Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Handboek Dieren in de Zorg
  Ruis, M.A.W. - \ 2014
  Ontwikkelcentrum
  zorgdieren - dierenwelzijn - beroepsopleiding (hoger) - handboeken - gezondheidszorg - therapy animals - animal welfare - professional education - handbooks - health care
  Het Handboek 'Dieren in de zorg' is het eerste Nederlandse handboek over de inzet van dieren in zorgsituaties, waarbij het dier centraal staat. Het is een initiatief van Stichting AAIZOO, en is ontwikkeld door het Ontwikkelcentrum, Hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen UR. Marie-José Enders-Slegers (AAIZOO), Marko Ruis (Wageningen UR Livestock Research/Van Hall Larenstein), Susan Ophorst (Van Hall Larenstein) en Marc Hendriks (Ontwikkelcentrum) vertellen in deze video over dit boek dat gemaakt is voor het hoger beroepsonderwijs.
  Dubbel en dwars : zorgmakelaar: diermanager en cliëntmanager ineen
  Pompe, Vincent - \ 2012
  animal welfare - animal ethics - therapy animals - human-animal relationships
  Welzijn van zorgdieren langs de meetlat
  Ruis, Markus - \ 2012
  animal welfare - therapy animals - measurement - indicating instruments - animal health - animal behaviour
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.