Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 68

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Emissies bij gedeeltelijke onderafzuiging in stallen voor vleesvarkens en zeugen
  Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Troquet, L.M.P. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 916) - 35
  varkenshouderij - zeugen - varkens - emissie - varkensstallen - stalklimaat - pig farming - sows - pigs - emission - pig housing - stall climate
  Varkensstallen worden tegenwoordig veelal voorzien van luchtwassers om de uitgaande lucht te reinigen van ammoniak, geur en fijnstof. Het nadeel van de huidige wijze waarop luchtwassers worden ingezet is dat het niets doet aan de luchtkwaliteit in de stal. In Denemarken wordt al een aantal jaren onderzoek gedaan naar lokale afzuiging en reiniging van de lucht. Hierbij wordt een deel van de lucht (ca. 10 à 20% van de maximum capaciteit) onder de roosters afgezogen en gereinigd, terwijl de rest van de lucht via het plafond wordt afgezogen. Volgens Deens onderzoek kan de ammoniakemissie hiermee met 50 à 70% worden gereduceerd. De doelstelling van dit onderzoek was te bepalen hoe het Deense partiële onderafzuigsysteem vertaald kon worden naar de Nederlandse situatie. Hiervoor zijn modelberekeningen gedaan aan luchtstromingen in de stal en is een proof of principle onderzoek uitgevoerd op VIC Sterksel bij vleesvarkens en drachtige zeugen.
  Effect stalklimaat en drogestofgehalte mest op de ammoniakemissie uit vleeskuikenstallen
  Harn, J. van; Aarnink, A.J.A. ; Blanken, K. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 863) - 51
  droge stof - stalklimaat - pluimveemest - pluimveehokken - pluimveehouderij - vleeskuikens - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - dierenwelzijn - dry matter - stall climate - poultry manure - poultry housing - poultry farming - broilers - ammonia emission - emission reduction - air quality - animal welfare
  The formation of ammonia from litter in broiler houses depends on various factors such as climate (both inside and outside the house), dry matter content of the droppings, and dry matter content, pH, ammonium content and temperature of the litter. However, it is not known how these processes interact with and / or influence each other. For this reason, Wageningen UR Livestock Research performed a study in which the effect of environmental conditions and dry matter content of the droppings on litter characteristics (pH, temperature, dry matter, nitrogen and ammonium content) and ammonia emission was investigated. The objective of this study was to gain knowledge in the relationships between environmental climate conditions, litter characteristics and ammonia emission from broiler houses. This study shows that it is possible to reduce ammonia emissions from broiler houses through management measures. Especially measures that increase the dry matter content of the litter and / or decrease the ammonium content of the litter and / or decrease the pH of the litter will reduce the ammonia emission.
  Hogere groei in Star+ : Star+ voor dier- en milieuvriendelijk huisvesten vleesvarkens
  Aarnink, A.J.A. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Classens, P.J.A.M. ; Verdoes, N. - \ 2015
  V-focus (2015)juni 2015. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 34.
  varkenshouderij - varkensstallen - huisvesting, dieren - dierlijke productie - dierenwelzijn - stalklimaat - proefboerderijen - varkens - pig farming - pig housing - animal housing - animal production - animal welfare - stall climate - experimental farms - pigs
  De Star+-stal is zo’n tweeënhalf jaar terug in gebruik genomen op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel. Dit artikel beschrijft de productieresultaten in de Star+ in vergelijking met de reguliere stal op ‘Sterksel’. Dieren in de Star+ groeien harder. Waardoor komt dat en hoe zit het met de relatie tot andere productiecijfers?
  Juiste lucht voor kuikens
  Ellen, H.H. ; Aarnink, A.J.A. ; Harn, J. van - \ 2015
  De Pluimveehouderij 45 (2015)3. - ISSN 0166-8250 - p. 28 - 29.
  pluimveehouderij - huisvesting van kippen - ventilatie - verwarmingssystemen - vleeskuikens - dierenwelzijn - warmteproductie - stalklimaat - poultry farming - chicken housing - ventilation - heating systems - broilers - animal welfare - heat production - stall climate
  Andere verwarmingssystemen, ander type kuiken. Het is misschien wel tijd om de minimale ventilatiebehoefte te herzien. WUR Livestock Research deed daarom onderzoek.
  Effect emissiearme huisvestingsystemen op uitval en voetzoollaesiescore bij vleeskuikens
  Harn, J. van; Ellen, H.H. ; Riel, J.W. van; Huis in 'T Veld, J.W.H. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 832) - 29
  pluimveehouderij - huisvesting van kippen - vleeskuikens - ammoniakemissie - voetzolen - laesies - voetziekten - diergezondheid - dierenwelzijn - emissiereductie - stalklimaat - stalinrichting - ventilatie - poultry farming - chicken housing - broilers - ammonia emission - footpads - lesions - foot diseases - animal health - animal welfare - emission reduction - stall climate - animal housing design - ventilation
  This report describes the result of a field study in which the effects of low emission housing systems on mortality rate and footpad dermatitis score of broilers was studied.
  Goed stalklimaat en zeer lage emissies
  Aarnink, A.J.A. ; Verhoijsen, R. ; Bokma, S. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 41.
  varkenshouderij - varkensstallen - stalklimaat - ventilatie - recirculatiesystemen - ammoniakemissie - fijn stof - emissiereductie - pig farming - pig housing - stall climate - ventilation - recirculating systems - ammonia emission - particulate matter - emission reduction
  Recirculatie van lucht in een vleesvarkensstal is technisch mogelijk. Door een belangrijk deel van de lucht te recirculeren en een deel te verversen, wordt een zeer stabiel stalklimaat verkregen en worden de emissies van ammoniak en fijnstof (en geur) tot vrijwel nul gereduceerd. De extra kosten moeten terug verdiend worden met betere productieresultaten.
  STAR+: dier- en milieuvriendelijke stal
  Verdoes, N. ; Classens, P.J.A.M. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  varkenshouderij - varkensstallen - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - innovaties - proefboerderijen - stalklimaat - ventilatie - ammoniakemissie - mestverwerking - onderzoek - varkens - dierlijke productie - pig farming - pig housing - animal housing - animal welfare - innovations - experimental farms - stall climate - ventilation - ammonia emission - manure treatment - research - pigs - animal production
  De Star+-stal is ruim twee jaar geleden in gebruik genomen op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van deze stal en welke onderzoeken er de afgelopen twee jaar zijn gedaan. De resultaten van deze onderzoeken zullen in meer detail in andere artikelen worden beschreven.
  Beheersing klimaatrisico’s in de biologische varkenshouderij: een kwestie van vakmanschap
  Houwers, H.W.J. ; Vermeer, H.M. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2014
  varkenshouderij - stalklimaat - biologische landbouw - dierenwelzijn - varkensstallen - diergezondheid - varkens - dierlijke productie - huisvesting, dieren - pig farming - stall climate - organic farming - animal welfare - pig housing - animal health - pigs - animal production - animal housing
  Bij een slecht stalklimaat, met name bij tocht, zijn de dieren gevoeliger voor infecties en komen longproblemen en diarree meer voor. Het kan ook leiden tot hogere uitval, meer staartbijten, een lagere groei en een hoger voederverbruik. Ook het antibioticumgebruik kan er door toenemen. Alle reden dus om (ook in natuurlijk geventileerde stallen) veel aandacht te besteden aan het klimaat!
  Actualisering ammoniakemissiefactoren vleesvarkens en biggen : advies herberekening op basis van welzijnseisen
  Groenestein, C.M. ; Aarnink, A.J.A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 786) - 24
  dierlijke productie - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - varkens - klimaat - ammoniakemissie - biggen - varkensstallen - stalklimaat - animal production - animal welfare - animal health - animal housing - pigs - climate - ammonia emission - piglets - pig housing - stall climate
  Deze studie heeft als doel de emissiefactoren voor de verschillende hokoppervlakken te evalueren en eventueel te herberekenen in het zicht van de huidige stand van zaken m.b.t. welzijnseisen, wetenschappelijke kennis en verwachte ontwikkelingen in de varkenshouderij
  Liggedrag varkens bijsturen met vloer
  Aarnink, A.J.A. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 2014
  Cement&BetonCentrum
  varkenshouderij - vloeren - varkensstallen - diergedrag - dierenwelzijn - varkens - stalklimaat - beton - landbouwtechniek - warmteproductie - dierlijke productie - huisvesting, dieren - pig farming - floors - pig housing - animal behaviour - animal welfare - pigs - stall climate - concrete - agricultural engineering - heat production - animal production - animal housing
  Het ontwerp van de dichte vloer helpt bij het voorkomen van met mest besmeurde hokken.
  Er valt bij kuikens nog veel te winnen met ventileren
  Ellen, Hilko - \ 2014
  poultry farming - broilers - ventilation - chicken housing - stall climate - temperature - animal welfare
  Nieuwe kennis over ventileren pakt goed uit voor de vleeskuikens, zo bleek op een WUR-themamiddag in Wijchen.
  Beheersing klimaatrisico's in de biologische varkenshouderij: Dagelijks vakmanschap
  Houwers, H.W.J. ; Bokma-Bakker, M.H. ; Vermeer, H.M. - \ 2013
  Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - biologische landbouw - stalklimaat - varkensstallen - dierenwelzijn - pig farming - organic farming - stall climate - pig housing - animal welfare
  Poster met informatie over een veilig klimaat in de ligruimte, frisse schone lucht in de afdeling.
  Videoimpressie van het varkenstoilet
  Livestock Research, - \ 2013
  YouTube
  varkens - varkenshouderij - varkensstallen - varkensmest - stalklimaat - ventilatie - bedrijfssystemen - pigs - pig farming - pig housing - pig manure - stall climate - ventilation - farming systems
  Videoimpressie van het varkenstoilet.
  Minder stof uit volière
  Harn, J. van; Ellen, H.H. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012). - ISSN 0166-8250 - p. 32 - 33.
  pluimveehouderij - hennen - fijn stof - stofbestrijding - ammoniakemissie - stalklimaat - strooisel - luchtverontreiniging - verneveling - poultry farming - hens - particulate matter - dust control - ammonia emission - stall climate - litter (plant) - air pollution - nebulization
  Een waterfilm op het strooisel is effectief tegen fijnstofemissie uit volièrestallen. De ammoniakemissie stijgt echter wel. Dat blijkt uit oriënterend Wagenings onderzoek.
  Energiebesparing varkens : tips algemeen : slim ondernemen spaart veel energie
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
  Lelystad : Animal Sciences Group van Wageningen UR, Business Unit Veehouderij
  varkenshouderij - energiebesparing - duurzame energie - stalklimaat - varkensstallen - ventilatie - pig farming - energy saving - sustainable energy - stall climate - pig housing - ventilation
  Voor varkenshouders zijn er diverse mogelijkheden om energie te besparen en om duurzame energie te benutten. Deze brochure geeft, in aanvulling op de andere brochures in deze serie over energiebesparing, tips over slim benutten van energie.
  Energiebesparing varkens : bodembuffer benutten voor klimaatconditionering koelen in de winter en verwarmen in de zomer
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
  Lelystad : Animal Sciences Group van Wageningen UR, Business Unit Veehouderij
  varkenshouderij - varkensstallen - stalklimaat - energiebesparing - warmtewisselaars - verwarming - koeling - pig farming - pig housing - stall climate - energy saving - heat exchangers - heating - chilling
  Door warmtewisselaars in de stal te combineren met een ondergrondse warmtewisselaar kun je in de zomer binnenkomende lucht koelen en in de winter binnenkomende lucht opwarmen. Naast energiebesparing leidt dit tot een betere beheersbaarheid van het stalklimaat.
  Energiebesparing varkens : energiezuinig ventileren met centrale afzuiging
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
  Lelystad : Animal Sciences Group Wageningen UR, Business Unit Veehouderij
  varkenshouderij - energiebesparing - ventilatie - ventilatoren - warmteterugwinning - varkensstallen - stalklimaat - pig farming - energy saving - ventilation - ventilators - heat recovery - pig housing - stall climate
  Uit oogpunt van energiebesparing is het vooral de besturing van de ventilatoren met een frequentieregelaar die centrale afzuiging interessant maakt. Een ander voordeel is de mogelijkheid om de minimumventilatie nauwkeuriger te sturen. Verder laat centrale afzuiging zich goed combineren met warmteterugwinning uit ventilatielucht.
  Energiebesparing varkens : ventilator zuinigst te sturen met frequentieregelaar
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
  Lelystad : Animal Sciences Group Wageningen UR, Business Unit Veehouderij
  varkenshouderij - varkensstallen - energiebesparing - stalklimaat - ventilatoren - ventilatie - regelaars - pig farming - pig housing - energy saving - stall climate - ventilators - ventilation - controllers
  Het sturen van ventilatoren kan energiezuiniger en nauwkeuriger met frequentieregelaars. In bestaande stallen is het vervangen van de traditionele regeling door frequentieregelaars snel interessant vanwege de forse besparing op de elektriciteitsrekening en de betere beheersbaarheid van het stalklimaat.
  Energiebesparing varkens : slimme klimaatcomputer de baas blijven
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
  Lelystad : Animal Sciences Group Wageningen UR, Business Unit Veehouderij
  varkenshouderij - varkensstallen - stalklimaat - energiebesparing - computers - ventilatie - pig farming - pig housing - stall climate - energy saving - computers - ventilation
  Klimaatcomputers bieden zeer uitgebreide mogelijkheden om het stalklimaat te regelen. Dit is tegelijk de beperking van deze apparatuur. Door de complexiteit zie je snel zaken over het hoofd en bestaat het risico dat regelmatig controleren en bijstellen van ingestelde waardes achterwege blijft. Een regelmatige controle door een klimaatspecialist helpt om de klimaatcomputer en het stalklimaat bij de tijd te houden.
  Robuuste dames
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Anker, I. van den; Heetkamp, M.J.W. ; Kwakkel, R.P. ; Brand, H. van den - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012)9. - ISSN 0166-8250 - p. 28 - 29.
  pluimveehouderij - hennen - eierproductie - huisvesting van kippen - stalklimaat - verenkleed - voeropname - dierlijke productie - dierenwelzijn - poultry farming - hens - egg production - chicken housing - stall climate - plumage - feed intake - animal production - animal welfare
  Het aanpassingsvermogen van leghennen is indrukwekkend. Andere temperatuur, andere huisvesting? De eierproductie blijft gewoon op peil! Onderzoek van WUR Livestock Research laat dat zien.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.