Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Er is een veehouderij met toekomst en er is een toekomst met veehouderij
  Hartog, L.A. den - \ 2002
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 20
  veehouderij - dierhouderij - nederland - spreken in het openbaar - toekomst - openbare redes - livestock farming - animal husbandry - netherlands - public speaking - future - public speeches
  Een les in overleven
  Karssen, C.M. - \ 2000
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 18
  spreken in het openbaar - universiteiten - biologie - plantenfysiologie - zaden - groeiregulatoren - slaaptoestand - nederland - public speaking - universities - biology - plant physiology - seeds - growth regulators - dormancy - netherlands
  Retrospectief
  Corsten, L.C.A. - \ 1988
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 29
  wiskunde - waarschijnlijkheidsanalyse - spreken in het openbaar - statistiek - mathematics - probability analysis - public speaking - statistics
  Eenmaal, andermaal, ..... : toespraken gehouden op 25 september 1987 bij het afscheid van prof.dr. R.H.A. van Duin l.i. als buitengewoon hoogleraar in de Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen
  Wijk, A. van - \ 1987
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 32
  ontginning - landinrichting - land - spreken in het openbaar - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - hogere agrarische scholen - universiteiten - nederland - openbare redes - reclamation - land development - land - public speaking - rural planning - rural development - land use - management - agricultural colleges - universities - netherlands - public speeches
  Microben in ons voedsel - Bedreiging en uitdaging.
  Rombouts, F.M. - \ 1987
  Wageningen : Landbouwuniversiteit - 22
  voedselmicrobiologie - drankenindustrie - voedseltechnologie - industriële microbiologie - spreken in het openbaar - food microbiology - beverage industry - food technology - industrial microbiology - public speaking
  Rede Wageningen, 4 juni 1987
  Kwaliteit, mate en markt.
  Arkel, H. van - \ 1987
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 29
  bedrijfsvoering - basisproducten - producten - voedingsmiddelen - voedselproducten - landbouwproducten - spreken in het openbaar - management - commodities - products - foods - food products - agricultural products - public speaking
  Heron in Wageningen
  Schenk, J. - \ 1987
  Wageningen : L.U. - 24
  hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - nederland - fysica - mechanica - spreken in het openbaar - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - higher education - educational reform - educational innovation - netherlands - physics - mechanics - public speaking - veluwe - gelderland
  Rede. Wageningen, 1 juni 1987
  Die Leute sagen immer...
  Kampelmacher, E.H. - \ 1985
  Wageningen : Landbouwhogeschool - 12
  voedselindustrie - voedseltechnologie - spreken in het openbaar - food industry - food technology - public speaking
  Rede Landbouwhogeschool
  Diervoeding op een kruispunt?
  Tamminga, S. ; Verstegen, M.W.A. - \ 1985
  Wageningen : L.H. - 40
  diervoedering - voer - hogere agrarische scholen - universiteiten - spreken in het openbaar - nederland - veluwe - gelderland - animal feeding - feeds - agricultural colleges - universities - public speaking - netherlands - veluwe - gelderland
  Hoe denken hydrologen
  Kraijenhoff van de Leur, D.A. - \ 1985
  Wageningen : LH - 17
  hydrologie - waterbalans - methodologie - water - spreken in het openbaar - hydrologische cyclus - wetenschap - openbare redes - hydrology - water balance - methodology - water - public speaking - hydrological cycle - science - public speeches
  Sprekersangst
  Oomkes, F. - \ 1985
  Bedrijfsontwikkeling 16 (1985). - ISSN 0303-4127 - p. 149 - 155.
  niet-verbale communicatie - spreken in het openbaar - nonverbal communication - public speaking
  De symptomen van sprekersangst en elf remedies ertegen welke in het kort behandeld zijn. Al met al sprekersangst kan verholpen worden door oefening
  Mondelinge presentatie
  Lamers, H.A.J.M. - \ 1984
  Wageningen : L.H. - 28
  spreken in het openbaar - public speaking
  Welvaart en traditie
  Neijtzell de Wilde, A. - \ 1935
  Wageningen : Veenman - 25
  cultuur - diffusie - indonesië - markteconomie - spreken in het openbaar - tradities - welvaartseconomie - welvaartsstaat - nederlands indië - culture - diffusion - indonesia - market economics - public speaking - traditions - welfare economics - welfare state - netherlands east indies
  Rede Landbouwhoogeschool Wageningen, mei 1935
  De inlandsche en Europeesche landbouw in Ned.-Indie en enkele hunner problemen
  Stok, J.E. van der - \ 1926
  Wageningen : Landbouwhogeschool - 27
  bedrijfssystemen - indonesië - grote landbouwbedrijven - beplantingen - spreken in het openbaar - nederlands indië - farming systems - indonesia - large farms - plantations - public speaking - netherlands east indies
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.