Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 68

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==strooisel
  Check title to add to marked list
  Management bedding : vrijloopstal met composterende bedding van houtsnippers
  Boer, H.C. de; Wiersma, M. ; Galama, P.J. ; Szanto, G.L. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 31 - 33.
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - houtspaanders - compostering - dierlijke meststoffen - strooisel - agrarische bedrijfsvoering - richtlijnen (guidelines) - arbeid (werk) - bewerking - dierenwelzijn - dairy farming - cow housing - loose housing - wood chips - composting - animal manures - litter (plant) - farm management - guidelines - labour - handling - animal welfare
  In de vrijloopstal liggen de koeien meestal op een organische bedding en scheiden daar mest (feces en urine) uit. Om de bedding voldoende droog en schoon te houden wordt er regelmatig nieuw strooisel aangevoerd en wordt de toplaag bewerkt. Op basis van onderzoek- en praktijkervaringen tot nu toe kunnen een aantal richtlijnen gegeven worden om dit type beddingmanagement succesvol uit te voeren. Naast de praktische bruikbaarheid van de richtlijnen geeft een uitwerking daarvan ook een idee van wat er komt kijken bij het managen van een bedding in de vrijloopstal.
  Notitie over de geschiktheid van veenbagger en andere diepstrooiselmaterialen in een ligboxenstal voor melkvee : vrijloopstal De Groot
  Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 899)
  dierenwelzijn - strooisel - melkveehouderij - ligboxen - bagger - melkvee - dierlijke productie - animal welfare - litter (plant) - dairy farming - cubicles - dredgings - dairy cattle - animal production
  Een oriënterende proef met verschillende diepstrooiselmaterialen in een ligboxenstal is in opdracht van de provincie Utrecht uitgevoerd op het bedrijf van melkveehouder De Groot. In dit experiment is inzicht verkregen in het proces om bagger uit sloten geschikt te maken voor een ligbed van koeien en of er risico’s zijn uit oogpunt van uiergezondheid, melkkwaliteit en zware metalen. In een ligboxenstal is getoetst of de melkkoeien voorkeur hebben voor gedroogde bagger of ander diepstrooiselmateriaal. Dit is moeilijk te testen in een vrijloopstal, maar geeft wel een indicatie of het geschikt is als ligbed voor melkkoeien.
  Handvatten voor vermindering geuroverlast bij varkens- en pluimveebedrijven
  Ellen, H.H. ; Aarnink, A.J.A. ; Harn, J. van; Huis in 'T Veld, J.W.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research rapport 789) - 37
  varkenshouderij - varkens - pluimvee - pluimveehouderij - vleeskuikens - kalkoenen - hennen - stankbestrijding - agrarische bedrijfsvoering - klimaatregeling - hokken - bedrijfshygiëne - strooisel - luchtreinigers - pig farming - pigs - poultry - poultry farming - broilers - turkeys - hens - odour abatement - farm management - air conditioning - pens - industrial hygiene - litter (plant) - air cleaners
  Via bedrijfsbezoeken aan varkens- en pluimveebedrijven is gezocht naar maatregelen die de belasting van geur op de omgeving kunnen verminderen. Naast technische oplossingen zoals de luchtsnelheid en -richting, is vooral gekeken naar het gevoerde management. Voor de varkenshouderij is daarbij het voorkomen van hokbevuiling via klimaatbeheersing en hokindeling en -inrichting een belangrijke maatregel. Voor vleeskuikens is de keuze van het strooisel mogelijk een belangrijke factor en voor leghennen het zorgen voor een dunne strooisellaag. Het toepassen van luchtreinigingstechnieken of maskering van de geur door toevoegingen is alleen economisch interessant als de hoeveelheid ventilatielucht kan worden beperkt.
  Goed in de veren blijven
  Jong, I.C. de; Gunnink, H. ; Rodenburg, T.B. ; Haas, E.N. de - \ 2014
  De Pluimveehouderij 44 (2014)9. - ISSN 0166-8250 - p. 24 - 25.
  pluimveehouderij - huisvesting van kippen - strooisel - verenpikken - dierenwelzijn - kuikens - hennen - diergedrag - diergezondheid - poultry farming - chicken housing - litter (plant) - feather pecking - animal welfare - chicks - hens - animal behaviour - animal health
  Is jong geleerd oud gedaan? WUR Livestock Research heeft onderzoek gedaan naar het belang van strooisel en huisvesting in de opfok voor veren pikken in de vroege leg.
  Koester de regenworm
  Eekeren, N.J.M. van; Deru, J.G.C. ; Poot, N. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)2. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
  melkveehouderij - aardwormen - grondbewerking - voedingsbehoeften - nadelige gevolgen - strooisel - bodemstructuur - bodemfauna - dairy farming - earthworms - tillage - feed requirements - adverse effects - litter (plant) - soil structure - soil fauna
  Regenwormen zijn belangrijk op een melkveebedrijf voor de afbraak van organische stof, het beschikbaar maken van nutriënten, behoud van bodemstructuur, waterinfiltratie, beworteling en uiteindelijk gewasopbrengst. Vooral pendelende wormen hebben unieke functies, maar zijn heel gevoelig voor een intensieve en/of kerende grondbewerking door hun levenswijze, in permanente gangen, en hun behoefte aan strooisel als voedsel. Als de melkveehouderij beter gebruikt wil maken van de pendelaars is de vraag wat het belangrijkste knelpunt is: grondbewerking of een gebrek aan voedsel en bescherming. Resultaten van een proef naar het effect op regenwormen wordt besproken.
  On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands : animal welfare and milk quality
  Ouweltjes, W. ; Smolders, E.A.A. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 708) - 23
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - compostering - compost - strooisel - houtspaanders - dierenwelzijn - stalinrichting - dairy farming - cow housing - loose housing - composting - composts - litter (plant) - wood chips - animal welfare - animal housing design
  This report describes figures on animal health and welfare on three Dutch commercial dairy farms that house their cows in bedded pack barns. Moreover, some milk quality parameters and culling and replacement figures are reported.
  On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands
  Galama, P.J. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 707) - 22
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - compostering - compost - strooisel - houtspaanders - dierenwelzijn - stalinrichting - dairy farming - cow housing - loose housing - composting - composts - litter (plant) - wood chips - animal welfare - animal housing design
  This report is an introduction for four other reports about bedded pack barns. It describes the bedding and management of three commercial farms involved in the research. It also gives an overview of the total research, types of bedding and the learning process.
  Maatregelen ter vermindering van de fijnstofemissie uit pluimveestallen: effecten van het aanbrengen van een aangezuurde waterfilm op het strooisel bij leghennen in volièresystemen = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses: effects of application of an acidified water film on the litter floor of laying hen houses with aviary housing systems
  Harn, J. van; Ellen, H.H. ; Emous, R.A. van; Ogink, N.W.M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 573) - 22
  hennen - pluimveehouderij - strooisel - huisvesting van kippen - fijn stof - ammoniakemissie - stankemissie - emissie - hens - poultry farming - litter (plant) - chicken housing - particulate matter - ammonia emission - odour emission - emission
  This report describes the effects of application of an acidified water film onto the litter floor of aviary housing for laying hens on fine dust, ammonia and odour emissions.
  Linking land-use intensification, plant communities, and ecosystem processes in lowland Bolivia
  Carreno Rocabado, I.G. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Frans Bongers, co-promotor(en): Lourens Poorter; Marielos Pena Claros. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461735331 - 163
  landgebruik - intensivering - plantengemeenschappen - ecosystemen - laaglandgebieden - biodiversiteit - tropen - soortendiversiteit - strooisel - decompositie - ecologie - bolivia - land use - intensification - plant communities - ecosystems - lowland areas - biodiversity - tropics - species diversity - litter (plant) - decomposition - ecology - bolivia

  Land-use intensification (LUI) is one of the main global drivers of biodiversity loss with negative impact on ecosystem processes and the services that societies derive from the ecosystems. The effect of LUI on ecosystem processes can be direct through changes in environmental conditions and indirect through changes in plant community. In this dissertation I explored the mechanisms through which land-use intensification affects plant community assembly and ecosystem processes in the Bolivian lowland tropics. Specifically I evaluated: 1) how plant communities respond to LUI via plant response traits, 2) the effects of plant communities on decomposition via their effect traits, and 3) the relative importance of direct and indirect pathways in explaining LUI effects on ecosystem processes.

  I used two gradients of LUI, a long gradient, including five common and contrasting land use types (mature forest, logged forest, secondary forest, agricultural land, and pastureland), and a short gradient of disturbance intensity represented by four experimental treatments in managed forest (unlogged forest, and forest subject to one of three levels of logging intensity and application of silvicultural treatments). Plant community response and effect were evaluated based on species diversity and functional properties. I measured for the most dominant species 12 functional traits and 14 litter traits.

  Both gradients of LUI affected functional properties of the plant communities. An increase in LUI shifted plant communities from species characterized by slow growth and slow returns on resource investment (conservative species), toward species characterized by fast growth and fast returns on resources investment (acquisitive species). However, communities with an intermediate position along the LUI gradient (i.e., secondary forests) showed dominance of conservative species mainly due to land use management (abundance of palm species due to frequent burning). Along the short gradient of LUI demographic processes mediated the changes plant communities. With and increase in disturbance caused by logging and silvicultural treatments, there was an increased recruitment of individuals with more acquisitive trait values. Moreover, the response of functional diversity differed between both LUI gradients. Whereas functional diversity decreased along the long LUI gradient, it did not change along the short LUI gradient. Communities with an intermediate position along the long LUI gradient showed higher functional diversity than communities at the extremes of the gradient. Whereas both environmental and management filters drove changes in plant communities along a long LUI gradient, changes along a short LUI gradient were mainly driven by environmental filters.

  LUI affected litter decomposition through changes in environmental conditions and through changes in plant communities. With an increase in LUI decompositionpotential (measured as mass loss of standard litter incubated in all land use types) decreased. Since soil properties only weakly affected decomposition, other factors were probably the main drivers of the direct effects of LUI on decomposition potential. With increasing LUI the litter decomposability increased due to changes in litter quality produced by plant communities; litter from mature- and logged forest had low decomposability, litter from secondary forest had an intermediate decomposability, and litter from agricultural land and pastureland had high decomposability. Functional traits, such as leaf N concentration, specific leaf area and leaf chlorophyll content, were good and positive predictors of decomposition rate. Although experimentally litter quality explained more variation in decomposition rate across the long LUI gradient (48%) than environmental site characteristics (17%), the actual decomposition rate (in-situ decomposition of litter community into its own land use type) was site-dependent, and determined by both drivers that partlycompensated each other. Thus, litter with high decomposability (litter from pastureland) incubated in the land use type with low decomposition potential (pastureland plot) had generally a similar decomposition rate as litter with low decomposability (litter from mature forest) incubated in the land use type with high decomposition potential (mature forest plot).

  Tropical ecosystems are not only very diverse in species, they are also diverse in their responses to human disturbance. I concluded that LUI has important effects on plant community properties and ecosystem processes. These effects, however, contrast with some predictions of current ecological theory. High intensification of land use does not necessarily lead to low plant functional diversity, and less favourable environmental conditions for decomposition do not necessarily lead to low decomposition rates. Instead, the multiple factors related with management decisions at local scales cause a large heterogeneity of ecosystem responses. Consequently, depending on the management decisions taken, the negative effect of LUI could be mitigated.

  Compost en ander strooisel in ligboxen voor melkvee = Compost and other bedding material in cubicle housing for dairy cow
  Smolders, G. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 464) - 32
  ligboxen - dierenwelzijn - compost - melkveehouderij - strooisel - melkvee - dierlijke productie - huisvesting, dieren - diergezondheid - cubicles - animal welfare - composts - dairy farming - litter (plant) - dairy cattle - animal production - animal housing - animal health
  In 2011 cubicle housing with different bedding material were assessed with the welfare quality protocol, samples of the bedding and bulktank milk were taken to analyze heavy metals and bacteria. Skin damages were lowest in barns with lush bedding material with no real differences between boxcompost, saw dust, straw and horse manure. Bacterial counts showed differences in number and in type of bacteria between bedding material, with higher numbers of heat resistant spore forming bacteria in compost. Heavy metal contents were higher in boxcompost compared with other materials. The milk copper content was much higher than values mentioned in literature and lead, zinc and arsenic were low.
  Minder stof uit volière
  Harn, J. van; Ellen, H.H. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012). - ISSN 0166-8250 - p. 32 - 33.
  pluimveehouderij - hennen - fijn stof - stofbestrijding - ammoniakemissie - stalklimaat - strooisel - luchtverontreiniging - verneveling - poultry farming - hens - particulate matter - dust control - ammonia emission - stall climate - litter (plant) - air pollution - nebulization
  Een waterfilm op het strooisel is effectief tegen fijnstofemissie uit volièrestallen. De ammoniakemissie stijgt echter wel. Dat blijkt uit oriënterend Wagenings onderzoek.
  Milieueffect van wroetstal: een ketenverkenning
  Buisonjé, F.E. de; Vries, J.W. de; Groenestein, C.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 623) - 15
  varkenshouderij - vleesproductie - huisvesting op dik strooisel - strooisel - stalklimaat - milieueffect - dierlijke productie - dierenwelzijn - varkens - fijn stof - emissie - pig farming - meat production - deep litter housing - litter (plant) - stall climate - environmental impact - animal production - animal welfare - pigs - particulate matter - emission
  Environmental effects of the Canadian bedding system for fattening pigs, a chain approach.
  Licht vaker aan en uit
  Harn, J. van; Jong, I.C. de - \ 2012
  De Pluimveehouderij 9 (2012). - ISSN 0166-8250 - p. 30 - 31.
  pluimveehouderij - verlichting - vleeskuikens - huisvesting van kippen - voetzolen - laesies - voetziekten - diergezondheid - dierenwelzijn - strooisel - pluimvee - dierlijke productie - poultry farming - lighting - broilers - chicken housing - footpads - lesions - foot diseases - animal health - animal welfare - litter (plant) - poultry - animal production
  Vleeskuikens krijgen minder voetzoollaesies bij intermitterend licht. Er is ook nog economisch voordeel. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research.
  Zuur is zoet voor zolen (2)
  Harn, J. van; Jong, I.C. de - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012)7. - ISSN 0166-8250 - p. 30 - 31.
  pluimveehouderij - voetziekten - laesies - voetzolen - diergezondheid - dierenwelzijn - drinkwater - aanzuren - strooisel - groei - vleeskuikens - dierlijke productie - poultry farming - foot diseases - lesions - footpads - animal health - animal welfare - drinking water - acidulation - litter (plant) - growth - broilers - animal production
  Watersturing vermindert net als aanzuren van drinkwater laesies bij vleeskuikens. Maar beide maatregelen verminderen ook het technisch en financieel resultaat.
  Zuur is zoet voor zolen (1)
  Harn, J. van; Jong, I.C. de - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012)7. - ISSN 0166-8250 - p. 28 - 29.
  pluimveehouderij - voetzolen - laesies - voetziekten - diergezondheid - drinkwater - aanzuren - strooisel - dierenwelzijn - vleeskuikens - dierlijke productie - poultry farming - footpads - lesions - foot diseases - animal health - drinking water - acidulation - litter (plant) - animal welfare - broilers - animal production
  In onderzoek verslechterde door aanzuren van drinkwater het technische en financiële resultaat. Toch is het een interessante optie voor vermindering van voetzoollaesies.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: optimalisatie aanbrengen oliefilm op strooisel bij leghennen in volièrehuisvesting = Measures to reduce fine dust emission from poultry: optimization of oil application on litter of aviary housing for layers
  Winkel, A. ; Emous, R.A. van; Mosquera Losada, J. ; Nijeboer, G.M. ; Hattum, T.G. van; Riel, J.W. van; Aarnink, A.J.A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 597) - 36
  pluimveehouderij - hennen - eierproductie - huisvesting van kippen - volières - zaadoliën - vernevelen - strooisel - fijn stof - emissie - luchtverontreiniging - stalklimaat - poultry farming - hens - egg production - chicken housing - aviaries - seed oils - fogging - litter (plant) - particulate matter - emission - air pollution - stall climate
  This report describes research into the application of a film of rapeseed oil on the litter floor of aviary housing for laying hens as a mitigation measure for particulate matter. Distribution of the oil film over the floor and dose-effect relationships were investigated. Emission reductions for PM10 were 31, 64 and 81% at dosages of 15, 30 and 45 ml/m2 respectively.
  Geen effect op laesies
  Harn, J. van; Jong, I.C. de - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012)3. - ISSN 0166-8250 - p. 24 - 25.
  pluimvee - vleeskuikens - voetziekten - voetzolen - laesies - dierenwelzijn - strooisel - pluimveehouderij - dierlijke productie - diergezondheid - poultry - broilers - foot diseases - footpads - lesions - animal welfare - litter (plant) - poultry farming - animal production - animal health
  Snijmaissilage als strooiselmateriaal leidt in vergelijking met houtkrullen niet tot een afname van voetzoollaesies bij vleeskuikens, blijkt uit onderzoek van WUR Livestock Research.
  Minder eiwit, minder laesies
  Harn, J. van; Jong, I.C. de - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012)3. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 23.
  pluimveehouderij - voetziekten - voetzolen - laesies - diergezondheid - dierenwelzijn - eiwitgehalte - pluimveevoeding - strooisel - poultry farming - foot diseases - footpads - lesions - animal health - animal welfare - protein content - poultry feeding - litter (plant)
  Een lager eiwitgehalte in het voer kan de strooiselkwaliteit verbeteren en zo de kans op voetzoollaesies verkleinen. Zo blijkt uit enkele proeven.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: effect van een waterfilm op het strooisel op de fijnstofemissie bij leghennen in volièresystemen = Measures to reduce fine dust emission from poultry: effect of water spraying on bedding material on the fine dust emission in aviary housing systems for layers
  Harn, J. van; Ellen, H.H. ; Emous, R.A. van; Mosquera Losada, J. ; Nijeboer, G.M. ; Gerrits, F.A. ; Aarnink, A.J.A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 425) - 23
  pluimveehouderij - hennen - eierproductie - stofbestrijding - fijn stof - ammoniakemissie - stankbestrijding - stalklimaat - luchtverontreiniging - verneveling - strooisel - poultry farming - hens - egg production - dust control - particulate matter - ammonia emission - odour abatement - stall climate - air pollution - nebulization - litter (plant)
  This reports describes the results of a research on the effects of spraying water on bedding material on the fine dust, ammonia and odor emissions of laying hens in aviary housing systems.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: effecten van de aanbrengfrequentie van een waterfilm op het strooisel bij leghennen in volièresystemen = Measures to reduce fine dust from poultry housings: effects of the frequency of water sprayin on the litter floor in aviary housing systems for laying hens
  Harn, J. van; Ellen, H.H. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 565) - 23
  pluimveehouderij - hennen - eierproductie - stofbestrijding - fijn stof - ammoniakemissie - stankbestrijding - stalklimaat - luchtverontreiniging - verneveling - frequentie - strooisel - poultry farming - hens - egg production - dust control - particulate matter - ammonia emission - odour abatement - stall climate - air pollution - nebulization - frequency - litter (plant)
  This report describes the effect of the frequency of spraying water (300 ml/m2) onto the litter floor of aviary housing for laying hens on PM10 and ammonia emissions.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.