Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==sterilizing
  Check title to add to marked list
  Geelziek verspreidt zich moeilijk van bijzondere bolgewassen naar hyacint
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)189. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  proeven op proefstations - bloembollen - hyacinten - bacterieziekten - besmetting - hyacinthoides - heetwaterbehandeling - onderzoek - gewasbescherming - steriliseren - plantenziekteverwekkende bacteriën - station tests - ornamental bulbs - hyacinths - bacterial diseases - contamination - hyacinthoides - hot water treatment - research - plant protection - sterilizing - plant pathogenic bacteria
  De geelziekbacterie blijft voor uitval zorgen in hyacinten, maar ook in enkele bijzondere bolgewassen. PPO Bloembollen onderzocht of hyacinten gemakkelijker besmet kunnen worden vanuit bijzondere bolgewassen. Geelziek gaat moeilijk van bijzondere bolgewassen naar hyacint en verspreiding via spoelen gaat gemakkelijk. Een verkorte heetstookbehandeling biedt voor Hyacinthoides mogelijk perspectief.
  Praktijkervaringen lelies koken met voor- en nawarmte
  Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)184. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - lelies - cultivars - hybriden - heetwaterbehandeling - warmtebehandeling - steriliseren - mijten - dood - ornamental bulbs - lilies - cultivars - hybrids - hot water treatment - heat treatment - sterilizing - mites - death
  In 2009 hebben 10 lelietelers de nieuwe kookbehandeling bij 41°C in combinatie met voor- en nawarmte in 27 leliecultivars uit de groep van de Oriëntals en de LA-hybriden. De resultaten waren positief
  Heetstook effectief tegen trips in gladiool tijdens bewaring
  Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)179. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
  proeven op proefstations - bloembollen - thysanoptera - bestrijdingsmethoden - heetwaterbehandeling - steriliseren - gladiolus - koudeopslag - station tests - ornamental bulbs - thysanoptera - control methods - hot water treatment - sterilizing - gladiolus - cold storage
  Een heetstookbehandeling van pitten en knollen van 24 of 48 uur bij 43°C is effectief in de bestrijding van trips tijdens de bewaring. De heetstookbehandeling is zonder schade toe te passen
  Grenzen warmwaterbehandelingen bepaald
  Stapel, L.H.M. ; Doorduin, J.C. - \ 2005
  BloembollenVisie (2005)65. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - hippeastrum - amaryllis - heetwaterbehandeling - steriliseren - nematoda - nematodenbestrijding - gewasbescherming - proefopzet - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - hot water treatment - sterilizing - nematode control - plant protection - experimental design - agricultural research
  In de (bloemen) teelt van Hippeastrum of amaryllis kan aantasting door de wortellesieaaltjes Pratylenchus penetrans en/of P.scribneri een groot probleem zijn. Niet alleen in de volle grond, maar ook in substraten. Het 'koken' van de bollen is niet altijd voor 100% effectief. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor chemische bestrijding tijdens de teelt beperkt
  Microgolven en plasmagas voor bestrijden zonder chemie
  Vegter, B. ; Bartels, P. - \ 2005
  Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)27. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - 39.
  tuinbouw - plantenziektebestrijding - elektromagnetische straling - microgolfstraling - gassen - stikstof - steriliseren - desinfectie - methodologie - landbouwkundig onderzoek - horticulture - plant disease control - electromagnetic radiation - microwave radiation - gases - nitrogen - sterilizing - disinfection - methodology - agricultural research
  De tuinbouwsector is niet de enige, die op zoek is naar een energiezuinige, chemicaliënvrije ziektebestrijding. In de levensmiddelentechnologie is al druk geexperimenteerd met magnetrontechniek en wordt onderzoek gedaan met nieuwkomer plasmagas. De tuinbouw kan van deze ervaringen profiteren
  De voordelen van sterilisatie onder hoge druk voor de kwaliteit van voedingsmiddelen
  Matser, A.M. ; Krebbers, B. ; Berg, R.W. van den; Bartels, P.V. - \ 2004
  Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 5 (2004)4. - ISSN 1570-6907 - p. 33 - 38.
  voedseltechnologie - houdbaarheid (kwaliteit) - druk - steriliseren - smaak - voedingsstoffen - food technology - keeping quality - pressure - sterilizing - taste - nutrients
  Indien toegepast bij verhoogde temperaturen en gebruikmakend van de temperatuurtoename door adiabatische compressie, kan verwerking onder hoge druk gebruikt worden voor de sterilisatie van voedingsmiddelen. Het is mogelijk om, via het kiezen van geschikte procescondities, zowel vegetatieve cellen als microbiële sporen volledig te inactiveren zodat er voedingsmiddelen ontstaan die stabiel blijven tijdens de opslag. De kwaliteit van producten die onder hoge druk gesteriliseerd zijn, is over het algemeen hoger dan bij producten die op een conventionele manier gesteriliseerd zijn met behulp van warmte. Dit geldt vooral voor de textuur, smaak en het vasthouden van nutriënten. Het effect van sterilisatie onder hoge druk op de kleur is afhankelijk van het product. Dit varieert van volledig behoud van de frisse kleur tot het optreden van dezelfde kleurverandering als bij conventionele technieken
  Zorgvuldig omgaan met resistentie tegen appelschurft
  Schouten, H.J. - \ 2003
  De Fruitteelt 93 (2003)18. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  appels - plantenziekteverwekkende schimmels - schurft (bij dieren) - gewasbescherming - ziekteresistentie - epidemiologie - pezizomycotina - steriliseren - venturia inaequalis - apples - plant pathogenic fungi - plant protection - disease resistance - epidemiology - sterilizing - ?
  Appelrassen met schurftresistentie lopen kans deze resistentie te verliezen als verkeerd met deze resistentie wordt omgesprongen. Belangrijke rubrieken in dit artikel zijn: 1) De levenscyclus van schurft op appel; 2) Virulente schurftstammen; 3) Biologische factoren die het proces van onwerkzaam worden van Vf-resistentie vertragen; 4) Ascospoorvorming en geslachtelijke voortplanting; 5) Ontsmetten van Vf-rassen
  Sterilization by high hydrostatic pressure : increasing efficiency and product quality by improved temperature control
  Heij, W.B.C. de; Schepdael, L.J.M.M. van; Moezelaar, R. ; Berg, R.W. van den - \ 2003
  In: Advances in high pressure bioscience and biotechnology II : proceedings of the 2nd international conference on High pressure bioscience and biotechnology II / Winter, R., Berlin : Springer Verlag - ISBN 9783540009771 - p. 367 - 370.
  steriliseren - warmtebehandeling - bacteriële sporen - drukbehandeling - verwerkingskwaliteit - sterilizing - heat treatment - bacterial spores - pressure treatment - processing quality
  A product being pressurized will heat up due to compressive heating. Due to heat transfer, products close to the vessel wall will cool down, a process which may result in a non-homogeneous product temperature profile in radial direction. If the proper technological features are implemented these heat losses may be reduced significantly. Such an adiabatic-isobaric process increases the economic feasibility of the high pressure process and minimizes product damage due to a small temperature-time integral.
  Teler en akkerbouwer samen verantwoordelijk: gladiool - wortelknobbelaaltje
  Groen, N.P.A. ; Korthals, G.W. - \ 2002
  Bloembollencultuur 113 (2002)17. - p. 24 - 25.
  bloembollen - nematoda - meloidogyne chitwoodi - epidemiologie - distributie - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - hygiëne - heetwaterbehandeling - steriliseren - ornamental bulbs - epidemiology - distribution - plant protection - integrated control - hygiene - hot water treatment - sterilizing
  Middels bedrijfshygiëne kunnen akkerbouwer en gladiolenteler aantasting en verspreiding van het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi)beperken. Uit PPO-onderzoek blijkt een warmwaterbehandeling van de kralen van 2,5 uur bij 43,5° C effectief tegen M. chitwoodi
  Hoog ligninegehalte in compost lijkt nadelig voor productie
  Straatsma, G. - \ 2001
  Groenten en Fruit. Vakdeel paddestoelen 2001 (2001)12. - ISSN 0925-9716 - p. 16 - 17.
  paddestoelen - compost - groeimedia - compostering - opbrengsten - oogsttoename - oogstverliezen - lignine - steriliseren - mushrooms - composts - composting - growing media - yields - yield increases - yield losses - lignin - sterilizing
  Effect van pasteurisatie, conditonering tijdens compostering en het lignine-gehalte op de champignonopbrengst
  Perspectieven voor bestrijding van witrot in uien
  Visser, C.L.M. de - \ 1997
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1997 (1997)2. - ISSN 1385-5298 - p. 26 - 27.
  Allium cepa - breuk - schade - smeul - ziekteresistentie - desinfectie - dijken - landbouwbedrijven - inundatie - voetrot - fungiciden - heetwaterbehandeling - hygiëne - schimmel - uien - plaagresistentie - fysische gewasbeschermingsmethoden - plantenveredeling - gewasbescherming - reparatie - wortelrot - zaadbehandeling - zaden - bodemschimmels - steriliseren - Allium cepa - breakage - damage - damping off - disease resistance - disinfection - dykes - farms - flooding - foot rot - fungicides - hot water treatment - hygiene - moulds - onions - pest resistance - physical control - plant breeding - plant protection - repairing - root rots - seed treatment - seeds - soil fungi - sterilizing
  Desinfectie van bedrijfsvreemd materiaal door blootstelling aan UV-C
  Roelofs, P.F.M.M. - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.166) - 28
  uitrusting - schoonmaken - wassen (activiteit) - scheren - stallen - varkensstallen - woningen - desinfectie - ontsmettingsmiddelen - steriliseren - ultraviolette straling - equipment - cleaning - washing - shearing - stalls - pig housing - dwellings - disinfection - disinfectants - sterilizing - ultraviolet radiation
  Natural convection heating of liquids, with reference to sterilization of canned food
  Hiddink, J. - \ 1975
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): J. Schenk, co-promotor(en): S. Bruin. - Wageningen : Centre for Agricultural Publishing and Documentation Pudoc - ISBN 9789022005743 - 128
  ingeblikte producten - inblikken - convectie - voedselbewaring - voedingsmiddelen - plantaardige producten - steriliseren - thermodynamica - canned products - canning - convection - food preservation - foods - plant products - sterilizing - thermodynamics

  In a model system the physical transport phenomena that occur during the sterilization of a canned liquid food were investigated. Flow phenomena and heat transfer were studied experimentally as well as theoretically. Experiments on flow patterns and temperature profiles revealed a boundary layer flow at the vertical sidewall, a stratified core in the upper part of the container and a perfectly mixed, unstratified region in the lower part of the container. A dimensionless correlation for the overall heat transfer coefficient from steam to liquid was determined.

  From the observed flow patterns and temperature profiles a simplified mathematical model was developed, with which temperature stratification in the liquid during heating could be simulated. The applicability of the simplified model for lethality calculations was briefly examined.

  Some attention was also paid to the effect of solid particles on heating characteristics of the container contents.

  Literature on the research of convection heating of liquids in closed containers was reviewed, as well as literature about the influence of temperature stratification on natural convection boundary layer flow.

  Concepten voor algemene en specifieke kwaliteitsnormen voor gesteriliseerde produkten
  Anonymous, - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1721) - 45
  voedselbewaring - voedingsmiddelen - plantaardige producten - steriliseren - groenteteelt - groenten - food preservation - foods - plant products - sterilizing - vegetable growing - vegetables
  The effect of hot water treatment on a virus of Opuntia exaltata
  Meer, F.A. van der - \ 1967
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek no. 443) - 2
  gewasbescherming - plagenbestrijding - ziektebestrijding - sierplanten - plantenziekten - plantenvirussen - heetwaterbehandeling - steriliseren - opuntia - plant protection - pest control - disease control - ornamental plants - plant diseases - plant viruses - hot water treatment - sterilizing
  Hot water treatment of daffodils
  Slootweg, A.F.G. - \ 1963
  Lisse : [s.n.] (Publikatie / Laboratory for flowerbulbresearch, Lisse, the Netherlands no. 000158) - 6
  bloembollen - gewasbescherming - heetwaterbehandeling - steriliseren - narcissus - ornamental bulbs - plant protection - hot water treatment - sterilizing
  De sterilisatie van aardbeien op sap in grootverpakking met behulp van een ladingsgewijs werkende roterende autoclaaf
  Hoogzand, C. ; Moerman, J.A.S. - \ 1957
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten no. 820) - 19
  voedselbewaring - voedingsmiddelen - fragaria - fruit - nederland - plantaardige producten - steriliseren - aardbeien - food preservation - foods - netherlands - plant products - sterilizing - strawberries
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.