Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De ideale boerderijwinkel : De klant, het concept, het assortiment en de inrichting
  Heinen, Olaf ; Alebeek, F.A.N. van; Haaster-de Winter, M.A. van; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. - \ 2015
  Wageningen : DLO-PPO - 11
  boerderijwinkels - consumenten - houding van consumenten - sortimenten - begrippen - on-farm sales - consumers - consumer attitudes - assortments - concepts
  In deze brochure staat de gehele boerderijwinkelervaring van de consument centraal. Wat verwacht de consument van de boerderijwinkel? We helpen je bij het formuleren van jouw eigen verhaal voor jouw bedrijf en je producten. Hoe richt je je op de juiste doelgroep en hoe maak je je inrichting en assortiment passend bij die doelgroep? Met een slimme marketing kun je het rendement van de boerderijwinkel aanzienlijk verbeteren.
  Naamlijst houtige gewassen en vaste planten belangrijk hulpmiddel in handelsverkeer : nieuwe naamlijsten onmisbare naslagwerken voor iedereen die met boomkwekerijgewassen werkt
  Hoffman, M.H.A. - \ 2011
  houtachtige planten als sierplanten - sierplanten - overblijvende planten - boomteelt - nomenclatuur - taxonomie - sortimenten - ornamental woody plants - ornamental plants - perennials - arboriculture - nomenclature - taxonomy - assortments
  Poster met informatie over de naamlijsten van houtige gewassen en vaste planten.
  25 Hibiscussen getest
  Hoffman, M.H.A. - \ 2011
  Groei en Bloei 2011 (2011)8. - p. 60 - 63.
  hibiscus syriacus - sortimenten - gebruikswaarde - houtachtige planten als sierplanten - nieuwe cultivars - tuinplanten - tuinen - hibiscus syriacus - assortments - use value - ornamental woody plants - new cultivars - bedding plants - gardens
  Resultaten van onderzoek naar cultivars van de tuinhibiscus (Hibiscus syriacus) als bladverliezende struik voor gebruik in de tuin.
  Sortimentsproef en keuring Symporicarpos
  Hoffman, M.H.A. - \ 2010
  symphoricarpos - houtachtige planten als sierplanten - sortimenten - cultivars - kleur - symphoricarpos - ornamental woody plants - assortments - cultivars - colour
  Informatieposter over sortimentsproef en keuring bij Symporicarpos (sneeuwbes)
  Het onderzoek van Marco Hoffman : 'Communicatie over naamgeving belangrijk'
  Dwarswaard, A. ; Hoffman, M.H.A. - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)182. - ISSN 1571-5558 - p. 29 - 29.
  boomteelt - bomen - sortimenten - overblijvende planten - onderzoekers - onderzoek - biologische naamgeving - taxonomie - communicatie - arboriculture - trees - assortments - perennials - research workers - research - biological nomenclature - taxonomy - communication
  Tientallen onderzoekers houden zich bezig met onderzoek aan bloembollen en vaste planten. Niet alleen in Lisse of Zwaagdijk, maar ook op tal van andere plaatsen. De serie Het onderzoek van… laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn. In deze aflevering PPO-onderzoeker Marco Hoffman, die zich onder meer bezighoudt met onderzoek aan sortiment in bomen en vaste planten
  Winterkornoeljes - sortimentsonderzoek en keuringsrapport
  Houtman, R.T. ; Hoffman, M.H.A. - \ 2009
  Dendroflora 2008 (2009)45. - ISSN 0374-7247 - p. 47 - 75.
  cornus - houtachtige planten als sierplanten - soortenproeven - inspectie - sortimenten - beschrijvingen - uitwendige kenmerken - cornus - ornamental woody plants - species trials - inspection - assortments - descriptions - external traits
  Winterkornoeljes is een verzamelnaam voor de Cornus-soorten die in de winter opvallend gekleurde takken hebben. Deze groep planten is vooral vanwege de prachtige wintertakken erg populair, als tuinplant en als snijtak. Veruit de bekendste drie soorten zijn C. alba, C. sanguinea en C. sericea. Ongeveer 45 verschillende soorten en cultivars van deze groep zijn door de KVBC beoordeeld. Daarbij zijn oude cultivars zoals C. alba 'Sibirica' en C. sericea 'Flaviramea' getest naast vele nieuwere. Tevens zijn enkele minder bekende botanische soorten van deze groep getest
  Sortiment voor boomspiegels
  Hoffman, M.H.A. - \ 2008
  Tuin en Landschap 30 (2008)20. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 15.
  tuinen - bomen - beplanten - sierplanten - overblijvende planten - standplaatsfactoren - gebruikswaarde - sortimenten - openbaar groen - gardens - trees - planting - ornamental plants - perennials - site factors - use value - assortments - public green areas
  Een beplante boomspiegel kan een sieraad zijn voor de tuin of het openbaar groen. In de vaak barre omstandigheden onder bomen gedijen echter lang niet alle planten. Een mooi resultaat staat of valt dan ook bij de juiste sortimentskeuze. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) onderzocht welke planten geschikt zijn voor gebruik onder bomen
  Weigela - sortimentsonderzoek en keuringsrapport
  Hoffman, M.H.A. - \ 2007
  Dendroflora 2007 (2007)44. - ISSN 0374-7247 - p. 87 - 127.
  houtachtige planten als sierplanten - weigela - sortimenten - cultivars - nieuwe soorten - classificatie van rassen - inspectie - taxonomie - beschrijvingen - uitwendige kenmerken - ornamental woody plants - weigela - assortments - cultivars - new species - variety classification - inspection - taxonomy - descriptions - external traits
  Weigela is een veel gebruikte sierheester in de gematigde gebieden, vooral vanwege de kleurrijke bloemen en/of bladeren. Het sortiment is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Inmiddels zijn al meer dan 200 cultivars bekend. Het is hierdoor voor zowel kwekers als gebruikers lastig om een keuze te maken. Verder is er in de praktijk veel verwarring over de juiste indeling van cultivars. Veel cultivars worden ingedeeld in een soort, met name W. florida en W. praecox, maar vallen door hybridisatie vaak niet binnen de soortgrenzen. In dit onderzoek is door PPO een nieuw classificatiesysteem ontwikkeld voor indeling van cultivars in acht cultivargroepen. Samen met de KVBC is een sterrenkeuring uitgevoerd waarbij veel nieuwe cultivars zijn vergeleken met oudere. Als eindresultaat is een lijst met aanbevolen cultivars samengesteld.
  Itea - sortimentsonderzoek en keuringsrapport
  Hop, M.E.C.M. - \ 2007
  Dendroflora 2007 (2007)44. - ISSN 0374-7247 - p. 76 - 86.
  houtachtige planten als sierplanten - itea - sortimenten - taxonomie - beschrijvingen - uitwendige kenmerken - ornamental woody plants - itea - assortments - taxonomy - descriptions - external traits
  Itea, de Bloemwilg, is een klein geslacht van bloeiende heesters. Bij ons is vooral de Amerikaanse soort I. virginica bekend, vanwege de bloei met witte aartjes in de voorzomer en de prachtige purperrode herfstkleur van het blad. Vooral de recent ontwikkelde compacte rassen zijn erg bruikbaar als tuin- en plantsoenplant. Door PPO werd in samenwerking met de keuringscommissie van de KVBC een sortiment beoordeeld en gekeurd.
  Hydrangea paniculata - Euro-trial
  Hoffman, M.H.A. ; Houtman, R.T. - \ 2007
  Dendroflora 2007 (2007)44. - ISSN 0374-7247 - p. 55 - 75.
  houtachtige planten als sierplanten - hydrangea - cultivars - nieuwe soorten - sortimenten - inspectie - beschrijvingen - taxonomie - uitwendige kenmerken - ornamental woody plants - hydrangea - cultivars - new species - assortments - inspection - descriptions - taxonomy - external traits
  Het aantal cultivars van Hydrangea paniculata, (Pluimhortensia) is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vooral in België en Nederland is er de afgelopen jaren een aantal veelbelovende nieuwe cultivars ontstaan. Het was onduidelijk in hoeverre de nieuwe geïntroduceerde cultivars een verbetering vormen van het bestaande sortiment. Daarom is een sortimentskeuring uitgevoerd. Er zijn bijna 40 verschillende cultivars verzameld en opgeplant. Op initiatief van de KVBC is dit als Euro-trial uitgevoerd. De cultivars zijn niet alleen in Nederland getest, maar via samenwerkingspartners ook in enkele andere Europese landen. Hierbij werd over en weer informatie uitgewisseld.
  Clethra - sortimentonderzoek en keuringsrapport
  Hoffman, M.H.A. - \ 2007
  Dendroflora 2007 (2007)44. - ISSN 0374-7247 - p. 43 - 54.
  houtachtige planten als sierplanten - clethra - cultivars - nieuwe soorten - sortimenten - inspectie - beschrijvingen - taxonomie - uitwendige kenmerken - ornamental woody plants - clethra - cultivars - new species - assortments - inspection - descriptions - taxonomy - external traits
  Clethra (Schijnels) is in Nederland tamelijk onbekend. Alleen de soort C. alnifolia komt vrij algemeen voor in tuinen en plantsoenen. Vooral de mooie sterk en zoet geurende bloemen in de zomer maken de plant aantrekkelijk. De laatste jaren zijn er vrij veel nieuwe cultivars op de markt gebracht, onder andere met een compactere groeiwijze, rijkere bloei of afwijkende bloemkleur. Dit kan in potentie zorgen voor een nieuwe impuls voor het geslacht. Dit artikel geeft een overzicht van het sortiment, dat door PPO is onderzocht. Inclusief de resultaten van een sterrenkeuring die in samenwerkng met de KVBC is uitgevoerd.
  Beplanting van boomspiegels
  Hoffman, M.H.A. - \ 2007
  Dendroflora 2007 (2007)44. - ISSN 0374-7247 - p. 22 - 42.
  sierplanten - bomen - beplanten - sortimenten - gebruikswaarde - tuinen - standplaatsfactoren - overblijvende planten - overzichten - openbaar groen - ornamental plants - trees - planting - assortments - use value - gardens - site factors - perennials - reviews - public green areas
  In het openbaar groen en in tuinen wordt de ruimte rondom de stam van bomen onder de kroon (de boomspiegel) op verschillende manieren ingericht. Soms wordt helemaal niets ondernomen en is de boomspiegel kaal en vaak lelijk. Soms loopt de bestrating of het gazon door tot aan de stam of wordt boomschors, grint of een sierrooster aangebracht. Vaak echter wordt gekozen voor beplanting van de ruimte met sierheesters en/of vaste planten. Deze laatste optie is gewoonlijk het meest dynamisch en esthetisch, mits de beplanting goed aanslaat en groeit conform de verwachtingen. Voor het beplanten van boomspiegels leent zich lang niet elk gewas, omdat de omstandigheden vrij beperkend zijn. Een succesvolle aanplant valt of staat bij een goede basis (grondbehandeling) en juiste sortimentskeuze. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving deed onderzoek en stelt voor verschillende types boomspiegels een aanbevolen sortiment samen.
  Buddleja davidii - tussenstand sortimentsonderzoek
  Hop, M.E.C.M. - \ 2006
  Dendroflora 2006 (2006)43. - ISSN 0374-7247 - p. 59 - 64.
  buddleja davidii - rassen (planten) - plantenveredeling - rassenproeven - sortimenten - cultivars - lepidoptera - insectenlokstoffen - pieridae - rassenlijsten - buddleja davidii - varieties - plant breeding - variety trials - assortments - cultivars - lepidoptera - insect attractants - pieridae - descriptive list of varieties
  Van Buddleja davidii (vlinderstruik) zijn de laatste jaren veel nieuwe rassen op de markt gekomen. Naar aanleiding van een opplanting bij PPO worden hier de eerste onderzoeksresultaten gepubliceerd. De cultivars worden kort beschreven, en het onderzoek dat gedaan is naar de aantrekkelijkheid voor vlinders wordt toegelicht. Inmiddels is in meerdere landen een Euro-Trail Buddleja gestart. Zodra dat onderzoek is afgerond volgt het volledige onderzoeksrapport, inclusief de keuringsresultaten.
  Bomen en heesters met aantrekkelijke bast of takvorm
  Hoffman, M.H.A. - \ 2006
  Dendroflora 2006 (2006)43. - ISSN 0374-7247 - p. 31 - 58.
  sierplanten - houtachtige planten als sierplanten - sortimenten - schors, bomen - aantrekkelijke bomen - ornamentele waarde - rassen (planten) - cultivars - boomvorm - handelscatalogi - ornamental plants - ornamental woody plants - assortments - bark - amenity trees - ornamental value - varieties - cultivars - tree architecture - descriptive lists
  In de wintermaanden valt er in de meesten tuinen en plantsoenen weinig te beleven. Veel gewassen hebben immers hun sierwaarde in het voorjaar, de zomer of de herfst. Naast een enkele winterbloeier zijn er echter ook vrij veel gewassen die vanwege hun stam en takken in de winter sierwaarde hebben. Meestal vanwege een opvallende kleur of vanwege bijzondere takvormen. Dit geeft een welkome meerwaarde aan planten. Niet in het minst omdat de meeste bomen en heesters bijna de helft van de tijd van het jaar geen blad of bloemen dragen. Dit artikel geeft achtergronden over dit onderwerp en een uitgebreid overzicht van het sortiment.
  Caryopteris (sortimensonderzoek & keuringsrapport)
  Hoffman, M.H.A. - \ 2006
  Dendroflora 2006 (2006)43. - ISSN 0374-7247 - p. 65 - 79.
  sierplanten - caryopteris incana - houtachtige planten als sierplanten - sortimenten - cultivars - rassen (planten) - rassenproeven - plantenveredeling - rassenlijsten - ornamental plants - caryopteris incana - ornamental woody plants - assortments - cultivars - varieties - variety trials - plant breeding - descriptive list of varieties
  Caryopteris (blauwbaard) is in de nazomer en herfst een opvallende kleine heester in de Nederlandse tuinen. Met name C. incana en C. x clandonensis en cultivars zijn bekend. Het meeste typerend zijn de paarsblauwe bloemen. Deze zijn het handelsmerk van bekende cultivars zoals ‘Kew Blue’, ‘Heavenly Blue’ en Arthur Simmonds’. Helaas is er veel verwarring wat betreft de soortechtheid van sommige cultivars. Verder zijn vooral de laatste jaren veel nieuwe cultivars op de markt gekomen, onder andere met een compactere groeiwijze en met geel of geelbont blad. Deze nieuwe cultivars worden al dan niet terecht op de markt gebracht als toevoeging of verbetering van het bestaande sortiment. In dit artikel een overzicht van het sortiment
  Sortimentsvergelijking Poinsettia: Resultaten 2002
  Elgersma, R. ; Wurff, A.A.M. van der; Heij, G. - \ 2003
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 75
  sierplanten - poinsettia's - rassenproeven - vergelijkingen - sortimenten - cultivars - rassen (planten) - kwaliteit - ornamental plants - poinsettias - variety trials - comparisons - assortments - cultivars - varieties - quality
  Verslag van resultaten van het jaar 2002 over de sortimentsopplantingen voor het gewas Poinsettia.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.