Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek trekheesters : stand van zaken 15 november 2007
  Kromwijk, Arca - \ 2007
  syringa vulgaris - verticillium - ornamental plants - pest control - scarabaeidae - shrubs - greenhouse horticulture
  Verticillium in sering 2002-2005: tussenrapportage : ontwikkelingen van een betrouwbare inoculatiemethode (2002) - selectie van mindere vatbare onderstammen 'Syringa vulgaris' (2003-2005)
  Stapel, L.H.M. - \ 2005
  Aalsmeer : PPO BU Glastuinbouw (PPO publicatie nr. 595) - 34
  syringa vulgaris - verticillium - plantenziekten - onderstammen - ziekteresistentie - genetisch bepaalde resistentie - inoculatie - nederland - syringa vulgaris - verticillium - plant diseases - rootstocks - disease resistance - genetic resistance - inoculation - netherlands
  Jaarlijks valt 10% van de seringenstruiken uit als gevolg van aantasting door Verticillium dahliae. Dit rapport beschrijft allereerst het onderzoek waarin een besmettingsmethode voor jonge seringenstruikjes is ontwikkeld. Daarna is in de periode 2003-2005 begonnen met de selectie van weinig voor Verticillium vatbare onderstammen om deze in combinatie met een cultivar in de praktijk te gebruiken voor de teelt van trekseringen
  Syringa vulgaris warm aanbevolen na sortimentsonderzoek
  Hoffman, M.H.A. - \ 2002
  Tuin en Landschap 24 (2002)10. - ISSN 0165-3350 - p. 14 - 17.
  syringa vulgaris - rassen (planten) - cultivars - rassenproeven - gebruikswaarde - houtachtige planten als sierplanten - struiken - esthetische waarde - ornamentele waarde - bloei - bloemen - habitus - plantenmorfologie - bloeiende planten - syringa vulgaris - varieties - cultivars - variety trials - use value - ornamental woody plants - shrubs - aesthetic value - ornamental value - flowering - flowers - habit - plant morphology - flowering plants
  Resultaten van het sortimentsonderzoek van Syringa vulgaris door PPO sector Bomen (Boskoop): gebruikswaarde van het aanbevolen sortiment ingedeeld naar hoogte, bloeiwijze, bloemtype, bloemkleur en bloeitijd, en een beschrijving van de aanbevolen cultivars per kleurgroep (wit, lichtblauw, lichtpaars en paars)
  Syringa vulgaris: sortimentsonderzoek
  Hoffman, M.H.A. - \ 2000
  Dendroflora 37 (2000). - ISSN 0374-7247 - p. 60 - 96.
  syringa vulgaris - soorten - houtteeltkenmerken - houtachtige planten als sierplanten - syringa vulgaris - species - silvicultural characters - ornamental woody plants
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.