Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 126

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Thrips advisor : Exploiting thrips-induced defences to combat pests on crops
  Steenbergen, Merel ; Abd-El-Haliem, Ahmed ; Bleeker, Petra ; Dicke, Marcel ; Escobar-Bravo, Rocio ; Cheng, Gang ; Haring, Michel A. ; Kant, Merijn R. ; Kappers, Iris ; Klinkhamer, Peter G.L. ; Leiss, Kirsten A. ; Legarrea, Saioa ; Macel, Mirka ; Mouden, Sanae ; Pieterse, Corné M.J. ; Sarde, Sandeep J. ; Schuurink, Robert C. ; Vos, Martin De; Wees, Saskia C.M. Van; Broekgaarden, Colette - \ 2018
  Journal of Experimental Botany 69 (2018)8. - ISSN 0022-0957 - p. 1837 - 1848.
  Cell-content feeder - effectors - herbivorous insect - phytohormone signalling - plant defence - specialized metabolites - thrips - virus - volatiles

  Plants have developed diverse defence mechanisms to ward off herbivorous pests. However, agriculture still faces estimated crop yield losses ranging from 25% to 40% annually. These losses arise not only because of direct feeding damage, but also because many pests serve as vectors of plant viruses. Herbivorous thrips (Thysanoptera) are important pests of vegetable and ornamental crops worldwide, and encompass virtually all general problems of pests: they are highly polyphagous, hard to control because of their complex lifestyle, and they are vectors of destructive viruses. Currently, control management of thrips mainly relies on the use of chemical pesticides. However, thrips rapidly develop resistance to these pesticides. With the rising demand for more sustainable, safer, and healthier food production systems, we urgently need to pinpoint the gaps in knowledge of plant defences against thrips to enable the future development of novel control methods. In this review, we summarize the current, rather scarce, knowledge of thrips-induced plant responses and the role of phytohormonal signalling and chemical defences in these responses. We describe concrete opportunities for breeding resistance against pests such as thrips as a prototype approach for next-generation resistance breeding.

  Geïntegreerde bestrijding van plagen in de sierteelt onder glas : een systeembenadering met preventieve biologische bestrijding als basis
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Ghasemzadeh Dizaji, Somaiyeh ; Bloemhard, C.M.J. ; Holstein, R. van; Vijverberg, Roland ; Muñoz-Cárdenos, Karen - \ 2016
  Bleiswijk : WageningenUR Glastuinbouw (Rapport GTB 1420) - 98
  siergewassen - glastuinbouw - kasgewassen - rozen - chrysanten - alstroemeria - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - thrips - neoseiulus cucumeris - trialeurodes vaporariorum - aleyrodes - bemisia tabaci - amblyseius swirskii - euseius - iphiseius - roofmijten - orius - cryptolaemus montrouzieri - anagyrus pseudococci - planococcus citri - ornamental crops - greenhouse horticulture - greenhouse crops - roses - chrysanthemums - alstroemeria - biological control - biological control agents - integrated control - integrated pest management - thrips - neoseiulus cucumeris - trialeurodes vaporariorum - aleyrodes - bemisia tabaci - amblyseius swirskii - euseius - iphiseius - predatory mites - orius - cryptolaemus montrouzieri - anagyrus pseudococci - planococcus citri
  The control of greenhouse pests in ornamental crops is getting more difficult because of the decreasing number of available pesticides. Alternative methods of pest control, based on biopesticides and natural enemies is promising, but not yet robust and reliable enough. In this project we developed and evaluated several methods to enhance the biological control of western flower thrips, Echinothrips americanus, whiteflies and mealybugs. Most studies were focused on preventive control measures that promote the establishment and efficacy of natural enemies by using top layers, alternative food, artificial domatia and a banker plant system. Furthermore we studied the interaction between parasitoids and predatory beetles for curative control of mealybugs. Finally, a number of (bio)pesticides was evaluated for their potential use as a correction tool against western flower thrips.
  Niet-chemische aanpak mineermot in tomaat en trips in chrysant en paprika
  Qiu, Yutong - \ 2016
  greenhouse horticulture - vegetables - plant pests - tuta absoluta - thrips - cut flowers - controlled atmospheres - temperature - atmosphere - methodology - quarantine organisms - agricultural research
  Biologische bestrijding van Echinothrips americanus
  Messelink, G.J. ; Gasemzadeh, Somayyeh ; Ada, Leman ; Leman, A. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 1
  greenhouse horticulture - plant protection - gerbera - sweet peppers - biological control - predator augmentation - thrips - predatory mites - greenhouse experiments - pollen - glastuinbouw - gewasbescherming - gerbera - paprika's - biologische bestrijding - plaagbestrijding met predatoren - thrips - roofmijten - kasproeven - stuifmeel
  Poster van het PlantgezondheidEvent 2016. Het doel van dit onderzoek was te bepalen welke roofmijten het meest geschikt zijn voor de bestrijding van Echinothrips en wat de invloed van stuifmeel op deze bestrijding is. In het laboratorium is nauwkeurig bekeken welke stadia vatbaar zijn voor roofmijten en hoeveel individuen van welk stadium per dag worden gegeten. Dit is getest voor de roofmijten Amblyseius swirskii, Amblydromalus limonicus, Euseius ovalis en Euseius gallicus. Vervolgens zijn kasproeven uitgevoerd op paprika en gerbera om de bestrijding en invloed van stuifmeel te beoordelen.
  Bestrijding Echinothrips americanus met roofmijten en roofwantsen : groeiend probleem in sierteelt onder glas
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Gasemzadeh, Somayyeh - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)2. - p. 24 - 25.
  tuinbouw - glastuinbouw - plantenplagen - sierteelt - rosaceae - capsicum - groenten - snijbloemen - gerbera - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - thrips - frankliniella occidentalis - roofmijten - reduviidae - stuifmeel - plagenbestrijding - horticulture - greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - rosaceae - capsicum - vegetables - cut flowers - gerbera - plant protection - agricultural research - thrips - frankliniella occidentalis - predatory mites - reduviidae - pollen - pest control
  Dat trips een enorm probleem is in de sierteelt onder glas is geen nieuws meer. In de meeste gevallen gaat het dan om de Californische trips, een soort met een sterke voorkeur voor bloemen. De laatste jaren duikt er steeds vaker een andere polyfage trips op, de Echinothrips americanus. Deze typische bladbewonende trips kan in sierteeltgewassen zoals gerbera en roos behoorlijk schade geven als er niet tijdig wordt ingegrepen. In onderzoek is nog eens nauwkeurig gekeken naar de bestrijding met een aantal soorten roofmijten en roofwantsen.
  Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas
  Kruidhof, H.M. ; Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Vijverberg, Roland - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1
  tuinbouw - glastuinbouw - biologische bestrijding - sierteelt - cymbidium - rosaceae - planococcus citri - coccoidea - sluipwespen - predatoren - roofinsecten - thrips - coleoptera - horticulture - greenhouse horticulture - biological control - ornamental horticulture - cymbidium - rosaceae - planococcus citri - coccoidea - parasitoid wasps - predators - predatory insects - thrips - coleoptera
  Het doel van dit project is om de biologische bestrijding van wol-en schildluis te verbeteren met nieuwe inzetstrategieën van bestaande bestrijders en door opsporing van complementaire nieuwe bestrijders. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Elfferich, Caroline ; Kruidhof, H.M. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1
  bestrijdingsmethoden - tuinbouw - glastuinbouw - plagenbestrijding - reduviidae - tomaten - gerbera - rosaceae - trialeurodes vaporariorum - thrips - tuta - cyrtopeltis tenuis - control methods - horticulture - greenhouse horticulture - pest control - reduviidae - tomatoes - gerbera - rosaceae - trialeurodes vaporariorum - thrips - tuta - cyrtopeltis tenuis
  Het doel van dit project is om tot robuuste bestrijdingsmethoden van meerdere plagen te komen door inzet van omnivore roofwantsen in de gewassen tomaat, gerbera en roos, waarbij eigenschappen van het gewas en de omgeving worden aangepast voor een optimale vestiging en plaagbestrijding met minimale risico’s op gewasschade. De bestrijding richt zich op de plagen witte vlieg (gerbera, roos, tomaat) en Echinothrips (gerbera en roos) en op de invasieve plagen Tuta aboluta en Nesidiocoris tenuis (tomaat), maar is ook van nut voor andere plagen zoals spint, mineervlieg en bladluis. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Eerste resultaten CATT-behandeling positief
  Vreeburg, P.J.M. - \ 2015
  BloembollenVisie (2015)325. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - hyacinthus - thrips - methodologie - gecontroleerde omgeving - nematoda - landbouwkundig onderzoek - bestrijdingsmethoden - ornamental bulbs - hyacinthus - thrips - methodology - controlled atmospheres - nematoda - agricultural research - control methods
  Het eerste jaar onderzoek naar de bestrijding van trips in hyacint door een CATT-behandeling geeft veel hoop op een effectieve bestrijding van trips bij holbollen en leverbaar. Een afdoende bestrijding van stengelaaltjes in bollen is nog niet behaald, maar de behandeling kan mogelijk wel de standaard lichtere warmwaterbehandeling bij narcis vervangen. In 2015 worden de behandelingen verder geoptimaliseerd.
  Krachtpatsers in de kas
  Goud, J.C. - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)4. - ISSN 0166-6495 - p. 122 - 123.
  tuinbouw - glastuinbouw - biologische bestrijding - chemische bestrijding - sierteelt - chrysanthemum - microscopie - tentoonstellingen - insectenbestrijding - thrips - frankliniella occidentalis - nematoda - steinernema feltiae - horticulture - greenhouse horticulture - biological control - chemical control - ornamental horticulture - chrysanthemum - microscopy - exhibitions - insect control - thrips - frankliniella occidentalis - nematoda - steinernema feltiae
  Op 3 september 2015 opende het museum Micropia, samen met BASF, een nieuwe opstelling over biologische gewasbescherming. De tentoonstelling ‘Krachtpatsers in de kas’ laat het grote publiek zien hoe microscopisch kleine insectenjagers worden ingezet bij de bestrijding van trips in de sierteelt. Californische trips (Frankliniella occidentalis) is een moeilijk te bestrijden probleem in veel kasgewassen. De insecten zijn zeer klein en kruipen weg in de groeipunten van het gewas. Hierdoor ontsnappen ze vaak aan chemische middelen.
  Vestiging van roofmijten in anjer en potplanten
  Staaij, M. van der; Linden, A. van der; Holstein, R. van; Leman, A. ; Messelink, G.J. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1374) - 30
  anjers - dianthus caryophyllus - potplanten - biologische bestrijding - roofmijten - thrips - mijten - glastuinbouw - carnations - dianthus caryophyllus - pot plants - biological control - predatory mites - thrips - mites - greenhouse horticulture
  This project was focussed on the establishment of predatory mites that are used for the control of spider mites and western flower thrips in carnation and potted plants. The waxy layer on carnation leaves seem to hamper predatory mites, as oviposition rates were much lower on carnation leaves than on sweet pepper leaves. A greenhouse trial showed the potential of using a mulch with bark, bran and yeast to maintain populations of prey mites for 11 weeks. However, this did not enhance the establishment of predatory mites in the crop. Several species of predatory mites were released in Chamaedorae with low densities of spider mites, but none of them established for more than 2 weeks. Therefor a new method was developed to establish populations of Phytoseiulus persimilis by adding every 3 days dead stages of spider mites as an additional food source. This resulted in a significant better control of spider mites compared to treatments without this additional food source. More research is needed to further develop this method and to explore the potential for practical application.
  Short term non-chemical approach to Tuta absoluta and thrips : CATT shows promise against quarantine pests
  Arkesteijn, M. ; Qiu, Y. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)4. - ISSN 2215-0633 - p. 40 - 41.
  tuinbouw - glastuinbouw - tomaten - temperatuur - fytosanitaire maatregelen - biologische bestrijding - thrips - chrysanthemum - innovaties - paprika's - certificering - landbouwkundig onderzoek - tetranychidae - plantenplagen - gewasbescherming - agromyzidae - horticulture - greenhouse horticulture - tomatoes - temperature - phytosanitary measures - biological control - thrips - chrysanthemum - innovations - sweet peppers - certification - agricultural research - tetranychidae - plant pests - plant protection - agromyzidae
  Pests such as insects, mites and nematodes don’t just cause damage, in the case of quarantine pests they can also limit exports. In cooperation with the sector, entomologist Yutong Qiu tested the possibility of using Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) in the post harvest phase to control these pests in a non-chemical way. Within the short term this approach is expected to successfully control Tuta absoluta in tomatoes and thrips in chrysanthemums and peppers.
  Effectiviteit predatoren en sluipwespen tegen plagen kan beter : getrainde natuurlijke vijanden zoeken effectiever naar slachtoffers
  Arkesteijn, M. ; Kruidhof, H.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - plantenplagen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - sluipwespen - entomologie - thrips - plaagbestrijding met predatoren - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - plant pests - biological control agents - parasitoid wasps - entomology - thrips - predator augmentation - agricultural research
  Natuurlijke vijanden om plagen in kassen te bestrijden zijn niet meer weg te denken. Maar de effectiviteit waarmee ze hun werk doen, kan volgens entomoloog Marjolein Kruidhof van Wageningen UR Glastuinbouw een stuk beter. Ze deed onderzoek naar het leergedrag van sluipwespen. De vertaalslag van fundamentele kennis naar een praktische toepassing is volgens haar echter nog niet gemaakt. Ze ziet wel potentie. Bijvoorbeeld getrainde sluipwespen die wolluishaarden opsporen. Of een ‘standing army’ van getrainde tripspredatoren in chrysant.
  Nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding van wittevlieg in de sierteelt onder glas : onderzoek aan omnivore roofwantsen en gedragsbeïnvloedende geuren
  Messelink, G.J. ; Kruidhof, H.M. ; Elfferich, C. ; Leman, A. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1350)
  glastuinbouw - sierteelt - organismen ingezet bij biologische bestrijding - reduviidae - thrips - effecten - schade - gerbera - cultivars - limoneen - geurstoffen - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - biological control agents - reduviidae - thrips - effects - damage - gerbera - cultivars - limonene - odours
  This study explored new possibilities to control whiteflies in greenhouse ornamental crops with omnivorous predatory bugs and volatiles. Besides the well-known Macrolophus pygmaeus, we tested 4 new species of predatory bugs: Dicyphus errans, Dicyphus eckerleini, Dicyphus maroccanus and Dicyphus tamaninii. We assessed both their potential to control whiteflies and their possible plant damaging effects through plant feeding. The best control of whiteflies was achieved by the species M. pygmaeus, D. tamaninii and D. maroccanus. Significant flower damage was only observed for the predator M. pygmaeus. The degree of flower damage depended strongly on the gerbera cultivar, but damage was observed for both large-flowered and small-flowered types. All 5 species of predatory bugs were able to establish in a winter crop of 2 gerbera cultivars and the exotic plant Lantana camara. The most promising candidate predatory bug for biological control in gerbera is D. maroccanus. This species established well on the 2 tested gerbera cultivars, gave in all cases an excellent control of pests and no significant plant damage was observed. The predatory bugs gave, besides whiteflies, a good control of Echinothrips and in some cases a suppression of aphids and western flower thrips. The volatile limonene showed no significant effect on the oviposition of tobacco and greenhouse whiteflies. Neither did they repel adults of these whiteflies. The mixture of (E)-2-hexenal and 3-hexen-1-ol did not induce a significant attraction response of the adult whiteflies.
  Inleiding tripsbrainstorm
  Messelink, Gerben - \ 2015
  thrips - insect control - plant protection - roses - greenhouse experiments - plant disease control - natural enemies - biological control - predatory mites - workshops (programs)
  Kwaliteit hyacint : Ontwikkeling van een dipstick-test om Dickeya aan te tonen : Bestrijding van trips in hyacint door middel van een CATT-behandeling
  Vreeburg, P.J.M. ; Wichers, J. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 23
  plantenziekten - bloembollen - plantenplagen - tests - proeven op proefstations - detectors - innovaties - snelle methoden - dickeya - thrips - plant diseases - ornamental bulbs - plant pests - tests - station tests - detectors - innovations - rapid methods - dickeya - thrips
  Samenvatting In dit project, dat is gefinancierd vanuit het restant van het surplusfonds van de hyacintentelers, zijn twee onderwerpen opgenomen, namelijk: ontwikkeling van een snelle goedkope test om aan te tonen of een hyacint met snotsymptomen aangetast is door Dickeya (agressief snot) en een CATT behandeling tegen trips. Dipstick-test In samenwerking met FBR WUR is een protocol met een dipstick ontwikkeld waarmee binnen een uur bekend is of de snotsymptomen van een hyacintenbol veroorzaakt worden door de Dickeya-bacterie. Als de test negatief is, is de oorzaak waarschijnlijk Pectobacterium (witsnot), maar dat geeft deze test niet aan. Dit protocol is nog niet geschikt om door een teler zelf uit te voeren, maar kan wel op PPO uitgevoerd worden voor de teler of exporteur. Deze toets is sneller en goedkoper dan de huidige PCR –toets. De test is iets minder gevoelig dan de PCR-toets, maar bij normale snotbollen zal de lagere gevoeligheid geen nadeel zijn. Voordat een teler de test op het eigen bedrijf kan uitvoeren is nog aanvullend onderzoek noodzakelijk. Hiervoor moet dan nog financiering worden gevonden. Tripsbestrijding Binnen een PPS project “Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij” wordt in samenwerking met andere partijen onderzocht of een CATT-behandeling (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) in staat is tripsen in holbollen en leverbare bollen te bestrijden zonder schade te geven. De eerste voorlopige resultaten geven aan dat er een goede bestrijding mogelijk is, waarbij er effecten zijn van de duur en temperatuur van de behandeling en van de samenstelling van de lucht (gehalte O2 en CO2). Er is geen schade gezien bij holbollen; of de leverbare bollen schade hebben ondervonden van de CATT-behandeling is nog niet bekend (afbroei februari). Dit onderzoek loopt nog door tot in 2016.
  Repel (plaag) en retain (natuurlijke vijand) in aardbei : verslag trips-mulch-natuurlijke vijanden experimenten in 2013
  Belder, E. den; Kruistum, G. van - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 548) - 18
  kleinfruit - fragaria - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - duurzame ontwikkeling - mulches - amblyseius - effecten - proeven - orius - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - thrips - small fruits - fragaria - integrated pest management - plant protection - sustainable development - mulches - amblyseius - effects - trials - orius - augmentation - thrips
  Een aantal tripssoorten vormen zeer ernstige plagen in een zeer brede groep van voor Nederland economische belangrijke gewassen zoals groentegewassen waaronder aardbei, prei, ui en kool maar ook in de bloementeelt. Chemische bestrijding is door het niet meer toelaten van breedwerkende middelen zoals mesurol en resistentieontwikkeling in trips steeds moeilijker. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de efficiency van een pest-repel en natural enemy retain (Legarrea et al., 2012) strategie in aardbei d.m.v. mulch (foto-selectief materiaal/fysieke barriere) (zie ook Larentzaki et al., 2008) en inzet van roofwantsen. In dit rapport worden de resultaten van 2013 gepresenteerd van drie veldexperimenten die in een geïntegreerde lay-out bij het proefbedrijf Vredepeel zijn uitgevoerd waarbij belangrijke vragen zijn: • wat zijn de effecten van witte mulch, Orius majusculus en de combinatie op de populatie opbouw van trips populaties in aardbei • en in welke mate verschilt dit van onbehandeld, gangbaar (inzet chemische middelen) en het loslaten van de roofmijt Amblyseius montdorensis
  Duurzame aanpak van plagen in de handel : duurzame bestrijding van plaaginsecten en plant parasitaire nematoden in de keten van internationale handel in plantmaterialen
  Qiu, Y. ; Verschoor, J.A. ; Rozen, K. van; Kogel, W.J. de; Helsen, H.H.M. ; Vreeburg, P.J.M. ; Hoek, H. ; Kruistum, G. van - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 38
  quarantaine organismen - internationale handel - tuinbouwgewassen - bestrijdingsmethoden - insectenplagen - thrips - trialeurodes vaporariorum - nematoda - methodologie - quarantine organisms - international trade - horticultural crops - control methods - insect pests - thrips - trialeurodes vaporariorum - nematoda - methodology
  Quarantaine organismen leveren cruciale problemen op in de internationale handel. Ondanks strikte maatregelen en controle worden insecten- en nematodenplagen regelmatig door toenemende internationale handel overgebracht naar niet besmette gebieden. Quarantaine plagen veroorzaken grote economische verliezen en leiden tot handelsbelemmeringen. Sommige kleine insecten zoals trips en witte vliegen of nematoden zijn moeilijk te bestrijden met pesticiden. Fumigatie met ontsmettingsmiddelen was een veel toegepaste methode om quarantaine plagen te bestrijden middels een pre-shipment behandeling. Een van de meest effectieve ontsmettingsmiddelen methylbromide (MeBr) is sinds 2010 niet meer toegelaten in Nederlands vanwege het chadelijke effect op de ozonlaag. Een effectief en milieuvriendelijk alternatief voor MeBr is zeer gewenst. Controlled atmosphere temperature treatment (CATT) is een fysieke behandelingsmethode en heeft een aantoonbaar dodelijk effect op diverse insecten- en nematodenplagen. De CATT methode is een combinatie van lucht en temperatuur over een bepaalde tijdsduur om plagen maximaal af te doden met een minimaal of acceptabel fytotoxisch effect op plantproducten. Dit is een milieuvriendelijke methode en heeft daardoor geen toelating nodig voor toepassing.
  Stimulering van roofvliegen en roofkevers voor plaagbestrijding in de sierteelt
  Grosman, A.H. ; Groot, E.B. de; Messelink, G.J. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1302) - 32
  chrysanthemum - thrips - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - organische meststoffen - effecten - methodologie - bodemonderzoek - voedingsstoffen - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - kastechniek - chrysanthemum - thrips - augmentation - organic fertilizers - effects - methodology - soil testing - nutrients - control methods - plant protection - greenhouse technology
  Bestrijding van plagen wordt soms geholpen door spontaan optredende natuurlijke vijanden. Bij veel grondgebonden teelten komen spontaan roofvliegen en roofkevers voor. Dit onderzoek is gekeken wat de effecten van deze bestrijders op trips in chrysant zijn en hoe ze gestimuleerd kunnen worden. Bij de roofvlieg Coenosia attenuata werd slechts een licht effect op trips waargenomen. Dichtheden van de roofkevers Atheta coriaria namen enorm toe bij toevoegingen van organische meststoffen, gist of een eiwitbron (kalkoenvoer) aan de bodem. In een kasproef werd echter geen verbeterde bestrijding van trips gevonden wanneer gist werd toegevoegd aan uitzettingen van roofkevers. Dit kan te maken hebben met voedselverzadiging van de predatoren en het verpoppingsgedrag van trips. Verder onderzoek is nodig om te bepalen op welke manier toediening van voedsel aan de bodem de bestrijding van trips kan verbeteren. Biological control of pests in greenhouses is sometimes supported by sponaneously occuring natural enemies, such as soil-dwelling predatory beetles or hunter flies. The aim of this study was to determine the effects of these predators on western flower thrips in chrysanthemum and how population densities of the predators can be increased. De hunter fly Coenosia attenuata was not able to significantly reduce thrips populations in cages, but there was a minor reduction in pest densities. Densities of the predatory beetle Atheta coriariae could be increased by applying fertilisers, proteins (bird feed) or yeast to to soil. However, increased densities of soil-dwelling predators did not enhance thrips control in a greenhouse trial. This may have been the results of food saturation of the predators or the pupal behaviour of thrips. More research is needed to optimize soil enrichment with food in such a way that thrips control will be enhanced.
  Biologische bestrijding van Echinothrips americanus in de sierteelt
  Pijnakker, J. ; Leman, A. ; Messelink, G.J. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1298) - 36
  thrips - insectenplagen - roofmijten - hemiptera - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - organismen ingezet bij biologische bestrijding - sierteelt - gewasbescherming - proeven - chrysopidae - miridae - thrips - insect pests - predatory mites - hemiptera - augmentation - biological control agents - ornamental horticulture - plant protection - trials - chrysopidae - miridae
  De Echinothrips americanus is een zeer polyfage tripssoort die de laatste jaren steeds meer komt opzetten in de sierteelt. Dit onderzoek was gericht op het opsporen en evalueren van nieuwe natuurlijke vijanden van Echinothrips. Verschillende soorten roofmijten, roofwantsen en gaasvliegen zijn getest in het laboratorium, in kleinschalige kasproeven en in 2 praktijkproeven in een gerberateelt. De roofmijt Amblydromalus limonicus lijkt een betere predator te zijn van Echinothrips dan Amblyseius swirskii. In het laboratorium werd bij deze roofmijt een hogere predatie van larven van Echinothrips gevonden dan bij A. swirskii, en in gerbera was er een betere vestiging van de roofmijt en betere bestrijding van Echinothrips. Verschillende roofwantsen die behoren tot de Miridae konden Echinothrips goed bestrijden, maar deze wantsen zijn niet geschikt voor elk gewas. Gerbera lijkt een geschikt gewas, maar de mogelijke schade die deze wantsen bij bloemen kunnen veroorzaken moet verder onderzocht worden. Larven van meerder soorten gaasvliegen bleken allemaal in staat te zijn om dichtheden van Echinothrips te reduceren. Loslatingen in de praktijk resulteerde echter alleen een remming in de populatiegroei van Echinothrips.
  Geïntegreerde bestrijding van trips
  PPO Boomteelt, - \ 2013
  houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - geïntegreerde bestrijding - thrips - biologische bestrijding - gewasbescherming - gewasmonitoring - ornamental woody plants - plant pests - integrated control - thrips - biological control - plant protection - crop monitoring
  In boomkwekerijgewassen en vaste planten komen verschillende soorten trips voor die schade veroorzaken aan de plant. Omdat de problemen de laatste jaren toenemen, heeft de sector via het Productschap Tuinbouw geïnvesteerd in onderzoek naar de geïntegreerde bestrijding van trips. Het onderzoek is uitgevoerd door DLV Plant en PPO Bomen. Alert zijn op de aanwezigheid van trips is een belangrijke stap. In deze leaflet leest u hoe u trips kunt herkennen en bestrijden.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.