Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 44

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Groepskraamsysteem: ontwikkeling van zeugen, biggen en vleesvarkens bij spenen op 4 of 9 weken leeftijd
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Nieuwamerongen, S.E. van; Bolhuis, J.E. ; Binnendijk, G.P. ; Soede, N.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 1012) - 38
  zeugen - zogende vrouwtjes - biggen - speenleeftijd - groepshuisvesting - kraamhokken - zogen - varkenshouderij - dierlijke productie - prestatieniveau - sows - lactating females - piglets - age at weaning - group housing - farrowing pens - suckling - pig farming - animal production - performance
  Op Varkens Innovatie Centrum Sterksel is het effect onderzocht van twee speenstrategieën op de ontwikkeling (groei, voeropname, gezondheid, spelgedrag en beschadigend gedrag) van biggen uit een groepskraamsysteem met vijf zeugen en haar biggen. In de ene groep werden de biggen abrupt gespeend op 4 weken leeftijd (A4). In de andere groep werden de biggen geleidelijk gespeend op 9 weken leeftijd door toepassing van intermittent suckling (IS9). De A4 biggen bleven na spenen in een groep van 35 bij elkaar in een verrijkt biggenhok. Op een leeftijd van 9 weken zijn zowel de A4 als de IS9 biggen opgelegd in verrijkte vleesvarkenshokken voor 35 dieren. De bevindingen van het onderzoek bij de zeugen, biggen en vleesvarkens zijn beschreven in dit rapport.
  Effect van voerniveau bij drachtige lacterende zeugen op reproductie en conditie = Effect of feeding level in gestating lactating sows on reproduction and condition
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Rommers, J.M. ; Troquet, L.M.P. ; Soede, N.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 861) - 39
  zeugen - voeropname - varkensvoeding - varkenshouderij - lichamelijke fitheid - zogen - voortplantingsvermogen - biggen - lactatie - sows - feed intake - pig feeding - pig farming - physical fitness - suckling - reproductive performance - piglets - lactation
  Op VIC Sterksel is onderzocht wat het effect is van het voerniveau van zeugen tijdens de laatste 8 dagen van een zes weekse lactatie waarin ze ook drachtig zijn op de gewichts- en spekdikte ontwikkeling van de zeugen, de resultaten van de biggen en het aantal levend en dood geboren biggen in de volgende worp. De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport beschreven.
  Literatuurstudie naar de voeding van lacterende zeugen in groepshuisvesting = Literature study on nutrition of group-housed lactating sows
  Rommers, J.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Soede, N.M. ; Gerritsen, R. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 759) - 38
  varkenshouderij - zeugen - groepshuisvesting - zeugenvoeding - dierenwelzijn - zogen - varkens - dierlijke productie - diervoeding - pig farming - sows - group housing - sow feeding - animal welfare - suckling - pigs - animal production - animal nutrition
  In this report a literature study on the nutrition of group-housed lactating sows with a prolonged lactation and intermittent suckling is described.
  Literatuuronderzoek naar groepshuisvesting van kraamzeugen en hun biggen
  Nieuwamerongen, S.E. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N. ; Bolhuis, J.E. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 757) - 38
  varkenshouderij - zeugen - groepshuisvesting - zogen - dierenwelzijn - biggen - varkens - dierlijke productie - diergedrag - kraamstallen - literatuuroverzichten - pig farming - sows - group housing - suckling - animal welfare - piglets - pigs - animal production - animal behaviour - farrowing houses - literature reviews
  This report provides insight in the success and risk factors of group housing of lactating sows and their piglets in comparison to individual housing of lactating sows based on a literature review. These factors are discussed in relation to the development of a group farrowing system at Swine Innovation Centre Sterksel.
  Verlenging van de zoogperiode in de biologische varkenshouderij ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van de biggen
  Vermeer, H.M. ; Binnendijk, G.P. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 650) - 21
  varkenshouderij - biggen - dierenwelzijn - diergezondheid - biologische landbouw - zogen - groepshuisvesting - kraamhokken - zeugen - varkens - dierlijke productie - pig farming - piglets - animal welfare - animal health - organic farming - suckling - group housing - farrowing pens - sows - pigs - animal production
  Grouping 5 organic farrowing sows and piglets from 3 to 9 weeks after birth resulted in similar health and daily gain as in individual farrowing pens with a weaning age of 6 weeks. The treatments did not result in a systematic lactational estrus.
  Happy Dutch organic calves: suckling systems in organic dairying in the Netherlands
  Wagenaar, J.P. - \ 2009
  In: Calf welfare in organic herds - planning for the future / Wagenaar, J.P., Oslo : National Veterinary Institute (National Veterinary Institute's report series 14)
  dierenwelzijn - zogen - biologische landbouw - melkveehouderij - kalveren - diergezondheid - animal welfare - suckling - organic farming - dairy farming - calves - animal health
  Organic dairy farmers in the Netherlands, supported by the Louis Bolk Institute, developed a calf rearing system in whicht newborn heifer calves suckle their mother or a nurse cow up to three months of age. Consumers played an important role. Their critical questions made farmers take the initiative to investigate and develop an alternative way (more animal friendly) to raise organic dairy calves.
  Suckling systems in calf rearing in organic dairy farming in the Netherlands
  Wagenaar, J.P. ; Langhout, D.J. - \ 2009
  melkveehouderij - zogen - spenen - speengewicht - melkkwaliteit - biologische landbouw - celgetal - dairy farming - suckling - weaning - weaning weight - milk quality - organic farming - somatic cell count
  In an on-farm experiment three calf rearing methods were compared: bucket feeding of milk replacer, bucket feeding of tank milk and suckling of mother or nurse cow up to three months of age. Aim was to determine whether the technical results of suckling systems in calf rearing were satisfactory. Calves reared in a suckling system reached significantly higher liveweights at weaning (90 days). Although the average growth rate between weaning and the age of 1 year did not differ significantly, liveweight at 1 year did still differ significantly. Compared to both bucket fed rearing groups, suckling did not have a significant effect on Somatic Cell Count (SCC) of mothers. Suckling systems in calf rearing in organic dairy production show satisfactory technical results. Calves have the potential to grow fast and no negative effect of suckling on SCC or general animal health were observed.
  Ervaringskennis van Huib Bor: het kalf bij de koe
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  melkveehouderij - kalveren - melkkoeien - zogen - diergezondheid - diergedrag - biologische landbouw - dairy farming - calves - dairy cows - suckling - animal health - animal behaviour - organic farming
  Een aantal jaar terug koos Huib Bor voor het kalf bij de koe, omdat hij streeft naar een natuurlijke manier van werken. Bovendien staat in de literatuur, dat het celgetal omlaag gaat als een kalf bij de koe zuigt. Huib wilde weten of het zogen effect heeft op het celgetal van de moeder en van het kalf, dat informatie meekrijgt via het drinken bij de moeder. Als het kalf later melkkoe wordt, kan dit effect hebben op het celgetal en de uiergezondheid. Na twee jaar blijkt dat een kalf bij de koe geen effect heeft op het celgetal van de moeder.
  Jersey kalveren bij de koe
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  kalveren - melkveebedrijven - melkveehouderij - zogen - biologische landbouw - calves - dairy farms - dairy farming - suckling - organic farming
  Erik Ormel heeft een Jersey veestapel en houdt de kalveren bij de koe. Daar is hij in 2003 mee begonnen en het bevalt hem heel erg goed.
  Lactational oestrus in sows : follicle growth, hormone profiles and early pregnancy in sows subjected to Intermittent Suckling
  Gerritsen, R. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Kemp, co-promotor(en): P. Langendijk; Nicoline Nieuwenhuizen-Soede. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048725 - 142
  zeugen - oestrus - lactatie - follikels - groei - hormonen - zwangerschap - zogen - embryonale ontwikkeling - voortplanting - sows - oestrus - lactation - follicles - growth - hormones - pregnancy - suckling - embryonic development - reproduction
  Keywords: sow; Intermittent Suckling; oestrus; lactation; oestradiol; LH; progesterone, embryo
  survival, embryo development, cystic ovaries.

  Weaning of piglets at a relatively young age (3 to 4 weeks) can compromise health and welfare. A
  possible way to increase piglet welfare is to extend lactation length, but this is economically
  undesirable due to lactational anoestrus of the sow. Thus, an extension of lactation would reduce the
  number of litters per sow per year. Intermittent Suckling (IS), a management system in which the
  lactating sow is separated from her litter for a fixed period of the day, is proposed as method to extend
  lactation length without compromising sow reproductive performance. The aims of this thesis were to
  study if by application of IS, lactational oestrus and ovulation could be induced in a large proportion
  of the sows and to examine the quality of such a lactational oestrus by studying hormone levels and
  pregnancy parameters. Within a first study, sows were separated from their piglets for either 12h
  continuously or at 6h intervals from d14 of lactation onwards. In a control group, weaning occurred at
  d21 of lactation. Lactational oestrus was induced in more than 80% of the sows. The pre-ovulatory LH
  surge, progesterone (P4) levels and the number of ovulating sows were negatively affected by IS and
  embryo development was negatively affected by the regimen of IS (6h). Low P4 levels have been
  related to a low embryo survival and one factor known to affect P4 levels was feeding level. Therefore,
  the aim of a second study was to examine the effect of the high lactational feeding level of IS sows on
  P4 levels. Multiparous sows, subjected to IS daily for 12h continuously, were fed at a high
  (±6.5kg/day) or low (±4kg/day) feeding level from ovulation to 6 days after ovulation. Results of this
  study indicated that P4 levels were not affected by high lactational feeding levels and that P4 levels
  were comparable to levels found in the first study. In a third study two other factors, possibly involved
  in the low P4 levels, were studied: timing of start of IS and continuance of IS during early pregnancy.
  Multiparous sows were subjected to IS for 12h continuously per day from d14 or d21 of lactation
  onwards. Weaning occurred either at ovulation or day 20 after ovulation. An early start of IS (d14) did
  not significantly affect the pre-ovulatory LH surge, but resulted in lower P4 levels at d7 after ovulation.
  Continuance of IS after ovulation resulted in lower P4 levels after ovulation and also negatively
  affected embryo development. Thus, lactational factors such as suckling related hormones or the
  metabolic state of the sow may caused the low P4 levels in IS sows. In general, a high proportion of IS
  sows developed cystic ovaries. In a final study, reproductive parameters were examined in sows
  developing cysts. Sows developing cysts lacked an LH surge. A dysfunction in oestradiol feedback
  seems the underlying mechanism responsible for the lack of the LH surge and may be related with
  stress or the metabolic state of IS sows. In conclusion, it is possible by means of IS to induce
  lactational oestrus and ovulation. The rate of success, however, is dependent on several factors such as
  the breed of the sow and the timing of start of IS. The quality of lactational oestrus (hormone levels,
  embryo survival) seems comparable to weaned sows when start of IS is not too early after farrowing
  and IS is not continued during early pregnancy.
  Practical implications of increasing 'natural living' through suckling systems in organic dairy calf rearing; Theme: Values in Organic Agriculture
  Wagenaar, J.P. ; Langhout, D.J. - \ 2007
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2007)4. - ISSN 1573-5214 - p. 375 - 386.
  melkkwaliteit - diergedrag - paratuberculose - spenen - zogen - melkvee - biologische landbouw - milk quality - animal behaviour - paratuberculosis - weaning - suckling - dairy cattle - organic farming - calves - cows
  The introduction of suckling systems in organic dairy calf rearing has the potential to enhance animal welfare in terms of ‘natural living’ and to live up to consumers’ expectations about organic agriculture. This study describes the implications of suckling systems in a practical organic dairy context. Results show that farmers can successfully develop and implement a suckling system in calf rearing. The consumption of mothers’ milk resulted in high weaning weights at 3 months of age. No immediate animal health problems linked to suckling systems occurred. Compared with traditional bucket feeding of milk, suckling systems resulted in increased natural behaviour such as calff–cow bonding, natural sucking behaviour and care-taking behaviour. Some farmers had difficulties accepting negative implications of suckling systems such as stress after weaning and loss of marketable milk. Although suckling of the own mother was seen as the most natural suckling system, farmers adapted their suckling system to calves suckling nurse cows. In order to implement successfully a suckling system, farmers have to step back from control and give calf and cow a chance. In the case of increasing ‘natural living’ through implementation of a suckling system, farmers should be encouraged to take enough time to accomplish this attitude change.
  The introduction of suckling systems in organic dairy calf rearing has the potential to enhance animal welfare in terms of 'natural living' and to live up to consumers' expectations about organic agriculture. This study describes the implications of suckling systems in a practical organic dairy context. Results show that farmers can successfully develop and implement a suckling system in calf rearing. The consumption of mothers' milk resulted in high weaning weights at 3 months of age. No immediate animal health problems linked to suckling systems occurred. Compared with traditional bucket feeding of milk, suckling systems resulted in increased natural behaviour such as calf-cow bonding, natural sucking behaviour and care-taking behaviour. Some farmers had difficulties accepting negative implications of suckling systems such as stress after weaning and loss of marketable milk. Although suckling of the own mother was seen as the most natural suckling system, farmers adapted their suckling system to calves suckling nurse cows. In order to implement successfully a suckling system, farmers have to step back from control and give calf and cow a chance. In the case of increasing 'natural living' through implementation of a suckling system, farmers should be encouraged to take enough time to accomplish this attitude change.
  Effect van voerstrategieën op dierprestaties en gezondheid van biologisch gehouden biggen = Effect of feeding strategy on performance and health status of organic housed weanling pigs
  Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Plagge, J.G. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens ) - 15
  diervoedering - biologische landbouw - varkens - biggen - spenen - zogen - melk - korrels - diergezondheid - voeropname - proeven op proefstations - animal feeding - organic farming - pigs - piglets - weaning - suckling - milk - granules - animal health - feed intake - station tests
  Op Praktijkcentrum Raalte is onderzocht wat het effect is van verschillende voerstrategieën tijdens de zoogperiode op de dierprestaties en gezondheidvan biologisch gehouden gespeende biggen. Het verstrekken van een smakelijk en goed verteerbare melkkorrel aan biggen tijdens de zoogperiode bevordert de voeropname en groei tijdens de zoogperiode. Deze voordelen worden echter weer teniet gedaan als al tijdens de zoogperiode wordt overgeschakeld op een ander voer. Er zijn echter vanuit dit onderzoek geen duidelijke aanwijzingen dat de voerstrategie voor het spenen een meetbaar effect heeft op de technische en economische resultaten na het spenen.
  Voeropname door zuigende biggen stimuleert de voeropname na spenen
  Bruininx, E. ; Binnendijk, G. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)2. - ISSN 1570-8578 - p. 22 - 23.
  biggenvoeding - biggen - zogen - spenen - voeropname - piglet feeding - piglets - suckling - weaning - feed intake
  In een onderzoek met voerstations voor gespeende biggen is aangetoond dat biggen die tijdens de zoogperiode al duidelijk vast voer opnemen in het begin van de de opfokperiode een hogere voeropname en groei hebben dan biggen die geen vast voer opnemen tijdens de zoogperiode.
  De invloed van geboorte-inductie en het tijdstip van vlekziekte-parvo-vaccinatie tijdens de zoogperiode op het interval spenen-bronst van zeugen
  Binnendijk, G. ; Vesseur, P. ; Vonk, M. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)1. - ISSN 1382-0346 - p. 22 - 24.
  zeugen - geboorte - zogen - oestrus - lactatieduur - drachtigheidsperiode - vaccinatie - parvoviridae - erysipelothrix - infectieziekten - sows - birth - suckling - oestrus - lactation duration - gestation period - vaccination - parvoviridae - erysipelothrix - infectious diseases
  Het effect van het al dan niet toepassen van geboorte-inductie in combinatie met het tijdstip van het toedienen van een vlekziekte-parvo-vaccinatie is onderzocht. Geboorte-inductie heeft effect op de drachtduur, het geboortegewicht van de biggen en het percentage biggen met spreidzit.
  Besparen op verwarmingsenergie in kraamafdelingen
  Geurts, P. ; Binnendijk, G. ; Huijben, J. ; Swinkels, H. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)4. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 20.
  energiebehoud - zeugen - biggen - zogen - groei - ontwikkeling - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - varkens - kraamstallen - milieubeheersing - gebouwen - verwarming - energy conservation - sows - piglets - suckling - growth - development - productivity - profitability - animal husbandry - pigs - farrowing houses - environmental control - buildings - heating
  Op een zeugenbedrijf vormen de verwarmingskosten in kraamafdelingen een belangrijk deel van de totale energiekosten. Van half november 1996 tot mei 1997 werd f 3,00 per zeug per jaar aan verwarmingskosten bespaard door een verlaging van 1,1 graad Celsius in ruimtetemperatuur.
  Het tijdelijk spenen van biggen
  Plagge, G. ; Peet-Schwering, C. van der - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)4. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  spenen - biggen - zogen - melkproducten - groei - ontwikkeling - weaning - piglets - suckling - milk products - growth - development
  Het tijdelijk spenen van biggen tijdens de zoogperiode is geen goede methode om de voeropname van biggen tijdens de zoogperiode te verhogen.
  IJzer voor zuigende biggen via het drinkwater
  Bruininx, E. ; Swinkels, H. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)2. - ISSN 1382-0346 - p. 20 - 21.
  voer - mineralen - biggen - zogen - ijzer - drinken - drinkwater - feeds - minerals - piglets - suckling - iron - drinking - drinking water
  Het verstrekken van oplosbare ijzerverbindingen aan zuigende biggen via het drinkwater is vanwege een te lage ijzeropname (nog) geen bruikbaar alternatief voor de ijzerinjectie.
  Het management bij vroeg gespeende en langdurig guste zeugen
  Binnendijk, G. ; Hoofs, A. ; Vonk, M. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)5. - ISSN 1382-0346 - p. 3 - 5.
  zogen - zeugen - jonge dieren - oestrus - agrarische bedrijfsvoering - suckling - sows - young animals - oestrus - farm management
  Bij vroeg gespeende zeugen lijkt het interval spenen - eerste bronst één tot enkele dagen langer te zijn dan bij zeugen met een normale zoogperiode. Drie weken na eerste bronst komt 85 tot 90 procent van de zeugen weer in bronst, zes weken na eerste bronst is circa 73 procent van de zeugen weer berig gezien
  Verwarmd drinkwater voor gespeende biggen
  Loo, D. van de - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)3. - ISSN 1382-0346 - p. 5 - 7.
  dierhouderij - drinken - drinkwater - voer - warmtebehandeling - productiviteit - rentabiliteit - zeugen - zogen - animal husbandry - drinking - drinking water - feeds - heat treatment - productivity - profitability - sows - suckling
  Het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel heeft onderzoek verricht naar het verstrekken van verwarmd drinkwater via brijbakken. Uit de resultaten blijkt dat de technische resultaten verbeteren en het aantal veterinaire behandelingen daalt. Het verwarmd drinkwater komt economisch gezien echter slechter uit dan onverwarmd drinkwater.
  Moederzorg verdient aandacht in geïntegreerde groepshuisvesting
  Houwers, H.W.J. ; Buré, R.G. ; Lokhorst, C. - \ 1996
  Varkens 1996 (1996)9. - ISSN 0166-5952 - p. 40 - 43.
  huisvesting, dieren - dierenwelzijn - embryotransplantatie - kraamstallen - eiceltransplantatie - biggen - varkens - zwangerschap - bezettingsdichtheid - zogen - groepshuisvesting - animal housing - animal welfare - embryo transfer - farrowing houses - ova transfer - piglets - pigs - pregnancy - stocking density - suckling - group housing
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.