Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  System Identification
  Keesman, K.J. - \ 2011
  London : Springer - ISBN 9780857295217 - 349
  engineering - controle - beeldverwerking - spraak - regeltheorie - mechatronica - control - image processing - speech - control theory - mechatronics
  Summary System Identification Introduction.- Part I: Data-based Identification.- System Response Methods.- Frequency Response Methods.- Correlation Methods.- Part II: Time-invariant Systems Identification.- Static Systems Identification.- Dynamic Systems Identification.- Part III: Time-varying Systems Identification.- Time-varying Static Systems Identification.- Time-varying Dynamic Systems Identification.- Part IV: Model Validation.- Model Validation Techniques.- Part V: Appendices: Matrix Algebra; Statistics; Laplace, Fourier and z-Transforms; Bode Diagrams; Shift Operator Calculus; Recursive Least-squares Derivation; Dissolved Oxygen Data.
  Competentiegericht Onderwijs
  Mulder, M. - \ 2009
  In: De kunst van voedselveiligheid / Dijkstra, A., Wageningen : Hogeschool van Hall Larenstein - ISBN 9789085852841 - p. 115 - 125.
  voedselveiligheid - voedselkwaliteit - risicoschatting - spraak - food safety - food quality - risk assessment - speech
  Lector Arnold Dijkstra schreef dit boek naar aanleiding van het uitspreken van zijn inaugurele rede op 9 februari 2006. De cd-rom bevat powerpointpresentaties en de video-opname van de rede.
  Over verschillen en overeenkomsten
  Groenen, M.A.M. - \ 2005
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 35
  vee - genomen - dna - genen - genkartering - dna-sequencing - genetische variatie - moleculaire genetica - spraak - livestock - genomes - dna - genes - gene mapping - dna sequencing - genetic variation - molecular genetics - speech
  Genoomonderzoek bij landbouwhuisdieren levert een belangrijke bijdrage aan een verhoogd fundamenteel wetenschappelijk inzicht in het biologisch functioneren van dier en mens en maakt het in toenemende mate mogelijk om binnen de fokkerij dieren te selecteren op basis van bekende variaties in het erfelijk materiaal (DNA)
  Vissen op het droge
  Verreth, J.A.J. - \ 2001
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 29
  aquacultuur - visteelt - visserij - spraak - aquaculture - fish culture - fisheries - speech
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.