Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 129

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Iron metabolism is prospectively associated with insulin resistance and glucose intolerance over a 7-year follow-up period: the CODAM study
  Wlazlo, N. ; Greevenbroek, M.M.J. van; Ferreira, I. ; Jansen, E.H.J.M. ; Feskens, E.J.M. ; Kallen, C.J.H. van der; Schalkwijk, C.G. ; Bravenboer, B. ; Stehouwer, C.D.A. - \ 2015
  Acta Diabetologica 52 (2015)2. - ISSN 0940-5429 - p. 337 - 348.
  beta-cell function - serum ferritin - diabetes-mellitus - syndrome desir - fatty liver - risk - transferrin - stores - men - inflammation
  Objectives Several markers of iron metabolism have been associated with insulin resistance (IR) and type 2 diabetes mellitus in cross-sectional studies. However, prospective data on these associations are scarce, and it is currently unclear in which tissues iron metabolism may contribute to IR. Therefore, we investigated whether markers of iron metabolism were associated with IR in muscle, liver, and adipocytes, and with glucose intolerance over a 7-year follow-up period. Design and methods Serum ferritin, transferrin, total iron, non-transferrin-bound iron, and transferrin saturation were determined at baseline of a prospective cohort study in 509 individuals (60 % men, age 59 ± 6.9 years, body mass index 28.5 ± 4.3). Both at baseline and after a 7-year follow-up (n = 386), measures of glucose, insulin (during glucose tolerance tests), and non-esterified fatty acids were obtained. Using generalized estimating equations, we investigated associations between baseline iron markers and indices of muscle, liver, and adipocyte insulin resistance (adipocyte IR), as well as glucose intolerance, over the 7-year period. Results Over a 7-year period, baseline serum ferritin (per 10 µg/L increase) was positively associated with homeostasis model assessment insulin resistance (HOMA2-IR) [ß = 0.77 % (95 % CI 0.50–1.03)], hepatic insulin resistance (hepatic IR) [ß = 0.39 % (0.23–0.55)], adipocyte IR [ß = 1.00 % (0.65–1.35)], and AUCglucose [ß = 0.32 % (0.18–0.46)] after adjustment for several covariates, including inflammatory markers (all p <0.001). Similarly, serum transferrin (per 0.1 g/L) was associated with HOMA2-IR [ß = 2.66 % (1.55–3.78)], hepatic IR [ß = 1.16 % (0.47–1.85)], adipocyte IR [ß = 3.75 % (2.27–5.25)], and AUCglucose [ß = 1.35 % (0.74–1.96)] over 7 years. Conclusions Iron metabolism and related factors may contribute to IR in muscle, liver, and adipocytes, eventually leading to impaired glucose metabolism and hyperglycaemia.
  Hepatitis E Virus in Pork Liver Sausage, France
  Berto, A. ; Grierson, S. ; Hakze-van der Honing, R.W. van der; Martelli, F. ; Johne, R. ; Reetz, J. ; Ulrich, R.G. ; Pavio, N. ; Poel, W.H.M. van der; Banks, M. - \ 2013
  Emerging Infectious Diseases 19 (2013)2. - ISSN 1080-6040 - p. 264 - 266.
  pig-liver - transmission - stores
  We investigated viability of hepatitis E virus (HEV) identified in contaminated pork liver sausages obtained from France. HEV replication was demonstrated in 1 of 4 samples by using a 3-dimensional cell culture system. The risk for human infection with HEV by consumption of these sausages should be considered to be high.
  Bewaarmodel
  Wildschut, J. - \ 2013
  Wageningen UR
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - modellen - temperatuur - klimaatregeling - opslagloodsen - berekening - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - models - temperature - air conditioning - stores - calculation
  Rekenmodel om bewaarklimaat te demonstreren. Op basis van de omstandigheden (zoals de temperatuur en de RV van de buitenlucht) en van instellingen van het bewaarsysteem (zoals het ventilatie- en het circulatiedebiet per kist) wordt het bewaarklimaat berekend. Door dit resultaat te vergelijken met de schadedrempels en met de energiekosten kan besloten worden naar gunstigere instellingen op zoek te gaan: betere bewaaromstandigheden tegen lagere energiekosten.
  Filtratie van pirimifos-methyl uit condensvocht : Filtratie van condensvocht van bewaarcellen behandeld met Actellic
  Lans, A.M. van der; Bisseling, E. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 25
  bloembollen - pirimifos-methyl - filtratie - verontreinigingsbeheersing - milieubescherming - oppervlaktewater - opslagloodsen - ornamental bulbs - pirimiphos-methyl - filtration - pollution control - environmental protection - surface water - stores
  Tijdens de warme bewaring van tulpenbollen in klimaatcellen wordt het middel Actellic (werkzame stof pirimifos - methyl pirimifos - methyl ) ingezet voor de bestrijding van galmijten. Het middel ‘plakt’ niet alleen aan de bollen maar ook aan de wanden, de vloer, het fust en de klimaatapparatuur en blijft op deze wijze gedurende vele maanden in de cel aanwezig. Als er na de warme bewaring vervolgens in deze cellen producten gekoeld worden, kan condensvorming optreden. Uit eerder onderzoek van PPO bleek dat in condenswater uit deze klimaatcellen pirimifos - methyl ruim boven het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico voor waterleven ) van 0.002 μg l voor kan komen . Het condens water komt vervolgens via de condens afvoerpijp in het riool of op het (on)verharde gedeelte van het erf terecht. Deze emissieroute via condenswater vormt een grote bedreiging voor het lokale aquatische milieu doordat pirimifos - methyl op deze manier in het oppervlaktewater terecht kan komen.
  Transmission dynamics of hepatitis E virus in pigs: Estimation from field data and effect of vaccination
  Backer, J.A. ; McCreary, C. ; Martelli, F. ; Poel, W.H.M. van der - \ 2012
  Epidemics 4 (2012)2. - ISSN 1755-4365 - p. 86 - 92.
  united-kingdom - infection - swine - prevalence - strains - humans - stores - farms - feces - liver
  Hepatitis E is a viral disease that causes serious concerns for public health. Hepatitis E virus (HEV) genotype 3 is endemic in commercial pig farms worldwide that act as a reservoir. Pig-to-human transmission may occur when infectious animals enter the food chain at slaughter, through consumption of contaminated meat, direct exposure or use of by-products. To reduce the fraction of infectious animals at slaughter age and thus the risk for public health, it is important to understand the transmission dynamics of HEV in pig populations. In this study, we estimate the transmission rate parameter and mean infectious period of HEV in pigs from field data, using a Bayesian analysis. The data were collected in ten commercial pig herds that are each divided into three different age groups. Two transmission models were compared, assuming that animals are infected either locally by their group mates or globally by any infectious animal regardless of its group. For local and global transmission, the transmission rate parameters were 0.11 (posterior median with 95% credible interval: 0.092–0.14 day-1) and 0.16 (0.082–0.29 day-1), the mean infectious periods were 24 (18–33) days and 27 (20–39) days and the reproduction numbers were 2.7 (2.2–3.6) and 4.3 (2.8–6.9). Based on these results, global transmission is considered to be the more conservative model. Three effects of vaccination were explored separately. When vaccination is not sufficient to eliminate the virus, a shorter mean infectious period decreases the fraction of infectious animals at slaughter age, whereas a reduced transmission rate parameter adversely increases it. With a reduced susceptibility, vaccination of animals at a later age can be a better strategy than early vaccination. These effects should be taken into account in vaccine development
  Vochthuishouding in perencellen : maatregelen voor een beter bewaarseizoen
  Geijn, F.G. van de - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)34. - ISSN 0016-2302
  fruitgewassen - peren - fruitbewaarplaatsen - opslagloodsen - maatregelen - vochtigheid - fruit crops - pears - fruit stores - stores - measures - humidity
  Het bewaren van Conference vraagt op allerlei vlakken om maatregelen. Een juiste vochthuishouding is daarbij zeer bepalend.
  Aan de kwaliteit ligt het niet ... : weinig afwijkingen
  Geijn, F.G. van de - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)13. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  appels - peren - fruitbewaarplaatsen - oogstvoorspelling - kwaliteitscontroles - rassen (planten) - opslagloodsen - kwaliteit - monitoring - apples - pears - fruit stores - yield forecasting - quality controls - varieties - stores - quality
  Van de hoofdrassen worden de kwaliteitsverwachtingen en de te adviseren bewaarcondities voor het komende seizoen belicht. Daarnaast wordt teruggeblikt op het afgelopen bewaarseizoen 2009-2010, dat in kwalitatief opzicht tot op heden een succesvol verloop heeft.
  Bewaarkwaliteit dit jaar verrassend
  Geijn, F.G. van de - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)12. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - fruitgewassen - calcium - gebreken - controle - achteruitgang (deterioration) - opslagloodsen - fruit growing - fruit crops - defects - control - deterioration - stores
  De bewaarkwaliteit van fruit heeft in 2009 zowel in negatieve als in positieve zin bijzonderheden. Waarschuwingen over de gevolgen van de calciumtekorten werden al vroeg in het seizoen gemeld. Uitgebreide productcontroles zijn nodig om een grootschalig kwaliteitsverlies te kunnen signaleren
  Veilig monsteren in ULO-cellen
  Montsma, M.P. - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)35. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 13.
  tuinbouwbedrijven - fruitteelt - fruitbewaarplaatsen - koelcellen - opslagloodsen - bemonsteren - veiligheid op het werk - inspectie - market gardens - fruit growing - fruit stores - cold stores - stores - sampling - safety at work - inspection
  Ieder jaar vallen er slachtoffers bij het werken met bewaarcellen. Meestal betreft het mensen die geen toestemming hadden ULO-cellen te betreden, maar toch zijn ook fruitbewaarders en medewerkers het slachtoffer
  Bewaring hardfruit seizoen 2009-2010 : grote hoeveelheid Conference, groot gevolg voor bewaring
  Schaik, A.C.R. van - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)35. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
  fruitteelt - fruitgewassen - gewaskwaliteit - fruitbewaarplaatsen - opslagloodsen - koelcellen - fruit growing - fruit crops - crop quality - fruit stores - stores - cold stores
  Het is belangrijk dat er een goede samenhang is tussen de verwachte productkwaliteit, bewaarcondities en mogelijk extra maatregelen met nadruk op de bewaring van peer
  Body condition of shorebirds upon arrival at their Siberian breeding grounds
  Tulp, I.Y.M. ; Schekkerman, H. ; Klaassen, R.H.G. ; Ens, B.J. ; Visser, G.H. - \ 2009
  Polar Biology 32 (2009)3. - ISSN 0722-4060 - p. 481 - 491.
  calidris-canutus-islandica - red knots - energy-expenditure - tundra arthropods - ellesmere-island - fat reserves - migration - stores - survival - waders
  Abstract Arctic breeding shorebirds carry substantial body stores on their long-distance migrations from their non-breeding grounds. Upon arrival at the breeding area the remains of these stores can be used for egg formation, insurance against poor feeding conditions or rebuilding organs. We quantified body condition (body mass, total body water, lean body mass and fat mass estimated using the deuterium dilution method) in seven shorebird species caught upon arrival in the Siberian Arctic. Arrival condition was compared with incubation condition in a subset of species. After correction for structural size, body mass was significantly lower at arrival than during incubation in most of the species (but 3¿18% above lean mass). Fat index (fat mass/lean mass) varied between 5.1 and 13.2%. Fat stores were estimated to enable survival for 0.6 days for the smallest and 2.5 days for the largest species. We discuss possible functions of arrival stores: insurance, egg-formation or rebuilding organs.
  Blood donation, body iron status and carotid intima-media thickness
  Engberink, M.F. ; Geleijnse, J.M. ; Durga, J. ; Swinkels, D.W. ; Kort, W.L.A.M. de; Schouten, E.G. ; Verhoef, P. - \ 2008
  Atherosclerosis 196 (2008)2. - ISSN 0021-9150 - p. 856 - 862.
  transferrin-bound iron - coronary-heart-disease - acute myocardial-infarction - eastern finnish men - serum ferritin - risk - stores - atherosclerosis - association - hemochromatosis
  Iron could promote free radical formation, which may lead to injury of the arterial wall and atherosclerosis. Blood donation may reduce cardiovascular risk by lowering body iron status. We collected data on blood donation history and intima-media thickness of the common carotid artery (CIMT) in 819 subjects (50-70 years), who were recruited from municipal and blood bank registries in The Netherlands. Serum iron parameters were assessed, including non-transferrin bound iron (NTBI) that has recently been found in conditions of iron overload. Serum ferritin was lower in current donors (n=443; 44mug/L) than in ex-donors (n=120; 114mug/L) and never-donors (n=256; 124mug/L, P for trend /=49 times during life or >/=2 times per year), although not statistically significant. CIMT was not significantly related to NTBI. Frequent blood donation, resulting in lowered body iron, might give some protection against accelerated atherosclerosis.
  Are dioxin-like contaminants responsible for the eel (Anguilla anguilla) drama?
  Palstra, A.P. ; Ginneken, V.J.T. van; Murk, A.J. ; Thillart, G. van den - \ 2006
  Naturwissenschaften 93 (2006)3. - ISSN 0028-1042 - p. 145 - 148.
  polychlorinated-biphenyls - exposure - 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin - mortality - oocytes - impact - stores - pcbs
  Eel populations worldwide are dangerously close to collapsing. Our study is the first to show that current levels of dioxin-like contaminants are strong candidates because of their devastating effects on development and survival of eel embryos. Female and male silver eels were artificially stimulated to maturation and reproduction by treatment with carp pituitary extracts and hCG, respectively. During maturation of female European silver eels, about 60 g fat per kg eel is incorporated in the oocytes. Together with the fat, however, persistent organic pollutants such as dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) are incorporated too. The total dioxin-like toxic potency of the individual gonad batches was determined as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxine equivalents (TEQs), using an in vitro reporter gene assay. The observed differences in development and survival showed a significant negative correlation with the TEQ levels in the gonads, already at levels far below the maximal allowable level for fish consumption, i.e., 4 ng TEQ/kg fish. The clear inverse relationship between the TEQ level and the survival period of the fertilised eggs strongly suggests that the current levels of dioxin-like compounds seriously impair the reproduction of the European eel. The peak of the environmental levels of dioxin-like PCBs and the decline of eel coincide worldwide, further suggesting that, in addition to other threats, these contaminants contributed significantly to the current collapse in eel populations.
  Eindrapportage ‘Verminderde Circulatie’ : demonstratie en optimalisering van aan/uit-regeling en frequentieregeling bij luchtcirculatie in palletkisten
  PPO Bomen-bollen, - \ 2005
  Lisse : DLV adviesgroep - 18
  bloembollen - opslagloodsen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatoren - blazers - regelaars - vergelijkend onderzoek - omloop - ornamental bulbs - stores - controlled atmosphere stores - ventilators - blowers - controllers - comparative research - circulation
  Het project ‘Verminderde circulatie’ had tot doel om meer inzicht te krijgen in de juiste instellingen van frequentie regelaars en aan/uit-regelingen van systeem ventilatoren ten behoeve van de circulatie in bloem bollenbewaarruimten .
  Naar een energiezuiniger klimaatbeheersing bij de bewaring van tulpenbollen. Praktijkproef EB-01
  Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2005
  Lisse : PPO Bloembollen - 16
  bloembollen - opslagloodsen - gecontroleerde omgeving - ventilatie - ethyleen - energiegebruik - energiekosten - voorbehandeling - landbouwkundig onderzoek - effecten - ornamental bulbs - stores - controlled atmospheres - ventilation - ethylene - energy consumption - energy expenditure - pretreatment - agricultural research - effects
  In bewaarcellen van tulpenbollen wordt extreem geventileerd om het schadelijke ethyleengas af te voeren. Ethyleen wordt geproduceerd door zure (door Fusarium aangetaste) bollen en heeft schadelijke effecten op de gezonde bollen, waarvan bloemverdroging en verklistering de belangrijkste zijn. De extreme ventilatie kost zeer veel energie. In laboratoriumproeven is eerder aangetoond dat alle ethyleeneffecten in tulp voorkómen kunnen worden door een voorbehandeling met het gasvormige middel EB-01 (codenaam voor 1-MCP), dat de bollen ongevoelig maakt voor ethyleen. Voor een langdurige en volledige bescherming tegen ethyleen moet het middel elke 12 dagen toegediend worden. Het doel van dit project was te onderzoeken of het middel EB-01 toepasbaar is in niet volledig lekdichte praktijkcellen en of het voldoende bescherming tegen ethyleenschade biedt, zodat de ventilatie sterk teruggebracht kan worden ten behoeve van energiebesparing (en behoud van kwaliteit).
  Het meten van mestvoorraden
  Starmans, D.A.J. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 437) - ISBN 9789067549219 - 47
  dierlijke meststoffen - volumebepaling - bemonsteren - meting - stikstof - fosfaat - opslagloodsen - animal manures - volume determination - sampling - measurement - nitrogen - phosphate - stores
  Quick-scan van technieken voor de bepaling van voorraden drijfmest
  Starmans, D.A.J. ; Hoeksma, P. - \ 2004
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 258) - ISBN 9789067548274 - 22
  mest - vloeibare meststoffen - opslagloodsen - volumebepaling - meting - manures - liquid manures - stores - volume determination - measurement
  Is blood donation induced low iron status associated with favourable levels of OxLDL, s-ICAM-1, sVCAM-1 and vWF-antigen in healthy men.
  Hoydonck, P.G.A. ; Schouten, E.G. ; Hoppenbrouwers, K.P.M. ; Temme, E.H.M. - \ 2004
  Atherosclerosis 172 (2004)2. - ISSN 0021-9150 - p. 321 - 327.
  ischemic-heart-disease - cardiovascular risk-factors - low-density lipoproteins - serum ferritin - myocardial-infarction - metabolic syndrome - body iron - stores - oxidation - ldl
  The potential effect of iron depletion by blood donation and its relevance to cardiovascular diseases are still under debate. Markers of vascular integrity are increasingly applied in investigations of atherothrombotic diseases. In this study, we investigated whether a lower iron status through blood donation was associated with markers of vascular integrity (circulating oxidised LDL, sICAM-1, sVCAM-1 and vWF-antigen) by comparing healthy male voluntary donors to non-donors, taking into account differences in baseline characteristics. Two fasting blood samples were collected within I week from 41 donors and 39 non-donors. The iron status was estimated by measuring the concentration of plasma iron, ferritin, haemoglobin and hematocrit. The markers of iron status were all significantly lower in donors compared to non-donors, especially for ferritin concentrations. However, the lower iron status by blood donation was not reflected in the concentrations of OxLDL, sICAM-1, sVCAM-1 and vWF-antigen in men after adjustment for BMI and ratio total/HDL cholesterol. In order to avoid possible selection-bias related to donorship, we have additionally investigated the difference in marker concentrations within the non-donors, comparing low- and high-ferritin concentrations. This analysis suggests that ferritin concentration is not associated with in vivo LDL oxidation. (C) 2003 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
  Teelthandleiding zetmeelaardappelen: bewaring
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
  aardappelen - opslagloodsen - landbouwschuren - opslagsilo's - vaporisatie - droge stof - ademhaling - oogstverliezen - opbrengsten - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - stores - barns - bunker silos - vaporization - dry matter - respiration - yield losses - yields - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
  Tegenwoordig wordt meer dan 1,5 miljoen ton zetmeelaardappelen kortere of langere tijd bewaard. Van de namalers wordt ongeveer tweederde in schuren bewaard en de rest in kuilen en sleufsilo’s. De aardappelknol is een levend organisme, dat voor 75 - 80% uit water bestaat. Tijdens de bewaring verliezen knollen gewicht als gevolg van vochtverlies (verdamping), verlies van droge stof (ademhaling) en als gevolg van aantasting door ziekten. Een bijzondere (financiële) verliespost ontstaat door de daling van het onderwatergewicht die door onderhuidse rooibeschadiging wordt veroorzaakt. Het is ook van belang dat zo weinig mogelijk zetmeel wordt omgezet in suikers, omdat ook dit de zetmeelopbrengst verlaagt. Voorwaarden voor een goed bewaarresultaat zijn: * een goed afgerijpt gewas en een afgeharde schil; * een gezonde partij, zonder natrot van betekenis; * onbeschadigde knollen; knolbeschadiging vergroot de kans op knolrot; * een regelmatige controle van de partij en van de knoltemperatuur. Tijdens de bewaring van (zetmeel)aardappelen is enig verlies van gewicht en van kwaliteit onvermijdelijk. Bij een goede bewaring van gezonde en onbeschadigde partijen kunnen deze verliezen echter wel sterk worden beperk.
  Teelthandleiding consumptieaardappelen : bewaring
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
  consumptieaardappelen - opslagloodsen - landbouwschuren - opslagsilo's - vaporisatie - droge stof - ademhaling - oogstverliezen - akkerbouw - teelthandleidingen - table potatoes - stores - barns - bunker silos - vaporization - dry matter - respiration - yield losses - arable farming - cultivation manuals
  Bij de oogst verkeert de consumptieaardappel doorgaans in een optimale toestand. Tijdens de bewaring zal er zowel verlies van gewicht als van kwaliteit optreden. Bij een goede bewaring kunnen deze verliezen echter sterk worden beperkt. De aardappelknol is een levend organisme, dat voor 75 - 80% uit water bestaat. Tijdens de bewaring verliezen knollen gewicht als gevolg van vochtverlies (verdamping), verlies van droge stof (ademhaling) en door aantasting van ziekten
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.