Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 70

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Review of climate control and space allowance during transport of pigs (version 1.0)
  Bracke, M.B.M. ; Herskin, M.S. ; Marahrens, M.A. ; Gerritzen, M.A. ; Spoolder, H.A.M. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 34 p.
  pigs - animal welfare - transport of animals - climate - space - meat animals - finishing - animal production - animal health - transport - animal behaviour - occupation
  Work Programme for EURCAW-Pigs : European Reference Centre for Animal Welfare – Pigs: 2019-2020
  Spoolder, H.A.M. - \ 2018
  WUR Livestock Research - 21 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - transport of animals - slaughter - docking - tail biting - group housing - mixing - farrowing houses - farrowing - killing of animals - climate - space - fitness - handling - stunning - sows - boars - piglets - meat animals - finishing
  Guide to good practices for the transport of pigs
  Spoolder, H.A.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 66 p.
  pigs - animal welfare - transport of animals - climate - space - fitness - handling - sows - boars - piglets - meat animals - finishing
  Voer en water tijdens transport van pluimvee
  Niekerk, T.G.C.M. van; Voogt, Annika ; Visser, E.K. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 752) - 45
  pluimvee - veevervoer - drinkwater - pluimveevoeding - diervoeding - dierenwelzijn - wetgeving - europese unie - dierlijke productie - diergezondheid - poultry - transport of animals - drinking water - poultry feeding - animal nutrition - animal welfare - legislation - european union - animal production - animal health
  Invasieve soorten Waddenzee: : Introductiekansen van probleemsoorten via schelpdiertransport
  Tamis, J.E. ; Sneekes, A.C. ; Jak, R.G. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C173/15) - 49
  invasieve soorten - schaaldieren - veevervoer - verspreiding - aquatische ecosystemen - milieueffect - waddenzee - nederland - invasive species - shellfish - transport of animals - dispersal - aquatic ecosystems - environmental impact - wadden sea - netherlands
  Invasieve soorten Waddenzee: : Ecosysteem resistentie en de Filipijnse tapijtschelp
  Sneekes, A.C. ; Mendez Merino, Natalia ; Weide, B.E. van der; Glorius, S.T. ; Tamis, J.E. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C175/15) - 67
  invasieve soorten - schaaldieren - veevervoer - weerstand - aquatische ecosystemen - milieueffect - waddenzee - nederland - invasive species - shellfish - transport of animals - resistance - aquatic ecosystems - environmental impact - wadden sea - netherlands
  Note on minimum space allowance and compartment height for cattle and pigs during transport
  Visser, E.K. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 764) - 7
  dierenwelzijn - veevervoer - transport - rundvee - varkens - eu regelingen - dierlijke productie - diergezondheid - animal welfare - transport of animals - transport - cattle - pigs - eu regulations - animal production - animal health
  Graphical presentation of guidelines for minimum space allowances for cattle and pigs during transport.
  Behaviour of heifers during long distance transport : comparison between two different transportation schemes
  Visser, K.J. ; Werf, J.T.N. van der; Gunnink, H. ; Hindle, V.A. ; Riel, J.W. van; Dixhoorn, I.D.E. van; Gerritzen, M.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 787) - 61
  melkvee - vaarzen - dierlijke productie - veevervoer - transport - diergedrag - diergezondheid - dierenwelzijn - dairy cattle - heifers - animal production - transport of animals - transport - animal behaviour - animal health - animal welfare
  This current study aimed to test if the welfare of heifers transported in commercial transports and under Cattle Cruiser conditions was increased if animals were allowed a 9-hour overnight stop (feeding and resting) on the vehicle compared to the common practice in which animals were rested (and fed) at least 1 hour after 14 hours of transport. The results of the study are intended as hypothesis forming and are only applicable to the Cattle Cruiser conditions under which the animals were transported in vehicles with the specifications outlined in Appendix 2.
  Kalversector onder de hamer
  Ouweltjes, Wijbrand - \ 2014
  cattle husbandry - calves - veal calves - meat production - agricultural policy - animal welfare - transport of animals - animal health - animal production
  Jaarrapportage onderzoek Animal Welfare Check Points 2013
  Visser, E.K. ; Ouweltjes, W. ; Neijenhuis, F. ; Lourens, A. ; Werf, J.T.N. van der; Gunnink, H. ; Hindle, V.A. ; Verkaik, J.C. ; Binnendijk, G.P. ; Gerritzen, M.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 753) - 89
  dierenwelzijn - transport - slacht - varkens - vleeskuikens - hennen - rundvee - schapen - geiten - diergezondheid - doden van dieren - dierlijke productie - protocollen - veevervoer - animal welfare - transport - slaughter - pigs - broilers - hens - cattle - sheep - goats - animal health - killing of animals - animal production - protocols - transport of animals
  Het project “Animal Welfare Check Points” heeft als doel het ontwikkelen van protocollen voor het beoordelen van het welzijn van slachtdieren tijdens het selecteren en voorbereiden op het primaire bedrijf, tijdens transport en op de slachterij. In de tweede fase van het onderzoek (2013) zijn gegevens verzameld om een idee te krijgen van de gemiddelden en spreiding van de welzijnsparameters in de praktijk. Daarnaast zijn ervaringen opgedaan met de toepassing van de protocollen in de praktijk, en waar nodig zijn protocollen verder aangescherpt.
  Effect of reducing the area under transport ban on transmission risk and piglet surplus during a CSF epidemic in the Netherlands
  Hagenaars, T.H.J. ; Bergevoet, R.H.M. ; Bontje, D.M. ; Nodelijk, G. ; Backer, J.A. ; Asseldonk, M.A.P.M. van; Roermund, H.J.W. van - \ 2014
  Lelystad/Wageningen : CVI/LEI (Report number CVI: 14/CVI0076 )
  biggen - varkenspest - veevervoer - ziekteoverdracht - risicofactoren - dierenwelzijn - diergezondheid - varkenshouderij - veehouderij - piglets - swine fever - transport of animals - disease transmission - risk factors - animal welfare - animal health - pig farming - livestock farming
  In this report, we investigate the expected effects of reducing the area in which live piglet transports are banned on transmission risk and on the piglet surplus (in the area of the transport ban) during a CSF epidemic in the Netherlands.
  Lange diertransporten: extra eisen fitheid onnodig
  Ouweltjes, W. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  veevervoer - lichamelijke fitheid - geschiktheid - richtlijnen (directives) - landbouwbeleid - transport of animals - physical fitness - eligibility - directives - agricultural policy
  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is onderzoek gedaan naar specifieke problemen bij het bepalen van de geschiktheid van dieren voor lange transporten. Ook is gekeken of er voor deze transporten hogere eisen gesteld moeten worden aan de fitheid van de dieren.
  Vleeskalf fit aan de start
  Reenen, C.G. van - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 19 - 19.
  rundveehouderij - kalveren - diergezondheid - huisvesting van kalveren - vleeskalveren - kalverproductie - dierenwelzijn - veevervoer - cattle husbandry - calves - animal health - calf housing - veal calves - calf production - animal welfare - transport of animals
  'De diergezondheid en de weerstand van het kalf hebben momenteel bij ons de hoogste prioriteit', aldus Jacques de Groot, hoofd R&D van kalverhouderij-integratie VanDrie Group. 'We moeten het antwoord vinden op de vraag hoe we het kalf, dat we op een leeftijd van zo’n veertien dagen binnenkrijgen, naar een zo hoog mogelijk gezondheidsniveau tillen.'
  Verslag van het symposium Animal Welfare Check Points
  Livestock Research, - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 4
  dierenwelzijn - transport - diergezondheid - dierlijke productie - slacht - slachtdieren - veevervoer - animal welfare - transport - animal health - animal production - slaughter - meat animals - transport of animals
  Verslag van het symposium Animal Welfare Check Points – Onderweg naar beter welzijn, gehouden in Lelystad op 27 november 2013.
  Animal Welfare Check Points: "Onderweg naar beter welzijn"
  Visser, Kathalijne - \ 2013
  animal welfare - transport - animal health - slaughter - animal production - transport of animals - meat animals
  AWCP: Onderweg naar beter dierenwelzijn
  Hopster, Hans - \ 2013
  animal welfare - transport - animal health - slaughter - animal production - transport of animals - meat animals
  The effect of reduced loading density on pig welfare during long distance transport
  Gerritzen, M.A. ; Hindle, V.A. ; Steinkamp, K. ; Reimert, H.G.M. ; Werf, J.T.N. van der; Marahrens, M.A. - \ 2013
  Animal 7 (2013)11. - ISSN 1751-7311 - p. 1849 - 1857.
  slaughter pigs - ventilation - parameters - duration - behavior
  Transport of animals is a stressful procedure often resulting in significant losses for the slaughter plant. This study aimed to determine whether or not pigs would benefit from a loading density (low density (LD)) (179 kg/m2) below the normal EU standard loading density (normal density (ND)) (235 kg/m2). Eight similar, 550-km-long road journeys, were followed in which fattening pigs were transported across Germany from farm to slaughter plant. During each journey all pigs were transported at LD (n=4) or ND (n=4). Twelve female pigs per journey (total n=96) were randomly selected for measurement and monitoring of body temperature, behaviour, heart rate and blood parameters. Throughout the journeys, LD pigs displayed more resting behaviour than ND pigs. Average body temperature was lower (P
  Transport conditions of fattening pigs from farm to slaughterhouse : transport of pigs for more than 8 hours at two space allowances
  Gerritzen, M.A. ; Marahrens, M.A. ; Steinkamp, K. ; Reimert, H.G.M. ; Werf, J.T.N. van der; Hindle, V.A. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 605) - 42
  dierenwelzijn - varkens - varkenshouderij - transport - veevervoer - diergedrag - dierfysiologie - animal welfare - pigs - pig farming - transport - transport of animals - animal behaviour - animal physiology
  An investigation of travelling conditions of slaughter pigs during 8 long (>8h) journeys across Germany. Animals were transported at two loading densities. Observations of physiological (heart activity, blood parameters, body temperature) and behavioural responses (posture, fighting) weremade together with registration of environmental aspects (including indoor and outdoor temperature, wind speed, humidity, weather conditions). Driving conditions were also registered.
  Kwaliteit van lang transport beoordeeld
  Ouweltjes, W. ; Visser, E.K. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  veehouderij - veevervoer - internationaal transport - dierenwelzijn - protocollen - dierlijke productie - livestock farming - transport of animals - international transport - animal welfare - protocols - animal production
  Binnen Europa vindt er nogal wat diertransport plaats. Zo gaan er varkens van Frankrijk naar Duitsland, runderen van Litouwen naar Spanje en van Nederland naar Frankrijk, paarden van Polen naar Italië en schapen van Hongarije en Roemenië richting Italië. Wageningen UR werkt in het kader van een Europees project aan protocollen om het welzijn van de dieren tijdens lange transporten te kunnen beoordelen.
  Betere zorg in laatste uren voor de slacht
  Gerritzen, M.A. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  veehouderij - slachtdieren - dierenwelzijn - veevervoer - controle - dierlijke productie - diergezondheid - livestock farming - meat animals - animal welfare - transport of animals - control - animal production - animal health
  Wageningen UR Livestock Research werkt aan waarnemingsprotocollen, waarmee het welzijn van slachtdieren de laatste uren voor slacht beter geborgd kan worden. Bekend is namelijk dat het in- en uitladen en het transport zelf voor veel stress en soms verwondingen kunnen zorgen. Een handzaam protocol kan straks helpen bij het vaststellen van het dierenwelzijn vanaf het uitselecteren op het primaire bedrijf tot en met de verdoving in de slachterij. “De aanpak is voor alle diersoorten hetzelfde, maar de controlepunten worden sectorspecifiek”, zegt projectleider Marien Gerritzen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.