Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 191

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kleine lieveheersbeestjes bieden perspectief tegen luizenprobleem: nuttig bij preventie van grote luisuitbraken
  Messelink, G.J. - \ 2017
  biological control - biological control agents - natural enemies - aphididae - greenhouse horticulture - sweet peppers - organic farming - propylea quatuordecimpunctata
  Paprikateelt in de hooggeïsoleerde VenLow Energy kas
  Zwart, H.F. de; Gelder, A. de; Hofland-Zijlstra, J. ; Noordam, M. - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1435) - 34
  paprika's - capsicum annuum - kassen - kasgewassen - glasgroenten - glastuinbouw - energiebesparing - energiegebruik - isolatie (insulation) - broeikasgassen - kooldioxide - sweet peppers - capsicum annuum - greenhouses - greenhouse crops - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture - energy saving - energy consumption - insulation - greenhouse gases - carbon dioxide
  In order to realise a horticultural sector that operates without the combustion of fossil fuel, the first step is to reduce the demand for heating by improving the insultation of greenhouses. This holds especially for crops that are grown at high temperatures, like sweet pepper. The Venlow Energy greenhouse with its double glass cladding and energy screen is a good example of such a highly insulated greenhouse. This report presents the results of a one year cultivation and serves as a bench mark for the state of the art in energy conserving production of Sweet Pepper in the Netherlands. It shows the greenhouse climate conditions required, and the possibilities to meet these requirements with a low energy consumption and options to realise this from sustainable sources. The application of sustainable energy sources was not tested in practice, but since the exact resources (heat and CO2) required from hour to hour were measured, it is easy to do the math on the amounts and capacities needed. The application of pure CO2 or CO2 from another sustainable source is essential when aiming at a fossil energy free horticulture. Without external CO2 the production will drop substantially, especially because an energy conserving greenhouse has typically a strongly reduced air exchange. But, for the same reason, the amount of CO2 needed to increase the CO2 concentration is quite limited, 25 kg/m² per year in this experiment. With a production of 32.5 kg class I of red Sweet Pepper per m², the experiment has shown that halving the energy consumption compared to the general practice did’nt reduced the production.
  Vergelijking tussen gangbaar en emissieloos teeltsysteem : waterefficiënte Emissieloze Kas
  Os, Erik van; Ruijven, Jim van; Janse, Jan ; Beerling, Ellen ; Staaij, Marieke van der; Kaarsemaker, Ruud - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1406) - 62
  paprika's - capsicum annuum - teelt onder bescherming - kasgewassen - glasgroenten - glastuinbouw - emissiereductie - emissie - stikstof - fosfaat - voedingsstoffen - pesticiden - sweet peppers - capsicum annuum - protected cultivation - greenhouse crops - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture - emission reduction - emission - nitrogen - phosphate - nutrients - pesticides
  Stricter legislation forces growers to decrease discharge of water with nitrogen, phosphate and plant protection products. A demonstration was set-up to compare emission free cultivation with a traditional growing method. Goal was to achieve a comparable yield and quality. Essential differences were disinfection of rainwater, ring pipes for drip irrigation, no discharge of first drain in cultivation, a filter without rinsing and weekly analysis of the nutrient solution. It appeared that production and quality were similar as were other climate parameters. Water use was higher in emission free crop, discharge was 4% in traditional crop realizing 152 kg N discharge per ha per year, which was more than the allowed 133 kg. Specific end cultivation strategy is useful to decrease nitrogen and phosphate stored in slabs and stock containers.
  Filmpje: Paprika, schermen bij tropisch weer, geen binnenrot
  Gelder, A. de - \ 2016
  Kasalsenergiebron.nl
  paprika's - gewasproductie - energiebesparing - energiegebruik - gewaskwaliteit - glastuinbouw - teeltsystemen - sweet peppers - crop production - energy saving - energy consumption - crop quality - greenhouse horticulture - cropping systems
  Het weglaten van de minimumbuis en het gebruik van twee energieschermen elke nacht, ook tijdens de warmste dagen in augustus, waren de opvallendste aspecten tijdens het onderzoek ‘Paprika energiezuinig met een goede kwaliteit’. Aat Dijkshoorn (LTO Glaskracht Nederland), Jeroen Zwinkels (Delphy), Arie de Gelder (Wageningen University & Research) en telers Danny van der Spek (Paprikakwekerij Van der Spek) en Maikel van den Berg (Quality Peppers) vertellen in dit filmpje over deze opvallende resultaten van het onderzoek.
  Parthenocarp ras kan oplossing zijn bij vruchtzettingsproblemen
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)5. - p. 12 - 13.
  tuinbouw - glastuinbouw - groenten - tomaten - paprika's - komkommers - fotosynthese - vruchtzetting - groeiregulatoren - parthenocarpie - cytokininen - gibberellinen - auxinen - horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - sweet peppers - cucumbers - photosynthesis - fructification - growth regulators - parthenocarpy - cytokinins - gibberellins - auxins
  Samen met een goede fotosynthese staat voldoende vruchtzetting op de gedeelde eerste plaats bij het welslagen van de teelt van vruchtgroenten. Het zou echter veel gemakkelijker zijn als die bevruchting helemaal niet nodig was. Bij verscheidene gewassen is parthenocarpie inmiddels gewoon, maar bij een belangrijk deel blijft het zaak de juiste omstandigheden voor vruchtzetting te creëren.
  Paprikateelt in emissieloze kas haalt gelijke productie met zelfde kwaliteit : ‘bewustwording bij telers moet omhoog’
  Beerling, Ellen ; Os, Erik van - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse technology - vegetables - capsicum - sweet peppers - emission reduction - agricultural research - water reuse - drainage water - water filters - disinfection - ozone - substrates - crop production

  Als de proef met emissieloos telen één ding heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat water meer vertrouwen verdient, menen Wageningen UR onderzoekers Ellen Beerling en Erik van Os. “Als we er bewust mee om gaan, neemt de noodzaak om te lozen aanzienlijk af.” De paprikateelt in het IDC Water in Bleiswijk verliep met volledige recirculatie van water en presteerde zeker niet minder dan de referentieteelt.

  Biologische bestrijding van Echinothrips americanus
  Messelink, G.J. ; Gasemzadeh, Somayyeh ; Ada, Leman ; Leman, A. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 1
  greenhouse horticulture - plant protection - gerbera - sweet peppers - biological control - predator augmentation - thrips - predatory mites - greenhouse experiments - pollen - glastuinbouw - gewasbescherming - gerbera - paprika's - biologische bestrijding - plaagbestrijding met predatoren - thrips - roofmijten - kasproeven - stuifmeel
  Poster van het PlantgezondheidEvent 2016. Het doel van dit onderzoek was te bepalen welke roofmijten het meest geschikt zijn voor de bestrijding van Echinothrips en wat de invloed van stuifmeel op deze bestrijding is. In het laboratorium is nauwkeurig bekeken welke stadia vatbaar zijn voor roofmijten en hoeveel individuen van welk stadium per dag worden gegeten. Dit is getest voor de roofmijten Amblyseius swirskii, Amblydromalus limonicus, Euseius ovalis en Euseius gallicus. Vervolgens zijn kasproeven uitgevoerd op paprika en gerbera om de bestrijding en invloed van stuifmeel te beoordelen.
  De consument wil smaak...maar welke smaak?
  Verkerke, W. ; Labrie, C.W. - \ 2016
  Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie 2016 (2016)01. - ISSN 1878-8408 - p. 20 - 22.
  tuinbouw - tomaten - paprika's - meloenen - aardbeien - smaak - consumentenpanels - smaakonderzoek - marketing - modellen - horticulture - tomatoes - sweet peppers - melons - strawberries - taste - consumer panels - taste research - marketing - models
  Marktgericht produceren begint bij de smaak. Maar van welke smaak houdt de consument? Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelde een meetmodel voor de smaak van tomaten, paprika's en meloenen en werkt nu aan de aardbei. Bovendien brengt het de smaak van consumententypen in kaart. "Als je de smaakvoorkeur van consumenten kent, dan kun je pas écht produceren voor de markt."
  Short term non-chemical approach to Tuta absoluta and thrips : CATT shows promise against quarantine pests
  Arkesteijn, M. ; Qiu, Y. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)4. - ISSN 2215-0633 - p. 40 - 41.
  tuinbouw - glastuinbouw - tomaten - temperatuur - fytosanitaire maatregelen - biologische bestrijding - thrips - chrysanthemum - innovaties - paprika's - certificering - landbouwkundig onderzoek - tetranychidae - plantenplagen - gewasbescherming - agromyzidae - horticulture - greenhouse horticulture - tomatoes - temperature - phytosanitary measures - biological control - thrips - chrysanthemum - innovations - sweet peppers - certification - agricultural research - tetranychidae - plant pests - plant protection - agromyzidae
  Pests such as insects, mites and nematodes don’t just cause damage, in the case of quarantine pests they can also limit exports. In cooperation with the sector, entomologist Yutong Qiu tested the possibility of using Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) in the post harvest phase to control these pests in a non-chemical way. Within the short term this approach is expected to successfully control Tuta absoluta in tomatoes and thrips in chrysanthemums and peppers.
  We zien de verbanden, nu nog de keiharde onderbouwing : Stuurgroep Interne Vruchtkwaliteit Paprika weer stap verder
  Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)2. - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - groenten - paprika's - capsicum - fusarium - vruchtrot - plantenziekten - samenwerking - landbouwkundig onderzoek - plantgezondheid - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - vegetables - sweet peppers - capsicum - fusarium - fruit rots - plant diseases - cooperation - agricultural research - plant health - crop quality
  Als er de afgelopen twee jaar één ding duidelijk is geworden dan is het dat er heel veel factoren zijn die hun bijdrage leveren aan het ontwikkelen van Fusarium lactis in de vruchten van paprika’s. Ofwel: alles hangt met alles samen. De sleutel voor succes ligt in zorgvuldig en zorgzaam telen. Het consequent bemonsteren van geoogst product en de daaraan gekoppelde sancties hebben er wel toe bijgedragen dat iedere teler alert is geworden.
  Robotic harvesting of fruit vegetables
  Bontsema, Jan - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - cucumis - sweet peppers - fruit vegetables - robots - harvesting - sensors
  Sweet Pepper Harvesting Robot
  Bontsema, Jan - \ 2015
  robots - harvesters - automation - sweet peppers - greenhouse horticulture - instrumentation - effects
  Toetsing emissiemodel substraatteelt : experimenten op praktijkschaal en in laboratoriumopstelling
  Maas, A.A. van der; Staaij, M. van der; Eveleens, B.A. ; Beerling, E.A.M. ; Os, E.A. van; Ruijven, J.P.M. van; Wipfler, E.L. - \ 2015
  Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1340) - 68
  tuinbouw - glastuinbouw - pesticiden - gewasbescherming - toelating van bestrijdingsmiddelen - cultuur zonder grond - gerbera - paprika's - proeven - emissiereductie - modellen - horticulture - greenhouse horticulture - pesticides - plant protection - authorisation of pesticides - soilless culture - gerbera - sweet peppers - trials - emission reduction - models
  An “emission model” has been developed for use in the assessment of plant protection products (PPP’s) for admission. The “ emission model “ should predict the size of the emissions of PPP’s and provide tools for the effective use. A comparison was made of model calculations with field measurements after dosing two pesticides. In two experiments, data were collected over the course of the concentrations of two dosed pesticides with the active substance pymetrozine and propamocarb. Practical measurements have been carried out on a pepper holding company and a gerbera holding. After dosing the two agents the concentration gradients in the water were measured during 4 weeks. In a laboratory set-up , the agents have been added to three treatments , namely, gerbera mature plants , cut-off gerbera plants and new rockwool blocks. Subsequently, the leaching of PPP’s in the drainage water was measured over three days. Model calculations and practical measurements were too far apart to indicate that the model is generically applicable. There is insufficient understanding of the processes, such as dosing, adsorption, degradation and adsorption to explain the results. In a small follow-up study in a cucumber crop at Wageningen UR Greenhouse Horticulture in Bleiswijk the behaviour of three via dripirrigation dosed chemical agents (dimethomorph, fluopyram, imidacloprid) was followed in detail.
  Improving obstacle awareness for robotic harvesting of sweet-pepper
  Bac, C.W. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Eldert van Henten, co-promotor(en): Jochen Hemming. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571808 - 186
  robots - oogsten - paprika's - obstructie - detectie - spectraalanalyse - beeldverwerking - simulatie - kassen - robots - harvesting - sweet peppers - obstruction - detection - spectral analysis - image processing - simulation - greenhouses

  Abstract

  Obstacles are densely spaced in a sweet-pepper crop and they limit the free workspace for a robot that can detach the fruit from the plant. Previous harvesting robots mostly attempted to detach a fruit without using any information of obstacles, thereby reducing the harvest success and damaging the fruit and plant. The hypothesis evaluated in this research is that a robot capable of distinguishing between hard and soft obstacles, and capable of employing this knowledge, improves harvest success and decreases plant damages during harvesting. In line with this hypothesis, the main objective was to develop a sweet-pepper harvesting robot capable of distinguishing between hard and soft obstacles, and of employing this knowledge.

  As a start, the thesis describes the crop environment of a harvesting robot, reviews all harvesting robots developed for high-value crops, and defines challenges for future development. Based on insights from this review, we explored the ability to distinguish five plant parts. A multi-spectral imaging set-up and artificial lighting were developed and pixels were classified using a decision tree classifier and a feature selection algorithm. Classification performance was found insufficient and therefore post-processing methods were employed to enhance performance and detect plant parts on a blob basis. Still, performance was found insufficient and a focussed study was conducted on stem localization. The imaging set-up and algorithm developed for stem localization were used to provide real stem locations for motion planning simulations. To address the motion planning problem, we developed a new method of selecting the grasp pose of the end-effector. The new method and the stem localization algorithm were both integrated in the harvesting robot, and we tested their contribution to performance. This research is the first to report a performance evaluation of a sweet-pepper harvesting robot tested under greenhouse conditions. The robot was able to harvest sweet-peppers in a commercial greenhouse, but at limited success rates: harvest success was 6% when the Fin Ray end-effector was mounted, and 2% when the Lip-type end-effector was mounted. After simplifying the crop, by removal of fruit clusters and occluding leaves, harvest success was 26% (Fin Ray) and 33% (Lip-Type). Hence, these properties of the crop partly caused the low performance. The cycle time per fruit was commonly 94 s, i.e. a factor of 16 too long compared with an economically feasible time of 6 s. Several recommendations were made to bridge the gap in performance. Additionally, the robot’s novel functionality of stem-dependant determination of the grasp pose was evaluated to respond to the hypothesis.

  Testing the effect of enabling stem-dependent determination of the grasp pose revealed that, in a simplified crop, grasp success increased from 41% to 61% for the Lip-type end-effector, and stem damage decreased from 19% to 13% for the Fin Ray end-effector. Although these effects seem large, they were not statistically significant and therefore resulted in rejection of the hypothesis. To re-evaluate significance of the effects, more samples should be tested in future work.

  In conclusion, this PhD research improves the obstacle awareness for robotic harvesting of sweet-pepper by the robot’s capability of perceiving and employing hard obstacles (plant stems), whereas previous harvesting robots either lumped all obstacles in one obstacle class, or did not perceive obstacles. This capability may serve as useful generic functionality for future robots.

  CROPS : intelligent sensing and manipulation for sustainable production and harvesting of high value crops, clever robots for crops : final report sweet-pepper harvesting robot
  Hemming, J. ; Bontsema, J. ; Bac, C.W. ; Edan, Y. ; Tuijl, B.A.J. van; Barth, R. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 22
  paprika's - robots - oogstmachines - glastuinbouw - kastechniek - sweet peppers - robots - harvesters - greenhouse horticulture - greenhouse technology
  Tussen mei en juli 2014 zijn kasexperimenten met de geïntegreerde paprika oogstrobot in een gewas met rode paprika’s uitgevoerd bij een Nederlandse teler. Tijdens deze experimenten is de haalbaarheid van het autonoom oogsten van paprika's bewezen. De experimenten hebben een schat aan informatie opgeleverd. Er zijn een aantal problemen geconstateerd die de beperkte prestaties veroorzaakten. Het percentage van foutloos en zonder beschadiging geoogste vruchten in een niet aangepast praktijkgewas lag slechts tussen 2% en 6%. Na het vereenvoudigen van het gewas door het verwijderen van vruchtclusters en het verwijderen van bladeren, die de vrije zicht van de sensoren op de vruchten beperkten, werd het succespercentage verbeterd tot 33%. De gemiddelde doorlooptijd om een vrucht te plukken was 94 seconden. Het pluksucces en de doorlooptijd zijn in de praktijk nu nog onvoldoende, maar met de eerste werkende paprika-oogstrobot in een realistische omgeving is er in dit project een belangrijke mijlpaal bereikt. Ook zijn experimenten gedaan met een in dit project nieuw ontwikkelde methode, die bij het grijpen van de vrucht rekening houdt met de positie van de hoofdstengel van de plant. Door het gebruik van deze methode daalde de beschadiging van de stengel door de robot. Voor de Lip-type end-effector is door gebruik van deze methode ook het grijpsucces toegenomen. De verwachting is dat door de nieuwe inzichten opgedaan tijdens de kas experimenten en een succesvolle integratie van de nieuwste modules, voor het waarnemen, motion planning en kunstmatige intelligentie de prestaties van het systeem aanzienlijk kunnen verbeteren. Deze modules waren tijdens de kas experimenten nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar.
  Uptake and distribution of iodine in cucumber, sweet pepper, round, and cherry tomato
  Voogt, W. ; Steenhuizen, J.W. ; Eveleens, B.A. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Reports Wageningen UR Greenhouse Horiculture 1329) - 70
  glastuinbouw - tomaten - paprika's - komkommers - opname (uptake) - voedselgewassen - jodium - bemesting - meststoffen met sporenelementen - steenwol - recirculatiesystemen - teeltsystemen - greenhouse horticulture - tomatoes - sweet peppers - cucumbers - uptake - food crops - iodine - fertilizer application - trace element fertilizers - rockwool - recirculating systems - cropping systems
  Eénderde van de wereldbevolking lijdt aan een tekort aan het essentiële voedingselement jodium. De verrijking van groenten met jodium (biofortificatie) kan dit jodiumtekort helpen voorkomen. Daarom werd het effect bestudeerd van toediening van jodium-verrijkte meststoffen op de jodiumgehalten in komkommer, ronde - en kerstomaten en paprikavruchten, opgekweekt in steenwol met hergebruik van het drainwater.
  Uitwerking interview workshop Onderscheid in Vers : Gerben Splinter in gesprek met drie deelnemers van het project PPP Paprika
  Splinter, Gerben - \ 2014
  horticulture - sweet peppers - program evaluation - sales promotion - consumer economics - cooperation - taste - merchandise information - knowledge - differentiation - varieties
  PPP Paprika : een ketenaanpak voor duurzame vruchtgroenten met meer waarde
  Labrie, Caroline - \ 2014
  fruit vegetables - sweet peppers - flavour - purchasing habits - supply chain management - economic cooperation - consumer attitudes - consumer behaviour - greenhouse horticulture
  Biodiversiteit onder glas : voedsel voor luizenbestrijders
  Janmaat, L. ; Bloemhard, C.M.J. ; Kleppe, R. - \ 2014
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 20
  glastuinbouw - glasgroenten - aphididae - biologische landbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - biodiversiteit - organismen ingezet bij biologische bestrijding - nuttige insecten - bloemen - paprika's - nectarplanten - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - aphididae - organic farming - plant protection - pest control - biodiversity - biological control agents - beneficial insects - flowers - sweet peppers - nectar plants - augmentation
  In het praktijknetwerk 'Biodiversiteit onder glas' is door glastuinders geëxperimenteerd met bloemen in en rond de kas. Al dan niet in combinatie met bankerplanten zoals granen. Deze brochure is gemaakt om kennis over bloemen en biologische bestrijders te geven en specifiek het nut van biodiversiteit.
  Nieuwe sluipwespen tegen turkse mot, Chrysodeixis chalcites, in paprika : Opsporen en toetsen
  Grosman, A.H. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1306) - 44
  glastuinbouw - gewasbescherming - capsicum - paprika's - plantenplagen - chrysodeixis chalcites - sluipwespen - schadepreventie - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - plant protection - capsicum - sweet peppers - plant pests - chrysodeixis chalcites - parasitoid wasps - loss prevention - agricultural research
  De Turkse mot, C. chalcites, geeft schade in de paprikateelt van voor- tot najaar. In het verleden werden vooral spontaan in de kas optredende bestrijders of bestrijders van verwante soorten in het onderzoek meegenomen. Dit gaf onvoldoende resultaat. Mogelijk waren deze sluipwespen niet aangepast aan het agressieve gedrag van deze rups. Dit gaf aanleiding om soorten op te sporen die zich van nature daarin gespecialiseerd hebben, in het oorspronkelijke verspreidingsgebied, o.a. in Spanje. Er zijn een eiparasiet ‘Trichogramma sp.’, een solitaire soort ‘Hyposoter didymator’ en een gregaire soort ‘Cotesia vanessae’ opgespoord. Wat betreft zoekvermogen en populatie opbouw in de kas waren ze alle drie succesvol. Voor telers is vooral een eiparasiet interessant, omdat deze de meeste schade voorkomt. Praktijkproeven zouden de goede prestaties nog moeten bevestigen.Bovendien zijn Trichogramma species makkelijk te kweken. Voor massaproductie van H. didymator en C. vanesae bestaan echter nog geen geschikte kweekmethodes. Microplitis spinolae is een nieuwkomer, opgespoord in een Nederlandse kasteelt. Deze soort maakt twee verschillenden poppen, waarvan één waarschijnlijk een overwinteringspop is. Dit maakt M. spinola interessant voor onderzoek.Chrysodeixis chalcites give damage in growing sweetpeppers from spring to autumn. In the past, especially in the greenhouse spontaneously occurring wasps or wasps of related species were included in the research programs. This gave unsatisfactory results. This may caused by wasps were not adjusted to the aggressive behavior of this caterpillar. This research was focussed to trace specialized wasp in the native area of C. chalcites, among others in Spain. Species that were found are the egg parasite ‘Trichogramma sp.’, a solitary wasp ‘Hyposoter didymator’ and a gregarious wasp ‘Cotesia Vanessa’. Regarding searching ability and population growth in the greenhouse , they were all successful. For growers primarily a egg parasite is interesting because this one avoid most of the damage. Trials in commercial greenhouses must confirm the good results.Moreover Trichogramma species are easy to rear. Unfortenately there are no suitable rearing methods yet for mass production of H. didymator and C. vanesae. Microplitis spinolae is a newcomer, detected in a Dutch greenhouse. This specie produces two different kind of pupae. Probably one to overwinter. This makes M. spinola interesting for research.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.