Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Monitoring taxuskever met val en lokstof
  Tol, R.W.H.M. van; Elberse, I.A.M. ; Bruck, D. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Biointeractions & Plant Health - 18
  houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - coleoptera - lokstoffen - vangmethoden - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - boomkwekerijen - taxus - ornamental woody plants - plant pests - coleoptera - attractants - trapping - biological control - agricultural research - forest nurseries - taxus
  De taxuskever blijft een groot knelpunt voor boomkwekers omdat er vrijwel geen middelen meer beschikbaar zijn. Het onderzoek naar traditionele insecticiden levert vooralsnog weinig nieuwe middelen op. Een oud middel van natuurlijke herkomst in een nieuw jasje gestoken, een lokstof en een nieuwe val gaan hier hopelijk verandering in brengen
  Monitoring taxuskever met val en lokstof
  Tol, R.W.H.M. van - \ 2012
  houtachtige planten als sierplanten - taxus - plantenplagen - coleoptera - lokstoffen - vangmethoden - landbouwkundig onderzoek - tests - ornamental woody plants - taxus - plant pests - coleoptera - attractants - trapping - agricultural research - tests
  Beheersing van de taxuskever wordt steeds lastiger omdat er steeds minder middelen beschikbaar zijn. Voor deze plaag ontbreekt tevens een goed waarnemingshulpmiddel om de plaag eerder op te sporen. Dit zou een gerichtere aanpak met minder middel mogelijk maken. Een effectieve lokstof zou in combinatie met biologische of chemische middelen (Lokken & Infecteren/Doden) ook als bestrijding kunnen functioneren. In dit onderzoek wordt een lokstof en een nieuw type val voor de taxuskever getest. Parallel werd dit in de Verenigde Staten ook getest en tevens werd daar een nieuw natuurlijk middel getest op werking tegen de kevers.
  Nematode doodt niet alleen de larf, maar ook de taxuskever : taxuskeverprobleem binnenkort opgelost?
  Wrede, A. - \ 2012
  Boom in business 3 (2012)6. - ISSN 2211-9884 - p. 61 - 63.
  houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - taxus - coleoptera - nematoda - plagenbestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - insectenparasitaire nematoden - landbouwkundig onderzoek - ornamental woody plants - plant pests - taxus - coleoptera - nematoda - pest control - biological control agents - entomophilic nematodes - agricultural research
  De gevreesde taxuskever is schadelijk in de tuinbouw, maar voornamelijk op boomkwekerijen. Een onderzoek in het Duitse Ellerhoop laat echter zien dat niet alleen de larven van deze vervelende kever, maar ook de taxuskever zelf bestreden kan worden met nematoden.
  Beheersing van taxuskevers, de (on)mogelijkheden
  Elberse, I.A.M. - \ 2011
  otiorhynchus - otiorhynchus sulcatus - taxus - plant pests - plant protection - control methods - public green areas - forest nurseries
  Strijd tegen taxuskever gaat verder
  Elberse, I.A.M. ; Meij, J. van der; Tol, R.W.H.M. van - \ 2011
  De Boomkwekerij 24 (2011)20. - ISSN 0923-2443 - p. 11 - 11.
  taxus - otiorhynchus - otiorhynchus sulcatus - curculionidae - insectenplagen - plagenbestrijding - proeven op proefstations - biologische bestrijding - alternatieve methoden - taxus - otiorhynchus - otiorhynchus sulcatus - curculionidae - insect pests - pest control - station tests - biological control - alternative methods
  Oorspronkelijk komt ze uit Zwitserland en al jaren vormt ze een probleem in de boomkwekerij : de taxuskever. Momenteel is er één gewasbeschermingsmiddel waarmee boomkwekers de kever te lijf kunnen gaan. Een wankele basis. Daarom gaan PPO Boomkwekerij, DLV Plant en PRI door met hun onderzoek naar de beheersing van dit plaaginsect.
  Middelen tegen volwassen taxuskever
  Dalfsen, P. van - \ 2010
  gewasbescherming - boomkwekerijen - taxus - otiorhynchus sulcatus - proeven op proefstations - pesticiden - plant protection - forest nurseries - taxus - otiorhynchus sulcatus - station tests - pesticides
  Het onderzoek dat op deze poster staat beschreven heeft als doel het vinden van geschikte gewasbeschermingsmiddelen tegen de volwassen taxuskever. Om de schade door de larven te beheersen, is het belangrijk om niet alleen de larven te bestrijden, maar ook de volwassen kevers die anders weer eieren in de bodem leggen, waar weer nieuwe larven uitkomen, enz. Veelbelovende middelen in 2010 woeden in 2011 in praktijkproeven verder getest.
  Sortiment Taxus: verzameld, geordend en gekeurd
  Hoffman, M.H.A. - \ 2005
  De Boomkwekerij 18 (2005)25/26. - ISSN 0923-2443 - p. 22 - 25.
  houtachtige planten als sierplanten - taxaceae - taxus - rassen (planten) - cultivars - taxonomie - classificatie - karakteristieken - ornamental woody plants - taxaceae - taxus - varieties - cultivars - taxonomy - classification - characteristics
  Het geslacht Taxus kent zo'n tien soorten en ruim 200 cultivars. Het aantal toepassingen van de conifeer is groot. Onderzoekers schiepen orde in het sortiment en maakten een lijst met aanbevolen cultivars per toepassingsgroep
  Taxus: sortimentsonderzoek en keuringsrapport
  Hoffman, M.H.A. - \ 2004
  Dendroflora 40 (2004). - ISSN 0374-7247 - p. 82 - 144.
  houtachtige planten als sierplanten - taxaceae - taxus - rassen (planten) - cultivars - classificatie - taxonomie - ornamental woody plants - taxaceae - taxus - varieties - cultivars - classification - taxonomy
  Middels een sortimentsproef bij PPO, Bomen en in de Nederlandse plantencollectie van Taxus in Zundert is een groot deel van het sortiment Taxus (Venijnboom) beoordeeld en goedgekeurd. Op basis van toepassing zijn 7 cultivargroepen gedefinieerd. Per groep is een aanbevolen sortiment samengesteld door de keuringscommissie van de KVBC. De Engelse vetaling van dit artikel, 'Taxus: cultivar trial and evaluation report' is in een aparte bijlage toegevoegd
  Analysis of pharmaceutically relevant taxoids in wild yew trees from Sardinia
  Ballero, M. ; Loi, M.C. ; Rozendaal, E.L.M. van; Beek, T.A. van; Haar, C. van de; Poli, F. ; Appendino, G. - \ 2003
  Fitoterapia 74 (2003)1-2. - ISSN 0367-326X - p. 34 - 39.
  taxus - needles
  Needles from a series of wild yews (Taxus baccata L.) from Sardinia were investigated for their contents of 10-deacetyl baccatin III (DAB-III, 1), paclitaxel (Taxol®) (2) and taxine (3). Despite a common geographical origin, ample variation of the taxoid profile was discovered, and several samples were surprisingly devoid of all terpenoid markers above. This finding is unprecedented within the European yew, while the general lack of taxine might rationalize the observation that most plants investigated are actively and impunently browsed by goats.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.