Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Reducing food losses in India : postharvest strategies
  Schripsema, A.S. ; Westra, E.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1523) - ISBN 9789462573598 - 48
  verliezen na de oogst - voedselopslagverliezen - verwerkingsverliezen - voedselafval - ketenmanagement - oplossingen - india - voedselverspilling - postharvest losses - food storage losses - processing losses - food wastes - supply chain management - solutions - india - food wastage
  The project goal is to link significant inhibitors with existing or custom build solutions, adapted to local circumstances, to improve efficiency in Indian postharvest fresh food chains.
  Assessment framework and operational definitions for long-term scenarios
  Laborde, D. ; Tokgoz, S. ; Shutes, L.J. ; Valin, H. - \ 2013
  The Hague : FOODSECURE (Working paper 14) - 43
  voedselzekerheid - beleid inzake voedsel - kwantitatieve analyse - simulatiemodellen - oplossingen - strategisch management - food security - food policy - quantitative analysis - simulation models - solutions - strategic management
  To navigate among the long term challenges for global and national food security, policy makers cannot only rely on qualitative analysis. They also need quantitative tools to measure and rank the different issues that they will face and the policy responses that can be designed. FOODSECURE proposes state-of-the art simulation models that will give both researchers and policy makers the capacity to study these issues in a comprehensive framework. This paper is aimed at providing an overview of the different modeling solutions proposed in the FOODSECURE toolbox and defines a strategy for using the different models in a consistent manner. First, the different models are briefly described and compared. Next, we see how these models tackle key food security indicators and drivers and translate different assumptions about the future within their framework. We then discuss the relative strengths and weaknesses of the different models to address different policy questions. Finally, we discuss how to combine these models and which optimal level of model integration should be used for analysis.
  Lac Bonaire - Restoration Action Spear Points, September 2010
  Debrot, A.O. ; Meesters, H.W.G. ; Leon, L. de; Slijkerman, D.M.E. - \ 2010
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR nr. C131/10) - 25
  zostera - mangroves - ecologische verstoring - natuurbescherming - oplossingen - natuurbeleid - zostera - mangroves - ecological disturbance - nature conservation - solutions - nature conservation policy
  Lac Bay is the most important mangrove and sea grass area of Bonaire and has been undergoing steady ecological decline in the last decades. Based on an initial assessment of conservation management issue and potential solutions as conducted by IMARES in June 2010, the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) asked IMARES to return to Bonaire to work with Stinapa Bonaire to choose narrower priorities and jointly make a short-list of topics as a working document for cooperation and action. In the beginning of September 2010, site visits and discussions were held in Bonaire with the manager of Lac Bay and various stakeholders to identify and agree on priority issues for action. This working report gives the results of the visit.
  Kalkmelk effectief en economisch lucratief
  Heijne, B. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)44. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  kalk - gebluste kalk - oplossingen - gewasbescherming - kanker (plantenziektekundig) - vruchtbomen - fruitteelt - computational science - bedrijfseconomie - lime - slaked lime - solutions - plant protection - cankers - fruit trees - fruit growing - computational science - business economics
  Het project Telen met Toekomst maakte een rekenmodel om de toepassing van kalkmelk tegen vruchtboomkanker bedrijfseconomisch door te rekenen. Bij het gebruik van kalkmelk zijn de uitgaven aan middel hoger dan bij gangbare middelen, maar als de fruitteler alle toerekenbare kosten meeneemt, is hij goedkoper uit. Zelfs als hij de eigen arbeid niet meerekent.
  Agribeurs 2010 infromeert broeier en teler volop (interview met Maarten de Kock)
  Dwarswaard, A. ; Kock, M.J.D. de - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)188. - ISSN 1571-5558 - p. 72 - 73.
  ondernemerschap - proeven op proefstations - proeven - broeien - bloembollen - virusziekten - tulpen - oplossingen - handelsbeurzen - marketing - entrepreneurship - station tests - trials - scalding - ornamental bulbs - viral diseases - tulips - solutions - trade fairs - marketing
  In twee dagen tijd kwamen honderden ondernemers naar Proeftuin Zwaagdijk. Genoeg om te zien, te bespreken en te leren, zo bleek. Allerlei broeiproeven werden getoond, en het onderwerp virus in tulpen zorgde voor een volle zaal. Hier kregen de aanwezigen verschillende oplossingen aangereikt
  Adviseursbijeenkomst Telen met Toekomst - Emissie vanuit grondteelten
  Beerling, Ellen - \ 2009
  market gardens - protected cultivation - greenhouses - water quality - emission - solutions - water filters - rotation - clarifiers - pesticides - greenhouse horticulture
  Cradle to cradle : kansen voor agrologistiek
  Eppink, M.M. ; Simons, A.E. ; Broek, W.H.A.M. van den - \ 2008
  Wageningen : AFSG (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG) nr. 957) - ISBN 9789085853381 - 50
  innovaties - duurzaamheid (sustainability) - recycling - oplossingen - afvalbeheer - logistiek - agro-industriële ketens - ketenmanagement - cradle to cradle - biobased economy - innovations - sustainability - recycling - solutions - waste management - logistics - agro-industrial chains - supply chain management - cradle to cradle - biobased economy
  In opdracht van het Platform Agrologistiek is een quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden en kansen voor C2C oplossingen vanuit de agrologistiek. De resultaten staan beschreven in deze uitgave van de Wageningen Agrotechnology and Food Innovations b.v.
  Polyelectrolyte behaviour in solution and at interfaces
  Klein Wolterink, J. - \ 2003
  Wageningen University. Promotor(en): Martien Cohen Stuart; Willem van Riemsdijk, co-promotor(en): Luuk Koopal. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789058088390 - 184
  elektrolyten - grensvlak - oplossingen - elektrochemie - electrolytes - interface - solutions - electrochemistry
  Huidmondjesweerstand van wilg en populier
  Schuring, W. ; Goedhart, P.W. - \ 1996
  Wageningen : IBN-DLO - 61
  bosbouw - omloop - absorptie - transpiratie - oplossingen - vloeistoffen (liquids) - bomen - huidmondjes - bosschade - schimmels - bacteriën - forestry - circulation - absorption - transpiration - solutions - liquids - trees - stomata - forest damage - fungi - bacteria
  Gebruik van MUST bij het berekenen van de evapotranspiratie van bos
  Dam, O. van; Hendriks, C.M.A. - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 353) - 77
  bosbouw - vochtigheid - temperatuur - evaporatie - transpiratie - omloop - absorptie - oplossingen - vloeistoffen (liquids) - evapotranspiratie - bossen - bosproducten - computer software - toepassingen - forestry - humidity - temperature - evaporation - transpiration - circulation - absorption - solutions - liquids - evapotranspiration - forests - forest products - computer software - applications
  De verdamping van stadsbomen : huidmondjesfrequenties en -afmetingen van enige voor het stedelijk groen interessante boomsoorten
  Schuring, W. ; Boekestein, A. ; Hulsteijn, K. - \ 1993
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 007) - 39
  bosbouw - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - huidmondjes - omloop - absorptie - transpiratie - oplossingen - vloeistoffen (liquids) - evapotranspiratie - openbaar groen - forestry - street trees - ornamental woody plants - stomata - circulation - absorption - transpiration - solutions - liquids - evapotranspiration - public green areas
  Toelichting op enige aspecten van de verdamping van (stads)bomen : een samenvatting van literatuurgegevens over het begrip verdamping, de factoren die de verdamping beinvloeden en resultaten uit verdampingsonderzoek
  Schuring, W. - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 612) - 29
  bosbouw - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - planten - wortels - mestgiften - omloop - absorptie - transpiratie - oplossingen - vloeistoffen (liquids) - ademhaling - katabolisme - voedingsstoffenreserves - assimilatie - excretie - secretie - overzichten - forestry - street trees - ornamental woody plants - plants - roots - dressings - circulation - absorption - transpiration - solutions - liquids - respiration - catabolism - nutrient reserves - assimilation - excretion - secretion - reviews
  Field gas exchange laboratory : technical report
  Cortes, P.M. ; Beek, J. van der; Blom, J.H.G. - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 511) - 106
  meting - instrumenten (meters) - methodologie - technieken - bosbouw - omloop - absorptie - transpiratie - oplossingen - vloeistoffen (liquids) - gassen - evapotranspiratie - experimenteel veldonderzoek - measurement - instruments - methodology - techniques - forestry - circulation - absorption - transpiration - solutions - liquids - gases - evapotranspiration - field experimentation
  Oplosbaarheden en aktiviteitscoefficienten van apolaire organische stoffen opgelost in water
  Bosman, H.F.P.M. - \ 1986
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1688) - 29
  kanalen - chemische eigenschappen - schade - milieu - koolwaterstoffen - rivieren - oplossingen - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterverontreiniging - organische scheikunde - canals - chemical properties - damage - environment - hydrocarbons - rivers - solutions - streams - surface water - water - water pollution - organic chemistry
  Voorconcentrering van in water opgeloste apolaire organische stoffen in het ng/kg gebied met een eenvoudig purge-and-trap systeem, gevolgd door off-line analyse met behulp van capillaire gaschromatografie
  Bosman, H.F.P.M. - \ 1986
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1689) - 26
  analyse - gaschromatografie - organische verbindingen - oplossingen - water - analysis - gas chromatography - organic compounds - solutions - water
  Enige opmerkingen met betrekking tot het oplossen van de zoutdiffusievergelijking met behulp van differentiemethodes
  Witter, J.V. - \ 1982
  Wageningen : LH (Nota / Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie. L.H. 56) - 23
  diffusie - vloeistofmechanica - vloeistoffen (fluids) - vloeistoffen (liquids) - zouten - oplossingen - numerieke methoden - diffusion - fluid mechanics - fluids - liquids - salts - solutions - numerical methods
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.