Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 24

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Krachtpatsers in de kas
  Goud, J.C. - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)4. - ISSN 0166-6495 - p. 122 - 123.
  tuinbouw - glastuinbouw - biologische bestrijding - chemische bestrijding - sierteelt - chrysanthemum - microscopie - tentoonstellingen - insectenbestrijding - thrips - frankliniella occidentalis - nematoda - steinernema feltiae - horticulture - greenhouse horticulture - biological control - chemical control - ornamental horticulture - chrysanthemum - microscopy - exhibitions - insect control - thrips - frankliniella occidentalis - nematoda - steinernema feltiae
  Op 3 september 2015 opende het museum Micropia, samen met BASF, een nieuwe opstelling over biologische gewasbescherming. De tentoonstelling ‘Krachtpatsers in de kas’ laat het grote publiek zien hoe microscopisch kleine insectenjagers worden ingezet bij de bestrijding van trips in de sierteelt. Californische trips (Frankliniella occidentalis) is een moeilijk te bestrijden probleem in veel kasgewassen. De insecten zijn zeer klein en kruipen weg in de groeipunten van het gewas. Hierdoor ontsnappen ze vaak aan chemische middelen.
  Horse Power : Exhibition
  Missel, L. - \ 2014
  Wageningen UR Library : Wageningen UR Library
  paarden - werkdieren - dieranatomie - geschiedenis - verzamelingen - tentoonstellingen - horses - working animals - animal anatomy - history - collections - exhibitions
  The focus on this exhibition is on the study of horses in general and of their anatomy in particular.
  Expositie brengt biobased economy tot leven
  Baltissen, A.H.M.C. ; Leeuwen, M.A.E. van; Dijk, W. van - \ 2014
  lesmaterialen - tentoonstellingen - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - biopolymeren - voorlichting - onderwijs - teaching materials - exhibitions - biobased economy - biobased materials - biopolymers - extension - education
  Poster met informatie over de mobiele expositie 'Bio-Based'.
  250 jaar Copijn in het groen : tentoonstelling 4 april 2014 t/m 1 augustus 2014
  Dijkstra, A.G. ; Karssen-Schüürmann, J. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Library, Speciale Collecties - 43
  tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - landschapsarchitectuur - geschiedenis - bibliotheken - wetenschappelijke bibliotheken - tentoonstellingen - gardens - domestic gardens - public gardens - landscape architecture - history - libraries - scientific libraries - exhibitions
  Twee en een halve eeuw al zijn de leden van de familie Copijn werkzaam in het groen. Een onafgebroken traditie die begon toen Hendrik Copijn zich in 1763 in Groenekan vestigde. Nog steeds is hier Copijn Groenekan boomkwekerij en tuinarchitectuur gevestigd, alsmede ontwerp- en adviesbureau Copijn Bruine Beuk en een paar kilometer ten zuidwesten van Groenekan aan de Gageldijk bevindt zich het bedrijf Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten / Boomspecialisten / Groenaanleg en beheer. Deze tentoonstelling is gebaseerd op het boek ‘Met levend materiaal’ : Copijn 1763-2013 tweehonderdvijftig jaar tuinlieden, boomkwekers, boomverzorgers en tuin- en landschapsarchitecten
  Kleurrijk Wageningen 750
  Missel, L. - \ 2013
  Bibliotheek Wageningen UR
  lokale geschiedenis - steden - stadsontwikkeling - nederzetting - historische geografie - gelderse vallei - veluwe - tentoonstellingen - verzamelingen - local history - towns - urban development - settlement - historical geography - gelderse vallei - veluwe - exhibitions - collections
  Deze tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van stadsrechten voor Wageningen. Wageningen en haar omgeving kent een unieke historische ontwikkeling van vestingstad tot universiteitsstad. Door de universiteit is Wageningen ook vaak als object van onderzoek en onderwijs gebruikt. Hoe dat alles zijn neerslag heeft gehad is te zien in drie thema’s die vaak met de kleuren blauw, rood en groen worden aangeduid: Wageningen is ontstaan bij een doorwaadbare plek van de Rijn. Het water (blauw) in en rond Wageningen heeft altijd een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. De nederzetting groeit uit van een vestingstad met bebouwing (rood) tot een universiteitsstad waar geleefd en gewerkt wordt in én met het groen: natuur, landbouw en tuin & landschap.
  100 years plant breeding : exhibition Wageningen UR Library & Plant Breeding
  Missel, L. ; Gerritsma, W. ; Niks, R.E. ; Eck, H.J. van - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Library, Speciale Collecties - 23
  plantenveredeling - geschiedenis - tentoonstellingen - verzamelingen - plant breeding - history - exhibitions - collections
  Tekstboekje bij de gelijknamige tentoonstelling.
  Groen van toen: van buitenplaats tot schooltuin
  Oldenburger-Ebbers, C.S. ; Karssen, J. - \ 2012
  Wageningen : Bibliotheek Wageningen UR - 27
  publieke tuinen - tuinen bij het huis - openbare parken - tuinen - tuinarchitectuur - geschiedenis - tentoonstellingen - verzamelingen - public gardens - domestic gardens - public parks - gardens - garden architecture - history - exhibitions - collections
  Grote technische ontwikkelingen en toenemende welvaart hebben in de loop der eeuwen de natuur dichter bij de mens gebracht. In deze tentoonstelling staat de gebruiker van het door de mens geschapen groen centraal. Rond drie thema’s: particulier groen, wandelen in openbaar groen en wonen in het groen, wordt de bezoeker meegenomen langs tuinen van adel en burgerij, door openbare parken, dierentuinen en schooltuinen en tenslotte door tuinsteden, villaparken en arbeiders-woonwijken. De tentoonstelling toont aan dat de Nederlandse tuin- en landschaps-architectuur altijd beïnvloed is geweest door ideeën uit Duitsland, Frankrijk en Engeland. Er worden boeken getoond van auteurs zoals Petrus Lauremberg (Horticultura, libris II, 1632), Anthoine Dezallier d'Argenville (La theorie et la pratique du jardinage, 1711) en William Robinson (The English flower garden, 1893). Hun invloed is terug te vinden in boeken, kaarten, foto’s en ontwerpen van o.a. Heinrich Witte (Tuinen, villa’s en buitenplaatsen, 1876-1878), Henri Hartogh Heys van Zouteveen (Boomen en heesters in parken en tuinen, 1908), Leonard Springer en vele anderen. De tentoongestelde documenten plaatsen de gebruikers van het groen in eigen tijd en omgeving.
  WO2 luchtfoto's toen & nu : tentoonstelling Bibliotheek Wageningen UR, 9 april t/m 17 september 2010
  Voskuil, R. ; Missel, L. - \ 2010
  Wageningen : Bibliotheek Wageningen UR - 32
  luchtfotografie - tentoonstellingen - oorlog - nederland - luchtfotointerpretatie - aerial photography - exhibitions - war - netherlands - aerial photo interpretation
  Tekstboekje bij de gelijknamige tentoonstelling.
  Het Landschap & de Stad; duurzaamheid, schoonheid, veerkracht
  Lörzing, J.A. ; Roncken, P.A. ; IJzendoorn, J. van; Dorth, H. van; Ruiter, K. de - \ 2009
  Apeldoorn : Stichting Triënnale 2011 - 58 p.
  landschapsarchitectuur - tentoonstellingen - veluwe - landscape architecture - exhibitions - veluwe
  Van juni tot september 2011 vindt de tweede editie van de Internationale Triënnale Apeldoorn plaats. Het gaat opnieuw een manifestatie worden waarin zowel tuin- en landschapsarchitectuur als kunst en cultuur centraal zullen staan. Het doel van dit bidbook is om alle potentieel medewerkende partijen - als partners, sponsors en toeleveranciers van producten en diensten - enthousiast te maken. In dit bidbook wordt de gekozen thematiek van de tweede editie Het Landschap & De Stad verantwoord en wordt een overzicht geboden van het programma dat de Stichting Triënnale voor ogen staat.
  The making of Greenport Venlo : eindrapportage Streamlining Greenport Venlo
  Laurentzen, M. ; Kranendonk, R.P. ; Regeer, B. - \ 2009
  Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] - ISBN 9789032703783 - 52
  regionale ontwikkeling - landbouwontwikkeling - tuinbouw - tentoonstellingen - afzetorganisaties - samenwerking - innovaties - agro-industriële ketens - communities of practice - cradle to cradle - noord-limburg - regional development - agricultural development - horticulture - exhibitions - marketing boards - cooperation - innovations - agro-industrial chains - communities of practice - cradle to cradle - noord-limburg
  Het project Streamlining Greenport Venlo is uitgevoerd door een consortium van partijen, bestaande uit KnowHouse, Wageningen UR en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het project is gestart in het najaar van 2005 en is zojuist afgerond onder meer met een rapportage in de vorm van een boekje met als titel “The making of Greenport Venlo”. Het doel hiervan is om verslag te doen van de leerervaringen van vier jaar Streamlining Greenport Venlo. Het is het product van diverse betrokken wetenschappers en mensen uit de praktijk van Greenport Venlo. De wetenschappers presenteren vanuit hun discipline en betrokkenheid de bijdrage die zij hebben geleverd aan de ontwikkeling door theorie, methoden en activiteiten te beschrijven. Naast iedere bijdrage van een wetenschapper is een verhaal geplaatst dat gemaakt is op basis van een interview met iemand uit de praktijk van Greenport Venlo. Er wordt geëxperimenteerd met ontwikkelingsplanologie en cradle to cradle-ontwerpprincipes
  A serological survey for pathogens in old fancy chicken breeds in central and eastern part of The Netherlands
  Wit, J.J. de; Eck, J.H. ; Crooijmans, R.P.M.A. ; Pijpers, A. - \ 2004
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 129 (2004)10. - ISSN 0040-7453 - p. 324 - 327.
  kippen - pluimveeziekten - serologische overzichten - pluimveehouderij - rassen (dieren) - inheems vee - tentoonstellingen - nederland - fowls - poultry diseases - serological surveys - poultry farming - breeds - native livestock - exhibitions - netherlands - salmonella-enteritidis - virus - antibodies - antigen - flocks
  To get an impression of the presence of pathogens in multi-aged flocks of old fancy chicken breeds in the Netherlands, plasma samples originating from 24 flocks were examined for antibodies against 17 chicken pathogens. These flocks were housed mainly in the centre and east of the Netherlands, regions with a high poultry density. The owners of the tested flocks showed their chicken at national and international poultry exhibitions. Antibodies against Avian Influenza, Egg Drop Syndrome '76 virus, Pox virus, Salmonella pullorum/gallinarum, Salmonella Enteritidis or Salmonella Typhimurium were not detected. However, antibodies against other Salmonella species, Mycoplasma gallisepticum, infectious bursal disease virus, infectious bronchitis virus, avian encephalomyelitis virus, chicken anaemia virus, infectious laryngotracheitis virus, and avian leukosis virus, subgroups A and B, and subgroup J were detected in a varying proportion of the flocks. This study shows that antibodies against many chicken pathogens are present among the flocks of old fancy chicken breeds that are exhibited at international poultry exhibitions.
  Debat stad & land 2002 : verslag van een driedaagse reeks publieksdebatten over natuur in de stad, stad en landbouw en groen wonen gehouden op de Floriade
  Werner, M. ; Rutte, R.J.M. le; Gerritsen, E. ; Eijsackers, H.J.P. ; Timmermans, W. - \ 2003
  Wageningen : Alterra - 24
  relaties tussen stad en platteland - natuurbescherming - landbouw - opinies - tentoonstellingen - openbaar groen - haarlemmermeer - rural urban relations - nature conservation - agriculture - opinions - exhibitions - public green areas - haarlemmermeer
  Op de Floriade 2002 in de Haarlemmermeer was Wageningen UR aanwezig met het vlinderpaviljoen. Vlinders zijn belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van het milieu. In het paviljoen konden bezoekers in de huid van onderzoekers kruipen. In deze brochure is een verslag van debatten te vinden, die daarop volgden. Floriade debatten kunnen een opmaat zijn voor een levendig debat over de rol en gewenste kwaliteit van groen in de Nederlandse samenleving
  Waardering voor ruigte Floriade 2002
  Koster, A. - \ 2002
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 58 (2002)12. - ISSN 0166-3534 - p. 20 - 27.
  ruigtekruiden - overblijvende planten - diversiteit - plantengemeenschappen - wildernis - publieke tuinen - openbare parken - culturele uitingen - tentoonstellingen - biodiversiteit - Floriade - natuurbeleving - openbaar groen - ruigte - forbs - perennials - diversity - plant communities - wilderness - public gardens - public parks - cultural exhibitions - exhibitions
  Stedelijke ruigte heeft weinig te maken met ecologisch groenbeheer, betoogt Arie Koster. Aan veel ruigten liggen bezuinigingen, onvermogen of een gebrekkig vakmanschap ten grondslag. De vaste planten op de floriade 2002, waaronder ruigtekruidenvegetaties, werden hoog gewaardeerd
  Koeling en ontvochtiging in de Floriadekas
  Campen, J.B. - \ 2001
  Wageningen : IMAG [etc.] (IMAG nota P 2001-102) - 38
  klimaatregeling - energiegebruik - ontvochtiging - kassen - tentoonstellingen - shows - noord-holland - air conditioning - energy consumption - dehumidification - greenhouses - exhibitions - shows - noord-holland
  Het initiatief van het provinciebestuur van Noord Holland om voor de Floriade in Hoofddorp in 2002 een “Kas voor de Toekomst” te ontwerpen, leidde ertoe dat er een projectgroep aan het werk is gegaan met ondermeer onderzoekers vanuit de instellingen IMAG, ECN, ECOFYS, TNO Bouw en het toenmalige Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente onder voorzitterschap van Ir. W.F.S. Duffhues om een programma van eisen te realiseren.
  Kas van de toekomst: nu onderzoek, straks werkelijkheid
  Derikx, P.J.L. - \ 2000
  Vakblad voor de Bloemisterij 55 (2000)19. - ISSN 0042-2223 - p. 46 - 47.
  kassen - bouwconstructie - ontwerp - ontwikkeling - teeltsystemen - vochtigheid - ventilatie - innovaties - automatisering - klimaat - computer software - tentoonstellingen - shows - nederland - greenhouses - building construction - design - development - cropping systems - humidity - ventilation - innovations - automation - climate - computer software - exhibitions - shows - netherlands
  Op de Floriade in 2002 komt een tuinbouwkas te staan met een opzet die in het jaar 2010 gangbaar zal zijn. Opvallende kenmerken: bedekkingsmateriaal, ontvochtigen kaslucht, innovatieve teeltsystemen en automatisering
  De beleving van cultuurhistorische objecten : een verkennend onderzoek in de Meierij van Den Bosch
  Coeterier, J.F. - \ 1995
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 433) - 110
  bruggen - gebouwen - landhuizen - milieu - tentoonstellingen - landschap - monumenten - perceptie - structuren - nederland - kastelen - noord-brabant - bridges - buildings - country houses - environment - exhibitions - landscape - monuments - perception - structures - netherlands - castles - noord-brabant
  Verslag colloquium inventories of monuments and historic buildings, Oxford, England, 18 - 22 April 1988
  Vervloet, J.A.J. ; Renes, J. - \ 1989
  Wageningen : Staring Centrum
  bruggen - gebouwen - tentoonstellingen - groot-brittannië - cartografie - monumenten - structuren - thematische cartografie - bridges - buildings - exhibitions - great britain - mapping - monuments - structures - thematic mapping
  Van doolhof tot lustoord : de tuinarchitect L.A. Springer en zijn collectie in de Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool
  Oldenburger-Ebbers, C.S. - \ 1980
  Wageningen : Centrale Bibliotheek van de Landbouwhogeschool - 24
  architectuur - artiesten - kunst - biografieën - ontwerp - tentoonstellingen - tuinen - geschiedenis - nederland - shows - gelderland - veluwe - architecture - artists - arts - biographies - design - exhibitions - gardens - history - netherlands - shows - gelderland - veluwe
  Royal show 1969 : verslag van een reis naar Engeland van 1 t/m juli, 1969
  Kuiken, J.C.J. ; Tongeren, P. van - \ 1969
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor tuinbouwtechniek no. 48) - 8
  boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - landbouw - groot-brittannië - tentoonstellingen - shows - farm equipment - farm machinery - agriculture - great britain - exhibitions - shows
  Verslag tentoonstelling, 50e DLG te Muenchen, 19 - 26 mei 1968
  Gemeren, P. van; Boetzelaer, G.J. van - \ 1968
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor tuinbouwtechniek no. 31) - 8
  tuinbouw - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - landbouw - tentoonstellingen - shows - duitsland - horticulture - farm equipment - farm machinery - agriculture - exhibitions - shows - germany
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.