as control (T6). Mulch had significant and specific effects at each site (p < 0.001). T3 reduced soil pH value and exchangeable acidity at Kibirizi, while at Karongi and Ruli, these effects were observed with T4 and T5. T4 and T5 significantly increased the content of soil carbon (C), nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca) and magnesium (Mg). The amount of nutrients released was regulated by the amount and type of mulch applied, the agro-ecological conditions and the soil properties at each site. The increased soil nutrient levels led to improved soil fertility conditions and increased coffee yields. The coffee yields were significantly increased with T1 at Karongi (p < 0.05) by up to 1.9 t ha−1. T2 and T3 had significantly higher yields at Kibirizi. Yields at Kibirizi were 48% lower compared to yields at Karongi; at this site, T1, T2, T3, T4 and T5 increased yields by 57%, 26%, 31%, 20% and 28%, respectively, when compared to the no mulching treatment (T6). However, coffee yields over 1.9 t ha−1 can only be obtained with additional applications of inorganic fertilizer at different rates depending on the agro-ecological zone and soil type.

  KringloopWijzer: voordeel voor melkveehouder en natuur
  Haan, Michael de; Oenema, Jouke ; Hilhorst, Gerjan ; Verloop, Koos - \ 2019
  circular agriculture - energy saving - nitrogen - soil management
  Het goud op de mesthoop
  Wolf, Pieter de - \ 2019
  circular agriculture - soil organic matter - nutrient management - nitrogen - residual streams - soil management
  Bodemverdichting op maïsland: beter voorkomen dan herstellen
  Haan, J.J. de; Philipsen, A.P. - \ 2019
  Verantwoorde veehouderij
  soil management - soil compaction - circular agriculture
  Bodemverdichting van de ondergrond is een onderschat probleem in de landbouw, ook op maïsland. Een eenmaal ontstane verdichting is moeilijk op te heffen en kost naar schatting 10-20% opbrengst. Probeer daarom verdichting te voorkomen.
  Kringlooplandbouw en plantenziekten
  Köhl, J. ; Riemens, M.M. - \ 2019
  soil management - plant protection - circular agriculture
  Dossier Groenbemesters
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  soil management - soil organic matter - circular agriculture
  De keuze voor groenbemesters is van veel factoren afhankelijk zoals bodemeigenschappen en gewasrotatie. Om studenten te laten kennismaken met de problematiek wordt er in een WURKS-project een lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentatie voor het onderwijs en opdrachten.
  Nog veel te doen rond Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid: ‘Van petrischaal naar kas is vaak een hele stap’
  Kogel, W.J. de; Verberkt, H. - \ 2019
  soil management - plant protection - circular agriculture
  Global efforts to foster sustainable soil management
  Kessler, C.A. - \ 2018
  WURcast
  soil management - soil fertility management
  Kringlooplandbouw: De rol van de bodem
  Sukkel, W. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research
  circular agriculture - soil management
  English subtitles available | Kringlooplandbouw gaat ons helpen om ook in de toekomst voldoende voedsel te kunnen produceren. Het houdt in dat we agrarische biomassa en de daarin opgeslagen voedingsstoffen zoveel mogelijk vasthouden in het voedselsysteem. Wijnand Sukkel, senior onderzoeker bij Wageningen University & Research, legt in deze video uit hoe belangrijk kringlooplandbouw is voor een gezonde bodem.
  KringloopToets: Sluiten van de nutriëntenkringloop op het niveau van Noordwest-Europa : Inhoudelijke resultaten
  Leenstra, F.R. ; Vellinga, Th.V. ; Bremmer, B. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 4 p.
  soil management - nutrient management - circular agriculture
  Soil Physical Quality of Citrus Orchards Under Tillage, Herbicide, and Organic Managements
  Prima, Simone di; Rodrigo-Comino, Jesús ; Novara, Agata ; Iovino, Massimo ; Pirastru, Mario ; Keesstra, Saskia ; Cerdà, Artemi - \ 2018
  Pedosphere 28 (2018)3. - ISSN 1002-0160 - p. 463 - 477.
  Beerkan estimation of soil transfer parameter - capacitive indicator - organic farming - soil management - soil quality assessment - structural stability index

  Soil capacity to support life and to produce economic goods and services is strongly linked to the maintenance of good soil physical quality (SPQ). In this study, the SPQ of citrus orchards was assessed under three different soil managements, namely no-tillage using herbicides, tillage under chemical farming, and no-tillage under organic farming. Commonly used indicators, such as soil bulk density, organic carbon content, and structural stability index, were considered in conjunction with capacitive indicators estimated by the Beerkan estimation of soil transfer parameter (BEST) method. The measurements taken at the L'Alcoleja Experimental Station in Spain yielded optimal values for soil bulk density and organic carbon content in 100% and 70% of cases for organic farming. The values of structural stability index indicated that the soil was stable in 90% of cases. Differences between the soil management practices were particularly clear in terms of plant-available water capacity and saturated hydraulic conductivity. Under organic farming, the soil had the greatest ability to store and provide water to plant roots, and to quickly drain excess water and facilitate root proliferation. Management practices adopted under organic farming (such as vegetation cover between the trees, chipping after pruning, and spreading the chips on the soil surface) improved the SPQ. Conversely, the conventional management strategies unequivocally led to soil degradation owing to the loss of organic matter, soil compaction, and reduced structural stability. The results in this study show that organic farming has a clear positive impact on the SPQ, suggesting that tillage and herbicide treatments should be avoided.

  What drives farmers to increase soil organic matter? Insights from the Netherlands
  Hijbeek, R. ; Pronk, A.A. ; Ittersum, M.K. van; Berge, H.F.M. ten; Bijttebier, J. ; Verhagen, A. - \ 2018
  Soil Use and Management 34 (2018)1. - ISSN 0266-0032 - p. 85 - 100.
  farmers’ behaviour - farmers’ intentions - organic materials - soil conservation - soil management - soil organic matter - theory of planned behaviour

  Soil organic matter (SOM) is an important resource base for arable farming. For policies on SOM to be effective, insight is needed on why and under which conditions farmers are willing to increase SOM content. This study used the theory of planned behaviour to analyse what prevents or encourages Dutch farmers to increase the SOM content of their fields. In an online survey, 435 arable farmers were asked questions to understand their attitude (perceived benefits), subjective norm (social pressure) and perceived behavioural control (anticipated impediments and obstacles) related to management of SOM. Farmers’ answers were related to their intention to increase SOM content, use of organic materials and perceived increase in SOM content. Our results showed that Dutch farmers are well aware of the possible benefits of SOM content for crop productivity. Farmers’ attitude, subjective norm and perceived decrease in SOM content were significantly related to their intention to increase SOM content. In our farm survey, this intention was very strong: 90% of the farmers stated a high or very high intention to increase the SOM content of their fields. A higher intention to increase SOM content was correlated with the use of organic materials as expressed as total and effective C (P = 0.003 and P = 0.002, respectively), but this did not lead to a perceived increase in SOM content. From a farmer's point of view, this indicates that increasing SOM content is to a large degree beyond their direct influence. The Dutch Manure and Fertiliser Act, costs of organic inputs and the need to cultivate profitable crops (such as potatoes or sugar beet) were indicated as important impeding factors for increasing SOM content.

  Ploeg- en omzetverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden : beoordeling ecologische en milieu- effecten van eventuele opheffing in de Wieden Weerribben
  Doorn, Anne ; Broekmeijer, Mirjam ; Schotman, Alex ; Lesschen, Jan Peter ; Geertsema, Willemien ; Korevaar, Hein ; Melman, Dick ; Schuiling, Rini - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2832) - 59
  natura 2000 - bodembeheer - permanente graslanden - milieueffect - ecologische beoordeling - nederland - natura 2000 - soil management - permanent grasslands - environmental impact - ecological assessment - netherlands
  A comprehensive assessment of agriculture in lowlands of south Brazil: characterization and comparison of current and alternative concepts
  Theisen, Giovani - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): N.P.R. Anten, co-promotor(en): L. Bastiaans. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436380 - 234
  cropping systems - farming systems - crop management - lowland areas - wetlands - pampas - brazil - intensification - sustainability - productivity - indicators - soil management - rice - flooded rice - oryza sativa - maize - zea mays - glycine max - cover crops - livestock - rotation - mixed farming - seedbed preparation - farm machinery - teeltsystemen - bedrijfssystemen - gewasteelt - laaglandgebieden - wetlands - pampa's - brazilië - intensivering - duurzaamheid (sustainability) - productiviteit - indicatoren - bodembeheer - rijst - natte rijst - oryza sativa - maïs - zea mays - glycine max - dekgewassen - vee - rotatie - gemengde landbouw - zaaibedbereiding - landbouwwerktuigen

  Agriculture in the lowlands of south Brazil is of strategic importance at the national level, since it supplies around 80% of the rice consumed by the Brazilian population. In Rio Grande do Sul, the southernmost state in Brazil, three million hectares of lowlands are ready for grain-based agriculture. Of this area, about half is fallow, partly used for cattle grazing, and irrigated rice is the predominant crop, cultivated annually on 1.1 million ha. The remaining area is used for soybean and other crops. The predominant cropping system is a combination of irrigated rice and cattle. Over the last decades, rice yields have steadily increased, but this rise in yield level has to a large extent been obtained at the expense of a continuously higher use of external inputs. The recent introduction of soybean in rotation with rice has partially improved the system, but in most areas the situation is becoming incompatible with the modern demands for sustainability. This thesis presents a long-term study (2006-2015) of five cropping systems for lowlands. Next to monocrop rice and two rice-soybean rotations conducted in either conventional or minimum tillage, the experiment contained two novel systems based on large ridges, on which soybean and maize were combined with either cover crops or crop-livestock integration in winter. In these last systems, 8-m-wide ridges were built to avoid flooding, thus allowing for diversification of cash crops and the cultivation of cover crops or pastures in winter time, as well as the use of no-tillage. All systems were evaluated at process-level, including soil preparation, seeding, plant nutrition, pest management, irrigation, harvesting, transport and cattle management, as well as regarding their performance for the different dimensions of sustainability, particularly environment, land productivity, economics, energy-use and labour. Next to system assessment, two additional experiments were conducted for the evaluation of two specific technologies for soil management in these areas. Crop livestock integration on the ridge-based system offered the best balance between food production, environmental impact and economics. This system is well suited to be used in fields that are kept fallow, thereby enlarging the agricultural productivity of the lowlands. The additional experiments revealed that a knife-roller can successfully substitute plough-and-harrow for soil preparation after rice harvest, and that germination of weed seeds can be reduced if crop seeding is conducted at a lower speed or using a no-tillage seeder equipped with an improved cutting mechanism. Overall the results show that by using alternative cropping systems that allow for diversification and new methods of field management it is possible to simultaneously attain a larger agricultural production and improved sustainability in the lowlands.

  On the role of soil organic matter for crop production in European arable farming
  Hijbeek, Renske - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): M.K. van Ittersum, co-promotor(en): H.F.M. ten Berge. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436632 - 211
  soil fertility - soil fertility management - soil management - soil conservation - organic matter - soil organic matter - nitrogen - nitrogen fertilizers - green manures - manures - straw - soil carbon sequestration - cover crops - crop yield - yields - meta-analysis - food security - europe - drivers - barriers - bodemvruchtbaarheid - bodemvruchtbaarheidsbeheer - bodembeheer - bodembescherming - organische stof - organisch bodemmateriaal - stikstof - stikstofmeststoffen - groenbemesters - mest - stro - koolstofvastlegging in de bodem - dekgewassen - gewasopbrengst - opbrengsten - meta-analyse - voedselzekerheid - europa - chauffeurs - barrières

  The aim of this thesis was to improve understanding of the role of organic inputs and soil organic matter (SOM) for crop production in contemporary arable farming in Europe. For this purpose, long-term experiments were analysed on the additional yield effect of organic inputs and savings in mineral fertiliser. In addition, a farm survey was conducted to find drivers and barriers for the use of organic inputs and to assess if arable farmers in Europe perceive a deficiency of SOM.

  The findings in this thesis suggest that at least on the shorter term, on average, there seems to be no immediate threat from a deficiency of SOM to crop production in arable farming in Europe. The long-term experiments showed that with sufficient use of only mineral fertilisers, on average, similar yields could be attained over multiple years as with the combined use of organic inputs and mineral fertiliser. This was reflected in the farm survey, in which a large majority of farmers indicated not to perceive a deficiency of SOM. Analysis of long-term experiments also showed that more mineral fertiliser N was saved when using farmyard manure at high N rates (with mineral fertiliser application) than at low N rates (without mineral fertiliser application), based on comparisons at equal yield.

  Specific crops and environments did benefit from organic inputs and more SOM in terms of crop production. Long-term experiments showed that organic inputs give benefit to crop production in wet climates and on sandy soils. In addition, farmers perceived a higher deficiency of SOM on steep slopes, sandy soils, wet and very dry climates. The additional yield effect of organic inputs was significant for potatoes. More in general, farmers who cultivated larger shares of their land with specialized crops (including potatoes, sugar beets, onions and other vegetables) than cereals perceived a higher deficiency of SOM. It seems that while the functions of SOM can be replaced with technical means to a large extent (e.g. tillage, use of mineral fertilisers), there are limits to this technical potential when environmental conditions are more extreme and crops are more demanding.

  The farm survey revealed that farmers perceive a trade-off between improved soil quality on the one hand and increased pressures from weeds, pests and diseases and financial consequences on the other hand when using organic inputs. If policies aim to stimulate the maintenance or increase of SOM, more insight is needed into the conditions that regulate the pressures of weeds, pests and diseases in response to organic inputs. Financial consequences (at least on the short term) should also be accounted for. More importantly however, benefits from SOM for crop production cannot be taken for granted. Only in specific situations such benefits will exist. If European policies on SOM aim to include benefits for crop production, focus should be on areas with more extreme environmental conditions (very dry or wet climates, steep slopes, sandy soils), or cropping systems with more specialized or horticultural crops rather than cereals.

  Vormgeven aan Sturen met Water : bodemdaling vertragen in het veenweidegebied met boeren en natuur
  Bos, A.P. ; Gies, T.J.A. ; Male, B. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1040) - ISBN 9789463436373 - 49
  soil management - soil water balance - circular agriculture
  In deze brochure hebben we laten zien hoe een nieuw watersysteem, onder meer gebaseerd op onderwaterdrains met pompput (OWD 3.0) zou kunnen werken in een concrete polder in het veenweidegebied. Op grond van de kennis van nu mogen we verwachten dat zo’n nieuw watersysteem de sleutel kan zijn om de bodemdaling van het veenweidegebied vergaand te vertragen zonder de huidige – voor het gebied karakteristieke – melkveehouderij in de weg te zitten.
  Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem
  Groenendijk, Piet ; Schipper, Peter ; Hendriks, Rob ; Akker, Jan van den; Heinen, Marius - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2811) - 127
  bodemkwaliteit - watersystemen - bodemverdichting - maatregelen - uitspoelen - soil quality - water systems - soil compaction - measures - leaching
  Het doel van het onderhavige onderzoek is om een antwoord te geven op de vrasag: 'hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunnen de effecten kwantitatief in beeld gebracht worden zodat ze meegewogen kunnen worden in besluitvormingsprocessen?'
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.