Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 42

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Informatievaardigheden mbo-groen : Zoeken, evalueren en gebruiken van informatiebronnen in het groene onderwijs.
  Harmelen, M.J. van; Genderen, R.A. van; Smithuis, Justine - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  information literacy - information retrieval - databases - internet - textbooks - skills - agricultural education - information technology - usage - intermediate vocational training - teachers

  How can schools and teachers benefit from Human Resources Management? Conceptualising HRM from content and process perspectives
  Runhaar, P.R. - \ 2017
  Educational Management Administration & Leadership 45 (2017)4. - ISSN 1741-1432 - p. 639 - 656.
  Human resources management - schools - teachers - AMO theory of performance - HRM systems - commitment
  The necessity for schools to implement human resources management (HRM) is increasingly acknowledged. Specifically, HRM holds the potential of increasing student outcomes through the increased involvement, empowerment and motivation of teachers. In educational literature, however, little empirical attention is paid to the ways in which different HRM practices could be bundled into a comprehensive HRM system (content) and how HRM could best be implemented to attain positive teacher and student outcomes (process). Regarding the content, and following the ‘AMO theory of performance’, it is argued that HRM systems should comprise (A) ability-, (M) motivation- and (O) opportunity-enhancing HRM practices. Regarding the process, and based on ‘HRM system strength’ literature, it is argued that when teachers perceive HRM as distinctive and consistent, and if they perceive consensus, this will enhance teachers’ and schools’ performance. By combining insights from educational studies on single HRM practices with HRM theories, this paper builds a conceptual framework which can be used to design HRM systems and to understand the way they operate.
  Promoting VET teachers’ innovative behaviour : exploring the roles of task interdependence, learning goal orientation and occupational self-efficacy
  Runhaar, Piety ; Bednall, Timothy ; Sanders, Karin ; Yang, Huadong - \ 2016
  Journal of Vocational Education and Training 68 (2016)4. - ISSN 1363-6820 - p. 436 - 452.
  Innovative behaviour - learning goal orientation - occupational self-efficacy - task interdependence - teachers - vocational education and training

  Changing employer demands, new technological and pedagogical insights are examples of developments which urge Vocational Education and Training (VET) institutes to continually renew and innovate their educational programmes. This, in turn, requires teachers to show innovative behaviour. Our study focuses on the effects of task interdependence on VET teachers’ innovative behaviour. In addition, the mediating roles of learning goal orientation and occupational self-efficacy in this relationship are examined. A two-wave survey study among 342 teachers, from 54 teams of 6 Dutch VET institutes, showed that task interdependence enhanced teachers’ learning goal orientation, which enhanced their engagement in innovative behaviour over time. Task interdependence also increased teachers’ occupational self-efficacy, which in turn increased their engagement in innovative behaviour. This effect, however, appeared short lived. Apparently, once teachers exceed a certain level of occupational self-efficacy, other variables, like learning goal orientation, play a more important role in sustaining innovative behaviour.

  Regioleren : Professionalisering van docenten, docententeams en organisaties met behulp van scenario’s
  Wesselink, R. ; Gulikers, J.T.M. ; Dubbeldam, Ria - \ 2016
  Wageningen UR - 2
  regioleren - docenten - vaardigheden - onderwijsmethoden - regional atelier - teachers - skills - teaching methods
  Deze rubric beschrijft negen rollen voor docenten bij regioleren. Een tool die goed inzetbaar is voor de ontwikkeling van docenten in de verschillende rollen, maar ook bruikbaar is op team-, school- en HRM-niveau.
  Biobased products and Biorefinery
  Koenders, P. ; Vilsteren, G.E.T. van - \ 2015
  Wageningen UR - 11
  biobased economy - biobased chemistry - biobased materials - education - teachers - biobased economy - chemie op basis van biologische grondstoffen - materialen uit biologische grondstoffen - onderwijs - docenten
  Presentatie van de derde CBBE docentendag met als onderwerp: Biobased Products and Biorefinery.
  Over de bodem is nog zoveel te leren
  Vos, P. ; Os, G.J. van - \ 2015
  Boerderij/Akkerbouw 100 (2015)20. - ISSN 0169-0116 - p. A22 - A24.
  bodembeheer - bodembiologie - duurzaam bodemgebruik - duurzaamheid (sustainability) - bioraffinage - onderzoekers - hogere agrarische scholen - studenten - docenten - interviews - soil management - soil biology - sustainable land use - sustainability - biorefinery - research workers - agricultural colleges - students - teachers - interviews
  Onderzoeker Gera van Os begon dit jaar als lector Duurzaam Bodembeheer aan CAH Vilentum in Dronten. "Extra aandacht voor de bodem is een mooie kans." Dit artikel geeft een interview weer met deze onderzoeker.
  Stimulating Informal Learning Activities Through Perceptions of Performance Appraisal Quality and Human Resource Management System Strength: A Two-Wave Study
  Bednall, T. ; Sanders, K. ; Runhaar, P.R. - \ 2014
  Academy of Management Learning & Education 13 (2014)1. - ISSN 1537-260X - p. 45 - 61.
  firm performance - professional-development - employee perceptions - work practices - hr practices - feedback - organizations - teachers - model - metaanalysis
  Employees' participation in informal learning activities benefits their workplace performance, and ultimately their long-term career development. While research has identified several individual- and organizational-level factors that promote participation, to date, the role of human resource management (HRM) in facilitating informal learning activities is not well understood. We investigate the effects of perceptions of performance appraisal quality and HRM system strength on three informal learning activities: reflection on daily activities, knowledge sharing with colleagues, and innovative behavior. Using a sample of 238 employees from 54 work teams, we examine over a year changes in levels of participation in the informal learning activities. Performance appraisal quality was found to be positively associated with increased participation in each activity over time, and HRM system strength positively moderated these relationships. Implications of the findings for educational institutions and other organizations are discussed.
  Samen een practicum immunologie ontwerpen
  Versluis, K. ; Savelkoul, H.F.J. - \ 2014
  Bionieuws 24 (2014)9. - ISSN 0924-7734 - p. 14 - 14.
  onderwijsmethoden - lesmaterialen - laboratoriummethoden - proeven - immunologie - elisa - docenten - voortgezet onderwijs - teaching methods - teaching materials - laboratory methods - trials - immunology - elisa - teachers - secondary education
  Een ontwikkelteam van docenten werkt samen met immunologen van Wageningen Universiteit aan een lessenserie. Hoogleraar Savelkoul: "Ik kan in een dag een Elisa-expert van je maken". Het project wordt begeleid door Arjen Nawijn, leraar STOAS.
  Innoveren in de veehouderij
  Bos, Bram - \ 2013
  animal husbandry - innovations - animal housing - animal welfare - sustainability - sustainable animal husbandry - livestock farming - education - teachers - continuing training - professional education - agricultural colleges
  Doceren in Regioleren : rollen, taken en competenties van docenten in regionale leerarrangementen
  Oonk, C. ; Beers, P.J. ; Wesselink, R. ; Dubbeldam, R. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - 12
  regioleren - docenten - vaardigheden - vaardigheidsonderwijs - functieverrijking - regional atelier - teachers - skills - competency based education - job enrichment
  Je raakt als docent betrokken bij regioleren. Wat betekent het leren in de regio voor jouw rol als docent? Welke nieuwe taken staan je te wachten en welke competenties heb je daarvoor nodig? Deze brochure biedt een overzicht van de nieuwe rollen, taken en competenties.
  Expertisecentrum Dierenwelzijn : bijscholing HBO docenten
  Hokwerda, J. ; Hopster, H. - \ 2013
  dierenwelzijn - onderwijs - hoger onderwijs - beroepsopleiding - docenten - bijscholing - animal welfare - education - higher education - vocational training - teachers - continuing training
  Door middel van het project 'Expertisecentrum Dierenwelzijn' wordt getracht dierenwelzijn in het hogere groene onderwijs meer in te bedden. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de doorvertaling van nieuwe inzichten en ontwikkelingen via toekomstige dienstverleners, adviseurs en toeleveranciers naar dierhouders en praktijk. In dit onderdeel van het project staat de bijscholing van HBO docenten over dierenwelzijn centraal.
  Naar coaching op maat : project ‘Persoonlijkheidskenmerken en competentieontwikkeling van leerlingen’
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
  In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 6 - 7.
  agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - vaardigheden - persoonlijkheid - leerlingen - coachen - persoonlijke ontwikkeling - docenten - agricultural education - competency based education - skills - personality - pupils - coaching - personal development - teachers
  Welke relaties bestaan er tussen persoonlijkheidskenmerken van leerlingen en de mate van ontwikkeling van bepaalde competenties die relevant zijn voor hun opleiding? En hoe kunnen docenten hier bij de coaching van leerlingen rekening mee houden? Dit project wil een stap zetten naar coaching op maat.
  Op weg naar een evidence-based practice : project ‘De groene leeromgeving als katalysator voor leren’
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
  In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 12 - 13.
  informeel onderwijs - leeractiviteiten - leerervaringen - onderwijsmethoden - onderwijsvaardigheden - docenten - natuur- en milieueducatie - voortgezet onderwijs - non-formal education - learning activities - learning experiences - teaching methods - teaching skills - teachers - nature and environmental education - secondary education
  Wat zijn de leeropbrengsten van buitenonderwijs voor leerlingen van twaalf tot achttien? En hoe kan je dit als docent faciliteren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is een aantal praktijken bestudeerd.
  Toepassing digitale communicatie systemen in en voor het groene onderwijs
  Holster, H.C. ; Heijman, T. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 618) - 34
  agrarisch onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - computerondersteund onderwijs - docenten - coachen - kennisoverdracht - internet - communities of practice - agricultural education - intermediate vocational training - computer assisted instruction - teachers - coaching - knowledge transfer - internet - communities of practice
  Schools in Green (agricultural based) education are looking for new ways of offering education by the digital way. This is a specific issue for small educational institutes. Communication goals, resources and digital systems are put side by side. Considerations for choices to be made are discussed and recommendations are given.
  Workshop Bescherm de planten!
  Willemen, D. ; Goud, J.C. - \ 2012
  Gewasbescherming 43 (2012)1. - ISSN 0166-6495 - p. 13 - 13.
  docenten - workshops (programma's) - gewasbescherming - lerarenopleidingen - biologie - voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - teachers - workshops (programs) - plant protection - educational courses - biology - secondary education - intermediate vocational training
  Op verzoek van het NIBI, het Nederlands Instituut voor Biologie, verzorgde de landelijke scholierenwebsite www.plantenziektekunde.nl tweemaal een workshop tijdens de jaarlijkse NIBI-conferentie voor biologiedocenten. De bijeenkomst had deze keer als thema ‘Bescherm jezelf!’
  The nature of study programmes in vocational education: Evaluation of a model for comprehensive competence-based vocational education in the Netherlands
  Sturing, E.K. ; Biemans, H.J.A. ; Mulder, M. ; Bruijn, E. de - \ 2011
  Vocations and Learning: Studies in Vocational and Professional Education 4 (2011)3. - ISSN 1874-785X - p. 191 - 210.
  teachers
  In a previous series of studies, a model of comprehensive competence-based vocational education (CCBE model) was developed, consisting of eight principles of competence-based vocational education (CBE) that were elaborated for four implementation levels (Wesselink et al. European journal of vocational training 40:38–51 2007a). The model thus consisted of 32 cells, all defined by text. It was developed to provide study programme teams working in vocational education with an instrument to assess the actual and desired “competentiveness” of their study programmes. “Competentiveness” refers to the extent to which study programmes are based on the principles of CBE that we formulated. The model is an instrument for analysing the alignment of study programmes with the defining principles of CBE and clarifying programme teams’ intentions, i.e. the extent to which they wish to achieve higher levels of implementation of the different principles. This article presents the results of two studies, the aim of which was to identify adjustments the teachers felt were necessary to make the CCBE model a valid instrument for assessing the actual and desired “competentiveness” of their study programmes. In study A, 57 teachers evaluated the model during focus group discussions, resulting in a revised CCBE model consisting of ten principles for five levels of implementation. In study B, 151 teachers completed a questionnaire to evaluate the comprehensibility of the revised model. The study showed that teachers understood and interpreted the revised model as intended, were able to position their study programmes by using the revised model and that the content validity of the revised model was good
  Docentencursus Cel- en ontwikkelingsbiologie van planten : theorie en praktijk in de klas
  Bouwman-Smits, L. - \ 2011
  docenten - agrarisch onderwijs - bijscholing - plantencelbiologie - plantenontwikkeling - teachers - agricultural education - continuing training - plant cell biology - plant development
  Poster met informatie over de docentencursus Cel- en ontwikkelingsbiologie van planten.
  Nascholing voor docenten biologie : voortplantingsstrategieën van planten; de evolutionele context
  Bouwman-Smits, L. - \ 2011
  bijscholing - docenten - voortplanting - planten - evolutie - onderwijsmethoden - continuing training - teachers - reproduction - plants - evolution - teaching methods
  Het resultaat van het project is een tweedaagse nascholingscursus voor docenten gericht op voortplantingsstrategieën van planten. De cursisten maken kennis met de seksualiteit van mossen tot zaadplanten. Ze doen hands-on ervaring op met practica en experimenten die ze rechtstreeks kunnen importeren in hun lessen en practica.
  Docententraining ondernemerschap
  Kortstee, H.J.M. - \ 2011
  bijscholing - ondernemerschap - docenten - agrarisch onderwijs - continuing training - entrepreneurship - teachers - agricultural education
  Het doel van dit project is de competenties op het gebied van ondernemerschap bij docenten in het Groen Onderwijs (verder) te ontwikkelen en te versterken.
  Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs
  Potters, J.I. ; Leeuwen, M.A.E. van - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 30
  agrarisch onderwijs - biologische landbouw - onderwijsonderzoek - attitudes - studenten - docenten - leerlingen - agricultural education - organic farming - educational research - attitudes - students - teachers - pupils
  In de huidige onderwijspraktijk biedt een beperkt aantal instellingen een specifieke opleiding of opleidingsvariant biologische landbouw aan. Bij de overige instellingen wordt het als keuzevak aangeboden of komt het onderwerp in andere vakken of helemaal niet aan de orde. Uit het onderzoek komt naar voren dat 40% van de studentrespondenten tijdens de opleiding op geen enkele manier met biologische landbouw in aanraking komt. De studenten zelf vinden dat er meer aandacht voor mag en moet zijn. De beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs is overwegend positief. Bij ruim een derde van de studenten en docenten is de beeldvorming ten positieve veranderd in de afgelopen jaren. De uitdaging en tegelijkertijd de vraag is: hoe weet het onderwijs de kansen van de biologische landbouw de komende tijd te benutten? Er is een aantal aanbevelingen geformuleerd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.