Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 38

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Weetjes en praktische tips over de aanpak van Brachyspira pilosicoli bij biologische varkens
  Bokma-Bakker, M.H. ; Kluivers-Poodt, M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Eijck, I.A.J.M. ; Kolpa, B. ; Kleijer, G. ; Willems, E.M. ; Leejen, J. - \ 2014
  varkenshouderij - brachyspira pilosicoli - varkensziekten - biologische landbouw - diergezondheid - dierziektepreventie - stress - dierenwelzijn - varkensvoeding - varkensstallen - varkens - dierlijke productie - pig farming - brachyspira pilosicoli - swine diseases - organic farming - animal health - animal disease prevention - stress - animal welfare - pig feeding - pig housing - pigs - animal production
  In deze flyer wordt een aantal weetjes en praktische tips over de aanpak van Brachyspira pilosicoli bij biologische varkens samengevat. De kennis is zowel afkomstig uit onderzoek als uit praktijkervaringen.
  Literatuurstudie en in vitro onderzoek naar antibacteriële werking van voeradditieven ter vermindering van de Streptococcus suis problematiek = Desk study and in vitro analysis of antibacterial effects of feed additives to reduce Streptococcus suis in the field
  Smith, H.E. ; Greeff, A. de; Faber, I. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Kluivers-Poodt, M. ; Troquet, L.M.P. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 760) - 8
  varkenshouderij - varkensziekten - varkensvoeding - voedertoevoegingen - antibacteriële eigenschappen - streptococcus suis - dierziektepreventie - pig farming - swine diseases - pig feeding - feed additives - antibacterial properties - streptococcus suis - animal disease prevention
  In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken is een literatuurstudie uitgevoerd naar voeradditieven waarvan beschreven is dat zij een direct bacteriedodend effect hebben, bij voorkeur tegen Streptococcus suis. De top 5 voeradditieven, die uit deze studie naar voren kwam, te weten oregano, knoflook, kaneel, laurinezuur en monolauraat zijn vervolgens in vitro getest op de bacteriedodende werking tegen verschillende Streptococcus suis stammen van serotype 2 en 9.
  Monitoring infecties and zoönosen in de biologische varkenshouderij
  Groot, M.J. ; Kluivers-Poodt, M. ; Mul, M.F. - \ 2012
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Rapport / RIKILT 2012.015) - 39
  varkenshouderij - veehouderij - biologische landbouw - dierziekten - varkensziekten - zoönosen - varkens - monitoring - pig farming - livestock farming - organic farming - animal diseases - swine diseases - zoonoses - pigs - monitoring
  Op verzoek van de productwerkgroep Varkensvlees van Biologica is een overzicht gemaakt van infecties in de biologische en gangbare varkenshouderij. Er is speciaal gekeken welke infecties vaker voorkomen bij bij biologisch gehouden dieren. Daarnaast zijn de bestaande monitoringssystemen in kaart gebracht en is gekeken naar mogelijke lacunes hierin. Ook is aandacht besteed aan zoönosen.
  Knoflook remt App
  Mul, M.F. ; Becker, P.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Wikselaar, P.G. van; Wisselink, H.J. ; Stockhofe, N. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)4. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  varkenshouderij - bacteriële longontsteking - actinobacillus pleuropneumoniae - varkensziekten - infectieziekten - knoflook - allium sativum - alternatieve geneeskunde - pig farming - bacterial pneumonia - actinobacillus pleuropneumoniae - swine diseases - infectious diseases - garlic - allium sativum - alternative medicine
  De Animal Sciences Group van Wageningen UR heeft in opdracht van biologische varkenshouders onderzocht of het mogelijk is om in plaats van antibiotica, knoflook te gebruiken voor de bestrijding van longontsteking door de bacterie Actinobacillus pleuropneumoniae (App). Uit de resultaten blijkt dat Allyl Methyl Sulfi de (AMS), een omzettingsproduct van knoflook, de groei van App remt.
  Socio-psychological research on barriers and incentives to a clinically suspicious situation at a farm in order to report early detection of notifiable animal diseases
  Elbers, A.R.W. - \ 2010
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 135 (2010)14-15. - ISSN 0040-7453 - p. 566 - 569.
  veehouderij - rundveeziekten - varkensziekten - pluimveeziekten - infectieziekten - virusziekten - detectie - risicoschatting - alarmsystemen - veterinaire praktijk - livestock farming - cattle diseases - swine diseases - poultry diseases - infectious diseases - viral diseases - detection - risk assessment - alarms - veterinary practice
  Enige tijd geleden heeft de KNMVD actief medewerking verleend aan onderzoek naar belemmeringen en stimuli om een klinisch verdachte situatie op veehouderijen te melden bij het centrale meldpunt van de VWA. Recent zijn resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Veterinary Microbiology en geaccepteerd in Rev. sci. tech. OIE. Omdat deze problematiek relevant is voor veel dierenartsen, is hierbij van de artikelen een uitgebreide samenvatting gemaakt.
  Ernstige klinische problemen gedurende meerdere weken op een varkensbedrijf: wat als het KVP was geweest?
  Backer, J.A. ; Spierenburg, M. ; Spek, A. van der; Elbers, A.R.W. - \ 2010
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 135 (2010)20. - ISSN 0040-7453 - p. 750 - 756.
  varkenshouderij - varkens - varkenspest - varkensziekten - virusziekten - diergeneeskunde - pig farming - pigs - swine fever - swine diseases - viral diseases - veterinary science - virus - transmission - netherlands
  In the Spring of 2009, a veterinarian reported suspected classical swine fever (CSF) on a multiplier pig farm in the southern part of the Netherlands (close to the Belgian border). Over a 5-week period there had been a number of sick sows and an excessively high percentage of stillborn and preterm piglets. Sick animals were treated with anti-inflammatory drugs and antibiotics, but did not respond as well as anticipated. A visiting specialist team from the Food Safety Authority could not exclude CSF as the cause of the clinical problems and sent blood samples to the reference laboratory in Lelystad for a PCR test on CSF antigen. Fortunately, test results obtained 6 hours later were negative for CSF, and the disease control measures were lifted. It later appeared that porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRSV) might have been responsible for the problems. But what if CSF had caused the clinical problems? A C SF-transmission model was used to simulate CSF outbreaks dependent on the duration of the high-risk period (HRP). As the duration of the HRP increased, there was an exponential growth in the number of pig farms infected during this period. Simulations also showed that with a longer HRP, the virus spread over greater distances from the source herd. It was also investigated whether a possible CSF outbreak could be detected on the basis of an increased mortality and hence increased number of cadavers sent to a rendering plant. However, the calculated mortality incidence was not sensitive enough to serve as an alarm signal. It is recommended that CSF-exclusion diagnostics be used much earlier in similar clinical situations on pig farms.
  Evenwichtige aanpak nodig bij preventie varkensziekten
  Bokma-Bakker, M.H. ; Napel, J. ten; Bergevoet, R.H.M. ; Swanenburg, M. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)4. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
  varkenshouderij - varkens - varkensziekten - diergezondheid - dierenwelzijn - agrarische bedrijfsvoering - dierziektepreventie - pig farming - pigs - swine diseases - animal health - animal welfare - farm management - animal disease prevention
  Om een optimale diergezondheid te kunnen realiseren, is het belangrijk dat een varken zo min mogelijk gevolgen ondervindt van dierziekten. De varkenshouder staat voor de uitdaging om een aanpak te kiezen die een robuuste gezondheid op het bedrijf mogelijk maakt. Dit kan helpen bij het reduceren van het gebruik van antibiotica. Maar welke aanpak is dat? WUR-onderzoek geeft enkele aanknopingspunten.
  Gezondheid en welzijn van varkens tijdens transport
  Lambooij, E. - \ 2009
  Veehouder en Dierenarts 23 (2009)3. - ISSN 1381-8007 - p. 17 - 19.
  varkenshouderij - veevervoer - stress - stressreactie - varkensziekten - houding van consumenten - dierenwelzijn - pig farming - transport of animals - stress - stress response - swine diseases - consumer attitudes - animal welfare
  De laatste decennia worden de afstanden, waarover varkens worden vervoerd, steeds groter. Transport veroorzaakt bij de varkens sociale stress (bijvoorbeeld door het mengen van dieren die elkaar niet kennen) en niet sociale stress (bijvoorbeeld door een ruwe behandeling). Consumenten vragen tegenwoordig om een betere behandeling van dieren tijdens het transport
  Snelle signalering van varkensziekten via internet
  Zonderland, J.J. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)4. - ISSN 1574-1575 - p. 44 - 45.
  varkenshouderij - varkens - diergezondheid - varkensziekten - pig farming - pigs - animal health - swine diseases
  Sinds half februari 2009 is er op internet een tool beschikbaar om varkensziekten snel op te merken. Deze site, www.varkensziekte.nl, is voor iedereen toegankelijk en vooral bedoeld voor houders van varkens zodat zij ziekten sneller kunnen herkennen bij hun dieren. De tool is ontwikkeld voor de verbetering van de diergezondheid en het dierenwelzijn in de varkenshouderij
  Voedingsvezels als vallen voor schadelijke darmbacteriën
  Becker, P.M. ; Meulen, J. van der; Jansman, A.J.M. ; Jongbloed, A.W. ; Widjaja, H.C.A. ; Wikselaar, P.G. van - \ 2009
  V-focus 6 (2009)2. - ISSN 1574-1575 - p. 46 - 47.
  varkenshouderij - varkens - varkensziekten - diergezondheid - pig farming - pigs - swine diseases - animal health
  Ziekteverwekkende bacteriën binden zich in de darm aan specifieke celreceptoren. Door voedingsvezels aan te bieden die overeenkomsten vertonen met deze receptoren, kunnen bacteriën worden misleid. Zij binden zich dan ook aan de voedingsvezels en niet per se aan de darmcellen, en worden vervolgens via de feces uitgescheiden en zo in aantal verminderd
  Acute verschijnselen van pleuritis slecht te herkennen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Augustijn, M. ; Leengoed, L. van; Stockhofe, N. ; Raymakers, R. ; Cruijsen, T. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)feb. - ISSN 1574-1575 - p. 46 - 47.
  varkenshouderij - varkens - vleesproductie - pleuritis - varkensziekten - pig farming - pigs - meat production - pleurisy - swine diseases
  Het PVV heeft laten onderzoeken of het aantal vleesvarkens met pleuritis aan de slachtlijn verminderd kan worden. Hiervoor zijn van 5 praktijkbedrijven circa 100 vleesvarkens vanaf opleggen tot afleveren intensief gevolgd om inzicht te krijgen in het moment waarop pleuritis ontstaat bij vleesvarkens. Ook heeft er een bloedonderzoek plaatsgevonden
  Rekenmodel maakt kosten van klauwproblemen inzichtelijk : meer aandacht voor klauwen in groepshuisvesting gewenst
  Lamers, J. - \ 2008
  Varkens 72 (2008)3. - ISSN 0166-5952 - p. 32 - 33.
  varkenshouderij - zeugen - klauwen - voetziekten - varkensziekten - groepshuisvesting - pig farming - sows - claws - foot diseases - swine diseases - group housing
  Groepshuisvesting geeft meer risico op problemen met klauw- en beenwerk van de zeugen. Een rekenmodel van het netwerk Perfecte zeugenklauw en DLV Intensief Advies, biedt inzicht in de kosten van klauw- en beenwerkproblemen. Die kunnen 25 tot wel 40 euro per zeug per jaar zijn. Meer aandacht voor beenwerk en klauwen bij groepshuisvesting is dus gewenst
  African swine fever: a threat to the Netherlands?
  Loeffen, W.L.A. - \ 2008
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)24. - ISSN 0040-7453 - p. 1066 - 1067.
  varkenshouderij - afrikaanse varkenspest - varkensziekten - classical swine fever virus - pig farming - african swine fever - swine diseases - classical swine fever virus
  Een attenderingswaarschuwing om bij een verdachte situatie niet alleen rekening te houden met de klassieke varkenspest, maar ook met de Afrikaanse varkenspest
  Sturen mestgedrag voorkomt spoelworminfectie niet
  Vermeer, H.M. ; Borgsteede, F.H.M. ; Blanken, K. ; Gaasenbeek, C.P.H. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)5. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 34.
  varkenshouderij - biologische landbouw - dierlijke meststoffen - diergedrag - varkensstallen - hygiëne - ascariasis - varkensziekten - stalinrichting - varkensmest - pig farming - organic farming - animal manures - animal behaviour - pig housing - hygiene - ascariasis - swine diseases - animal housing design - pig manure
  Het mestgedrag van biologische vleesvarkens blijkt in een groot hok goed te sturen met de juiste plaatsing van lignest, voerbak, drinkbak en buitenuitloop. Maar ook met het verminderen van het contact met de mest en het schoonspuiten van de uitloop vermindert het aantal spoelworminfecties niet.
  Risicogebieden voor verspreiding van Klassieke Varkenspest bij verschillende interventiestrategieën
  Gies, T.J.A. ; Boender, G.J. ; Baveco, J.M. ; Nodelijk, G. - \ 2008
  varkenspest - varkensziekten - risicoschatting - diergezondheid - ziektedistributie - ruimtelijke variatie - klassieke varkenspest - risicobeheersing - swine fever - swine diseases - risk assessment - animal health - disease distribution - spatial variation - classical swine fever - risk management
  Binnen het onderzoeksprogramma 428 "Risicomanagement diergezondheid en voedselveiligheid" van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is onderzoek gedaan naar de verspreidingsrisico's na uitbraak van varkenspest en het effect van verschillende interventiestrategieën op dit risico. In deze poster wordt aandacht besteed aan methodiek, risicogebieden en toepassingsmogelijkheden
  'Kracht moet zijn dat beslisboom werkt' : netwerk 'snelle signalering dierziekten' trots op overname prototype door PVE
  Lesscher, I. - \ 2007
  Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 3 (2007)11. - ISSN 1871-0948 - p. 18 - 19.
  varkenshouderij - varkensziekten - dierziekten - diagnose - besluitvorming - informatiesystemen - dierziektepreventie - beslissingsondersteunende systemen - pig farming - swine diseases - animal diseases - diagnosis - decision making - information systems - animal disease prevention - decision support systems
  De inzet was het ontwikkelen van een systeem dat varkenshouders helpt dierziekten snel te signaleren, zodat ze een snelle diagnose kunnen stellen en tot actie kunnen overgaan: de dierenarts inschakelen. Het systeem werd een digitale beslisboom. Een prototype dat verder ontwikkeld wordt door de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE)
  Eindelijk checklist varkensziekten
  Cornelissen, J.B.W.J. - \ 2007
  Vee en gewas 2007 (2007)21 april. - p. 9 - 9.
  varkenshouderij - varkens - varkensziekten - diergezondheid - dierziekten - pig farming - pigs - swine diseases - animal health - animal diseases
  Het is voor de sector van groot belang dat met name de meldplichtige dierziekten zo snel mogelijk worden gesignaleerd. Hoe sneller de signalering, des te sneller de reactie en de ziekte bestreden kan worden. Varkenshouder Henri van 't Loo uit 't Harde heeft om deze reden meegewerkt aan het netwerk snelle signalering dierziekten
  Pleuritis op vleesvarkensbedrijven
  Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group - 4
  varkens - varkenshouderij - pleuritis - varkensziekten - ziektebestrijding - slachtdieren - agrarische bedrijfsvoering - pigs - pig farming - pleurisy - swine diseases - disease control - meat animals - farm management
  Onderzocht is of het aantal vleesvarkens met pleuritis aan de slachtlijn verminderd kan worden. De resultaten van dit onderzoek en tips om pleuritis te verminderen staan in deze flyer
  Afzet vlees van gevaccineerde varkens : een verkenning van economische consequenties
  Hoste, R. ; Bergevoet, R.H.M. - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086151448 - 31
  agrarische economie - vlees - slachtdieren - varkens - varkensvlees - dierziekten - varkensziekten - vaccins - vaccinatie - agricultural economics - meat - meat animals - pigs - pigmeat - animal diseases - swine diseases - vaccines - vaccination
  Bij uitbraken van dierziekten willen overheid en sector niet langer grote aantallen dieren doden, maar gericht vaccineren. Om vlees van gevaccineerde varkens af te kunnen zetten, moet dit vlees gekanaliseerd worden. In deze verkennende studie zijn economische consequenties onderzocht van kanaliseren en beperking van het afzetassortiment bij verschillende aanbodvolumes van vlees van gevaccineerde varkens. De kosten hangen samen met het volume en het gekozen afzetkanaal en variëren tussen ¿ 0,60 en ¿ 1,69 per kg vlees
  Startnotitie gegevensuitwisseling prepilot dap-netwerk
  Bokma-Bakker, M.H. - \ 2006
  [S.l.] : S.n. - 5
  dierenartsen - veterinaire diensten - veterinaire praktijk - varkenshouderij - varkensziekten - monitoring - netwerken - veterinarians - veterinary services - veterinary practice - pig farming - swine diseases - monitoring - networks
  Een aantal actuele ziekten bij varkens wordt genoemd, waarvoor gegevensuitwisseling voor dierenartsen nuttig kan zijn
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.