Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stro afvoeren? Eerst rekenen : zelfs bij hoge stro-prijzen is verhakselen soms voordeliger
  Tramper, Marcel - \ 2011
  straw - straw disposal - arable farming - cereals - straw incorporation - chopping - organic matter - nutrient accounting system
  Stroom uit stromest
  Buisonjé, F.E. de - \ 2009
  De Pluimveehouderij 39 (2009)5. - ISSN 0166-8250 - p. 33 - 33.
  pluimvee - pluimveehouderij - eenden - mest - pluimveemest - bemesting met stro - stro - poultry - poultry farming - ducks - manures - poultry manure - straw incorporation - straw
  Stromest van vleeseendenbedrijven lijkt erg geschikt als coproduct in vergistingsinstallaties. ASG kreeg verrassend goede resultaten
  Energieverbruik en energierecuperatie in de landbouw
  Anonymous, - \ 1980
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4343)
  bemesting met stro - biomassa - bio-energie - planten - energie - nuttig gebruik - bibliografieën - straw incorporation - biomass - bioenergy - plants - energy - utilization - bibliographies
  Produktie, verbruik en bedrijfseconomische betekenis van graanstro
  Preuter, H. - \ 1976
  Lelystad : P.A. (Rapport / Proefstation voor de akkerbouw no. 35) - 42
  bijproducten - graansoorten - vezels - voedselgewassen - stengels - stro - bemesting met stro - Nederland - flevoland - byproducts - cereals - fibres - food crops - stems - straw - straw incorporation - Netherlands - flevoland
  Oplossingen voor het stroprobleem = Disposal of straw
  Anonymous, - \ 1975
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3772)
  bamboes - bibliografieën - bouwmaterialen - bijproducten - vezels - mulchen - rijststro - stengels - stro - bemesting met stro - stoppelonderploegen - bamboos - bibliographies - building materials - byproducts - fibres - mulching - rice straw - stems - straw - straw incorporation - stubble mulching
  Stro : verwerking in de grond, mulchen, hakselen, verbranden : literatuur over de jaren 1965 - 1970
  Anonymous, - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3224)
  bibliografieën - bijproducten - graansoorten - voedselgewassen - bosstrooisel - humus - bladeren - mulchen - turf - stro - bemesting met stro - stromulches - stoppelonderploegen - bibliographies - byproducts - cereals - food crops - forest litter - leaves - mulching - peat - straw - straw incorporation - straw mulches - stubble mulching
  Het onderbrengen van stro in de grond
  Kortleven, J. - \ 1951
  's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 57.06) - 44
  bemesting met stro - straw incorporation
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.