Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Impact of microbial variability on food safety and quality
  Aryani, D.C. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Marcel Zwietering, co-promotor(en): Heidy den Besten. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577381 - 190
  listeria monocytogenes - lactobacillus plantarum - growth analysis - kinetics - growth models - inactivation - heat stress - strain differences - food safety - milk - ham - microbial diversity - food quality - listeria monocytogenes - lactobacillus plantarum - groeianalyse - kinetica - groeimodellen - inactivatie - warmtestress - stamverschillen - voedselveiligheid - melk - ham - microbiële diversiteit - voedselkwaliteit
  Substraatgebruik van de collectie champignonlijnen van Plant Breeding
  Sonnenberg, A.S.M. ; Baars, J.J.P. - \ 2012
  paddestoelen - agaricus - stammen (biologisch) - stamverschillen - rassenproeven - efficiëntie - genetische bronnen - mushrooms - agaricus - strains - strain differences - variety trials - efficiency - genetic resources
  Poster met onderzoeksinformatie. Om te kijken welke mogelijkheden er liggen om rassen met een verbeterd substraatgebruik te maken is een gedeelte van de collectie van Plant Breeding Wageningen UR doorgelicht.
  Eerste resultaten onderzoek naar meest geschikte ras-onderstamcombinaties
  Maas, F.M. ; Beurskens, Stan - \ 2009
  De Wijngaard 17 (2009)2. - p. 29 - 30.
  druiven - rassen (planten) - relaties - onderstammen - stamverschillen - wijndruivenrassen - bodemtypen - landbouwkundig onderzoek - nederland - grapes - varieties - relationships - rootstocks - strain differences - wine cultivars - soil types - agricultural research - netherlands
  In 2008 is in samenspraak met het Wijngaardiersgilde en met subsidie van het ministerie van LNV een onderzoek gestart om verspreid over Nederland en voor verschillende bodemtypen te onderzoeken hoe de verschillende druiven ras-onderstamcombinaties zich ontwikkelen. 14 Rode en 14 witte druivenrassen staan op 9 verschillende bedrijven op 9 verschillende onderstammen. Dit eerste jaar zijn al grote verschillen per regio en per bedrijf gemeten, volgende 2 jaren zal het onderzoek zich toespitsen op de verschillen in groei, loofwandstructuur, gewasgezondheidsaspecten, oogsttijdstippen en de oogstgegevens.
  Characterization of (per)chlorate-reducing bacteria
  Wolterink, A.F.W.M. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Willem de Vos; Fons Stams, co-promotor(en): Servé Kengen. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085040071 - 138
  perchloraten - chloraten - bacteriën - stamverschillen - perchlorates - chlorates - bacteria - strain differences
  Some bacteria can use (per)chlorateas terminal electron acceptor for growth. These bacteria convert perchlorate via chlorate and chlorite into chloride and molecular oxygen. Oxygen formation in microbial respiration is unique. In this study two chlorate-reducing strains belonging to the species Pseudomonas chloritidismutans and a (per)chlorate-reducing strain Dechloromonas hortensis were isolated. The characterization of the chlorate-reducing strain AW-1, which was isolated from a bioreactor treating a chlorate and bromate polluted waste stream, enabled the comparison of denitrifying bacteria with (per)chlorate-reducing bacteria. Despite a very close phylogenetic relationship between strain AW-1 and two Pseudomonas stutzeri strains, the former was not able to use nitrate as electron acceptor, and the latter two were not able to use chlorate. These results confirmed that separate pathways exist for chlorate and nitrate reduction. In accordance, chlorite dismutase activity was only present in strain AW-1 and it was therefore proposed to name strain AW-1, Pseudomonas chloritidismutans sp. nov..P. chloritidismutans was differentiated from other described (per)chlorate-reducing bacteria, by its inability to use perchlorate.To get more insight into the pathway of chlorate reduction, the chlorate reductase of P. chloritidismutans was purified and characterized. The oxygen sensitive chlorate reductase showed only reductase activity with chlorate and bromate which was different from the purified (per)chlorate reductase of the (per)chlorate-reducing strain GR-1, which in addition showed activity with perchlorate, nitrate and Mn(V). The chlorate reductase of Ideonella dechloratans also showed no reductase activity with perchlorate. The cytoplasmic localization of the chlorate reductase of P. chloritidismutans was different from the periplasmic orientation of the (per)chloratereductase of strain GR-1 and of the chlorate reductase of I. dechloratans. The native enzyme had a molecular mass of 167 kDa and consisted of 3 subunits of 97, 38 and 34 kDa. The same stoichiometry (α 1 β 1 γ 1 ) was found for the chlorate reductase of I. dechloratans but this was different from the stoichiometry found for the (per)chloratereductase of strain GR-1 (α 3 β 3 ). The b-subunit of the chlorate reductase of P. chloritidismutans revealed sequence similarity to b-subunits of various other reductases or dehydrogenases. The chlorate reductase from P. chloritidismutans was found to contain Mo and Fe, as was the case for the reductase of strain GR-1. EPR analysis confirmed this. The presence of molybdenum is not unusual because sofar, all enzymes that show chlorate reductase activity contain molybdenum (chlorate reductase of P. chloritidismutans and I.dechloratans, (per)chloratereductase of strain GR-1, nitrate reductase, trimethylamine N-oxide (TMAO) reductase). These enzymes are positioned in the dimethyl sulfoxide (DMSO) reductase family.

  The chlorite dismutase was purified from P. chloritidismutans and this enzyme showed similar characteristics when compared to chlorite dismutases of strain GR-1, Dechloromonas agitata andI.dechloratans. The localization (periplasm), subunit composition (homotetramer), subunit size and the spectral characteristics (heme group, Fe-protoporphyrin IX) were the same. Experiments with 18 O-labelled water showed that no 36 O 2 or 34 O 2 labeled oxygen was produced, indicating that water is not a substrate in the conversion of chlorite and that oxygen is entirely produced out of chlorite. The N-terminal sequence of the chlorite dismutase of P. chloritidismutans had no similarity with the N-terminal sequences of other chlorite dismutases. Instead, similarity was found with an internal sequence of a hypothetical protein of dechloratans The gene coding for this hypothetical protein (partial ORF2) was located downstream of the gene of the chlorite dismutase. PCR experiments showed that the chlorite dismutase gene arrangement of P. chloritidismutans was different from the organization of the chlorite dismutase gene and partial ORF2 which was found for dechloratansThe previously isolated strain GR-1 had not yet been taxonomically described. Therefore, 16S rDNA sequence analysis and DNA-DNA hybridization experiments were performed. It was found that strain GR-1 was related at the species level to another (per)chlorate-reducing strain, Dechlorosoma suillum , which was recently renamed as Azospira oryzae . The occurrence of (per)chlorate-reducing bacteria in certain environments is a result of the contamination with (per)chlorate by anthropogenic activities. However, in this study also the possibility of (a)bioticprocesses by which chlorate can be formed is discussed.

  Stammencollectie PPO bron van kennis
  Baars, J.J.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2003
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2003 (2003)11. - ISSN 1380-359X - p. 7 - 7.
  agaricus - eetbare paddestoelen - stammen (biologisch) - wilde stammen - lijnen - stamverschillen - verzamelen - identificatie - cultivaridentificatie - conservering - genetische variatie - landbouwkundig onderzoek - edible fungi - strains - wild strains - lines - strain differences - collection - identification - cultivar identification - conservation - genetic variation - agricultural research
  De stammencollectie van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving omvat meer dan 6.500 schimmelstammen van voornamelijk champignon en oesterzwam. Daarnaast nog circa 200 stammen van andere soorten paddestoelen. Het beheer van de collectie en het onderzoek zijn belicht
  Biological nitrogen fixation of soybean in acid soils of Sumatra, Indonesia
  Waluyo, S.H. - \ 2000
  Agricultural University. Promotor(en): W.M. de Vos; L. 't Mannetje; L.T. An. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058082954 - 151
  glycine max - sojabonen - bodembiologie - stikstoffixatie - stikstofbindende bacteriën - rhizobium - bradyrhizobium - inoculatie - entstof - biochemische technieken - dna-fingerprinting - stamverschillen - stammen (biologisch) - zaadbehandeling - omhullen - zure gronden - bodemaciditeit - bekalking - sumatra - indonesië - glycine max - soyabeans - soil biology - nitrogen fixation - nitrogen fixing bacteria - rhizobium - bradyrhizobium - inoculation - inoculum - biochemical techniques - dna fingerprinting - strain differences - strains - seed treatment - pelleting - acid soils - soil acidity - liming - sumatra - indonesia

  The aim of this study is to improve soybean cultivation in transmigration areas, especially in Sitiung, West Sumatra. However, these soils are very acid, and have a high P-fixing capacity. To reduce the amounts of fertilisers, normally 5 - 7 ton lime ha -1 and 100 kg P as TSP, seed, pelleted with lime (60 kg ha -1 ) and TSP (10 kg ha -1 ), was introduced. In this way only 2 ton lime ha -1 are required.

  Soybean can fix nitrogen (BNF) in symbiosis with ( Brady ) Rhizobium bacteria. However, these acid soils in general, have low numbers of ( Brady ) Rhizobium . By inoculating the soils with ( Brady ) Rhizobium , BNF of soybean, and yield, were considerably improved.

  A study was made of the indigenous ( Brady ) Rhizobium population in view of the following:

   Although at the beginning the numbers may be low, by repeated soybean cultivation, the numbers will increase, and they may interfere with inoculation of effective ( Brady ) Rhizobium strains.These indigenous ( Brady ) Rhizobium are adapted to local stress conditions, and they may be useful for the improvement of strains, to be used as inoculants.

  Using molecular techniques, indigenous strains derived from soil samples from old soybean areas (Java) and from new soybean areas (Sumatra) were classified in more detail. Most likely B. japonicum is the dominant strain in Java while in Sumatra B. elkanii is more present. A Sinorhizobium fredii -like strain was isolated from one soil sample from Java.

  Post-mortem changes in chicken muscle : some key biochemical processes involved in the conversion of muscle to meat
  Schreurs, F.J.G. - \ 1999
  Agricultural University. Promotor(en): D. van der Heide; W. de Wit. - S.l. : S.n. - ISBN 9789054859710 - 173
  kippen - pluimvee - spieren - postmortemveranderingen - conversie - biochemie - kippenvlees - vleeskwaliteit - karkaskwaliteit - stamverschillen - groeitempo - bedwelmen - eiwitten - eiwitmetabolisme - energiemetabolisme - fowls - poultry - muscles - postmortem changes - conversion - biochemistry - chicken meat - meat quality - carcass quality - strain differences - growth rate - stunning - proteins - protein metabolism - energy metabolism

  The post mortem changes taking place in poultry muscular tissue and the resulting meat quality, until the moment of consumption of the meat by the consumer are described. Modern broiler chickens grow 'at the edge of what is metabolically possible'. This hypothesis is derived from the fact that muscle, and thus protein, accretion is accomplished through a dynamic equilibrium between synthesis and degradation. The cell reaches a certain maximum synthesis capacity. To grow beyond this maximum synthesis capacity the cell has to decrease it degradation. This in its turn is of great influence for meat aging.

  The chromatographic properties of a class of proteïnases, important for meat aging, called calpains as well as the development of a method for the quantification of the activity of these enzymes is described.

  Furthermore, a number of endogenous proteïnase and inhibitor activities, important for meat aging, was measured in four chicken selection lines differing in both growth rate and protein efficiency. Differences between lines were observed, the fastest growing lines showing the lowest proteolytic capacities of the calpain/calpastatin system while the slower growing animals showed higher proteolytic potentials in their breast muscles.

  The highly protein efficient line showed high proteïnase capacity of cathepsin H. Studies on the post mortem course of both the protein and the energy metabolism in the above mentioned selectionlines are described. The slowest growing lines showed the fastest post mortem meat tenderization while the faster growing lines showed slower tenderization, which was not yet completed within 48 hours post mortem. This suggests that increasing growth speed, which is aimed at by the poultry production industry, may at the end lead to meat aging problems and an unacceptable poultry meat quality, especially since the retail sector strives for shorter periods between slaughter and presentation to the customer, based on microbiological considerations.

  The development of methods to measure the post mortem proteolytic degradation of the cytoskeletal proteins titin, nebulin, desmin and vinculin using SDS-PAGE and 'Western blotting' are described. Possible candidate fragments of the different cytoskeletal proteins were identified to serve as markers for monitoring the course of meat aging.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.