Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==stuifmeelvervangingsmiddelen
Check title to add to marked list
Een stuifmeelvervangingsmiddel van, voor en door de imker : PPO-Bijen
Steen, J.J.M. van der - \ 2005
Bijen : maandblad voor imkers 14 (2005)1. - ISSN 0926-3357 - p. 6 - 10.
stuifmeelvervangingsmiddelen - bijenhouderij - honingbijen - door bijen verzameld stuifmeel - pollen substitutes - beekeeping - honey bees - bee-collected pollen
Bijen hebben een eiwit nodig en halen dit uit stuifmeel. Eiwitgebrek heeft negatieve consequenties voor de individuele bij en voor het bijenvolk. In kassen en tijdens bepaalde perioden in agrarische gebieden treedt vaak eiwitgebrek op. Dit is te zien aan een kleiner broednest vanwege verminderde eileg van de koningin en door kannibalisme. Het bijvoeren van bijenvolken met het stuifmeelvervangingsmiddel helpt het volk de broedzorg te continueren en de kwaliteit van de bijen (uitgedrukt in levensverwachting) te verhogen
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.