Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 69

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gooien we te veel voedsel weg door de woorden 'Ten minste houdbaar tot'?
  Bos-Brouwers, Hilke - \ 2020
  consumers - food wastage - storage life - keeping quality
  Efficiënte keten: preventie reststromen: rapportage 2015/2016
  Staps, Sjef ; Tromp, Seth ; Gogh, Bart van; Burgh, Marianne van der - \ 2017
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 59
  reststromen - biologische landbouw - agro-industriële ketens - biologische voedingsmiddelen - voedselketens - verliezen - bederfelijke producten - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselverspilling - bewaartijd - residual streams - organic farming - agro-industrial chains - organic foods - food chains - losses - perishable products - keeping quality - food wastage - storage life
  Het onderhavige rapport is bedoeld als openbare verslaglegging van de eerste twee onderzoeksjaren van het publiek-private samenwerking (PPS) project ‘Efficiënte keten, preventie reststromen’ (2015-2018). De ambitie van dit PPS-project is om derving (verspilling) in de biologische agrifood-keten te voorkomen, en daar waar reststromen ontstaan de kansen voor het vermarkten van deze reststromen te vergroten. Het rapport kan gebruikt worden als referentie voor het vinden van mogelijkheden om derving (verspilling) te voorkomen en daar waar reststromen desondanks ontstaan de kansen voor het vermarkten van deze reststromen te vergroten.
  Effect van terminologie houdbaarheidsdata op voedselverspilling in huishoudens
  Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2017
  Wageningen Food & Biobased Research - 2
  food wastage - storage life - keeping quality - supermarkets
  Dagelijks wordt er wereldwijd veel voedsel weggegooid. In Nederland gooit een gemiddelde consument jaarlijks zo’n 50 kilo goed voedsel weg. Een deel hiervan wordt veroorzaakt doordat consumenten producten weggooien waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
  Exploring the potential of an Andean fruit : an interdisciplinary study on the cape gooseberry (Physalis peruviana L.) value chain
  Olivares Tenorio, Mary Luz - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): Tiny van Boekel, co-promotor(en): Matthijs Dekker; Ruud Verkerk. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579859 - 190
  physalis peruviana - value chain analysis - supply chain management - keeping quality - storage life - storage - phytochemicals - andean group - physalis peruviana - waardeketenanalyse - ketenmanagement - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - opslag - fytochemicaliën - andesgroep

  Cape gooseberry is a fruit cultivated in Andean countries. Currently it is available some international markets, besides the domestic Andean market. Colombia is the major producer and export country at the moment. The value chain of cape gooseberry faces several barriers of technological and governance nature. This research is an interdisciplinary study on the Colombian cape gooseberry value chain. It aimed to evaluate quality attributes of the fruit during the supply chain, including the changes in the contents of health-promoting compounds; and also assessed the current situation of the value chain regarding degree of alignment of the actors.

  Findings show that cape gooseberry is a source of health-promoting compounds and has antioxidant activity properties. Such health promoting compounds in cape gooseberry are subject to thermal degradation or formation but not to the extent that they are no longer present after heating. Vitamin C and β-carotene were relative stable after storage time during post-harvest. The main issue for shelf-life of fresh cape gooseberry is the growth of fungi. The intake assessment conducted based on the current consumption of cape gooseberry, concluded that the contribution of this fruit to the daily recommendation intake of vitamin C and β-carotene in Colombian and Dutch adult population is negligible.

  Cape gooseberry is indeed a very low consumed fruit because is not well-known in international markets. However, it has potential to improve performance by first facing alignment issues, integrate the value chain and develop strategies to effectively plan the route to follow in order to scale up.

  Intelligente verpakkingen
  Heising, J.K. - \ 2014
  Wetenschap24.nl
  voedselverpakking - intelligente verpakkingen - vis - bederfelijke producten - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - voedselveiligheid - voedselverspilling - food packaging - smart packaging - fish - perishable products - keeping quality - storage life - food safety - food wastage
  Hoe kun je voorkomen dat goede vis wordt weggegooid? Jenneke Heising (Wageningen University) heeft een verpakking ontwikkeld met een ingebouwde chip die kan 'ruiken' of de vis nog goed is voor consumptie.
  Voedselverspilling terugdringen: Simulatietool berekent effect verbetermaatregelen
  Janssen, A. ; Snels, J.C.M.A. - \ 2014
  Voedingsmiddelentechnologie 2014 (2014)3. - ISSN 0042-7934 - p. 16 - 18.
  voedselverspilling - simulatiemodellen - supermarkten - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - verse producten - voedselkwaliteit - voedselketens - food wastage - simulation models - supermarkets - keeping quality - storage life - fresh products - food quality - food chains
  In de strijd tegen voedselverspilling in de supermarkt is een nieuw hulpmiddel in de maak. een simulatietool waarmee het effect van verbetermaatregelen in versketens wordt gekwantificeerd. Onderzoekers van TI Food and Nutrition en projectpartners CBl en FNLI hebben hiermee een krachtig gereedschap in handen om derving verder te beperken.
  Slimme houdbaarheidssensor krijgt prijs
  Timmermans, A.J.M. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 5 - 5.
  bewaartijd - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselkwaliteit - sensors - verse producten - storage life - keeping quality - food quality - sensors - fresh products
  De ‘Pasteur sensor tag’, een houdbaarheidssensor voor versproducten, is onderscheiden met de Food Valley Award. Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkelde de modellen die de kwaliteit berekenen
  Voedselverspilling. Uitleg over houdbaarheidsdatum voor bedrijven.
  Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen
  voedselverspilling - bewaartijd - houdbaarheid (kwaliteit) - verliezen - eu regelingen - food wastage - storage life - keeping quality - losses - eu regulations
  Deze brochure laat zien hoe het ook al weer zit met de houdbaarheidsdatum op basis van de Europese Verordening 1169/2011.
  Gooi nooit meer onnodig voedsel weg!
  Glas, Marjolein van der - \ 2013
  food wastage - storage life - keeping quality - food safety
  Chip berekent houdbaarheid
  Timmermans, Toine - \ 2013
  food wastage - leftovers - keeping quality - storage life - losses - food wastes - plate waste - food technology - food quality
  Case 3: ketensamenwerking en voedselverspilling
  LEI, ; Waarts, Y.R. - \ 2013
  voedselverspilling - verliezen - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - voedselafval - etensresten - voedselketens - food wastage - losses - keeping quality - storage life - food wastes - leftovers - food chains
  Een omvangrijk deel van de voedselverliezen wordt veroorzaakt door inefficiënties in de keten. Een grote stap voorwaarts kan worden geboekt door ketenpartijen die gaan werken aan verbetering van efficiëntie en effectiviteit van de voedselketen in ketenverband. De strekking van het rollenspel voor de HBO-student is dat iedereen een (keten)rol inneemt en enkele scenario's bediscussieert vanuit de eigen rol.
  Twee weken langer houdbaar
  Glas, Marjolein van der - \ 2012
  fruit juices - fruit drinks - soft drinks - fresh products - keeping quality - storage life - pulsed field electrophoresis
  Hoogesteger past de pulsed-electric-field-technologie toe op zijn verse vruchtensappen. Daardoor kan het Zwanenburgsebedrijf nu ook de Europese markt op.
  Houdbaarheidsdatum, verspilde moeite?
  Soethoudt, J.M. ; Sluis, A.A. van der; Waarts, Y.R. ; Tromp, S.O. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1353) - ISBN 9789461734815 - 58
  houdbaarheid (kwaliteit) - voedselverspilling - voedselveiligheid - bewaartijd - voedselkwaliteit - wetgeving - Nederland - keeping quality - food wastage - food safety - storage life - food quality - legislation - Netherlands
  Onderzoek van Wageningen UR Food & Biobased Research over de relatie tussen houdbaarheidsdata van producten en de verspilling van voedsel.
  Hoe?Zo! Radio
  Zwietering, Marcel - \ 2012
  food microbiology - food safety - keeping quality - storage life - food wastage - irradiation
  Labyrint - Over de datum
  Zwietering, Marcel - \ 2012
  food quality - keeping quality - storage life - taste - food safety - food preservation - food wastage
  Geld verdienen met tegengaan verspilling (interview met Bart Groesz en Toine Timmermans)
  Vierstra, J. ; Timmermans, A.J.M. ; Groesz, B. - \ 2012
  Vakblad VVM-afval (2012)4. - ISSN 1385-7444 - p. 38 - 39.
  voedselverspilling - verliezen - supermarkten - bederfelijke producten - voedselafval - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - houding van consumenten - food wastage - losses - supermarkets - perishable products - food wastes - keeping quality - storage life - consumer attitudes
  Van alle landbouwproducten gooien we in Nederland maar liefst 20% tot 33% ergens in de keten weg. Voor supermarkten verdwijnt daarmee veel toegevoegde waarde. Alle reden dus om te onderzoeken of dit weggooigedrag is in te dammen. Toine Timmermans, programmamanager WUR, en Bart Groesz, eigenaar PLUS supermarkt in Rozenburg, voegen de daad bij het woord.
  Hoeveel voedsel we verspillen is een keuze (interview met Toine Timmermans)
  Wilschut, M. ; Timmermans, A.J.M. - \ 2012
  Trouw (2012).
  voedselverspilling - supermarkten - bewaartijd - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselafval - consumenten - food wastage - supermarkets - storage life - keeping quality - food wastes - consumers
  Klassieke strop voor ijscomannen, strandtenthouders en supermarkten: de onverwachte weersomslag. Sinds Albert Heijn met een nieuw slim bestelsysteem werkt, houdt deze supemarkt beter rekening met externe invloeden als het weer. Resultaat: minder overtollige ijsjes, meloenen en satéspiesen.
  Ozon toepassing bij de lange bewaring van Rode bes
  Geijn, F.G. van de; Staal, M.G. - \ 2012
  Wageningen UR Food & Biobased Research : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1320) - ISBN 9789461732613 - 13
  ribes rubrum - rode aalbessen - gasbewaring - ozon - behandeling na de oogst - bewaartijd - opslagkwaliteit - nederland - ribes rubrum - red currants - controlled atmosphere storage - ozone - postharvest treatment - storage life - storage quality - netherlands
  Onderzoek naar de mogelijkheden van toepassing van Ozon in de lange bewaring van rode bessen.
  Beperken voedselverspilling : ketenbenadering
  Snels, Joost - \ 2012
  food wastage - losses - leftovers - food wastes - consumer behaviour - food chains - storage life - keeping quality
  De appel als merk : voeding en gezondheid : Interview met Alex van Schaik
  Polderman, N. ; Schaik, A. van - \ 2012
  Consumentengids 2012 (2012)juni. - ISSN 0165-6775 - p. 12 - 15.
  appels - rassen (planten) - supermarkten - merkproducten - fruitgewassen - oude plantenrassen - voedselbewaring thuis - bewaartijd - apples - varieties - supermarkets - brand name products - fruit crops - old varieties - home food preservation - storage life
  Lekker, zo'n verse appel. Hoewel vers? Appels zijn vaak al maanden eerder geoogst. In de supermarkt verliezen oude, moeilijk te bewaren rassen het van nieuwe zoals junami en kanzi. Al blijft elstar het populairst.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.