Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==tare
Check title to add to marked list
Risicobeeld oestertransporten in relatie tot mariene invasieve exoten
Wijsman, J.W.M. ; Ende, D. van den - \ 2015
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C066/15) - 38
oesters - oesterteelt - tarra - oosterschelde - grevelingen - oysters - oyster culture - tare - eastern scheldt
In dit rapport is een overzicht gepresenteerd van de verplaatsingen van schelpdieren en tarra die is geassocieerd met de oesterkweek in het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Met deze verplaatsingen worden niet alleen de oesters verplaatst, maar ook met de oesters geassocieerde soorten die “meeliften” met deze transporten. Van bijzonder belang hierbij zijn de exoten, waarvan de verspreiding als gevolg van deze transporten kan worden versneld in vergelijking tot het natuurlijke verspreiding
De beste keuzes voor het saneren van tarragronden in verband met AM
Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)11 dec.
aardappelen - tarra - aarde - grondsterilisatie - globodera - plantenparasitaire nematoden - biologische grondontsmetting - gewasbescherming - akkerbouw - potatoes - tare - earth - soil sterilization - plant parasitic nematodes - biological soil sterilization - plant protection - arable farming
Bij de oogst van aardappelen komt veel grond mee met het product dat zowel op het eigen bedrijf als elders wordt verzameld en afgevoerd. Op het akkerbouwbedrijf wordt deze grond vaak teruggestort op het perceel van herkomst. Dit houdt een risico in omdat de grond bijvoorbeeld besmet kan zijn met aardappelcysteaaltjes (AM). Het is daarom van groot belang om de grond te saneren voordat het terug gaat naar het perceel. Ook de verwerkende industrie heeft te maken met grote hoeveelheden grond. Deze grond is bovendien zeer divers van samenstelling en kan heel vochtig zijn. Ook voor deze bedrijven zijn mogelijkheden voor sanering van de grond tegen schadelijke bodemorganismen van groot belang. In opdracht van het Productschap Akkerbouw, in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing, heeft PPO-AGV de mogelijkheden uit de literatuur en de resultaten van eigen onderzoek op een rijtje gezet.
Biologische ontsmetting van tarragronden besmet met quarantaine organismen
Runia, Willemien - \ 2012
biological soil sterilization - plant diseases - quarantine organisms - tare - soil sterilization - tillage - survival - soil treatment - literature reviews
Bepalingsmethoden percentage oogstrestanten van uien in tarragrond
Brink, L. van den - \ 2010
Lelystad : PPO AGV - 23
akkerbouw - uien - tarra - bodemmonitoring - oogstresten - landbouwproducten - meting - bepaling - arable farming - onions - tare - soil monitoring - crop residues - agricultural products - measurement - determination
Resultaten van onderzoek naar het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van het percentage oogstrestanten van uien in tarragrond in de gemeente Borsele.
Kluiten regenwormen aanpakken met gips
Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 feb.
aardappelen - rooien - verliezen bij het oogsten - tarra - kluiten - bodemstructuur - zware kleigronden - aardwormen - landbouwkundig onderzoek - flevoland - akkerbouw - potatoes - grubbing - harvesting losses - tare - clods - soil structure - clay soils - earthworms - agricultural research - arable farming
Oogsten van aardappelen zonder grondtarra; in de Flevopolder gloort weer hoop aan de horizon. De laatste jaren werd de klei in aardappelruggen met hoge aantallen regenwormen versmeerd, waardoor moeilijk afbreekbare kluiten ontstonden. Een probleem waarvan de omvang ieder jaar weer afhangt van de hoeveelheid neerslag die tijdens het teeltseizoen op het aardappelveld valt. Gips biedt weerstand tegen deze vorm van kluitvorming, zo blijkt uit veldonderzoek van PPO-agv in Lelystad.
Kluiten regenwormen aanpakken met gips
Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2005
Boerderij/Akkerbouw 90 (2005)4. - ISSN 0169-0116 - p. 12 - 13.
aardappelen - rooien - verliezen bij het oogsten - tarra - kluiten - bodemstructuur - zware kleigronden - aardwormen - landbouwkundig onderzoek - flevoland - potatoes - grubbing - harvesting losses - tare - clods - soil structure - clay soils - earthworms - agricultural research
Veel meer tarra in aardappelen, soms zelfs gedwongen stoppen met rooien, regenwormen blijken de boosdoeners. Waar veel wormen zijn, komen kluiten. Gips helpt, aldus PPO-agv
Reduction of soil tare by improved uprooting of sugar beet : a soil dynamic approach
Vermeulen, G.D. - \ 2001
Wageningen University. Promotor(en): U.D. Perdok; A.J. Koolen. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058084835 - 147
suikerbieten - suikergewassen - oogsten - trekken - tarra - tarra (suikerbieten) - schone opbrengst - grondmechanica - sugarbeet - sugar crops - harvesting - pulling - tare - dirt tare - clean yield - soil mechanics

The relative amount of soil in sugar beet lots, called soil tare, should be reduced to curtail the cost and negative aspects of soil tare. Highest soil tare occurs in beet lots harvested out of wet clay soil. The main problem is that commonly-used share lifters press the soil against the beet. Thereafter, the wet clay soil adheres strongly to the beet and is difficult to be removed. The objective of the research was to analyse and improve the uprooting process of sugar beet, in order to reduce soil tare during harvest on wet clay soil.

A new characteristic, the relative soil adherence ( RSA ; 100% = all soil adheres strongly) was introduced to quantify soil adherence. The adhering-soil tare and RSA following various experimental beet extraction methods and lifting with a driven rotary-shoe lifter, were compared with conventional share lifting in field experiments, using stand-alone lifters on wet clay soil. Conventional lifting resulted in 50% ( w/w net; i.e. relative to the clean beet mass) adhering-soil tare and an RSA of 32%. Quick, small-pitch-spiral extraction, however, resulted in 8% adhering-soil tare and an RSA of 40%. The driven rotary-shoe lifter resulted in 13% adhering-soil tare and an RSA of 47%. The RSA turned out to increase naturally with decreasing adhering-soil tare. When compared at the same level of adhering-soil tare, the RSA after beet extraction was significantly lower and the RSA after shoe lifting was about equal to the RSA after conventional lifting.

To provide theoretical foundation for the observed effects, the soil-beet-lifter system was modelled and the initial stage of uprooting was simulated, using PLAXIS, a geotechnical computer programme. Characteristics of the root system and of the uprooting method had a prominent effect on the stress state in the soil around the beet, and on the resulting zone of initial soil failure. The simulated behaviour of soil agreed well with effects observed in the field experiments, provided that reinforcement of the soil by rootlets was taken into account.

Based on the results of this research, it is estimated that complete harvesting systems with common beet cleaning facilities, on wet clay soil, may at best reach 7 to 15% soil tare by using further-improved conventional beet lifters and 3 to 6% soil tare by using beet lifters that would induce beet rotation at the initial stage of lifting.

Onderzoek naar tarravermindering door middel van een ronde bietvormReduction of ground - tare by a roundish sugar beet shape
Westerdijk, C.E. ; Tick, J.J. - \ 1991
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 41 - 45.
beta vulgaris - cultivars - nederland - rassen (taxonomisch) - suikerbieten - tarra - taxatie - rassen (planten) - netherlands - races - sugarbeet - tare - valuation - varieties
Ronde bieten geven minder grond- kopterra dan puntvormige
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.