Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 63

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Een chemicus kan de wereld veranderen : Harriëtte Bos : programmamanager Biobased Economy bij Wageningen UR
  Bos, Harriette - \ 2016
  career choice - chemists - chemistry - biobased economy - technical progress - innovations - interviews - research workers
  Robuuste systemen in de glastuinbouw
  Hemming, S. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)april. - p. 8 - 9.
  glastuinbouw - kastechniek - teeltsystemen - optimalisatiemethoden - efficiëntie - duurzame ontwikkeling - ontwerp - innovaties - technische vooruitgang - greenhouse horticulture - greenhouse technology - cropping systems - optimization methods - efficiency - sustainable development - design - innovations - technical progress
  Het ontwerpen van weerbare kasproductiesystemen is een uitdaging voor de toekomst. Hierbij is het van belang te komen tot aan de ene kant teeltsystemen voor industriële productie van producten en aan de andere kant een zo duurzaam mogelijke productie om aan de hoge eisen van consumenten te voldoen.
  On the traces of Hephaestus : skills, technology and social participation
  Nicolosi, G. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Han Wiskerke; Guido Ruivenkamp. - Wageningen University : Wageningen - ISBN 9789462570672 - 173
  technologie - technische vooruitgang - samenleving - sociologie - filosofie - participatie - vaardigheden - biotechnologie - technology - technical progress - society - sociology - philosophy - participation - skills - biotechnology
  In the general understanding, and also in scientific practice, technology and society are viewed as two distinct entities. Related to this view is the assumption that technology and human experience are quite different and unconnected and also the idea that modernity has uprooted, de-contextualized and disembodied technical rationality. Taking a contrary approach, this study represents a theoretical exploration aimed at showing that in the domain of technological development, there are significant margins for maneuver in which to recuperate and valorize human and social action. As a work of theoretical sociology or social epistemology, this thesis approaches its subject from the theoretical background of the philosophy and sociology of technique. The historical and conventional assumptions of this theoretical background, it is argued, have been and continue to be characterized by a hegemonically defined essentialist paradigm. This paradigm has been fiercely counteracted by two opposed approaches, critical theory and pragmatism. The present work combines these approaches, usually considered mutually incompatible, for the development of a new theoretical gaze or perspective. The aim has been to engage in a theoretical research oriented to a new philosophy of praxis in order to instigate a critical and constructivist approach to technology. The main result expected of this work is the provision of a problematized and multifaceted semantic map leading to a multidimensional conceptual re-integration of skilled experience in human technical action.
  Nieuw: de zelfrijdende boomgaardspuit : ‘we lopen tien jaar voor op de rest van de wereld’ (interview met Marcel Wenneker)
  Branderhorst, A. ; Wenneker, M. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 22 - 23.
  zelfrijdende machines - spuitapparaten - fruitteelt - boomgaarden - trekkers - aanbouwwerktuigen - globale plaatsbepalingssystemen - automatische besturing - technische vooruitgang - self propelled machines - sprayers - fruit growing - orchards - tractors - mounted implements - global positioning systems - automatic steering - technical progress
  Wageningse onderzoekers zijn er samen met het bedrijfsleven in geslaagd een zelfrijdende tractor met automatische spuitmachine te ontwikkelen voor boomgaarden. Dat geeft een fikse besparing op arbeidskosten én op gewasbestrijdingsmiddelen – die dan ook niet in het milieu terechtkomen.
  Wageningen UR Greenhouse Horticulture
  Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2013
  You Tube
  glastuinbouw - nederland - kastechniek - tuinbouw - duurzaamheidscriteria - zonne-energie - universitair onderzoek - innovaties - technische vooruitgang - ontwikkeling - greenhouse horticulture - netherlands - greenhouse technology - horticulture - sustainability criteria - solar energy - university research - innovations - technical progress - development
  Filmpje over Wageningen Universiteit en Research (WUR) en haar innovatief wetenschappelijk onderzoek in duurzame teelt in de glastuinbouw op het gebied van onder andere teeltsystemen, kastechniek, watergebruik, robotisering, duurzaamheid en het gebruik van alternatieve energiebronnen.
  Innovatieve autonome en automatische boomgaardspuit : ontwikkeling voor autonoom spuiten in fruitteelt
  Nieuwenhuizen, A.T. ; Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Wenneker, M. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 14
  fruitteelt - spuiten - spuitapparatuur - automatische regeling - technische vooruitgang - automatische besturing - arbeid (werk) - dosering - efficiëntie - fruit growing - spraying - spraying equipment - automatic control - technical progress - automatic steering - labour - dosage - efficiency
  Het doel van het project was de vermindering in arbeidsbehoefte voor het spuiten door integratie van autonome navigatie met automatisch spuiten. Het uitvoeren van gewasbespuitingen met traditionele spuitmachines is een van de grootste posten in de beschikbare tijd voor fruittelers. De meeste tijd wordt besteed aan het ‘heen en weer’ rijden in de boomgaard, omdat iedere bomenrij afzonderlijk bespoten wordt. Dat betekent dat per spuitbeurt veel arbeidstijd ‘verloren’ gaat aan het heen en weer rijden in de boomgaard (circa 25 minuten per ha). Bij een bedrijfsgrootte van 15 hectare betekent dat tenminste 6 uur rijtijd. Het autonoom uitvoeren van gewasbespuitingen levert grote besparingen op arbeidskosten omdat de bestuurder niet meer aanwezig is.
  State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (1) : Energie-efficiëntie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)270. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - energie - energiegebruik - technische vooruitgang - luchtstroming - kratten - kwaliteitscontroles - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - energy - energy consumption - technical progress - air flow - crates - quality controls
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit eerste artikel behandelt het energieverbruik.
  Master-slave : tussenstap naar echte robottrekker
  Henten, Eldert van - \ 2012
  agricultural engineering - farm machinery - tractors - automatic steering - operating systems - remote control - technical progress - arable farming
  Innovatieve onkruidbestrijding in de teelt van boomkwekerijgewassen in de vollegrond
  Kuik, A.J. van - \ 2011
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 26
  boomteelt - overblijvende planten - onkruidbestrijding - methodologie - vollegrondsteelt - innovaties - technische vooruitgang - landbouwtechniek - demonstraties (vertoning) - precisielandbouw - arboriculture - perennials - weed control - methodology - outdoor cropping - innovations - technical progress - agricultural engineering - demonstrations - precision agriculture
  In de boom- en vaste plantenteelt is onkruid een groot probleem. De onkruidbestrijdingsmiddelen die telers gebruiken, veroorzaken meer dan 40% van de totale milieubelasting van de gehele sector. Precisiebespuitingen en gebruik van sensoren kunnen het middelenverbruik en daarmee de milieubelasting laten afnemen met 50-80%. Daarnaast wordt de sector minder afhankelijk van bestrijdingsmiddelen. In dit project Innovatieve Onkruidbestrijding is in kaart gebracht welke nieuwe technieken voor onkruidbeheersing in de boomkwekerij beschikbaar zijn. Dit waren verschillende camera gestuurde schoffelmachines, Laag Volume systeem en Pneumat. Verder is vanuit dit project in diverse demonstraties en open dagen innovatieve onkruidbestrijding onder de aandacht gebracht van vele boom- en vaste plantentelers.
  Klassieke werktuigbouw stuit op grenzen.
  Wildenbeest, G. ; Henten, E.J. van - \ 2011
  BloembollenVisie (2011)235. - ISSN 1571-5558 - p. 12 - 13.
  agrotechnologie - landbouwtechniek - innovaties - automatisering - precisielandbouw - technische vooruitgang - landbouwkundig onderzoek - agrotechnology - agricultural engineering - innovations - automation - precision agriculture - technical progress - agricultural research
  'Alles wat relatief makkelijk te mechaniseren valt, is gemechaniseerd', zegt Eldert van Henten, hoogleraar Agrarische Bedrijfstechnologie Wageningen UR. De klassieke werktuigbouw schiet echter te kort op gebieden waar menselijke kwaliteiten als oog-hand coördinatie of een snelle analyse van data belangrijk zijn. "Dan heb je meer nodig, zoals slimme sensoren en snelle manieren om data te interpreteren." Op dit uitdagende snijvlak van mens en machine bewegen Van Henten en zijn vakgebied zich.
  Een visie op high-tech-gewasbescherming in de toekomst
  Zijlstra, C. - \ 2011
  Gewasbescherming 41 (2011)6. - ISSN 0166-6495 - p. 244 - 249.
  gewasbescherming - precisielandbouw - europa - systeeminnovatie - modellen - toekomst - technische vooruitgang - monitoring - plant protection - precision agriculture - europe - system innovation - models - future - technical progress - monitoring
  In het kader van het Endure netwerk of excellence heeft een groep onderzoekers uit Nederland, Denemarken, Hongarije, Polen en Italië een visie ontwikkeld over hoe de Europese gewasbescherming er uit zou kunnen zien wanneer daarvoor innovatieve technieken voor monitoren en precisiespuiten zouden worden toegepast. Het resultaat was een model voor hoogtechnologische gewasbescherming voor de toekomst
  Verkenning high tech diermanagement in de varkens en pluimveehouderij
  Lokhorst, C. ; Fels, J.B. van der; Riel, J.W. van; Hogewerf, P.H. ; Holster, H.C. ; Lourens, A. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 508)
  varkenshouderij - pluimveehouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - agrarische productiesystemen - technische vooruitgang - modernisering - technologie - landbouwtechniek - varkens - pluimvee - dierlijke productie - pig farming - poultry farming - animal welfare - animal health - agricultural production systems - technical progress - modernization - technology - agricultural engineering - pigs - poultry - animal production
  This report describes the results of interviews in the Dutch pig and poultry sector. The potential role of Precision Livestock Farming and realtime animal observations to support daily management were discussed.
  Slimme voedselproductie met ICT
  Wolfert, J. - \ 2010
  Kennis Online 8 (2010)dec. - p. 9 - 9.
  informatietechnologie - bio-informatica - informatica - internet - landbouwtechniek - technische vooruitgang - information technology - bioinformatics - informatics - internet - agricultural engineering - technical progress
  Betere toepassingen van ICT geven Europa een economische voorsprong. Dat is de gedachte achter het EU-project Future Internet. Wageningen UR coördineert het onderdeel agrifood. ‘Er liggen grote vragen op het gebied van bijvoorbeeld online gegevensbescherming’, vertelt Sjaak Wolfert van het LEI, onderdeel van Wageningen UR.
  poster: Arbeidsbesparende technieken in de fruitteelt
  Heijerman-Peppelman, G. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2010
  fruitteelt - arbeid in de landbouw - technische vooruitgang - besparingen - fruit growing - farm labour - technical progress - savings
  Poster met onderzoeksinformatie: verkenning naar technische ontwikkelingen die de sector verwacht, en effect van toekomstige technische ontwikkelingen op arbeidsbehoefte en bedrijfsresultaat fruitteeltbedrijven.
  De bijdrage van technologie aan systeeminnovaties
  Vogelezang, J.V.M. ; Wijnands, F.G. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)26. - p. 3 - 6.
  landbouwsector - innovaties - technologie - aangepaste technologie - bedrijfssystemen - technologieoverdracht - landbouwtechniek - informatieverspreiding - technische vooruitgang - systeeminnovatie - duurzame ontwikkeling - agricultural sector - innovations - technology - appropriate technology - farming systems - technology transfer - agricultural engineering - diffusion of information - technical progress - system innovation - sustainable development
  Technologische vernieuwingen leveren een essentiële bijdrage aan de verduurzaming van de agrarische sector. Maar hoe is die bijdrage vanuit de techniek aan systeemverandering te karakteriseren? En hoe kunnen we met technologie het innovatieproces sturen en versnellen?
  Ethische uitdagingen in de landbouw
  Korthals, M.J.J.A.A. - \ 2009
  ESB Economisch Statistische Berichten 94 (2009)4570S. - ISSN 0013-0583 - p. 16 - 18.
  landbouwbeleid - duurzaamheid (sustainability) - technische vooruitgang - voedingsgedrag - overheid - ethiek - agricultural policy - sustainability - technical progress - feeding behaviour - public authorities - ethics
  De landbouw- en voedselproductie voldoet niet aan de ethische eis van duurzaamheid, versterkt de kloof tussen arm en rijk en draagt bij aan ongezond gedrag van consumenten. Wil ze aan de ethische eisen voldoen, dan wordt zij geconfronteerd met vijf problemen
  Nieuwe technologie biedt kansen voor de agrosector
  Leenstra, F.R. ; Peet, G.F.V. van der - \ 2009
  V-focus 6 (2009)3. - ISSN 1574-1575 - p. 10 - 11.
  veehouderij - technologie - technische vooruitgang - innovaties - livestock farming - technology - technical progress - innovations
  Technologie biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen in de agrarische sector en kan bijdragen aan het voorkómen of verminderen van schadelijke effecten van agrarische productie. Om deze kansen te benutten moeten beleid en technologie elkaar versterken. De wijze, waarop bestaande instituties met technologie omgaan en het gebrek aan maatschappelijke acceptatie van sommige vormen van technologie, kunnen doorbraken anders belemmeren
  Gebruik & trends : automatisering in de veehouderij
  Stormink, H. ; Buiten, A. van - \ 2009
  Wageningen : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Handboek / Animal Sciences Group, Wageningen UR 8) - 44
  dierhouderij - veehouderij - automatisering - technische vooruitgang - animal husbandry - livestock farming - automation - technical progress
  Technologische verkenningen voor de agrosector
  Leenstra, F.R. ; Peet, G.F.V. van der - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 209) - 63
  landbouwsector - technologie - technische vooruitgang - kennisoverdracht - agricultural sector - technology - technical progress - knowledge transfer
  De technologische ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op trends in de agrarische sector, worden geïnventariseerd en besproken. Wereldwijd zijn er 3 hoofdstromen in technologie te onderkennen, die voortgang boeken door nieuwsgierigheid gedreven en door toepassingsgericht onderzoek. Dat zijn de genomica, de nano- en microtechnologie en de ICT. Voor alle 3 sectoren zijn er grote nationale en internationale onderzoeksprogramma’s met toepassingen op velerlei gebied. De ontwikkelingen voor de agrarische sector zijn daar een klein onderdeel van. Elk van die technologieën, en hun samenspel des te meer, is wel essentieel voor de ontwikkelingen in de agrarische sector. Zowel de technologische hoofdstromen als een aantal specifieke toepassingsrichtingen in de agrarische sector worden beschreven
  Open Access in Nederland: de volgende stap
  Savenije, B. ; Daalmans, P. ; Heijden, E. van der; Krekels, H.G.M. ; Woutersen-Windhouwer, S. ; Franken, S. - \ 2008
  [S.l.] : UKB - 51
  bibliotheken - informatiecentra - informatieverspreiding - netwerken (activiteit) - technische vooruitgang - informatieontsluiting - wetenschappelijke bibliotheken - informatiemanagement - libraries - information centres - diffusion of information - networking - technical progress - information retrieval - scientific libraries - information management
  Ten gevolge van de invloed van ICT-ontwikkelingen op onderzoek en wetenschappelijke communicatie zien we een fundamentele verandering ten opzichte van het ‘papieren tijdperk’. Toegang tot wetenschappelijke kennis, informatie en data, essentieel voor hoger onderwijs en onderzoek, kan door deze technische ontwikkeling drastisch verbeterd worden. Het is binnen de instellingen de basis voor de kennisoverdracht (onderwijs) en kennisontwikkeling (onderzoek). Maar ook in de relatie met de samenleving (kennisvalorisatie) is toegang tot kennis en informatie van groot belang. Uitgangspunt is dat resultaten van met publieke middelen gefinancierd onderzoek ook publiekelijk toegankelijk dienen te zijn. De afgelopen jaren heeft Open Access een relatief hoge vlucht genomen. Vele instellingen wereldwijd (waaronder alle Nederlandse universiteiten) hebben de zgn. Berlin Declaration ondertekend, daarmee aangevend dat men Open Access van wetenschappelijke informatie actief wil bevorderen. Er is sprake van Open Access wanneer: 1. een publicatie online wordt gepubliceerd en in minimaal een online repository (een vrij toegankelijk digitaal archief) wordt opgenomen; 2. de publicatie voor iedereen met een internetverbinding kosteloos toegankelijk is en blijft; 3. de auteur de gebruiker toestemming geeft om de content te mogen (her)gebruiken voor onderzoek en onderwijs; 4. die toestemming voor (her)gebruik twee voorwaarden heeft: een correcte bronvermelding en geen plagiaat; 5. de auteur deze toestemming vooraf geeft voor het vrije, wereldwijde en onherroepelijke gebruik. Er zijn twee scenario’s m.b.t. Open Access: 1. The Green Road / Repositories: vrijwel alle universiteiten in Europa en de VS en hebben een begin gemaakt met een “institutional repository” waarin publicaties van de instelling voor iedereen toegankelijk kunnen worden ontsloten. Via harvesting kunnen vervolgens disciplinegewijs aanvullende diensten worden geleverd met het in repositories aanwezige materiaal. De universiteit van Nottingham houdt een lijst bij van alle repositories (OpenDoar). Nederland, waar alle universiteiten, dank zij het DARE project inmiddels een redelijk gevuld repository hebben, is koploper. 2. The Golden Road / Open Access Tijdschriften: dit zijn tijdschriften waar niet de lezer betaalt (in de vorm van een abonnementsprijs) maar de kosten op een andere wijze worden gedekt. Een veel voorkomende variant is dat dit geschiedt in de vorm van article processing charges (publicatiekosten, ook wel publication fees genoemd), wat betekent dat de financier/opdrachtgever voor het onderzoek betaalt.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.