Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Zoelen, douchen, wroeten of niet castreren
  Bracke, M.B.M. ; Rotgers, G. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)5. - ISSN 1574-1575 - p. 48 - 49.
  varkenshouderij - varkens - lichaamstemperatuur - koelen - sprinklers - dierenwelzijn - stalinrichting - pig farming - pigs - body temperature - cooling - sprinklers - animal welfare - animal housing design
  Varkens nemen graag een modderbad om hun lichaam te koelen, maar in de gangbare varkenshouderij is zoiets moeilijk inpasbaar. In welke mate zoelen belangrijk is voor varkens werd uitgezocht door Wageningen UR Livestock Research. Volgens Deense adviseurs is het belangrijk om varkens een koelmogelijkheid te bieden om hiermee hokbevuiling tegen te gaan. De Denen adviseren hun varkenshouders daarom een sprinklerinstallatie te installeren in de stal. In Nederland wordt dit nog nauwelijks toegepast.
  Bestrijding van hittestress door vernevelen van water
  Hoofs, A. ; Wagenberg, V. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)4. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 4.
  bescherming - warmte - zonnestraling - diergeneeskunde - varkens - varkensstallen - zenuwstelsel - stress - spuitapparaten - sprinklers - spuitapparatuur - doorspoelen - protection - heat - solar radiation - veterinary science - pigs - pig housing - nervous system - stress - sprayers - sprinklers - spraying equipment - flushing
  Hartje zomer, de temperatuur in de varkensstallen stijgt tot boven de 30 graden Celcius. Maatregelen om hittestress te voorkomen zijn gewenst. Koeling door het vernevelen van water zou perspectief kunnen bieden om extreme hittestress bij de varkens indeze situaties te voorkomen.
  Vernevelen van weinig invloed op stofconcentratie
  Ellen, H.H. ; Drost, H. ; Beens, N. - \ 1998
  De Pluimveehouderij 28 (1998)3. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 21.
  blootstelling - stof - pluimvee - kippen - pluimveehokken - spuitapparaten - sprinklers - spuitapparatuur - doorspoelen - veiligheid - ongevallenpreventie - hygiëne - huisvesting, dieren - exposure - dust - poultry - fowls - poultry housing - sprayers - sprinklers - spraying equipment - flushing - safety - accident prevention - hygiene - animal housing
  Resultaten van een praktijkonderzoek naar het effect van vernevelen op de stofconcentratie in pluimveestallen
  Onderzoek Rolland draaiende sproeier type 17
  Anonymous, - \ 1986
  Wageningen : I.M.A.G. (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1047) - 4
  componenten - nederland - prestatieniveau - kwaliteit - sprinklers - components - netherlands - performance - quality - sprinklers
  Onderzoek Rolland draaiende sproeier type 11
  Anonymous, - \ 1986
  Wageningen : I.M.A.G. (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1046) - 4
  componenten - nederland - prestatieniveau - kwaliteit - sprinklers - components - netherlands - performance - quality - sprinklers
  Onderzoek Weather-Matic draaiende sproeier type S201 - 2X
  Anonymous, - \ 1985
  Wageningen : I.M.A.G. (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1045) - 3
  componenten - prestatieniveau - kwaliteit - sprinklers - components - performance - quality - sprinklers
  Onderzoek R.C. Farm draaiende sproeier type R.C. 130H
  Anonymous, - \ 1985
  Wageningen : I.M.A.G. (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1044) - 4
  componenten - prestatieniveau - kwaliteit - sprinklers - components - performance - quality - sprinklers
  Merkenonderzoek draaiende sproeiers = Series test of swing arm sprinklers
  Lieftink, D.A. - \ 1981
  Wageningen : I.M.A.G. (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 152) - 116
  componenten - sprinklers - components - sprinklers
  Merkenonderzoek motorbeveiligingsapparatuur = Series test of safety devices for engines of hose reel installations
  Werkhoven, C. - \ 1981
  Wageningen : I.M.A.G. (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 151) - 34
  regulatie - sprinklers - besturen - technologie - procesbewaking - machines - regulation - sprinklers - steering - technology - process control - machines
  Watervoorziening onder glas
  Anonymous, - \ 1980
  Wageningen : Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4361)
  bibliografieën - teelt onder bescherming - sprinklers - bibliographies - protected cultivation - sprinklers
  Merkenonderzoek haspelinstallaties = Series test of hose reel installations
  Anonymous, - \ 1978
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 113) - 104
  componenten - irrigatie - beregening met sproeiers - sprinklers - components - irrigation - sprinkler irrigation - sprinklers
  Kapillarbewaesserung : Topfpflanzen : Literatur 1969 - 1977
  Anonymous, - \ 1978
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4115)
  bibliografieën - greppelbevloeiing - potplanten - sprinklers - oppervlakte-irrigatie - binnen kweken (van planten) - bibliographies - furrow irrigation - pot plants - sprinklers - surface irrigation - indoor culture
  Merkenonderzoek infiltratiematten
  Anonymous, - \ 1977
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 95) - 30
  sierplanten - greppelbevloeiing - oppervlakte-irrigatie - sprinklers - ontginning - landinrichting - land - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - ornamental plants - furrow irrigation - surface irrigation - sprinklers - reclamation - land development - land - farm equipment - farm machinery
  Patternator for complete sprayer research
  Frederiks, J. ; Sonneveld, P. - \ 1976
  Wageningen : I.M.A.G. (Research report / I.M.A.G. no. 76-4) - 16
  sprinklers - sprinklers
  De bruikbaarheid van onderbevloeiingsmatten bij de potplantenteelt
  Verwer, F.L.J.A.W. ; Coenen, H. ; Moons, J. - \ 1976
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 44) - 40
  potplanten - sprinklers - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - pot plants - sprinklers - indoor culture - outdoor culture
  Onderzoek beregenings- c.q. bevloeiingsinstallaties
  Wilde, J.G.S. de - \ 1976
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 901) - 24
  sprinklers - beregeningsapparatuur - sprinklers - overhead sprayers
  CO2 - Toediening en watergeefsystemen in kassen : Engelse en Duitse literatuur
  Anonymous, - \ 1974
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3642)
  bibliografieën - biogas - kooldioxide - tuinbouw - teelt onder bescherming - sprinklers - bibliographies - biogas - carbon dioxide - horticulture - protected cultivation - sprinklers
  Onderzoek beregeningsinstallatie; Berekening van vochttekorten en de frequentie van optreden voor een aantal bodemprofilen
  Douwes, H.T. - \ 1970
  Paramaribo : [s.n.] (CELOS rapporten no. 40) - 58
  gewassen - evaporatie - bodem - grondanalyse - sprinklers - suriname - tensiometers - dampdruk - waterbehoefte - crops - evaporation - soil - soil analysis - sprinklers - suriname - tensiometers - vapour pressure - water requirements
  The advantages of full cone jets for spraying herbicides
  Weij, H.G. van der - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 430) - 9
  toedieningswijzen - bestrijdingsmethoden - uitrusting - doorspoelen - herbiciden - gewasbescherming - spuitapparaten - spuiten - spuitapparatuur - sprinklers - application methods - control methods - equipment - flushing - herbicides - plant protection - sprayers - spraying - spraying equipment - sprinklers
  Ontwikkeling van een roterende sproeier voor gewasbevochtiging
  Spoelstra, P.A. ; Broekhuizen, W.K.W. - \ 1969
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor tuinbouwtechniek. Wageningen no. 49) - 5
  boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - sprinklers - verwarmingsapparatuur - ventilatoren - tuinbouw - teelt onder bescherming - farm equipment - farm machinery - sprinklers - heaters - ventilators - horticulture - protected cultivation
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.